Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ ေရနံ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ Chevron ႏွင့္ Total တုိ႔မွ ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ တရားမဝင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

Chevron ႏွင့္ Total တုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ PTTEP စြမ္းအင္ ကုမၸဏီႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရတနာ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီ၍ ရရွိေနေၾကာင္း ျပင္သစ္ အေျခစုိက္ EarthRights International အဖြဲ႕(ERI)က ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံကာ အစီရင္ခံစာ ေရးသားသည္။

ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းသည့္ ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အဓမၼ လုပ္သားေစခုိင္းမႈမ်ား၊ ပစ္မွတ္ထား သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အစရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ႀကံရာပါအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္ဟု ERI က သတ္မွတ္ ေျပာဆုိသည္။

Chevron၊ Total ႏွင့္ PTTEP တုိ႔သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ရတနာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံခန္႔ ရရွိခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေငြေၾကးမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔မွာ ျမန္မာ စစ္အစုိးရထံသုိ႔ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

"အဲဒီ ကုမၸဏီေတြဟာ ကမာၻေပၚမွာ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏ်ဴကလီယာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီးအတြက္ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတဲ့ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးေနတာပါ" ဟု ဆုိသည္။

အဆိုပါ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားက ဖန္တီးေပးေနေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ျမန္မာ အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အာဏာ ဆက္လက္ တည္ၿမဲေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ ေပးေနေၾကာင္း၊ ထုိမွ် မကေသးဘဲ လြန္စြာ ေငြကုန္ ေၾကးက်မ်ားၿပီး တရားမဝင္ေသာ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ႏုိင္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ERI က ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ အကူအညီျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဏုျမဴဗုံးမ်ား တပ္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္ဟု ေနာ္ေဝ အေျခစုိက္ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) က သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္စြာ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရပါေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ကမာၻ တစ္ဝန္းလုံးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အခြင့္အေရး ျမွႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢက ေအဂ်င္စီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေအဂ်င္စီ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလးႏွစ္တာမွ် ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ မဲေပး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ေအဂ်င္စီ နာမည္မွာ UN Entity for Gender Equility and the Empowerment of Women (UNEGEEW) ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ ဟုလည္း သတ္မွတ္ ေခၚဆုိႏုိင္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဖြဲ႕သည္ လာမည့္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္း ကာလတြင္ စတင္ လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥႀကီးမ်ားကုိ လက္ရွိ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ေလးခုႏွင့္ တစ္ေပါင္းတည္း လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

"ဒီ ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ဟာ လက္ရွိ ကုလက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ လိင္ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚထြန္းေရး စတာေတြကုိ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ" ဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Asha Rose Migiro က ယခု အေထြေထြ ညီလာခံ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕အတြက္ မဲေပး ဆုံးျဖတ္မႈသည္ သမုိင္းဝင္ ျဖစ္ရပ္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဖြဲ႕သစ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မား တုိးတက္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ တြန္းအား ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ရာထူးကုိ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေအာက္တြင္ ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ကုလ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ ထူေထာင္ရန္ ေလးႏွစ္ၾကာမွ် ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလ သံတမန္မ်ားက ဆုိသည္။

UN Press Release ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

CNN, 5th July 2010

ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ႐ံုးမ်ားအား ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အျပင္ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခစိုက္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုတ္ထြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္ဟု ၎၏ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမွ တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခၽြန္အမ္ခ်မ္းက ယင္းသို႔ ႏုတ္ထြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ ကမ္းလွမ္းမႈကို သမၼတ လီေျမာင္ဘက္က လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိဟုလည္း ဆိုသည္။

ခၽြန္၏ ႏုတ္ထြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈသည္ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ လီေျမာင္ဘက္ အစိုးရ အတြက္ အဓိက အေႏွာင့္အယွက္ တစ္ခု ျဖစ္၍ ၎၏ ပါတီ ၾသဇာ က်ဆင္းလာသည့္ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။

ခ်ဳိနန္ကိစၥ ကိုင္တြယ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲဟု အကဲခတ္မ်ားက ႐ႈျမင္ထားၾကသည့္ ျပည္တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သမၼတ၏ Grand National ပါတီမွာ ႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။

မတ္လ ၂၆ ရက္က အျငင္းပြား ေရျပင္တြင္ ခ်ဳိနန္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့စဥ္ ေရတပ္သား ၄၆ ဦး အသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ခ်ဳိနန္ကို တိုပီဒိုျဖင့္ ပစ္ခတ္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ခါးခါးသီးသီး ဘူးကြယ္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 5th July 2010

တိုင္းျပည္အား အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာထားမႈအား ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ တရားစြဲထားျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ထိုင္းအစိုးရအား ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

International Crisis Group (ICG) က ေျပာၾကားရာတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက မေက်နပ္မႈမ်ားကို တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္လ်က္ ရွိရာမွ ေျမေအာက္အသြင္ ျဖစ္ရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ အသြင္ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ခံၾကရေၾကာင္း ဆုိသည္။

ေမလ ၁၉ ရက္ ေသြးစြန္းေသာ စစ္တပ္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား အၿပီးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ျပန္လည္ ရရွိခဲ့သည္။ လတ္တေလာ ကာလတြင္လည္း အေျခအေနကို ေျဖရွင္းလ်က္ ရိွေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က BBC သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္လတာ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္၏ စီးပြားေရး ဗဟိုဌာနမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ၿပီး လူ ၁၉ ဦး ေသဆံုးကာ လူ ၂၀၀၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ အဓိကရုဏ္း ကာလ၌ အေရးေပၚ ဥပေဒအရ ႏွိမ္နင္းေရး အာဏာအား ရဲႏွင့္ စစ္တပ္ လက္ထဲသို႔ ထည့္ခဲ့သျဖင့္ လူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရွပ္နီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနၿပီး၊ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေသာ အမႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲထားသည္။

ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး

အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာထားမႈမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ ၂၄ ခုတြင္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္း ကုန္မည္ ျဖစ္သည္။

BBC ၏ Alastair Leithead ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအပတ္တြင္ အခ်ဳိ႕ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရျခင္း၊ ၿဖိဳခြင္းေရး အတြက္ စစ္တပ္ အသံုးျပဳရျခင္း၊ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးအား မည္သို႔ မီး႐ႈိ႕ခဲ့သည္ စသည္မ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အျခား အစိုးရ ခန္႔ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔ စတင္ႏိုင္မည္ ဆုိသည္ႏွင့္ မီဒီယာကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေရးမ်ားကို စဥ္းစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ တဖက္သတ္ မလုပ္ပါဘူး။ လူတုိင္းကို လက္လွမ္းမီေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး၊ အုပ္စုအားလံုးက မတရား လုပ္ခံရတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေနတာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ" ဟု Mr. Abhisit က BBC သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ပဋိပကၡ ျဖစ္လာေစတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး၊ တဖက္သတ္ အျမင္ေစာင္းေနတာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု လုပ္သြားပါမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းျပည္၏ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာထားမႈအား ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကို တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေနမႈအား ဥပေဒ ျပင္ပ ၾကမ္းတမ္းေသာ လႈပ္ရွားမႈ အသြင္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ား အတြက္ ICG ၏ ပဋိပကၡ ကာကြယ္ တားဆီးေရး ပညာရွင္မ်ား၏ Think Tank အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အတုိက္အခံ မီဒီယာမ်ားအား ပိတ္ပင္ထားမႈအား အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ရွပ္နီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ရာထူးမွ ဆင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ လူထုအဖြဲ႕မ်ား၏ ေရဒီယိုႏွင့္ T.V ဌာနမ်ားကို အစိုးရမွ ပိတ္ထားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ICG သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ အပါအဝင္ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ တရားစြဲထားျခင္းမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သက္ဆင္သည္ အာဏာရွိစဥ္က အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံရမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ျပည္ပတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနသည္။

Mr. Abhisit က ေျပာၾကားရာတြင္ စီးပြားေရးအရ ညီမွ်မႈ မရွိဟု အထင္မွားေနမႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပမႈကို ျဖစ္ေစမည့္ အျခားကိစၥမ်ားကို သိႏိုင္ရန္ မီဒီယာမ်ား၌ ျပည္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမို ခြင့္ျပဳေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အဓိက အခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီးၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ သြားေနပါတယ္။ ထိုင္း ျပည္သူေတြကလည္း တိုင္းျပည္ တတ္ႏိုင္သမွ် တုိးတက္ဖို႔ အလိုရွိ လိမ့္မယ္လို႔လည္း ထင္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 5th July 2010

သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျငင္းဆန္မႈေၾကာင့္ ၎ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ား စသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ ၃ ခုကို ဥပေဒ ျပဌာန္းလိုက္နာရန္ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံအား အီးယူက ေဖေဖာ္ဝါရီမွ စ၍ ၆လ အခ်ိန္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။

႐ုိးသားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းကို လက္မခံသည့္ သီရိလကၤာ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ သီရိလကၤာ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း "ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ အႀကီးအအကဲ Catherine Ashton က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သီရိလကၤာ ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အထည္အလိပ္ ထြက္ကုန္မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္မွ စ၍ အခြန္ ႏႈန္းထားသစ္မ်ား ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အထူး ဦးစားေပး အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈေၾကာင့္ ေငြေၾကး ထိခုိက္နစ္နာမႈ မည္မွ် ႐ွိမည္ကို အီးယူ အရာ႐ွိမ်ားက ခန္႔မွန္းခ်က္ မေပးခဲ့ၾကပါ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြင္း အီးယူသို႔ သီရိလကၤာ၏ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး စုစုေပါင္း ယူ႐ုိေငြ ၁.၂၄ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၁.၅၅ ဘီလီယံ) ခန္႔ ႐ွိခဲ့သည္။

ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သီရိလကၤာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဘီဟီလီယာ ရမ္ဘတ္ဝယ္လာ ကအီးယူ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္လိုက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဆံုး႐ႈံးမႈ ပမာဏ ယူ႐ုိ ၈၅ သန္း (ေဒၚလာ ၁၀၇ သန္း) ခန္႔ ႐ွိမည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ အီးယူက တင္ျပထားေသာ အေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔ အစိုးရက လက္ခံမည္ မဟုတ္ဟုလည္း ၎က ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ေမလတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ သီရိလကၤာ အစိုးရ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းတြင္ ယခု အီးယူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုး သာဓကပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ တမီးလ္ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သီးျခား ျပည္နယ္ ရ႐ွိရန္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ "က်ား'' သူပုန္မ်ားကို အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဝိုင္းပတ္ ပိတ္ဆို႔ ႀကိတ္ေခ်ပစ္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇီက်န္း ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးႏြယ္စု ပဋိပကၡအေပၚ တရုတ္ အစိုးရ၏ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕ (AI) က ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စိန္ေခၚလုိက္သည္။

ဝီဂါ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ဇီက်န္းျပည္နယ္၊ အူရမ္ကီၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဆုိပါ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ၌ အမ်ားဆုံး ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားမွာ ဟန္တရုတ္ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ အစုိးရက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕မ်ား အဆုိအရ တရုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ မလုိလားအပ္ေသာ အင္အားမ်ား အသုံးျပဳကာ ဝီဂါ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အူရမ္ကီၿမိဳ႕တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ စီစီတီဗီ လုံၿခံဳေရး ကင္မရာ ေပါင္းမ်ားစြာမွ မွတ္တမ္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔သြားၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ယင္းသုိ႔ တရုတ္အစုိးရအေပၚ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကင္မရာမ်ားတြင္ အဓိကရုဏ္း အႏၱရာယ္ အကာအကြယ္မ်ား ပါရွိၿပီး အူရမ္ကီၿမိဳ႕ အႏွံ႔ (ဘတ္စ္ ကားဂိတ္၊ ဘူတာရုံ၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ စူပါမားကတ္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္) တပ္ဆင္ ထားခဲ့သည္။

ယင္း ဝီဂါလူမ်ိဳးေရး အေရးအခင္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အဆုိးရြားဆုံး အေရးအခင္း တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ အဓိကရုဏ္း ကာလအတြင္း အူရမ္ကီၿမိဳကတြင္ တရုတ္ အထူးလုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေဘဂ်င္း အစုိးရက ျဖန္႔ၾကက္ထားခဲ့သည္။

အာရွ အလယ္ပုိင္း ေဒသႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရွိေသာ အဆုိပါ ဇီက်န္းျပည္နယ္သည္ အရင္းအျမစ္ ေပါၾကြယ္ဝေသာ ေဒသႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ကာ ဝီဂါလူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ရွစ္သန္းခန္႔ ေနထုိင္သည္။ ဇီက်န္းျပည္နယ္ ေဒသခံ အမ်ားစုမွာ ဟန္တရုတ္ လူမ်ိဳးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ဝင္ေရာက္ အေျခခ် ေနထုိင္မႈေၾကာင့္ စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တရုတ္အစုိးရ၏ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိလည္း ပုိမုိ ခံစားလာခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ အေရးအခင္း ၿပီးေနာက္ တရုတ္ျပည္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဝီဂါ လူမ်ိဳးမ်ားထံမွ ျဖစ္ရပ္မွန္ ထြက္ဆုိမႈမ်ားစြာကို လက္ခံ ရရွိထားၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕က ဆုိသည္။

ဆႏၵျပသူ အမ်ားစုမွာ တရုတ္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ေနာက္ေက်ာမွ ေသနတ္ ပစ္ခတ္ခံရၿပီး အကာအကြယ္ ေပးမႈလည္း မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေျပး ဝီဂါမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ အေရးအခင္းတြင္ လူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဝီဂါလူမ်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ တရားဝင္ စာရင္းမ်ားအရ ဝီဂါ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡတြင္ လူေပါင္း ၁၉၈ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး အျပစ္ေပးခဲ့ၿပီး ၉ ဦး သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရကာ ၂၆ ဦးအား ေသဒဏ္ အျပစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝီဂါလူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား အားလုံး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းရွိ၊ မရွိ သိရွိႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈ မရွိေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕က တရုတ္အစုိးရကို တုိက္တြန္းထားသည္။

"တရုတ္ အစုိးရရဲ႕ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ သိဖုိ႔ လုိတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ေမးစရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ရွိေနပါတယ္။ လူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ တကယ္ ေ