Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

By Robert Taylor,From khamerforkhamer. blogspot.com

ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပၿပီးစီး သြားသည့္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အၿပီးတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အနာဂတ္၌ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ခ်င္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိးဆြေပးလုိက္သလုိျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခု အေမရိကန္ သမၼတႏွင့္ ျမန္မာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က အေမရိကန္သမၼတ Lyndon Johnson က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကုိ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုအၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေအး တုိက္ပဲြ ကာလမ်ား အတြင္းက ၾကားေနဝါဒ က်င့္သံုးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ တ႐ုတ္၏ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ မျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ တံတုိင္းသဖြယ္ အကာအရံတစ္ခု အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္ေအးတုိက္ပဲြ ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ မျပန္႔ပြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ၿပီး၊ ကလင္တန္ႏွင့္ ဘြတ္ရွ္အစုိးရမ်ား လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးခံရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး အေမရိကန္ - အာဆီယံ ဆက္ဆံေရးတြင္ အတားအဆီးျဖစ္မည့္ ျပႆနာေပးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

သမၼတ အုိဘားမားကမူ ျခားနားေသာ နည္းလမ္းကုိ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဝါရွင္တန္ အစုိးရအေနျဖင့္ စစ္အစုိးရသည္ ၎တုိ႔ အဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ကိစၥကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိမရွိ သုိ႔မဟုတ္ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိုင္မီ ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားကုိ လမ္းဖြင့္ေပး မေပးႏွင့္ ပက္သက္၍ အမွန္တကယ္ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား ထားမထား ရွင္းရွင္းလင္း လင္း မသိႏိုင္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း အာဏာပုိင္ႏွစ္ဦး ေစလႊတ္လုိက္ျခင္း အေပၚမွလည္း ေကာင္း၊ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ကာလအတြင္း မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္၏ အႀကံဥာဏ္ စီးပြားေရး အကူအညီမွ မယူခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ စီးပြားေရး မက္လံုးမ်ား ျပသျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း အေမရိကန္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားမ်ား ထားခဲ့လွ်င္မူ ႐ုိးလြန္းသည္ဟု ေျပာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ အေနျဖင့္ ဘာေတြပဲလုပ္ေနလုပ္ေန၊ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္လုိသည့္ ဆႏၵမွာ SPDC ႏွင့္ မည္သည့္ ကန္႔သတ္မႈမွ် မထားပဲ စကားေျပာလ်က္ရွိျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ထြက္ေပၚလာမည့္ အရပ္သားအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္မႈ အတြက္ ဖ်ာခင္း  ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း အေမရိကန္၏ လုပ္ရပ္ အတုိင္း အမွီလုိက္ လုပ္လိမ့္မည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါ။

မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ အေမရိကန္ - အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသည္ Obama အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။ အဆိုပါ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ၎၏ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ရက္၊ အာရွခရီးစဥ္အစ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပထမအႀကိမ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ႏွစ္ႀကိမ္ေတာင္း ဆုိမႈ ျပဳခဲ့ရာ တစ္ႀကိမ္မွာ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ Obama ၏ ေတာင္းဆုိမႈသည္ သူမကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ရွိ ၎ကုိ ေဝဖန္သူမ်ား အေပၚႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ရမည့္ တာဝန္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ ျပလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္တုိ႔က အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုး ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥကုိ ပါဝင္ေစလုိေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကိစၥသာ ေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုကိစၥတြင္ Bush အစုိးရ လက္ထက္က လုပ္မျပႏုိင္ခဲ့ေသာ၊ သံတမန္ေရးရာအရ အေျခအေနကုိ လုိက္၍ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ျပသႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ Asean ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ အေမရိကန္တုိ႔ ျပန္လာျခင္းသည္ ေဒသတြင္း အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ ေလးစားမႈရွိျခင္းကုိ ျပသျခင္းျဖစ္သလုိ အာရွတြင္ အေမရိကန္ ပါဝါအေနျဖင့္ ရႏုိင္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ မရႏုိင္သည့္ အရာမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕က်ေသာ ခံယူခ်က္အား ျပသလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ အနာဂတ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အေမရိကန္တုိ႔၏ အဆက္မျပတ္ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေနရာ ေမွ်ာ္ လင့္မႈမ်ား ပုိမုိ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါစာတြင္ သူမ၏ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေပၚ ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ တန္းတူသူ တစ္ဦးပမာ ဆက္ဆံထားမႈေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ကတည္းက သူမႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့သလုိ၊ ယခုအဆုိျပဳခ်က္မွာလည္း လစ္လ်ဴျပဳခံရ လိမ့္မည္ဟု ယူဆေနၾကသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။

၂၀၀၇ ေအာက္တုိဘာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာဏာပုိင္မ်ားကိုု ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အလံုးစံု ပ်က္သုဥ္းေရးကုိ ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားအား စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရႏ္ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ သေဘာတူလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူမက ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုမႈပ်က္ျပယ္ခဲ့ပါ သည္။

SPDC သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါေသာ လမ္းျပေျမပံုကုိ ခ်မွတ္ၿပီး၊ တျဖည္းျဖည္း လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ေမလက အံ့ၾသဖြယ္ ဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ လမ္းညႊန္ေျမပံုအရ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပၿပီး ဥပေဒျပဳ အစည္းအေဝးၿပီးလွ်င္ အစုိးရအဖဲြ႕ အသစ္ကုိ ဖဲြ႕ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ NLD ႏွင့္ ၎ကုိ ေထာက္ခံသူ မ်ားက အတည္ျပဳၿပီးေသာ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ လစ္လ်ဴ႐ႈ ထားလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရသည္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အျဖစ္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေရြး ေကာက္ပဲြ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ားကုိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ပါ သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္ခြင့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာမႈကုိ ေစာင့္ေနၾကရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ဝင္စား မႈမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အၿပီးတြင္ အေကာင္းဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သူတုိ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးကုိလည္း မေမွ်ာ္လင့္ၾကပါ။ ဒီမုိကေရစီျမတ္ႏုိးသူမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ အေျခခံဥပေဒပါအခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ႐ုတ္တရက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္ၾကပါ။

ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ သမုိင္းေၾကာင္းလုိအပ္ခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အေျခခံဥပေဒအရ ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

SPDC သည္ ၎တုိ႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ ရန္သူျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိေသာ မစတင္ရေသးေသာ ကတိအသစ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း အေလ်ာ့ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎တုိ႔ အတြက္ မည္သုိ႔စီစဥ္ထားသည္ကုိ မည္သူမွ်မသိရွိႏုိင္ေသးပါ။ ထုိ႔အတူ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ရန္သူအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသူမ်ားမွာလည္း ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ယခင္ႀကိဳးစားမႈမ်ားမွာ အရာမထင္ခဲ့ပါ။

အေမရိကန္တုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဆက္ဆံေရးသည္ ဒီမုိကေရစီတုိးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကေတာ့ ခုိင္ၿမဲစြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

From BBC News: 20 - Nov - 2009

ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ ညႇိႏႈိင္းလိုမႈအေပၚ အားေလ်ာ့ေစေသာ ေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သမၼတ Barack Obama ႏွင့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သမၼတ Lee Myung-bak က အေမရိကန္တို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားေျပာရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္တြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကိုရီးယား သမၼတ၏ ေျပာလိုသည့္ အခ်က္မွာ ျပန္လည္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကို မဆိုလုိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Yu Myung-hwan က ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လက လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ စာခ်ဳပ္ကို တရားဝင္ မေၾကညာရေသးပါ။

အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ (FTA) ၏ အေမရိကန္တို႔ အားနည္းေနေသာ ကားထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ေတာင္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္သို႔ ကားအစီးေရ (၆၀၀,၀၀၀) တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္က ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ကား (,၀၀၀) သာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း FTA သည္ ၎တို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ေဒၚလာ (၈၄.) ဘီလီယံ (ေပါင္စတာလင္ ၅၀.၈ ဘီလီယံ) ထိ တိုးတက္ခဲ့ရာ၊ ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ တ႐ုတ္၊ ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ ၿပီးလွ်င္ စတုတၳေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။

Korea Institute for International Economic Policy က ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ FTA သည္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ေရရွည္တိုးတက္မႈကို ( %) ထိ ရွိခဲ့ၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္ (၃၄၀,၀၀၀) ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလဆန္းက အေမရိကန္ Chamber of Commerce က ေျပာရာတြင္ FTA တရားဝင္ မျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ အေမရိကန္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ (၃၅၀,၀၀၀) ႏွင့္ ပို႔ကုန္ ေရာင္းခ်ရမႈတို႔မွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေတာ့မည့္ အေနအထားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆိုပါသည္။


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

From AFP : 22 - Nov - 2009

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Manmohan Singh သည္ သမၼတ Barack Obam လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္အျဖစ္ တနဂၤေႏြေန႔က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာပါသည္။

Singh သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေလးရက္တာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တနဂၤေႏြေန႔က ဝါရွင္တန္အနီးရွိ Andrews ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္သို႔ စတင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု အိႏၵိယ သံ႐ံုးမွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Rahul Chhabra က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Obama သည္ ၎၏ လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္သည္အျဖစ္ လာေသာ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အဂၤါေန႔တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ႀကိဳဆိုပြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ညစာစားပြဲပါ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Singh ႏွင့္ Obama သည္ ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥမ်ား၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ားအျပင္ အာဖဂန္နစၥတန္ကိစၥကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အေမရိကန္ တပ္အင္အား (၆၈,၀၀၀) ရွိၿပီး၊ ထပ္မံ အင္အား ျဖည့္တင္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ သမၼတအေနျဖင့္ မၾကာမီ ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ အိႏၵိယ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ပါကစၥတန္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ရန္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္၍ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယအေပၚတြင္လည္း ၎၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ျပသရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုပါသည္။

Singh သည္ ၎၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို စတင္ရာ၌ တနလၤာေန႔တြင္ အေမရိကန္ - အိႏၵိယ စီးပြားေရးေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးေကာင္စီမွ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

BBC News,Date: 19 - Nov - 2009

ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ ဂလိုရီယာ အာ႐ိုယိုသည္ လာမည့္ ေမလ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွ ဆင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Lakas-Kampi ပါတီ၏ လူထုစည္းေဝးပြဲတြင္ သူမက ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး Gilberto Teodoro ထံ တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သည္ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မွ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေမလ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စာရင္းသြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎၏ အဓိက စိန္ေခၚသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးမွာ သမၼတေဟာင္း Corazon Aquino ၏ သားျဖစ္သူ အတိုက္အခံ Lilberal ပါတီမွ သမၼတေလာင္း Benigno "Noynoy" Aquino ျဖစ္သည္။

ပါတီတြင္း ကြဲၿပဲမႈမ်ား

ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦးမွာ ႏွစ္ဝမ္းကြဲ ေတာ္စပ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အာ႐ိုယိုက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ Lakas-Kampi ပါတီဝင္မ်ားအား ယေန႔ စည္းေဝးပြဲတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္ကို စိတ္မပါလွေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အလြန္ေတာ္၍ အရည္အေသြး ျပည့္ဝသူ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Gilberto Teodoro အား ပါတီ၏ ထိပ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သူမသည္ () ႏွစ္ေက်ာ္ သမၼတ ရာထူးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ ရာထူးမွ ဆင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတ အာ႐ိုယိုသည္ အတိုက္အခံမ်ားက သူမ၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ လက္ရွိ သမၼတသက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္ အၿပီးတြင္ အာဏာကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အေျခခံ ဥပေဒကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

သူမအေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာတစ္ခုရယူရန္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္ဟု ယူဆထားၾကပါသည္။

၂၀၀၅ မွစ၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ () ႀကိမ္တိုင္တိုင္ တရားစြဲဆိုရန္ ႀကိဳးစားမႈကို ကာကြယ္ခဲ့ရသူ သမၼတ အာ႐ိုယို ကို ကူညီေပးေနသည့္ Lakas-Kampi ပါတီသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၅) ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထား ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲ စြန္႔ခြာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပါတီမွာ အထိနာေနၿပီး Teodoro ၏ လူႀကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားမႈႏႈန္းမွာလည္း က်ဆင္းေနပါသည္။

၎၏ ညီအစ္ကို ဝမ္းကြဲ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ဆီနိတ္တာ Benigno Aquino က လူထု သေဘာထား စစ္တမ္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနၿပီး၊ ဇူလိုင္လက ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ သူ၏ မိခင္ Coragan Aquino အား ျပည္သူမ်ားက က႐ုဏာသက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ နာမည္ရလာျခင္း ျဖစ္သည္။

Coragan Aquino သည္ Ferdinand Marcos ကို ျပည္သူမ်ားက ေတာ္လွန္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္သမိုင္းတြင္ ေမာ္ကြန္းဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အသက္ (၄၅) ႏွစ္ရွိ Gilberto Teodoro ကမူ ယခုတိုင္ ႏိုင္ငံေရး ေလာကႏွင့္ စီးပြားေရး ေလာကတြင္ အုပ္စုငယ္မ်ားစြာ ျဖန္႔က်က္ထားေသာ အလြန္ခ်မ္းသာသည့္ Conjuanco ေဆြႀကီးမ်ဳိးႀကီး အသိုင္းအဝိုင္းမွ ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္သည္။

Teodoro သည္ ၁၉၉၈ တြင္ ႏိုင္ငံေရး ေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Tarlac မဲဆႏၵနယ္၏ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ (Tarlac တြင္ ၎၏ ဦးေလး () ဦး၊ ဘႀကီး () ဦး၊ အဖိုးႏွင့္ အေမတို႔သည္ ၎မတိုင္ခင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။)

လက္ရွိ ၎လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကို Teodoro ၏ ဇနီးက လႊဲေျပာင္း လက္ခံ ထားပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္တို႔သည္ လာမည့္ ေမလတြင္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေဒသႏ ၱရ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ပါဝင္ မဲေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

19 No 2009 BBC News

ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ထားသည့္ အစီရင္ခံစာကုိ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ Vitit Muntarbhorn က ယခင္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ အေနအထားသည္ အလြန္ပင္ ဆုိးဝါးလွသည္ဟု ၎က သမုတ္ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ အသံမ်ား ၿငိမ္သက္ေနၿပီး သေဘာထား ကဲြလဲြေသာ အသံမ်ား ပုိ၍ ၿငိမ္သက္ေနသည္မွာ အံ့အားသင့္စရာ မရွိလွပါ။ သုိ႔ရာတြင္ BBC "သတင္းည" အစီအစဥ္က ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ႏိုင္ငံေရး ခုိလႈံလာသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ အဆုိပါ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ပံုရိပ္မ်ားကုိ ေဆးေရာင္ျခယ္ တင္ျပသြားပါသည္။

၎တုိ႔အနက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်ဴအီကင္မွာ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ေသာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ ၇ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္တပ္တြင္ တင့္ကား တုိက္ဖ်က္ေရးတပ္မွဴးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ အလြန္ ႀကီးမားေသာ သမား႐ုိးက် စစ္တပ္ကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး တုိင္းျပည္ႏွင့္ ခဲြမရေအာင္ ကပ္ေနေသာ ေကာ္ႏွင့္ တူသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သက္တမ္းၾကာလာၿပီ ျဖစ္သည့္ သမား႐ုိးက် လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ အင္အား ခ်ဳိ႕တဲ့လာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ား

ဂ်ဴအီကင္၏ အဆုိအရ ၿပံဳးယမ္းသည္ သမား႐ုိးက် လက္နက္ အသစ္အဆန္းမ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ႏ်ဴကလီးယား လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

သမား႐ုိးက် လက္နက္အင္အားတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားက ေတာင္ကုိရီးယားထက္ လက္နက္မ်ား ပုိမုိ တပ္ဆင္ထားသည္ဟု ကင္က BBC မက္ဆီဒြန္ကုိ ေျပာၾကားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ လက္နက္ အမ်ားစုမွာ သက္တမ္း လြန္ေနၿပီ ျဖစ္၍ ၎အားနည္းခ်က္ကုိ ဖာေထး ျပဳျပင္သည့္အေနျဖင့္ ၿပံဳးယမ္းသည္ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အာ႐ုံစုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါ သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ တာေဝးပစ္ဒံုးပ်ံ အပါအဝင္ ပဲ့ထိန္းစနစ္သံုး ဒံုးက်ည္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလမ်ားအတြင္း ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ဒံုးပ်ံစမ္းသပ္မႈမ်ား အတဲြလိုက္ လႊတ္တင္ခဲ့ၿပီး ေျမေအာက္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ကုလသမဂၢကလည္း အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံပုိင္ ကုိရီးယား စင္ထရယ္ နယူးေအဂ်င္စီ (KCNA) ၏ ယခုလ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ အသံုးျပဳၿပီးေသာ ႏ်ဴကလီးယား ေလာင္စာေတာင့္ကုိ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ပလူတုိနီယံ အဆင့္သုိ႔ ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ဥပေဒအရ စစ္မႈထမ္းရသူမ်ား

ဂ်ဴအီကင္၏ အဆုိအရ ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္တပ္သည္ ၎၏ မ်ားျပားလွေသာ ေရွးဆန္သည့္ သမား႐ုိးက် လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ျဖစ္ေနၿပီး ၿပံဳးယမ္းကလည္း လူအင္အား တုိးခ်ဲ႕ရန္သာ တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။

တရားဝင္စာရင္းမ်ားအရ ေျမာက္ကုိရီးယား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ၁.၂ သန္းခန္႔ရွိၿပီး အဆုိပါ စာရင္းတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕မပါဝင္ပါဟု ကင္က ေျပာၾကားပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူေပါင္း ၁ သိန္းခန္႔ စစ္မႈထမ္း ဥပေဒအရ ဆင္)