Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. တ႐ုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ေၾကးနီမိုင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာျပင္ဆင္

(APP မွ 25 July 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar revises mine deal with Chinese firm”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာခြင့္ ရွိေအာင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း၍ သံုးသပ္မည္

(The Associated Pressမွ 25 July 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar Parliament Panel considers Changing Constitution, Could allow Suu Kyi to be President” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ ပဲမ်ဳိးစုံက႑ အေျပာင္းအလဲကုိ အမိဖမ္းဖုိ႔လုိ

( 25 July 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Harvest of Change ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)


တ႐ုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ေၾကးနီမိုင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာျပင္ဆင္

(APP မွ 25 July 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar revises mine deal with Chinese firm”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ရဲတပ္ဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နွငး္ခဲ့ရေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား တစ္သီတစ္တန္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေၾကးနီမိုင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ပာု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မေန႔က ေျပာၾကားသည္။

စာခ်ဳပ္သစ္အရ ဝင္ေငြ၏ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာအစိုးရ ရရွိမည္ပာု သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေအာင္က လႊတ္ေတာ္ တြင္ေျပာၾကားခ့ဲရာ အက်ိဳးအျမတ္ကို ႏိုင္ငံက ပိုမိုရရွိေစျခင္းျဖင့္ လူထု၏ေဒါသကို ႏွစ္သိမ့္ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးပမး္ခဲ့သည့္ လကၡဏာရွိပါသည္။

အဆိုပါ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီမိုင္းမွဝင္ေငြ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီက ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္(ျမန္မာစစ္တပ္)ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္က ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူမည္ပာု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မံုရြာေဒသမွ အဆိုပါေၾကးနီမိုင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ လက္နက္ ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ ခံလုပ္ငန္းခြဲ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္တို႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီက လူမႈဆိုင္ရာတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိုင္းလုပ္ငန္းေနရာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထည့္ဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီမိုင္း ဆႏၵျပ သပိတ္စခန္းမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က စီးနင္းခဲ့ျခင္း သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအလြန္ အၾကမ္းတမ္းဆံုး ႏွိပ္ကြပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ေစေသာ ေဖာ့စပရပ္ဗံုးမ်ား သံုးစြဲမႈ ေၾကာင့္ လူထု၏ ေဒါသကိုလႈံေဆာ္သလိုျဖစ္ခဲ့သည္။

အရပ္ဖက္အစိုးရသစ္လက္ထက္ လြတ္လပ္ခြင့္အတိုင္းအတာ ကို စမ္းသပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာေသာ ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားအား လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားစြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ အာဏာရွင္စနစ္၏ အက်င့္ေပာာင္းမေပ်ာက္ေသာ ႏွိပ္ကြပ္မႈပံုစံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသဆိုင္ ရာ အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ တာဝန္ရွိသည္ပာု ျပည္တြင္းသတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမတစ္ဝိုက္ေနထိုင္ၾကေသာ ေက်းလက္ေဒသခံရြာသားမ်ားက စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ကန္႔ ကြက္ သြားမည္ပာု မေန႔ကေျပာၾကားသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာခြင့္ ရွိေအာင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း၍ သံုးသပ္မည္

(The Associated Pressမွ 25 July 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar Parliament Panel considers Changing Constitution, Could allow Suu Kyi to be President” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာေစမည့္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးကို သံုးသပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုရလာဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

၄င္း ၁၀၉ ဦးပါ ေကာ္မတီတြင္ NLD ႏွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအပါအဝင္ ပါတီအားလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။

လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာမ်ားစြာ ေပးထားျခင္း၊ သမၼတေလာင္းစာရင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ံဳးမဝင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မကိုက္ညီဟု  NLD ပါတီက သတ္မွတ္ထားသည္။တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကလည္း ၄င္းတို႔၏ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရက ခန္႔အပ္ျခင္းထက္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၈ ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုေသာ တို္င္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာကာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္ကာလမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရသည္။ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ အပစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုအားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူမႈ ရရွိေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ၾသဇာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ရန္ အထူးစီမံျပဳလုပ္ထားသည္။

 သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလသည္ အာရပ္ေႏြဦးႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ လူထုအံုၾကြမႈကို စိုးရိမ္သည့္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေဟာင္းမ်ား၏ အစီအမံျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အထက္မွ ခြင့္ျပဳေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ အဓိကေအာင္ျမင္မႈမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏွိပ္ကြပ္ ထားခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္  NLD ပါတီကို တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ေခၚယူလႈပ္ရွား ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။မႏွစ္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၄၄ ေနရာအနက္  NLD ပါတီက ၄၃ ေနရာအႏုိင္ ရရွိခဲ့သည္။

ၾကာသပေတးေန႔က ႏို္င္ငံပိုင္႐ုပ္သံတြင္ အစိုးရရာထူးေနရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေၾကျငာသြားေသာ္လည္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈကို မေတြ႔ရေပ။ စြမ္းအင္၊ ရထား၊ စက္မႈႏွင့္အလုပ္သမားဝန္ႀကီးမ်ားကို ေနရာျခင္း ဖလွယ္ခဲ့ၿပီး ရဲခ်ဳပ္အသစ္ကိုခန္႔အပ္သည္။ ယခင္ရဲခ်ဳပ္မွာ ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ ယူသည္။ ဝန္ႀကီးေနရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေၾကျငာရာတြင္ထံုးစံအတိုင္း အေၾကာင္းအရင္း မထုတ္ျပန္ေပ။

 


မန္မာ့ ပဲမ်ဳိးစုံက႑ အေျပာင္းအလဲကုိ အမိဖမ္းဖုိ႔လုိ

( 25 July 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Harvest of Change ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္က ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိက ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားကုိ ေသဒဏ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ထားျခင္းေၾကာင့္ မ၀ံ့မရဲ ုျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။

“အစုိးရက သူတုိ႔ကုိ မေရာင္းရင္ ေသဒဏ္ေပးမယ္လုိ႔ ပဲစုိက္တဲ့ေတာင္သူ ေတြကုိ ေျပာပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲ ၊ ႏွမ္း ကုန္သည္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာပါသည္။

ဦးေန၀င္းလက္ထက္ 1962 မွ 1988 အထိ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပုိ႔ျခင္းကို အစုိးရကသာ တစ္ဦးတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး ျမန္မာ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းကသာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။

“အဲဒီတုန္းက ပဲကုိ ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္လုိ႔ အေရးယူခံရတဲ့သူ မရွိခဲ့ဘူး ထင္တာပဲ” ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာပါသည္။

ထုိစဥ္ကတည္းက ပဲမ်ဳိးစုံ ႏုိင္ငံျခားတင္ပုိ႔ျခင္းမွ ရရွိလာေသာ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြသည္ သစ္ တင္ပုိ႔ျခင္းမွ ရေသာ ၀င္ေငြ ေနာက္တြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ၿပီးေနာက္ ပဲမ်ဳိးစုံကုိ ပုဂၢလိက ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးလာခဲ့ပါသည္။ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ 1988 မွ 2010 ထိ ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရာင္းအ၀ယ္မွာလူထုၾကားတြင္ တုံ႔ျပန္လြယ္သည့္ ဆန္စပါး ေလာက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား မႀကဳံခဲ့ရေပ။

2000 ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ပုဂၢလိက စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲမ်ဳိးစုံ ထုတ္လုပ္ေရးသည္ ကမၻာေပၚ၌ အိႏၵိယ၏ ေနာက္တြင္ ဒုတိယ လုိက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ပဲသည္ တုိင္းျပည္၏ အဓိက အာဟာရ မဟုတ္ေပ။ ပဲ စုိက္ပ်ဳိးမႈကုိ ကုိလုိနီေခတ္က တင္သြင္း လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“ကုိလုိနီေခတ္တုန္းက ၿဗိတိသွ် အစုိးရဟာ အိႏၵိယ လယ္သမားေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေခၚလာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပဲမ်ဳိးေစ့ေတြ တင္သြင္းလာၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ စားဖုိ႔ ပဲေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စုိက္ခုိင္းပါတယ္” ဟု ပဲတင္ပုိ႔သည့္ သိန္းရာဇာ ကုမၸဏီမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာပါသည္။

1948 ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေသာအခါ အိႏၵိယလူမ်ဳိး အေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္သြားၾကၿပီး ၊ 1962 ခုႏွစ္ ဦးေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီးေသာအခါ ေမာင္းထုတ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၍ ထြက္ေျပးၾကရျပန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပဲစုိက္ပ်ဳိးမႈမွာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ခဲ့ၿပီး  ျပည္တြင္း စားသုံရန္မွ ပု႔ိကုန္အျဖစ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပဲမ်ဳိးစုံ တန္ခ်ိန္ ၁.၄ သန္း တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ၊ ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ၀င္ေငြမွာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔ရာမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြေဒၚလာ ၃.၇ ဘီလီယံ ေနာက္တြင္ ဒုတိယ ရပ္တည္ေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ခန္႔မွန္းေျခ ပဲတင္ပုိ႔ျခင္း၏ 80% မွ 85% မွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ပဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနည္းငယ္သာ စားသုံးၾကပါသည္။

“ျပည္တြင္းမွာ စားသုံးျခင္း မရွိေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ တစ္ခုကုိ လယ္သမားေတြရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ား စုိက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တစ္ခုတည္းေသာ ဥပမာအျဖစ္ ျပရမွာပါပဲ” ဟု ဘန္ေကာက္ရွိ ကုလသမဂၢ FAO မွ အႀကီးတန္း စီးပြားေရးပညာရွင္ David Dawe က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပဲမ်ဳိးစုံ ေရာင္း၀ယ္ေရးက႑သည္ ဆက္လက္ ေအာင္ျမင္ေနေသာေၾကာင့္ 1992 ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္စည္ဒုိင္တစ္ခု (Commodity Exchange Centre)  ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာကုန္သည္မ်ားသည္ ႐ုံးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ စုေ၀းၾကပါသည္။ အဓိကမွာ အိႏၵိယ ၀ယ္လက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိ္တ္ဆက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယ ၀ယ္လက္မ်ားမွာ ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ တုိက္႐ုိက္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိေပ။

ပဲမ်ဳိးစုံ တင္ပုိ႔သည့္ ေစ်းကြက္တြင္ လူႀကဳိက္ အမ်ားဆုံး အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ မတ္ပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ကုလားပဲ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

2010 အၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္က ပဲမ်ဳိးစုံက႑မွာ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။

2012 မတ္လ ကုန္ဆုံးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ စာလွ်င္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ပဲတင္ပုိ႔မႈ အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ 2012 မတ္လ ကုန္ဆုံးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္က တန္ခ်ိန္ ၁.၄၅ သန္း တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁.၁ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ပါသည္။

အိႏၵိယ၀ယ္လက္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါတုိ႔မွ တင္ပုိ႔သူမ်ား အၿပဳိင္အဆုိင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စက္မႈလယ္ယာ စနစ္ ႀကီးစြာ ထြန္းကားၿပီး ထိေရာက္သည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိႏၵိယသုိ႔ ပဲ အမ်ားဆုံး တင္ပုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္မွ တတိယ ေနရာသုိ႔  ဆင္းေပးခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမား စရိတ္ သက္သာေသာ္လည္း အျခား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လည္ပတ္မႈ စရိတ္မ်ားမွ ျမင့္မားပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ မေလးရွားကုိ ပုိ႔တဲ့ သေဘၤာခဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လယ္ကြင္းကေန ဆိပ္ကမ္းကုိ ပုိ႔တဲ့ ျပည္တြင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ စရိတ္ထက္ အမ်ားႀကီး နည္းပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာပါသည္။

အုိမင္း ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းကလည္း ေနာက္ထပ္ ဆင္ေျပာင္ႀကီး အၿမီးက်မွ တစ္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ “ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းကုိ ၿဗိတိသွ် အစုိးရက ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနာက္ထပ္ ဆိပ္ကမ္း အသစ္မရွိပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

“ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ခုကေတာ့ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္း အတက္အက် မ်ားလြန္းတာပါ။ အိႏၵိယ ႐ူပီးေရာ ျမန္မာ က်ပ္ေငြေရာ အတူတူပါပဲ” ဟု Kyaw Eleven ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တ ဦးေက်ာ္ေအာင္က ဆုိပါသည္။ “၀ယ္လက္အမ်ားစုက ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိ စြန္႔စားမႈ မျပဳလုိၾကတဲ့အတြက္ မ၀ယ္ၾကေတာ့ပါဘူး” ဟု ဆုိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အေသထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အတက္အက် ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ၀ယ္ယူမႈ က်ဆင္းရျခင္းအတြက္ အဓိက အေၾကာင္းမွာ သဘာ၀ ဟုပင္ ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ဒါက ရာသီဥတု အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ မုိးရာသီ အကုန္မွာ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းရွိခဲ့ၿပီဆုိရင္ လယ္ကြင္းေတြ ေရလွ်ံေတာ့ ပဲေတြ ပ်က္စီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာသီဥတု ေကာင္းရင္ ၊ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းလည္း ေကာင္းပါ တယ္။ ဒါဆုိရင္ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ေလ်ာ့ၿပီး ၀ယ္ေတာ့တာပဲ” ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က ဆုိပါသည္။

 Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Q & C
Document

Snapshot of the item below:
Q & C

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ကြ်န္ေတာ္အျမင္ ေျပာရရင္  အေျခခံဥပေဒျပင္တာ လႊတ္ေတာ္ကလုပ္ရမွာ၊ အေျခခံဥပေဒျပင္တဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခု တည္းနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး။ ျပည္သူေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ ျပည္သူေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး အၾကံဥာဏ္ယူၿပီး စသင့္တယ္၊ သူတို႔ခ်ည္းပဲ ဆံုးျဖတ္ရင္ မမွန္ေလာက္ဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တာျဖစ္မွာ စိုးတယ္၊  လူထုေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ သေဘာထား ေတြကို ေမးျမန္းဖို႔ လိုတယ္”                   

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႕ထုတ္   News Watch ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၈) အမွတ္ (၈) တြင္ပါရွိေသာ “ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား အေျခခံေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေၾကာင္း ရွမ္းအမ်ိဳးသားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးစိုင္းညႊန္႔ လြင္မွဆို” သတင္းမွ  ရွမ္းအမ်ိဳးသားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးစိုင္းညႊန္႔လြင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈ