Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၅.၈.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး

(14 August 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ  China signs new economic deals with North Korea ကိုဘာသာျပန္သည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး

(14 August 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ  China signs new economic deals with North Korea ကိုဘာသာျပန္သည္)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အႀကီးတန္း ျပံဳယမ္းအစိုးရ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး Beijingသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေျခလွမ္းျမွင့္တင္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရးလည္း ပါဝင္ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါသေဘာတူူညီခ်က္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un၏ ဦးေလးေတာ္သူ Chang Song-taek တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔သြား ေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ Kim Jong-unအေပၚ အဓိကၾသဇာရွိသူဟု ယံုၾကည္ရသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလည္း ၎သည္ ယခုလတြင္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စကားေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ အစိုးရအဆင့္စကားေျပာမႈသည္ ေလးႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက်ိဳမွ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားရာတြင္ စီးပြားေရးဇုန္ႏွစ္ခုကို ႀကီးၾကပ္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတစ္ခုကို ေျမာက္ ကိုရီးယားႏွင့္အတူ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု ဆိုသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား အေရွ႕ဖက္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ Rasonတြင္တည္ရွိၿပီး၊ အျခားတစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္နယ္စပ္ Hwanggumphyoungတြင္ရွိသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးတို႔အတြက္လည္း သေဘာတူညီ္ခ်က္လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

Chang Song-taekသည္ ကြယ္လြန္သူ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း Kim Jong-il ၏ႏွမျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ တုိင္း ျပည္တြင္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္လိုသည့္ လကၡဏာျပသည့္ အခ်ိန္၌ ၎Beijingသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎မွာ အာဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ ထိုမတိုင္မီကလည္း ပါတီ တြင္ ႀကီးမားေသာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား ရရွိထားခဲ့သည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၅.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ေပးမည္ဟု သမၼတက VOA သို႔ေျပာၾကား

(VOA News မွ 14 August 2012 ရက္စြဲပါ “Burma’s President Tells VOA He Will Open Schools for Rohingya” သတင္းကို ဘာ သာ ျပန္ဆိုသည္။)

  1. အၾကမ္းဖက္ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားရာေဒသသို႔ မစ္ရွင္မ်ားသြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းကို ကုလကိုယ္စားလွယ္ ႀကိဳဆို

(UN News Centre မွ 14 Aug 2012 ရက္စဲြပါ “Myanmar: UN envoy welcomes mission to area affected by ethnic violence” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္

(The Nation သတင္းစာမွ 13 August 2012 ရက္စြဲပါ Development banks back Myanmar for credit ကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ Reuters မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံရန္ မ်က္စိက်

(14 August 2012 ရက္စဲြပါ Reuters မွ Thai Ratchaburi eyes investments in Myanmar, Cambodia ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ေပးမည္ဟု သမၼတက VOA သို႔ေျပာၾကား

(VOA News မွ 14 August 2012 ရက္စြဲပါ “Burma’s President Tells VOA He Will Open Schools for Rohingya” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာအစိုးရက ဖိႏွိပ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲေနၾကေသာ  ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူစလင္မ်ား၏ ပညာေရး တိုးတက္ေစရန္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

VOA ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္မွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က “မတူကြဲျပားေသာ အ သိုင္းအဝုိင္းမ်ား အလိုက္သင့္ ေနထိုင္၍ လူအခြင့္အေရး ေလးစားမႈရွိရန္အတြက္ ပညာေရးသည္ အေရးပါေၾကာင္း ” ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

                ဘဂၤါလီမ်ား ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘာသာေရးသင္ ေက်ာင္းမ်ားသာရွိၾကၿပီး စစ္မွန္ေသာပညာေရး အစီအစဥ္မရွိဟု ၎ကဆိုသည္။ “ဒါ့ေၾကာင့္သူတို႔ အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ေပးၿပီး ေခတ္မီပညာေရးကိုေပးမယ္။ သူတို႔ပညာတတ္လာမယ္ဆိုရင္ ပိုမိုေတြးေခၚတတ္လာၿပီး အမွားအမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေနထိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူစလင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၈သိန္းခန္႔ကိ္ု ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ထားသည္။ ျမန္မာျပည္ သူအမ်ားစုကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကေသာ ဘဂၤါလီမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာေနာက္ပိုင္း ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿဗိတိသွ် အေျခစိုက္ Restless Beings အုပ္စုကို ထူေထာင္သူ ဒါ႐ိုက္တာ မာဘရားအာမက္က ဦး သိန္းစိန္၏ စာသင္ေက်ာင္းအစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေသာ္လည္း လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ မရေသာေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားစြာ အခက္အ ခဲရွိေနသည္ဟု မားဘရားအာမက္က ဆိုပါသည္။

“ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ လူတိုင္းတန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး ရွိၿပီး မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ဗမာ၊ တိုင္းရင္းသားဗမာ၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ဗမာအစရွိတဲ့ လူမ်ိဳး ေရးခြဲျခားမႈေတြ မရွိေစဖို႔ ဥပေဒတစ္ရပ္လံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါတယ္ ” ဟု အာမက္ကေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ မရေသာေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လက္ထက္ထိမ္းျမားခြင့္ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မ်ားစြာအ ခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္ဟု မားဘရားအာမက္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ အရပ္သားအစိုးရသို႔ အသြင္ေျပာင္းမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး သမၼတ၏ အင္ တာဗ်ဴးသည္ ျမန္မာအစိုးရအႀကီးအကဲက VOAသတင္း႒ာနကို ပထမဆံုးခြင့္ျပဳေသာ အင္တာဗ်ဴးလည္းျဖစ္သည္။

ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္တြင္ VOAကို ေကာလဟာလသတင္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိသည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ဘူးသည္။ မၾကာေသး မီက ျဖစ္ပြားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အဓိက႐ုဏ္းအေပၚ ႏိုင္ငံျခားစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မွန္သမွ်ကို ျမန္မာႏုိင္ငံက ကန္႔ကြက္သည္ဟု သမၼတကထပ္မံ ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ျပင္ အဓိက႐ုဏ္း ေဘးဒဏ္သင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို အစိုးရက အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေနေၾကာင္း လူေပါင္း၈၀ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္ မႈျဖစ္စဥ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ေတာင္းဆိုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဆူပူ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ကို စံု  စမ္းစစ္ေဆးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 အၾကမ္းဖက္ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားရာေဒသသို႔ မစ္ရွင္မ်ားသြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းကို ကုလကိုယ္စားလွယ္ ႀကိဳဆို

(UN News Centre မွ 14 Aug 2012 ရက္စဲြပါ “Myanmar: UN envoy welcomes mission to area affected by ethnic violence” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

လူ႔အသက္မ်ားေသဆံုး၍ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့၊အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ မၾကာေသးမီက သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ တူရကီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ မစ္ရွင္ႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔(OIC) တို႔၏မစ္ ရွင္တို႔ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ယေန႔ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားမႈအရ ေရာက္ရွိလာေသာ တူရကီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အာမက္ဒါဗူတိုဂလူး၏ အခ်က္အလက္ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္အေပၚ ကုလအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပး ဗီေဂ်းနမ္ဘီယာက “ဒီလိုအျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရ စီ ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း၌ ဗုဒၶဘာသာရခိုင္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အၾကားမၾကာာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္ မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အရပ္သားမ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ေသဆံုးကာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးၿပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အိုးမဲ့၊အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

တူရကီႏိုင္ငံကေပးအပ္ေသာ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့မႈ ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးေနသည့္ ရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား သို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေသာ တူရကီကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုလသမဂၢ အကူအညီအျပင္ ပထမဆံုးလက္ခံခဲ့ေသာ ျပင္ပအကူအညီျဖစ္ သည္ဟု နမ္ဘီယာ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာအစိုးရက သူ႔ရဲ႕ျပည္သူေတြ ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုလားတယ္ဆိုတာကို ဒီခ ရီး စဥ္ေတြက ျပသေနပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းတို႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အဆက္မျပတ္ အဆက္ အသြယ္ရွိေနပါတယ္” ဟု မစၥတာ နမ္ဘီယာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ အပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၄ ရက္ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဌာန(OCHA) ဒါရိုက္ တာ ဂၽြန္ဂင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုးမဲ့၊အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ျပည္သူသန္းဝက္(၅သိန္းေက်ာ္ခန္႔) ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားေနေၾကာင္း၊ သတိေပး ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား ေနရာအႏွံသြားေရာက္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မႏွစ္ကစတင္၍ တစ္သီတစ္တန္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာေစသည့္ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္း ပေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက “သမိုင္း၀င္ အခိုက္အတန္႔” ဟု ၎၏ဧၿပီလ ျမန္မာခရီးစဥ္တြင္ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္

(The Nation သတင္းစာမွ 13 August 2012 ရက္စြဲပါ “Development banks back Myanmar for Credit” ကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္၌ ကမာၻ႔ဘဏ္(World Bank) ႏွင့္အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရ