Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters, 30th September 2010

ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အလုပ္ျဖစ္ ႐ွင္သန္ေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္ေရးကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းထက္ ၎အေပၚမွ ဝင္ေငြမ်ား ရ႐ွိေနၿပီး နယ္စပ္အနီး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သေဘာ တူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ယေန႔ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ကုလသမဂၢ ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ႀကီးထြားေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္းအေျခစိုက္ ႐ွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာ ဦးေဆာင္သည့္ ႐ွမ္းမူးယစ္ေဆးဝါး ေစာင့္ၾကည့္ေရး စီမံခ်က္၏ အစီရင္ခံစာ ဆက္လက္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဖကန္ နစၥတန္၏ ေနာက္တြင္ ကမာၻ႔ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ဘိန္းထုတ္လုပ္သူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္း ၉၅ % ကို အဆိုပါ ေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ ႐ွင္သန္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လက္နက္ ခ်ရန္ အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းဆန္ေနၾကေသာ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရက မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္ေရးကို အသံုးခ်လ်က္ ႐ွိသည္။

စစ္အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ ပူးေပါင္းရန္ ျငင္းဆန္မႈ အေပၚတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလာဖြယ္ ႐ွိသျဖင့္ လက္နက္ခဲယမ္း စုေဆာင္းေရး အတြက္ ေငြ႐ွာရန္ ဝ တပ္ဖြဲ႕ (UWSA) ကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္စု သူပုန္မ်ားက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဖယ္႐ွားရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားသည္ဟု ဆိုေသာ ဝင္ေငြေကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္ေရးကို တုိက္ဖ်က္မည့္ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္အေပၚ သံသယ ႐ွိေၾကာင္း ယခု အစီရင္ခံစာက ညႊန္ျပေနသည္။

လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး စက္႐ုံသစ္မ်ား "တည္" ေနၾကသည္ဟု အစီရင္ခံစာ ေရးသားသူ ခြန္ဆိုင္းဂ်ာရန္က ဆိုသည္။ "သူတို႔ဟာ အစိုးရအေပၚ ႏုိင္ငံေရး သစၥာေစာင့္သိမႈေၾကာင့္ ဆုလာဘ္ေတြ ရေနတာပါ" ဟု ၎က အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဟီး႐ိုးအင္း ခ်က္လုပ္ရန္ အတြက္ ဘိန္းေစး ျခစ္ရန္ ေပၚပီပင္ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္ ၅၅ ၿမိဳ႕နယ္ အနက္ ၄၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ၎ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ႐ွိသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေျမအက်ယ္အဝန္းမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ၅၀ % ျမင့္တက္လာကာ ၇၈၃၃၀ ဧကသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္ မႈခင္း ဆိုင္ရာ ဌာန UNODC က ယခင္ႏွစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ လာအိုတို႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ေ႐ႊႀတိဂံ နယ္ေျမမွာ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ၏ အဓိက ဘိန္းထုတ္လုပ္ရာ ေဒသ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးေဒသ ႐ွမ္းျပည္နယ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု မ်ားစြာ၏ ဇာတိ ေနအိမ္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ကိုယ္စား ျပဳမႈကို အေျခခံ ဥပေဒက ကန္႔သတ္ထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆန္ထားၾကသည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံကို ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသူ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု အနည္းငယ္သာ ႐ွိၿပီး လတ္တေလာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ႐ွိေနေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ေဒသတြင္း ေထာက္ခံမႈ မ်ားစြာ ရမည့္ လကၡဏာ မ႐ွိပါ။ သူပုန္မ်ားကလည္း မဲ႐ုံကို ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးစားႏုိင္ဖြယ္ ႐ွိသည္။

ျမန္မာ အစိုးရကလည္း လြတ္လပ္ မွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚရန္ မလြယ္ကူေသာ အေနအထား ႐ွိသည့္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၀၀ တြင္ မဲေပးပြဲကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွ ေက်း႐ြာ အမ်ားစု ပါဝင္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bangkok Post, 30th September 2010

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Abhisit Vejjajiva သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာေစေရး အတြက္ လာမည့္ လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တစ္ရက္တာ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

Abhisit သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားကို နားေထာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခား အက်ဥ္းက် ေနသူမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ေအာက္တိုဘာ (၁၁) ရက္တြင္ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Kasit Piromya က ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ ညႇိႏိႈင္းေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္မႈ၊ လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္မႈ၊ ထိုင္းအစိုးရက ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေနေသာ ေကာ့ကရိတ္ရွိ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

"ထိုင္းအစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခုမွ စတင္တဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္ စီးပြားေရး မူ၀ါဒေတြကို ေလ့လာလိုပါတယ္။ ထိုင္း ပုဂၢလိက က႑က ၀င္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနကိုလည္း ေလ့လာလိုပါတယ္။ စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာမွာ ထိုင္းအေနနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ ရွိေနတယ္ ဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္" ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, By Ali Kotarumalos, 30th Sept 2010

လူဦးေရ ျပည့္က်ပ္လြန္းၿပီး ကားမ်ား ပိတ္ဆို႔လြန္းေသာ၊ ေရႀကီးတတ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ အင္ဒိုနီး႐ွား သမၼတ၏ အေျဖမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

"ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က် ႐ိုး႐ိုးသားသား ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဂ်ကာတာဟာ စံျပၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါဘူ" ဟုSusilo Bambang Yudhoyono က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎သည္ သစ္ေတာမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ ေဘာ္နီကၽြန္းသို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ေနရာ႐ွာရန္ အဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ယခင္ကတည္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပခဲ့ဖူးရာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ခု အေနျဖင့္ ေဒၚလာ (၁၁) ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္၍ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားခဲ့ဖူးသည္။ ယခုလည္း ထိုသို႔ေသာ ကံၾကမၼာမ်ိဳး ဖန္မလာႏုိင္ဟု မေျပာႏိုင္ေသးေပ။ လူဦးေရ (၁၀) သန္း ႐ွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးအဖို႔ ခ်ဳပ္႐ိုးကြဲသလို ေပါက္ကြဲ မထြက္မီ တစ္ခုခု လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္မွာ ထင္႐ွားေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုးတြင္း ကာလတြင္ ခါးေလာက္႐ွိေသာ ေရမ်ား လမ္းမ်ား ျမဳပ္ေနၿပီး၊ အိမ္မ်ားထဲသို႔ စီးဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ကာ တစ္ခါတစ္ရံ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ား ဓါတ္လိုက္ ေသဆံုးၾကရသည္။

ကားေပါင္း (၆.၇) သန္းသည္ လမ္းမေပၚတြင္ သြားလာေနၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ ကားအသစ္ (၅၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ (၁၅၀၀)ခန္႔ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားမ်ား၏ ေ႐ႊ႕လ်ားႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၆ မိုင္ (၁၀ ကီလိုမီတာ) ႏႈန္းသာ ႐ွိၿပီး ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ျဖင့္ ႏွစ္နာရီခန္႔ ၾကာေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းရတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဂ်ကာတာသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမိုလ်က္ ႐ွိသည္။ ေျမေအာက္ရထား မ႐ွိေသာ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီ အတြက္ ေဒၚလာ (၁.၄) ဘီလ်ံ ကုန္က်လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း အစိုးရ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Yopie Hidayat က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကားမ်ားစြာ သြားႏုိင္ေသာ လမ္းက်ယ္ႀကီးမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္၌ အေျခအေနကို ပို၍ ဆိုးဝါးေစသည္။

ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားသည္ ေဂ်ာ္ကီဟု ေခၚေသာ ခရီးသည္မ်ားကို ေစာင့္၍ တင္ၾကရသည္။ သို႔မွသာ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းကို အသံုးျပဳ၍ ရမည္ ျဖစ္သည္။

"ေ႐ွ႕ဆက္ သြားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ေ႐ြးစရာလမ္း မ႐ွိပါဘူး။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ေခၚတင္ရပါမယ္" ဟု ခရီး႐ွည္ ကားေမာင္းရသူ Yahya Irwandi က ေလထဲတြင္ လက္ညိႈး ေထာင္၍ လမ္းေဘးတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ လူတန္း ႐ွည္ႀကီးကို ရည္ညႊန္း၍ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အိုေဟာင္းေနေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ ဒတ္ခ်္ ကိုလိုနီ လက္ထက္ ကတည္းက ျဖစ္ရာ တစ္စစီ က်ိဳးပဲ့ ပ်က္စီးေနသည္။

ယခုလ အေစာပိုင္းက ေလးလမ္းသြား အေဝးေျပး လမ္းမႀကီး၏ ေပ (၃၀၀) (၁၂၅-မီတာ) ခန္႔ ႐ွိေသာ အပိုင္းသည္ ဂ်ကာတာ ေျမာက္ပိုင္း၌ ျမစ္ထဲသို႔ က်ိဳးက်သြားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕၏ တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ရာက ေဆာက္လုပ္ထားေသာ တူးေျမာင္းတစ္ခု၏ ေရႀကီးမႈကို ကာကြယ္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ၃၇၅ေပ(၁၂၅-မီတာ) ႐ွိ ေရထိန္း နံရံႀကီး ၿပိဳက်ခဲ့သည္။

ဘရာဇီး၊ ပါကစၥတန္၊ မေလး႐ွားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစသည္ အေၾကာင္း ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

အင္ဒိုနီး႐ွားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔ ကတည္းက စတင္ စဥ္းစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီး႐ွား၏ ပထမဆံုး သမၼတ ဆူကာႏိုသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေဘာ္နီယိုသို႔ ေ႐ႊ႕ရန္  အႀကံျပဳခဲ့ဖူးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္ တိုင္းျပည္၏ ကၽြန္းေပါင္း (၁၇၀၀၀) ေက်ာ္ကို ညီတူညီမွ်စီ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစလို၍ ျဖစ္သည္။

၎သည္ ဂ်တာကာအား ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ အျဖစ္သာ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။

၎အား ဆက္ခံသူ ဆူဟာတိုကလည္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားက လမ္းေပၚ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္ ျဖဳတ္မခ်မီက ဂ်ကာတာ အေ႐ွ႕ဖက္မိုင္ ၃၀ (၅၀ကီလိုမီတာ) အကြာ႐ွိ Jonggol သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ဖူးသည္။

Yudhoyono သည္ အဆိုပါ ေနရာ ႏွစ္ခုစလံုးကို စဥ္းစားလ်က္ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုမွ စ၍ ျပဳလုပ္သည့္တိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္သည္ အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္ ဆယ္ႏွစ္ အလုပ္ ျဖစ္လိမ့္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က သိေနသည္ဟု သမၼတ႐ုံးမွ Velix Wanggai က ေျပာသည္။

အင္ဒိုနီး႐ွား တကၠသိုလ္မွ Demography Imstitute မွ ဒါ႐ိုက္တာ Sonny Harry Harmadi ကလည္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရးကို သေဘာတူသူ ျဖစ္သည္။

"လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အရာရာ ျပည့္က်ပ္ေနမႈ ျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းႏုိင္မလားလို႔ ဂ်ကာတာ အစိုးရကို အခုပဲ ေမးခဲ့ပါတယ္။ မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရင္ေတာ့ ေျပာင္းရမွာေပါ့" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပမူဝါဒ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ အႀကံေပးပညာ႐ွင္ Wendell Cox က ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ သြားသည့္တိုင္ ဂ်ကာတာသည္ စီးပြားေရး ဗဟိုဌာန အျဖစ္ ႐ွိေနဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ တိုးတက္မႈ ႏႈန္းမွာလည္း ေၾကက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနဦးမည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းသည္ ေငြျဖဳန္းတီးမႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေငြမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာ ေျဖ႐ွင္းေရးမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Korea Times, 30th September 2010

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စပိုင္ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲသည္ ယခု သီတင္းပတ္ ကုန္တြင္ ဆိုးလ္သို႔ သြားေရာက္ကာ ေျမာက္ကိုးရီးယားမွ အေဖမွသား အာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈအေပၚ သတင္း အခ်က္အလက္ ဖလွယ္မည္ဟု အစိုးရ သတင္း ရပ္ကြက္က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဗဟို ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ CIA ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Leon Panetta သည္ အင္ခၽြန္း ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္သို႔ စေနေန႔တြင္ ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၀န္ဆီဟြန္၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ကင္ေတယန္းတို႔ အပါအ၀င္ အဓိက ကိုးရီးယား လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ၿပီး သမၼတ လီေျမာက္ဘက္ႏွင့္လည္း သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုမည္ဟု ဆိုသည္။

"စီအိုင္ေအ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Panetta ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကုိ အေစာပိုင္း ကတည္းက စီစဥ္ထားေပမယ့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီရဲ႕ တတိယသားကို အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ နံပါတ္ ၂ ေနရာေပးၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ အခ်ိန္ကိုက္ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ ေပါင္းစံုကို မွ်ေ၀ ဖလွယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္" ဟု အမည္ မေဖာ္လိုေသာ သတင္းေပးသူက ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာƟ