Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၈.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မားသားႀကီးအၿပီး ဘရာသားႀကီးလည္း ဆင္းေစခ်င္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မားသားႀကီးအၿပီး ဘရာသားႀကီးလည္း ဆင္းေစခ်င္

ယခုတစ္ႀကိမ္  လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕အသိုင္းအဝိုင္းကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားတစ္ခြန္းသာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ ကြ်န္မ ေျပာပါတယ္၊ ဒီလူေတြ လြတ္ရမွာပါလို႔၊ အခု လြတ္ၿပီမဟုတ္လား’’

လူထုေခါင္းေဆာင္၏ စကားသည္ သူမႏွင့္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ေတြ႕ဆံုစဥ္က မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရယူခဲ့သနည္းဆိုသည့္ စကားကိုလည္း အေျဖေပးရာေရာက္သည္။ ထို႔အတူ သူမေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကို ရာႏႈန္းျပည့္ ယံုၾကည္ပါဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္လည္း ယခုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္က သက္ေသျပလိုက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ဤသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားၿပီ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥတြင္ တက္ၾကြမႈမ႐ွိေတာ့ဟူသည့္ စြပ္စဲြေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ေခ်ဖ်က္ရာေရာက္သလို Moral Person တစ္ဦးသည္ ထိုကဲ့သို႔ ေသးသိမ္သည့္ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးကို ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဟူသည္ကိုလည္း မ်က္ဝါးထင္ေစခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက NLD မွ ေပးပို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းကို အေျခခံ၍ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ကို ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုတစ္ႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္းမွ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍  ျမန္မာ့အသံ၊ ျမဝတီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ “ ပံုသိန္းစိန္”ဟူသည့္ စကားရပ္မွလဲြ၍ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥကို ပဏာယူခဲ့ျခင္း မ႐ွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ အစိုးရေဟာင္း၏ ဆိုးေမြႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥတြင္ တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟုဆိုသူ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကမူ ယခုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဖမ္းတာလဲ ႏိုင္ငံေရးအရပဲ၊ ျပန္လႊတ္တာလည္း ႏိုင္ငံေရးအရပဲ၊ ဒီေန႔ တုိင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈေတြ ႐ွိလာပါၿပီ၊ ဒီလို ျဖစ္လာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က မ်ားစြာေပးဆပ္ခဲ့ရတယ္”

အာဏာရ အစိုးရက အတိုက္အခံကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သည့္ ကိစၥရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္ေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ တြင္ပင္ ႐ွိေနပါေသးသည္။ ကမာၻအႏွ႔ံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႐ွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးမင္းကိုႏိုင္ဆိုသလိုပင္ ယခုကိစၥအတြက္ သမၼတႀကီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ stake holders အသီးသီးကို ေက်းဇူးတင္ရန္ မလိုဟုပင္ ဆိုရေပလိမ့္မည္။

တစ္ခ်ိန္က ဦးမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ လို္က္တမ္းေျပးတမ္း၊ ဖမ္းတမ္းဆီးတမ္း ကစားခဲ့ရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔ကမူ “သမၼတႀကီးက အရမ္း ေကာင္းပါတယ္၊ အခုလုပ္ကိုင္ေနတာဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ ညီညြတ္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတာလည္း လုပ္တယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လည္း ေတြ႕တယ္၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလည္း တစ္ခါတည္း ဖ်က္ခ်လိုက္တယ္၊ လက္႐ွိသမၼတႀကီး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြက အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြပါ” ဟု အေကာင္းျမင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ထား႐ွိသည့္ သေဘာထားကမူ ေျပာင္းလဲျခင္း မ႐ွိဟု ယူဆရပံုရသည္။ ယခုျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို တေလ်ာက္လံုး ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဝန္းရံေရးဟူသည့္ မူဝါဒမွာ ၈၈ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မူဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ စဥ္းစားရန္႐ွိသည္မွာ ဦးမင္းကိုႏိုင္တို႔ အပါအဝင္ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရ႐ွည္ဝန္းရံႏိုင္မည္ေလာဟူ၍ ပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရယ္ဒီကယ္သမားမ်ား၏ ပုံေဖာ္မႈကို ေတြ႕လာရ၍ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္စက ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္းလိုက္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူမေဘးတြင္ ပတ္လည္ဝိုင္း၍ လက္႐ွိအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေရးဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ဝိုင္းတင္ၾကသည္။ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံဟူသည့္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးေတြပင္ ႐ွိလာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူတို႔၏ ေစတနာမွန္မႈႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥာဏ္ပညာႀကီးမားမႈတို႔ေၾကာင့္  NLD မွာ ရယ္ဒီကယ္ လမ္းေၾကာင္းမွ ႐ုန္းထြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈက ရယ္ဒီကယ္တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ပ်က္စီးေစသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ခု လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးထဲ ေရာက္သြားလွ်င္ ဂ်င္း႐ွပ္နည္းနာေတြႏွင့္ ယဥ္ပါးသူ ရယ္ဒီကယ္တို႔ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးခြက္ေပ်ာက္ကိန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္း အသက္႐ွည္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ သမၼတႀကီးႏွင့္ လူထု ေခါင္းေဆာင္တို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး အေျခအေနေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္းလိုက္သူတို႔က ေနာက္ထပ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို ႐ွာရသည္။ ဤတြင္ ႐ိုးသားေအးေဆးၿပီး ဘဝကို ႏိုင္ငံေရးတြင္ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္မွာ မ်က္စိက်စရာ ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ိုးသားသူ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္သူ အတြက္ဆိုလွ်င္ ေပးဆပ္ဝံ့သူ၊ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ နာမည္ႀကီးခဲ့သူ စသည့္ဂုဏ္ပုဒ္ေတြေၾကာင့္ ရယ္ဒီကယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းျပစရာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ဟူသည့္ လႈပ္႐ွားမႈေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာျပန္သည္။ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကို လႊတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္စကဲ့သို႔ပင္ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္းကို တန္း၍တင္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအဆက္ျပတ္၍ ဘုမသိ၊ ဘမသိျဖင့္ ေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မွာ တစ္ခ်ိန္ကကဲ့သို႔ ရဲရဲေတာက္ မိန္႔ခြန္းေတြကို ေျခြျပန္သည္။ ေဘးက ဝန္းရံသည့္ ရယ္ဒီကယ္ေတြႏွင့္ လက္သီးထိုးခန္းမ်ားမ်ားပါေသာ ႐ုပ္႐ွင္မ်ားကို ႏွစ္သက္သည့္ လူထုေတြက လက္ခုပ္ေတြတီး၍ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ လူထုကို လမ္းေပၚတင္ေနသည့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕သည္ပင္လွ်င္ ဦးကိုကိုႀကီးကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက မွ်မွ်တတ ေျပာၾကားခ်က္မ်ိဳးကို ျဖတ္ခ်၍ ဦးမင္းကိုႏိုင္၏ ရဲရဲေတာက္ စကားကို အသားေပးထုတ္လႊင့္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆိုရလွ်င္ လတ္တေလာအေျခအေန၌ ရယ္ဒီကယ္သမားတို႔အဖို႔ တိုင္းျပည္တြင္ ဆူပူ အံုၾကြမႈေတြ ထပ္မံျပဳလုပ္ရင္း အသက္ဆက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႐ွိေနေသးသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ထိုအေရးကို ရတက္မေအးရသူမ်ားမွာ လက္႐ွိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ျဖစ္ေပၚလာရန္ အျပင္းအထန္ ေဝဘန္ခံ၊ ၾသဘာေပးခံရင္း ႀကိဳးပမ္း လာရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ရဲရဲေတာက္ လူစြမ္းေကာင္းအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရပ္ေတြကို ရင္တမမႏွင့္ ၾကည့္ေနရၿပီ။ သရက္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ၉၆ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေထာင္မွလြတ္လြတ္ခ်င္း ေထာင္ေ႐ွ႕တြင္ပင္ ေထာင္ထဲတြင္ က်န္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္လြတ္ ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္၊ “က်န္႐ွိအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ဒို႔အေရး၊ ေထာင္ထဲမွာ ဒို႔လူေတြ က်န္ေသးတယ္ ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္သြားသည့္ ဇာတ္ကြက္မွာ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို အားရဝမ္းသာျဖစ္၍ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ေရာက္ေနၿပီဟု ပီတိပြားမည္ႀကံစ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ႏွလံုးေရာဂါပင္ ရေလာက္သည့္ ဇာတ္ကြက္ ျဖစ္သည္။

“လမ္းေၾကာင္းေပၚကေတာ့ တင္တာပဲေလ၊ မားသားႀကီးတုန္းကေတာ့ အေျခအေနကိုရိပ္မိၿပီး ျပန္ဆင္းလာႏိုင္တယ္၊ ဘရားသားႀကီးကေတာ့ ျပန္ဆင္းႏိုင္မလား ဆိုတာပဲၾကည့္ရမယ္”

အထက္ပါ စကားကို ၉၆ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္မွ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ႏွစ္က်ခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၉၆ေက်ာင္းသားေတြမွာ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြထက္ စာဖတ္ခ်ိန္ပိုရလိုက္ၾက၍ အေျခအေနကို အလ်င္အျမန္ သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္း ႐ွိၿပီး သေဘာေပါက္လြယ္ၾကသည္ဟု ဆိုရမည္လားမသိ။

ရယ္ဒီကယ္တို႔အေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ထံုးစံအတိုင္း လူထုကိုလမ္းေပၚတင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေပလိမ့္ဦးမည္။ ယခင္က စစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရအမည္ခံ စစ္အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးတို႔ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ပ်ိဳးယူလာခဲ့ၾကရာ ယခု အခ်ိန္တြင္ အဓိကႏိုင္ငံေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြလမ္းေၾကာင္းထဲ ေရာက္သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆန္႔က်င္ေရးပါျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ လူထုအၾကား ေလးစားမႈရၿပီးျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို အလွ်င္အျမန္ စင္တင္လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  ဆိုရလွ်င္ အဆိုးေတြကင္းစင္၍ အေကာင္းဘက္သို႔ဦးတည္စ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ဇာတ္နာႀကီးထဲ ျပန္မတိုးေစခ်င္ေတာ့သည္မွာ စာေရးသူသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ဆႏၵပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကိုရေသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထိပ္တိုက္တိုးလွ်င္ အပ်က္ပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ဖို႔႐ွိသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုျမေအးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးပင္လွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္အသံုးဝင္ေၾကာင္း သေဘာထားႀကီးစြာ ေထာက္ျပခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအတြက္ အရည္အခ်င္း႐ွိသူေတြ ညီညြတ္ၾကဖို႔ ေကာင္းသည္ဟု ရိပ္မိႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။

မားသားႀကီးေတာ့ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚက ဆင္းသြားၿပီ၊ ဘရားသားႀကီးလည္း အေျခအေနကို အလ်င္အျမန္ သံုးသပ္ႏိုင္၍  ရယ္ဒီကယ္ လမ္းမွ အျမန္ဆင္းေစလိုပါသည္။

*****************************************

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၈.၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ကူးတို႔ဆိပ္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ ထုတ္ျပန္မည္မဟုတ္
  2. ၂၀၁၄ မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ စာရင္းျပန္လည္ေကာက္ခံမည္
  3. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿဂိဳလ္တုစနစ္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အစၥေရးေဆြးေႏြး

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. KIO ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြးမည္
  2.  ေရႊညဝါဆရာေတာ္အား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား အႀကံျပဳ
  3. NLD  ပါတီအႏိုင္ရေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႈ႔ံေဆာ္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ကူးတို႔ဆိပ္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ ထုတ္ျပန္မည္မဟုတ္

ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး တုန္လႈပ္ခဲ့ရၿပီး မီးသတ္ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ကူးတို႔ဆိပ္ရပ္ကြက္၏ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈအေၾကာင္းရင္းကို ထုတ္ျပန္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသူ အထူးစံုစမ္းေရး ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ထားရွိသည့္ဂိုေထာင္တြင္  ဝါယာေရွာ့ျဖစ္ရာမွ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းဂိုေထာင္ေဘးရွိ ပရေဆးႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထားရွိရာဂိုေထာင္အား မီးဆက္လက္ကူးစက္ရာမွ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ ဦးစီးသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ႏွစ္ခုလံုးသည္ ေပါက္ကြဲသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

“လူႀကီးေတြက မထုတ္ျပန္နဲ႔လို႔ အေၾကာင္းၾကားတဲ့အတြက္ မထုတ္ျပန္တာပါ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွေျပာစရာ မရွိပါဘူး”ဟု ယင္းအရာ႐ွိက ဆိုသည္။

အဆိုပါ မီးေလာင္ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မီးသတ္သမား ၄ဦး အပါအဝင္ ကူးတို႔ဆိပ္ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူ ၁၈ ဦး အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။

“ဒီကိစၥကို သတင္းထုတ္ျပန္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ဒီလို သတင္းမထုတ္ျပန္ျခင္းဟာ အစိုးရအေပၚ ျပည္သူလူထုက အထင္မွားေစ ႏိုင္တယ္”ဟု ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္၏ အယ္ဒီတာတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

အဆိုပါ ေပါက္ကြဲမႈသည္ ယင္းေနရာတြင္ သိုေလွာင္ထားသည့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္တခ်ိဳ႕၏ ဓာတ္ျပဳေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။

YC(KS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၀၁၄ မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ စာရင္းျပန္လည္ေကာက္ခံမည္

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ စာရင္းအား ျပန္လည္ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ရန္ မၾကာေသးမီကာလအတြင္းက ဗပာို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ