Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေနာက္ဘက္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လြယ္ကူစြာ စီးဆင္းႏုိင္ေရးႏွင့္ ေဈးကြက္လမ္းေၾကာင္း ပုိမို ပြင့္လင္းႏုိင္ေရးအတြက္ Kanchanaburi ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ တနသၤာရီတုိင္း ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အၾကား လမ္းဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ ထုိင္းအစိုးရက စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း Satun ျပည္နယ္ရွိ Pak Bara ပင္လယ္နက္ ဆိပ္ကမ္းသည္ အျခားေသာ ေဒသတြင္း ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ႏုိင္သည့္ အေနအထား မရွိသျဖင့္ ကုန္းတြင္း သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လုိအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ Pak Bara ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကုန္းတြင္းလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ ပူပန္ၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ Pak Bara သည္ ျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္း တစ္ခု အဆင့္အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး Putthipong Punnakan က ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္ႏွင့္ Kachanaburi ျပည္နယ္ ဆက္သြယ္မည့္ အေဝးေျပးလမ္းသည္ ကီလုိမီတာ ၁၈၀ မွ ၁၉၀ အထိ ရွည္လ်ားမည္ ျဖစ္ၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ထုိင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေလ့လာတုိင္းထြာမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထားဝယ္ႏွင့္ Kachanaburi ျပည္နယ္ လမ္းခ်ိတ္ဆက္မည့္ လမ္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ကုိ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ ေဈးကြက္မ်ား အဓိက ကုန္သြယ္ရာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်လုိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Putthipong Punnakan က ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ တည္ေဆာက္ဆဲ ျဖစ္ေသာ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အဆိုပါ ထားဝယ္-ကခ်နာဘူရီ လမ္းမသည္ ကီလုိမီတာ ၁၃၆၀ ရွည္လ်ားေသာ အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထုိင္း အေဝးေျပးလမ္းမ ကြန္ယက္ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိလမ္းမ ကြန္ယက္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မုိးေရးၿမိဳ႕မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း ပုဂံၿမိဳ႕ကုိ ျဖတ္သန္းၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးသြားပါက ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက၊ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္အာရွ၊ အိႏၵိယ သမုဒၵရာႏွင့္ မုတၱမ ပင္လယ္ေဒသတုိ႔ အသြားအျပန္ သြားသည့္ သေဘၤာမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကြန္တိန္နာ သုံးသိန္းခန္႔ အတင္၊ အခ် လုပ္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္း ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းသည္ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍ ဖန္တီး ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထုိ စီပြားေရး စႀကႍလမ္းသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ Danang ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ပုိင္း စီးပြားေရး စႀကႍလမ္းသည္ ဟုိခ်ီမင္းမွ ထားဝယ္သုိ႔ ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ ေျမာက္ စီးပြားေရး စႀကႍသည္ တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ဘန္ေကာက္သုိ႔ ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္-ေျမာက္ စႀကံၤလမ္းသည္ ရက္ေပါင္း ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ၾကာျမင့္ေသာ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပုိင္းမွ မုတၱမ ပင္လယ္ေဒသသုိ႔ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ တုိေတာင္းေစမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရေၾကာင္းပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားျပားေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိလည္း ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Bangkok Post မွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

 The Washington Times, By Ashish Kumar Sen, 21st June 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၎တို႔ ပါဝင္ခြင့္ မရေသာ စစ္အစိုးရ၏ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို Obama အစိုးရက လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ေစလိုၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

The Washington Times ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ၾကေသာ e-mail  အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ NLD အေနျဖင့္ Obama အစိုးရအား ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို အတုိက္အခံ မပါေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအား တရားမဝင္ လက္မခံေၾကာင္း ေျပာေစလိုသည္ဟု သိရွိရသည္။

အေမရိကန္သည္ ၎၏ မူဝါဒအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Obama အစိုးရသည္ အပယ္ခံ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ား ပါဝင္ေသာ မူဝါဒ က်င့္သံုးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

NLD တည္ေထာင္စဥ္က ပါဝင္ခဲ့သူ ဦးဝင္းတင္က Obama အစိုးရႏွင့္ စစ္အစိုးရ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ဆံေရးကို NLD အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပိုမို ၾသဇာ ရွိၿပီး၊ ယံုၾကည္ရေသာ မူဝါဒ ပိုမို လိုအပ္ေၾကာင္း မိမိ ယံုၾကည္သည္ဟု ေျပာသည္။

ဦးဝင္းတင္သည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အျဖစ္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ေနခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

"လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက မဆန္႔က်င္မခ်င္း စစ္အစိုးရကေတာ့ NLD နဲ႔၊ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ မျပဳရန္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ Human Rights Watch ၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ပါတီမ်ားသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ၿပီး အေျခခံ ဥပေဒအရ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးပံုတစ္ပံုေသာ ေနရာအား စစ္တပ္မွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ မလိုဘဲ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒက NLD ကို ၎၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထုတ္ပစ္မည္ေလာ။ မွတ္ပံု မတင္မည္ေလာဟု ေရြးရခက္ေစခဲ့သည္။ NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔က ပါတီအျဖစ္မွ တရားဝင္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ကို ေၾကညာျခင္း မျပဳေသးေသာ္လည္း၊ အစိုးရ၏ ဂဏန္းမ်ား အေပၚ အစြဲအလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ၁၀-၁၀-၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပမည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

NLD ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား တရားဝင္ေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Obama အစိုးရကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရကို အျပင္းထန္ဆံုး ဖိအားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေစခ်င္တယ္" ဟု ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

NLD (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ညိဳအုန္းျမင့္က ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ ႐ႈတ္ခ်ေနသည့္ ၾကားမွ အလားအလာ ရွိေသာ အတိုက္အခံမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲမွ ဖယ္ထုတ္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

၎က Obama အစိုးရအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စိတ္ဝင္စားမႈ အနည္းငယ္သာ ရွိျခင္း အတြက္ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥဟာ သိပ္႐ႈပ္ေထြးလြန္းေတာ့ အေမရိကန္က ဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမွ ဦးေဆာင္မႈ မျပဳလုိၾကဘူး" ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသူမ်ား မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အေပၚ Obama အစိုးရက အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက Obama အစိုးရအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္ဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား ပိုမို အားထည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအား စစ္အစိုးရ၏ လူသားခ်င္း မစာနာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

"ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စစ္အစိုးရရဲ႕ ရက္စက္မႈေတြကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏွိပ္စက္ခဲ့ပံုေတြကို ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားခဲ့ရၿပီးပါၿပီ" ဟု ဝါရွင္တန္ရွိ U.S Campaign for Burma မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေအာင္ဒင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာင္ဒင္သည္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ေလးႏွစ္က်ခံ ခဲ့ရသည္။ ၎ျပန္လြတ္ၿပီးေနာက္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားက ညသန္းေခါင္ တံခါးေခါက္ျခင္း၊ ေျခခ်ဳပ္ထားျခင္း စသည့္ ဒုကၡမ်ားကို ခံစားခဲ့ရသည္။

ေအာင္ဒင္က ေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍ NLD သာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့လွ်င္ စစ္တပ္က တရားဝင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈကို အေထာက္အကူ ျပဳသလို ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝမ္းနည္းတာက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေသြးခြဲခံခဲ့ရပါတယ္။ ဥေရာပ သမဂၢက တခ်ဳိ႕ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ အားလံုး ပါဝင္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီက်မႈ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိေနလ်က္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံဖို႔ သိမ္းသြင္းခံေနရတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ္ လိုခ်င္တဲ့ အဓိက အရာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥအေပၚ အားေကာင္းတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈပါပဲ" ဟု ေအာင္ဒင္က ဆက္ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အကယ္၍ ယခုလက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈကို အေမရိကန္က လက္ခံခဲ့လွ်င္၊ မည္သူမွ် ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ညိဳအုန္းျမင့္က ေျပာသည္။

"ဝါရွင္တန္ အေနနဲ႔ လမ္းၫႊန္ေျမပံု ရွိသင့္တယ္။ ဒါမွသာ ပါတီေတြ အားလံုး သူတို႔ အနာဂတ္ေတြ လွပေနမွာပါ" ဟု ညိဳအုန္းျမင့္က ေျပာသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Guardian.co.uk, By Ben Doherty, 21st June 2010

ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ဟု ကတိေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အလံုးအရင္းလိုက္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အစုိးရက တိုက္ခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္၊ ၎တို႔၏ ဟီး႐ိုးအင္းမ်ားႏွင့္ အင္ဖက္တမင္းမ်ားကို လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူရန္ ေရာင္းခ်ၾကရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လူသိမ်ားေသာ 'ဝ' ကဲ့သို႔ေသာ သူပုန္မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေငြ အတြက္ နယ္စပ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းဝယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ၎တို႔သည္ တစ္ကမာၻလံုးသို႔ ျဖန္႔ခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က ထိုင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ လာအို နယ္စပ္ ေရႊႀတိဂံ နယ္ေျမသည္ တစ္ကမာၻလံုး အသံုးျပဳေသာ ဟီး႐ိုးအင္း၏ တစ္ဝက္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ အာဖဂန္နစၥတန္သည္ ထိုထက္ ပိုမို ထုတ္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မူးယစ္ေဆးဝါး ရာဇာမ်ားသည္ အင္ဖက္တမင္းႏွင့္ မက္သာဖက္တမင္း ေဆးျပားမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ေဆးျပား ထုတ္လုပ္ရန္ ေသးငယ္ေသာ ေနရာတြင္ ဖြက္၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားစြာ မလိုအပ္ေပ။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရက ယခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးထားၿပီး ေအာက္တိုဘာခန္႔တြင္ ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ကသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအား နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ အသြင္ ေျပာင္းခုိင္းၿပီး အစိုးရ လက္ေအာက္ သြတ္သြင္းရန္ ဇြတ္အတင္း ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။

'ဝ' တပ္အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္မွ ကုန္ဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္၊ 'ဝ' ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၎တို႔အား တိုက္ခိုက္လာမည္ကို ပိုမုိ စိုးရိမ္လာၾကသည္။ ထိုင္းစစ္တပ္၏ Pha Muang မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕၊ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Peeranate Gatetem က ေျပာၾကားရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား သိသိသာသာ တုိးလာခဲ့ေၾကာင္း၊ 'ဝ' မ်ားမွာ တုိက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဒီႏွစ္ကေတာ့ အင္ဖက္တမင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္လိမ့္မယ္" ဟု Peeranate က ေျပာသည္။ "မႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆးျပား ၁.၂ သန္း ဖမ္းမိပါတယ္။ အခုႏွစ္ ေျခာက္လပဲ ရွိေသးတယ္။ ေဆးျပား ၅ သန္း ဖမ္းမိၿပီးၿပီ" ဟု ၎က ဆိုသည္။ ယခု ဖမ္းမိေသာ ပမာဏသည္ နယ္စပ္မွ ျဖတ္၍ သယ္ေဆာင္သြားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး၏ ၁ % - ၂ % သာ ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

"အင္ဖက္တမင္း ေရာင္းဝယ္ေရးက သိပ္ကို ႀကီးေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတယ္။ ဒီႏွစ္ ေဆးျပား သန္း ၃၀၀ ကေန ၄၀၀ ေလာက္အထိ ထြက္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အတိအက်ေတာ့ မသိႏိုင္ပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ ေဆးျပား ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွာ ၂၄ နာရီ ပတ္လံုး ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲ စက္႐ံုမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေဆးျပား ၁.၂ သန္း သယ္ေဆာင္လာေသာ ကုန္သည္ ၁၅ ဦး ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယူနီေဖာင္း အျပည့္အစံု ဝတ္ထားေသာ 'ဝ' စစ္သား ၃၀ မွာလည္း ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္၍ ေတာထဲ ဝင္သြားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ ႐ံုးကလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈ တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ "တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြဟာ ဗဟုိ အစိုးရရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္လာမႈေၾကာင့္ သူတို႔ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရးနဲ႔ သူတို႔နယ္ေျမ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရး အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေရးကို ပိုလုပ္လာရပါတယ္" ဟု ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ Gary Lewis က ေျပာသည္။

'ဝ' မ်ားသည္ ရလာေသာ ေငြမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ထံမွ ဒံုးက်ည္မ်ားႏွင့္ AK – 47 မ်ား ဝယ္ယူ၍ စစ္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး Peeranate က ဆိုသည္။

"ဗမာ အစိုးရကလည္း 'ဝ' ကို လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အစိုးရ လက္ေအာက္မွ ေနေစခ်င္တယ္။ 'ဝ' ကလဲ သေဘာမတူဘူး။ သူတို႔ စစ္တိုက္ဖို႔ ျပင္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ပိုေရာင္းၿပီး အစိုးရကို တိုက္ဖို႔ လက္နက္ ဝယ္ေနတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

The Guardian က 'ဝ' စစ္သားတစ္ဦးအား ထိုင္းစစ္တပ္ စခန္းႏွင့္ 'ဝ' စခန္းၾကားလမ္း တစ္ေနရာတြင္ စကားေျပာၾကရာ ျမန္မာ စစ္တပ္က မေကာင္းေၾကာင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ လာပစ္ေၾကာင္း၊ ေသနတ္ပစ္သည့္ အမူအယာျဖင့္ စကားျပန္မွ တဆင့္ ေျပာသည္။

'ဝ' မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔က အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္ေျမကို ကာကြယ္ရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 'ဝ' ျပည္သူေတြ အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ ရပါဦးမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ 'ဝ' စစ္သားက မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဝေတြက ၾကမ္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူေတြကို ေကၽြးဖို႔ ေငြ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ရွာလို႔ ရဖို႔ လိုပါတယ္။ အသက္ရွင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ေလ" ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က 'ဝ' မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား ေရာင္းဝယ္ခဲ့ဖူးသူ၊ ယခု ထိုင္းစစ္တပ္ အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ သတင္းေပး ေဆာင္ရြက္ေနသူက ေျပာၾကားရာတြင္ 'ဝ' မ်ားသည္ အစိုးရ တပ္မ်ားက တိုက္ခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ လက္နက္ ဝယ္ရန္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းရေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 21st June 2010

ေငြေၾကး ကန္႔သတ္မႈကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ကတိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ တနလၤာေန႔တြင္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြသည္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ေငြလဲႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား အေပၚ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ဘီဂ်င္းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္ပံုမရဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထိုသို႔ ပိုမို ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈကို ျပသရန္ စေနေန႔က ကတိေပးခဲ့ျခင္းသည္ ယခု သီတင္းပတ္ကုန္ ကေနဒါတြင္ က်င္းပသည့္ G-20 ထိပ္သီး ညီလာခံတြင္ "ဘီဂ်င္းသည္ ၎၏ ကိန္းေသ ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ လွည့္ျဖားကာ ကုန္သြယ္ေရး အျမတ္ထုတ္မႈ ျပဳလုပ္ေနသည္" ဟု ဝါရွင္တန္က စြပ္စြဲလာမည္ကို ေရွာင္ရွားရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ တနလၤာေန႔တြင္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ဗဟိုစံႏႈန္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္ၿပီး ေသာၾကာေန႔ကအထိ မေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ တရားဝင္ ကုန္သြယ္ေရး စည္းဝုိင္း ေငြလဲႏႈန္းကို တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆.၈၂၇၅ ယြမ္တြင္ ထိန္းထားလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယြမ္ေငြလဲႏႈန္းသည္ ၆.၈ ယြမ္ (၁ ေဒၚလာႏႈန္း) တြင္ တန္႔ေနမႈကို ဆက္တိုက္ ေဖာက္ထြက္ကာ တနလၤာေန႔တြင္ ၆.၇၉၆၉ ယြမ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု Dow Jones သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ဤသည္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေငြလဲႏႈန္း အရွင္ထားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေနျဖင့္ ယြမ္ႏွင့္ ေဒၚလာကို ႏႈန္းေသ ခ်ည္ထားခဲ့ခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။