Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၃.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ကင္းစင္ရန္အထူးလုိအပ္

(The Nation သတင္းစာမွ 29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar must come clean on nuclear issues ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တရုတ္ျပည္၏ ေရတပ္ကင္းလွည့္မည့္အစီအစဥ္ကို အာဆီယံသတိေပး

(BBC သတင္းဌာနမွ 1 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Asean Chief Surin Pitsuwan warns on China’s ship patrol plan ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာသမၼတ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သံုးရက္တာခရီးလာေရာက္မည္

(3 December 2012 ရက္စဲြပါ brudirect.com မွ Myanmar President arriving today on 3-day state visit ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ပူးေပါင္းကင္းလွည့္မႈ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္စတင္

(2 December 2012 ရက္စြဲပါ Xinhua ၏ Seventh joint Mekong patrol launched ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ စကၤာပူဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ငါးရက္တာေလ့လာမည္

(2 December 2012 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ S’Ramesh ေရးသားေသာ Myanmar team on 5-day visit to study S’pore’s development ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ကင္းစင္ရန္အထူးလုိအပ္

(The Nation သတင္းစာမွ 29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar must come clean on nuclear issues ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္၌ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္အေရးကိစၥမွာလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအျပန္အလွန္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းရမည့္ အေရးအႀကီးဆုံးကိစၥရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိ ေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ဝါရွင္တန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္မ်ားစြာ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က၎၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာဒုံးက်ည္ နည္းပညာမ်ားရယူျခင္း၊ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရ ကမည္သုိ႔ပင္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးေနေသာ္ျငားလည္း ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အခ်ိဳ႕အဆုိအရ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔သည္ ဒုံးက်ည္နည္းပညာမ်ားကုိ ဆက္လက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။ လူအမ်ားအျပား ေသေၾကပ်က္စီးေစ ႏုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ဒုံးက်ည္နည္းပညာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ား ၾသဂုတ္လအတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ၾကားျဖတ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမွာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ စရာေကာင္းသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ-အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ဆံေရးမွာ ယခုလပုိင္းမ်ားအတြင္း အံ့မခန္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမား ယခုလ အေစာပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္မႈမွာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ အပယ္ခံ ျဖစ္ခဲ့ေသာတုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အုိဘားမား၏ ခရီးစဥ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဆက္ဆံေရးလုံးဝျပတ္ေတာက္လုိစိတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွိ၊ မရွိဟူေသာအခ်က္ေပၚ၌ လုံးဝမူတည္ခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ေတာင္ကုိရီးယားေလေၾကာင္းလုိင္းအား ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွစ္ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားၾကားဝင္မႈကုိ မလုိလားသည့္သေဘာထားေပၚ၌အေျခတည္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားစစ္လက္နက္ နည္းပညာမ်ား ဝယ္ယူလာေအာင္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္က ေကာင္းစြာ သိမ္းသြင္းေျပာဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အဆုိပါစစ္လက္နက္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ လုံးဝရပ္ဆုိင္းသြားၿပီဟု ဆုိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဝါရွင္တန္ဘက္ကျမင္သာ ထင္ သာရွိေသာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ိဳးထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းသြားျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။ယခုလုိဝါရွင္တန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္အၾကားရရွိလုိက္သည့္ဆက္ဆံေရးသစ္မွာ ရည္ရွည္ခံသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အၾကားအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားထပ္မံမျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဟန္႔တားေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု လည္းေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ျမန္မာႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဆီယံအတြက္ စုိးရိမ္စရာ အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္၊ ဟႏြိဳင္း ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိရည္တည္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထပ္ခါ တလဲလဲ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ထုိသုိ႔ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျဖၾကားမႈမျပဳဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္ ခ်ည္းသာပင္ ျဖစ္၏။

ယခုဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳလက္သင့္ခံလာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးၿပီး မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္မွာ အလြန္ပင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈမွာ သံသယမ်ားႏွင့္သာရင္ဆုိင္ရမည္သာပင္။သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ စစ္ဘက္ေရးရာဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးပိတ္အာမခံခ်က္တစ္ရပ္ကုိ အာဆီယံမိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားသိရွိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးရန္ လုိအပ္ သည္။

အာဆီယံသည္ ေဒသတြင္း ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသအခ်ာျဖစ္ေအာင္ မ်ားစြာႀကိဳးစားပမ္းစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အာဆီယံက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႔ပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဂုဏ္ယူအသိအမွတ္ျပဳရန္ ကမာၻ႔ႏ်ဴကလီးယား ပါဝါႏုိင္ငံႀကီးမ်ားအား ေျပာဆုိထားသည္။ လတ္တေလာအေနအထား၌ ယင္းႏ်ဴကလီးယား အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက မျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသထားသည့္တုိင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ရွိထားခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မျပဳဘဲ ေနႏုိင္ခြင့္ရွိထားသည္။ အာဆီယံသည္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (EAS) ၏မူေဘာင္အရ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသြားႏုိင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ EAS ဟူသည္ ယခုအခါ ေဒသတြင္း အတက္ၾကြဆုံးေသာ ဖုိရမ္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။ ယခုလုိကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား အာဆီယံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေရးကိစၥႀကီးငယ္အသီးသီးကုိ ေဆြးေႏြးၾက သည္ဟူသည္မွာ ေကာင္းေသာလကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာလုိအပ္ေနသည္မွာ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညီညြတ္မႈကုိ ျပသရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပသႏုိင္ျခင္းမရွိပါက အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး၏ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ပါဝါမွာ ေလ်ာ့က်သြားရုံသာရွိေတာ့သည္။

************************************************************

တရုတ္ျပည္၏ ေရတပ္ကင္းလွည့္မည့္အစီအစဥ္ကို အာဆီယံသတိေပး

(BBC သတင္းဌာနမွ 1 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Asean Chief Surin Pitsuwan warns on China’s ship patrol plan ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္း ပုိင္နက္အျငင္းပြားေနသည့္ ေနရာေဒသသုိ႔ တရုတ္သေဘၤာမ်ား ကင္းလွည့္မည့္အစီအစဥ္သည္ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ပုိမုိ ျမင့္တက္ေစႏုိင္သည္ဟု အာဆီယံအဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္က သတိေပးေျပာၾကားသည္။"ေဘဂ်င္းအစုိးရ၏ အဆုိပါ အစီအစဥ္သည္လြန္စြာ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သတင္းေထာက္မ်ားကုိေျပာၾကားသည္။

တရုတ္အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က နယ္စပ္ကင္းလွည့္ရဲတပ္ဖြဲ႕အား အဆုိပါ အျငင္းပြားပင္လယ္ျပင္ေဒသတြင္း ကင္းလွည့္ ရန္ႏွင့္ အျခားသေဘၤာမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ လုပ္ပုိင္အခြင့္အာဏာေပးလုိက္သည္။ယင္းေဒသတြင္ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘရုႏုိင္းႏွင့္ ထုိင္ဝမ္တုိ႔ကလည္း ၎တုိ႔၏နယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈရွိေၾကာင္း ေတာင္းဆုိထားသည္။

ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာအဆုိအရ ေတာင္ပုိင္းဟုိင္နန္ျပည္နယ္ကၽြန္းစုအနီးတြင္ကင္းလွည့္မည့္အစီအစဥ္ေၾကာင့္ေရပုိင္နက္အတြင္းဝင္ေရာက္ေက်ာက္ခ် ေသာသေဘၤာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ “ဟုိင္နန္ျပည္နယ္တြင္းသုိ႔ တရား မဝင္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာမ်ားကုိ ရွာေဖြ၊ ဖမ္းဆီး၊ ေမာင္းထုတ္ပစ္ရန္ ကင္းလွည့္ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္” ဟု The Global Times သတင္းစာကေရးသားသည္။

“တရားမဝင္ဝင္ေရာက္ရပ္နားျခင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးကုိအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစမည့္လႈံ႕ေဆာ္ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအစရွိသည္ တုိ႔လည္း အက်ံဳးဝင္သည္” ဟု ဆုိသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားအဆုိအရ အျငင္းပြားေဒသသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာမည့္ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား အားလုိက္လံဖမ္းဆီးမႈမျပဳလုပ္ရန္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကင္းလွည့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ကန္႔သတ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိလုိတာက ယခုကိစၥဟာရွိထားၿပီးျဖစ္တဲ့ တင္းမာမႈေတြထပ္မံတုိးျမင့္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ကိစၥတစ္ခု အေသအခ်ာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ အင္မတန္ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ အလွည့္အေျပာင္းကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္က ေျပာၾကားသည္။ “ျပႆနာကဘာလဲ ဆုိေတာ့နယ္နိမိတ္ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိတာလုပ္ႏုိင္တယ္၊ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ႏုိင္တယ္၊ ထိေရာက္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလည္း လုပ္ႏုိ္င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ္လုိလုပ္မယ္ဆုိရင္ နားလည္မႈလြဲမွားတာေတြ၊ တြက္ခ်က္မႈလြဲမွားတာေတြျဖစ္မယ့္အလားအလာရွိၿပီး ဆုိးရြားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ တင္းမာမႈေတြပိုမု ိေပၚေပါက္လာႏုိင္တဲ့အႏၱရာယ္ရွိေနတယ္ဆုိတာပါပဲ”ပာု ၎ကဆက္လက္ဆိုသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္သစ္မ်ားေပၚတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္းမွ အျငင္းပြားကၽြန္းစုမ်ားမွာ တရုတ္ပုိင္နက္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚစဥ္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဘဂ်င္းအစုိးရက ကင္းလွည့္မည့္အစီအစဥ္ကုိေၾကညာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္တုိ႔က ထုိသုိ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားေပၚ၌ ေျမပုံထည့္သြင္းျခင္းသည္ ၎တု႔ိ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိထိခုိက္က်ဴးေက်ာ္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

****************************************

ျမန္မာသမၼတ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သံုးရက္တာခရီးလာေရာက္မည္

(3 December 2012 ရက္စဲြပါ brudirect.com မွ Myanmar President arriving today on 3-day state visit ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠ႒ ျဖစ္လာမည့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ဒါဆရီဘဂါဝန္ၿမိဳ႕သို႔ သံုးရက္တာခရီးလည္ပတ္ရန္ ယေန႔ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံဘုရင္ Yang Di-Pertuan ႏွင့္ အဂၤါေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရပါ သည္။ ထိုေန႔ညေနတြင္ႏိုင္ငံေတာ္ ညစာ စားပဲြျဖင့္လည္း တည္ခင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးသည္ ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ူဆလမ္ တကၠသိုလ္သို႔သြားေရာက္ၿပီး UBD BM Centre တြင္ ဘ႐ူႏိုင္း၏ အထက္တန္းပညာအေၾကာင္း နားေထာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

“သမၼတႀကီးရဲ႕ခရီးစဥ္ဟာ လက္ရွိႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးပိုမိုအားေကာင္းေအာင္နဲ႔ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကားအက်ိဳးရွိေစမယ့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မယ့္နယ္ပယ္ေတြတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေအာင္ပါ”ဟုအသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာဘ႐ူးႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမင့္ကဆိုပါသည္။ ဘ႐ူးႏိုင္ငံ သည္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၉၉၃ တြင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္၌ သံ႐ံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘဝက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။

**********************************

မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ပူးေပါင္းကင္းလွည့္မႈ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္စတင္

(2 December 2012 ရက္စြဲပါ Xinhua ၏ Seventh joint Mekong patrol launched ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

တရုတ္၊လာအို၊ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ပါဝင္ေသာ စုေပါင္းလံုၿခံဳေရးကင္းလွည့္မႈကို တနဂၤေႏြေန႔က ေ႐ႊႀတိဂံေဒသ မဲေခါင္ျမစ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က မဲေခါင္ျမစ္တြင္ တ႐ုတ္သေဘာၤသား ၁၃ ဦးေသဆံုးရေသာ တိုက္ခိုက္မႈအၿပီး ယခုအခါ မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကင္းလွည့္သေဘာၤေလးစီးသည္ နံနက္ ၇း၃၀ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ရွိ Guaniei ဆိပ္ကမ္းမွ စတင္ထြက္ခြာၾကပါသည္။ယခု ရဲတပ္ဖြဲ႕ မ်ား၏ ငါးရက္တာကင္းလွည့္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက စ၍ေရတြက္ပါက ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။ မဲေခါင္ျမစ္၏ လာအိုစီမံခန္႔ခဲြေသာ အပိုင္းတြင္ ႏွစ္ရက္တာ စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္မည့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ Wang Bing ကေျပာပါသည္။

ႏွစ္ရက္တာ စစ္ေဆးမႈအပိုင္းတြင္ သေဘာၤမ်ားႏွင့္ လိုက္ပါလာေသာလူမ်ား၊ ကုန္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လက္နက္ နွင့္ပုန္းၿပီးလိုက္နာသူမ်ား ပါမပါ ရဲမ်ားစစ္ေဆးမႈမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Wang ကေျပာပါသည္။

“အခု ပူးေပါင္းကင္းလွည့္ေရး အစီအစဥ္ဟာ မဲေခါင္ျမစ္မွာ လံုၿခံဳစြာ သြားလာေရးနဲ႔ ရာဇဝတ္မႈေတြဟန္႔တားႏိုင္လို႔ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားက ခ်ီးက်ဴး ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မဲေခါင္ျမစ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ လူသတ္မႈမတိုင္မွီက အေျခအေနကို ျပန္ရေနပါၿပီ”ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

ေလးႏိုင္ငံပူးေပါင္းကင္းလွည့္ေရး အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္သေဘာၤသား ၁၃ ဦးအသတ္ခံရေသာ အျဖစ္အပ်က္မွာ မဲေခါင္ျမစ္၏ ထိုင္းႏိုင္ငံအပိုင္းတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

စာရင္းဇယားမ်ားအရ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကင္းလွည့္ရာတြင္ ျမစ္အတြင္း၌ တ႐ုတ္သေဘၤာ ၁၀ စင္းသာသြားလာေနသည္ကိုေတြ႕ရေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လက ငါးႀကိမ္ေျမာက္ကင္းလွည့္ရာတြင္ သေဘၤာစီးေရ ၅၉ စင္းအထိသြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

************************************

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ စကၤာပူဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ငါးရက္တာေလ့လာမည္

(2 December 2012 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ S’Ramesh ေရးသားေသာ Myanmar team on 5-day visit to study S’pore’s development ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ စကၤာပူသို႔ ငါးရက္တာ ေလ့လာေရးခရီး လာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွစ၍ စက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ စက္မႈဇုန္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္ၾကားေရး ႏွင့္ ပညာေရးမ်ားကို အေလးေပးေလ့လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOFA) ကတနဂၤေႏြေန႔ကေျပာၾကားရာတြင္ ယခုေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွာ စကၤာပူက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ နည္းပညာအကူ အညီေပးေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ စကၤာပူ-ျမန္မာ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အစီအစဥ္ ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

MOFA က ေျပာၾကားရာတြင္ စကၤာပူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေရးကတိကဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို ေဝမွ်လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

စကၤာပူသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုအားေကာင္းရန္ႏွင့္ ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဥကၠဠ ဦးစိုးသိန္း ကေခါင္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

******************************************************************************