Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၅.၁၀.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ေအတီအမ္ကတ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္အသံုးျပဳရန္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ဗဟုိဘဏ္ ညႊန္ၾကား
  2. ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမယာမ်ားကို ျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံ ငွားရမ္းႏိုင္ၿပီ
  3. တင္သြင္းလာသည့္ကား ခြင့္ျပဳေမာ္ဒယ္ထက္ ျမင့္ေနပါက ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆုိင္ရာရပုိင္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေၾကာင္းသတင္းရရွိက အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ စစ္ေဆးမည္
  2. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ တရား၀င္စာျဖင့္ KNU အေၾကာင္းျပန္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား             

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေအတီအမ္ကတ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္အသံုးျပဳရန္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ဗဟုိဘဏ္ ညႊန္ၾကား

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ေအတီအမ္ (Automatic Teller Machine-ATM) ကတ္ကုိ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ဗဟုိဘဏ္က ႏႈတ္အားျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း  အျခား အေႂကြးဝယ္ကတ္စနစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ Debit ကတ္၊ Credit ကတ္၊Smart ကတ္မ်ားကုိပါ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘဏ္အသုိင္းအဝုိင္းထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ လုိလားလ်က္ရွိၿပီး ဗဟုိဘဏ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္သစ္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ကုိင္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းလုပ္ငန္းကုိ မလုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အေႂကြးဝယ္ကတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ အျခားဘဏ္မ်ား နည္းတူ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အေႂကြးဝယ္ကတ္ျပားမွာ အားသာခ်က္ေရာ အားနည္းခ်က္ပါ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ လုပ္ကုိင္ ႏုိင္ရင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားတယ္။ အေႂကြး၀ယ္ကတ္အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ေငြကုိင္ၿပီးသံုးဖုိ႔မလုိတာ၊ လုံၿခံဳမႈရွိတာ၊ ထိန္းသိမ္းရလြယ္တာ၊ ေငြေရ တြက္ရ လြယ္တာ စတာေတြကုိ အသံုးျပဳသူက ခံစားရယူႏုိင္တယ္။ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔လည္း အပ္ႏွံေငြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခေတြကုိ ရရွိေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုနက ေျပာခဲ့သလုိ စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္ျဖစ္ရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္လာႏုိင္တယ္၊ လူေတြက အေႂကြးရတာပဲဆုိၿပီး မတန္တဆ ေငြသံုးစြဲမႈေတြ မ်ားလာႏုိင္တယ္၊ လြယ္လြယ္မ်ားမ်ားသံုးတာေၾကာင့္ အေႂကြးထူလာႏုိင္တယ္၊ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သံုးစြဲတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ အသံုးစရိတ္ေတြ ျမင့္တက္လာႏုိင္တယ္၊ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ေႂကြးဆံုးပမာဏ ျမင့္တက္လာႏုိင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူေတြအဆင္ေျပေစတဲ့ စနစ္ ျဖစ္ေပမယ့္ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္းျဖစ္ဖုိ႔ ဘဏ္ေတြေရာ၊ အသံုးျပဳသူေတြေရာ သတိျပဳဖုိ႔လုိပါတယ္'' ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေႂကြးဝယ္ကတ္ အသံုးျပဳမႈကုိ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ႏုိင္ခဲ့ကာ Master Card ႏွင့္ Visa Card တုိ႔က ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အစုိးရ လက္ထက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ဳိ႕၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတြင္ ဘဏ္အခ်ဳိ႕  ၿပိဳလဲမႈႏွင့္အတူ ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Bi Weekly Eleven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမယာမ်ားကို ျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံ ငွားရမ္းႏိုင္ၿပီ

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေရးအတြက္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကျငာစာ ႏွစ္ခုကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ယင္းေျမအသံုးျပဳခြင့္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ပုဂၢလိကေျမမ်ားမွာပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူက ငွားရမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔ေၾကျငာစာတြင္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ေျမငွားရမ္းခြင့္ (သို႔) ေျမအသံုးျပဳခြင့္ ကာလကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္၃၀ ငွားရမ္းခြင့္ ျပဳသည္၊ ငွားရမ္းမႈ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက လုပ္ငန္းဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လိုပါက ၁၅ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပဳသည္၊ ယင္းသို႔ ငွားရမ္းအသံုးျပဳရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏွစ္ရွည္ သီးပင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ရာသီသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း၊ တိရိစာၦန္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းတို႔ ပါဝင္သည္၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ရာသီသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသည္ သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မရွိသေရြ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံျခာေငြေၾကးဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကျငာစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက UMFCCI ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားက ေငြလဲႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ တစ္ေဒၚလာ ေျခာက္က်ပ္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး လက္ရွိေစ်း ကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္လာရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းေဒၚလာေစ်းက်သြားႏိုင္တယ္။ ဒါက ျမန္မာေငြ တရားဝင္ မာလာတဲ့သေဘာေပါ့”ဟု ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးက ၎၏အျမင္ကို ေျပာၾကားသည္။

7Day News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တင္သြင္းလာသည့္ကား ခြင့္ျပဳ ေမာ္ဒယ္ထက္ ျမင့္ေနပါက ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမည္

လိုင္စင္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ႏွင့္ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ ကြဲလြဲေနသည့္အျပင္ တင္သြင္းလာသည့္ ေမာ္ဒယ္မွာ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေမာ္ဒယ္ထက္ ျမင့္ေနပါက ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းဖ်က္သိမ္းေရး အစီအစဥ္မွ ကားတင္သြင္းေသာအခါ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားစဥ္က ေဖာ္ျပထားေသာ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ မတူညီပါကလည္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္အတြင္း ျဖစ္ေနပါက ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သြင္းကုန္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကြဲလြဲမႈအတြက္ အေကာက္ခြန္ဌာနသို႔ သတ္မွတ္တန္ေၾကး ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ကားတင္သြင္းခြင့္ လိုင္စင္မ်ားမွာ လိုင္စင္စထုတ္ေပးသည့္ရက္မွ သံုးလသက္တမ္းရွိည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လိုင္စင္   သက္တမ္းကာလအတြင္း ကားမတင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါကလည္း လိုင္စင္သက္တမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သြင္းကုန္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအဖြဲ႔ ၁၈ ဖြ႔ဲထံသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁႐က္အထိ လာေရာက္အပ္ႏွံေသာ ကားအစီးေရ ၆၀၈၉ စီး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ကားေဟာင္းအပ္ႏွံ၍ အစားထိုးကား တင္သြင္းခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္အထိ ၈၆၀ ေက်ာ္ကို ကားသြင္းခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သြင္းကုန္ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုမင္းက ေျပာၾကား သည္။

7Day News

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

NDF ပါတီဦးစီးသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ သင္တန္း မႏၱေလး၌ ျပဳလုပ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု(NDF) ပါတီ မႏၱေလးတိုင္းရံုးမွ ဦးေဆာင္စီစဥ္သည့္ Capacity Developing Training ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပေနေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူ NDFပါတီ၊ မႏၱေလးတိုင္းရံုးဥကၠ႒ ေဒါက္တာလွစိုးညႊန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပညာအျပင္စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးပညာမ်ားကိုလည္း တတ္ကၽြမ္းနားလည္ထားရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“အခုခ်ိန္မွာ အားလံုးက Capacity ျမင့္ေနဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ ယင္းသင္တန္းကို အမွတ္ ၄၈၊ လမ္း ၃၀၊ ၇၃×၇၂ ၾကားတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၅ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အမွတ္စဥ္ႏွစ္အေနျဖင့္ မႏၱေလးတြင္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NDF ပါတီမွ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ယခုသင္တန္း၌ သင္တန္းသား ၁၁၀ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳၿပီး ေလ့လာခ်င္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း ေဒါက္တာလွစိုးညႊန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကို အဓိကထားပို႔ခ်ေပးေသာ သင္တန္းျဖစ္သည့္အတြက္ မႏၱေလးအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းရွိ NDF ပါတီဝင္မ်ားကို ပိုခ်ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“ကယားျပည္နယ္တစ္ခုပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္လွမ္းမမွီေသးလိုပါ။ ဒီသင္တန္းၿပီးရင္ေတာ့ အဲဒီကို စည္းရံုးေရးဆင္းမွာပါ” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

သင္းတန္းကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ပညာရွင္မ်ားကလာေရာက္ပို႔ခ်ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လိႈင္၊ ဦးတင္ေမာင္ေမာင္သန္း၊ စာေရးဆရာမဂ်ဴး အပါဝင္ ပညာရွင္ ၁၃ေယာက္က ပိုခ်ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္သည္။

မႏၱေလးတိုင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၆ခုကို လာေရာက္သင္ၾကားရန္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ္လည္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကိုမူ ဖိတ္ၾကားထားျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ယင္းပြဲကို မႏၱေလးတိုင္းရံုး ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီထားေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                                                  Peace Press

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေၾကာင္းသတင္းရရွိက အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္စစ္ေဆးမည္

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရႇင္က သတင္းရရွိပါက စုံစမ္း စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမႇတ္ (၃၄/၂၀၁၁) အရ သိရသည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၄/၂၀၁၁ အပုိဒ္ ၂ ပါ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားေအာက္တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပါက ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား မႇန္ကန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စုံစမ္း     စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႔ရႇိခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ သေဘာ႐ုိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသူမ်ားအား ျပစ္မႈေၾကာင္းအရေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တရားမေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိျခင္း မရွိေစရဟုလည္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမႇတ္ ၃၄/၂၀၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို အခန္း(၈) ျဖင့္  ျပ ႒ာန္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၃၄၅ မႇ  ၃၉၀ အထိျဖစ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၃၄၅ မႇ ၃၈၂ အထိ ပုဒ္မစုစုေပါင္း ၃၈ ခုတြင္ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းထား ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၃၈၃ မွ ပုဒ္မ ၃၉၀ အထိ ပုဒ္မေပါင္း ရႇစ္ခု တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏တာ၀န္မ်ား ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ားျပည္သူေအး ခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးငွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္   ကာကြယ္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥ သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမွတစ္ပါး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားသူႀကီး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် ၂၄ နာရီထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳရဟု ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ အခန္း(၈)တြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္ ၃၆ ခ်က္ကုိ ယင္းအခန္း၌ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Bi Weekly Eleven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ တရား၀င္စာျဖင့္ KNU အေၾကာင္းျပန္မည္

အစုိးရသစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းလာမႈအေပၚ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး KNU က တရား၀င္စာျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ဟု ေျပာၾကား လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ေစလြတ္၍ ကမ္းလွမ္းစာ ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္အေပၚ သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားႏုိင္မည္ဟု KNU ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အၿငိမ္းစား တပ္မွဴးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ပဲြစားမ်ား ပါ၀င္ၿပီး KNU ဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူ ႏွစ္ဦးတုိ႔ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္းက ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ဦးစြာေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ အစုိးရမွ ၾကားခံေဆြးေႏြးျခင္းထက္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား (၁၂) ဖဲြ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)  မူအရသာ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက ကေတာ့ အရာအားလံုးကုိ ဗဟုိအစုိးရကေနၿပီး ခ်ဳပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥေတြဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တဆင့္ၿပီးေတာ့ အဖဲြ႕ေတြ ခဲြၿပီး မေဆြးေႏြးခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုစည္းထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြနဲ႔အညီ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ ေဆြးေႏြးဖုိ႔လည္း ေၾကျငာ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)ကို  လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (KIO)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပုိင္း) ေခၚ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSA/ SSPP)၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU)၊ ကရင္နီျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ &#