Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

 

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိန္ရန္မင္ရင္ျပင္္ ဒီမုိကေရစီ ဆႏၵျပမႈကို ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ "ေဘဂ်င္းရဲ႕လက္မရြံ႕ႀကီး" ဟုအမ်ား၏ သတ္မွတ္ ေျပာဆိုခံရသူ တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Li Peng ၏ သားျဖစ္သူ Li Xiaopeng ကုိ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ဝန္ႀကီးရာထူး တုိးျမႇင့္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္ ႏွစ္ခုက တူညီစြာေျပာ ဆုိသည္။

Li Xiaopeng အား ယင္းသုိ႔ဝန္ႀကီးရာထူး ေပးျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ မိသားစုအေနအထားမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပါဝါႀကီးမားေသာ မင္းဆက္တစ္ခုအေနျဖင့္ ပုိမုိေတာင့္တင္း ခုိင္မာသြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဟူဂ်င္ေတာင္ ေနရာကုိ ဆက္ခံမည့္ သူ၏ အမည္ကို ထုတ္ေဖာ္မည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ရွိရာ Li Xiaopeng အား ဝန္ႀကီးရာထူး တုိးျမႇင့္ ေပးလုိက္ျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတရာထူးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ စတင္ၿပီဟူေသာ အခ်က္ကုိထုတ္ေဖာ္ ျပသလုိက္ရာ ေရာက္သည္။

Li Xiaopeng သည္ တရုတ္ေတာင္ပုိင္း၊ ဟူနန္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ရာထူးတုိးျမႇင့္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္ ႏွစ္ခုက Reuters သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ သူသည္ Zhou Qiang ဆုိသူ၏ေနရာကုိ အစားထုိး ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Li Xiaopeng ၏ အမည္မွာ "Little Peng (ပင္ေပါက္စ) ဟု အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း သိရသည္။

Li Xiaopeng သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ ေျမာက္ပုိင္း ရွန္ဇီျပည္နယ္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ယခုအခါ အၿငိမ္းစားဘဝျဖင့္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ Li Peng ကုိ ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ခ်ဴအင္လုိင္း၏ ေမြးစားသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ စီးပြားေရးေလာကတြင္ တက္ၾကြစြာလုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ Li Xiaopeng တရုတ္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ဖခင္ျဖစ္သူ Li Peng ၏ ၾသဇာအာဏာကို ပုိမုိျမႇင့္တင္ ေပးလုိက္သလုိျဖစ္သြားၿပီး ၁၉၈၉ တိန္ယန္မင္ ရင္ျပင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ား၊ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားလည္း အေရးတယူ ျပဳခံရဖြယ္မရွိသည္ကုိ လွစ္ျပေနသကဲ့သုိ႔ ရွိပါသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိန္႔ယန္မင္ အေရးအခင္းမွာ အာဏာဖီဆန္ရန္ ႀကံစည္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သေဘာထားသည္။

"ဒါဟာ မိသားစုလုိက္ ရာထူးဆက္ခံမႈတစ္ခုပါ" ဟု အမည္မေဖာ္လုိေသာ သတင္းရင္းျမစ္က ဆုိသည္။ "အေဖေရာသားပါ အာဏာရၾကတာပါပဲ" ဟုေျပာသည္။  Li Xiaopeng အား ရာထူးတုိးျမႇင့္ေပးသည့္ ကိစၥကုိ မည္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ သတင္းရင္းျမစ္တုိ႔က သိရွိျခင္းမရွိေပ။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံအေပၚ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း မစၥတာ Li Peng အား အေနာက္ကမာၻ သာမက တရုတ္ျပည္တြင္ပါ "ေဘဂ်င္းလက္မရြံ႕လူသတ္သမားႀကီး" အျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ ကုမၸဏီလုပ္သားမ်ားကမူ မစၥတာ Li Peng အား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ၎က Radical ဆန္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

"ပါတီထဲက ကြန္ဆာေဗးတစ္ေတြကေတာ့ Li Peng ကုိ ေထာက္ခံအားေပးၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ သူကအဲဒီတုန္းက Radical သေဘာေဆာင္မယ့္ ေဈးကြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြကုိ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့လုိ႔ပါပဲ" ဟု ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ တရုတ္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ Wang Jiansu ကေျပာၾကားသည္။

သားျဖစ္သူ Li Xiaopeng သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလအထိ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Huangeng Power ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

သမုိင္း အတၳဳပတၱိကုိၾကည့္ပါက Li Peng သည္ တိန္ယန္မင္ရင္ျပင္ ၿဖိဳခြင္းတုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ဖူးသည္။

Reuters သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

          ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္တြင္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အခုိင္အမာေနရာယူ စုေဝးလ်က္ရွိေသာ ဆႏၵျပသမားမ်ားအား ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဇစ္ ဝိဇၨာဝီရ က ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိလုိက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ရွပ္နီဝတ္ ဆႏၵျပသမားမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖယ္ရွားမည္၊ မည္သုိ႔မည္ပုံ ဖယ္ရွားသြားမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မစၥတာအဘီဇစ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေပ။

မစၥတာအဘီဇစ္သည္ ထုိင္းၾကည္းတပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Anupong Paojinda ႏွင့္ ေဘးခ်င္း ထုိင္လ်က္ ထုိင္းအမ်ိဳးသား ရုပ္သံဌာနမွ မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ ဆႏၵျပသမားမ်ားအား ယင္းသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေစာပုိင္းအခ်ိန္က ရွပ္နီဆႏၵျပသမားမ်ားက ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ထုိင္းပါလီမန္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဆုိပါက ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိလည္း ရုပ္သိမ္းေပးမည္ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဇစ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

"ဆႏၵျပသူေတြ အခုိင္အမာစုေဝးေနတဲ့ ေနရာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္လည္ရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လုိဖယ္ရွားမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဖယ္ရွားမယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသိမေပးႏုိင္ပါဘူး။ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေပၚမွာ မူတည္ေနလုိ႔ အသိမေပးတာျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ အဘီဇစ္က ဆုိသည္။

"အခုခ်ိန္မွာ အဓိကျဖစ္ေနတာက မ်က္ရည္ယုိဗုံးသုံးမလား၊ မသုံးဘူးလား ဆုိတဲ့အခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပႆနာႀကီး တစ္ခုလုံးကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ ဆုိတာပါ" ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။ ဧၿပီလ  ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရွပ္နီဝတ္ ဆႏၵျပသမားမ်ားက ပါလီမန္ကုိ တစ္လအတြင္း ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ယခင္က အျမန္ဆုံး ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကရာမွ တစ္လ အတြင္းဟု အခ်ိန္ကာလ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆုံး စုံစမ္း စစ္ေဆး ေပးၾကရန္ ၎တုိ႔က ေတာင္းဆုိ ထားၾကသည္။ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေလာက္က ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲအၾကား မေက်မလည္ျဖစ္ပြားရာ လူအနည္းဆုံး ၂၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ရွပ္နီမ်ားက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕ကုိ သိမ္းပိုက္ ေနရာယူခဲ့ၾကသည္မွာ ရက္သတၱ ေျခာက္ပတ္ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ရွပ္နီ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း ခံလုိက္ရသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အဘီဇစ္အစုိးရသည္ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္  အာဏာရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ အစုိးရမဟုတ္ဟု ရွပ္နီမ်ားက စြပ္စြဲ ေျပာဆုိထားၾကသည္။

ယခုအခါ ရွပ္နီဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အျခာ က်ေသာ ေနရာမ်ား၊ ကုန္တုိက္မ်ား၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ားတြင္ အခုိင္အမာ ေနရာယူ တပ္စြဲထားၾကသည္။ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္လည္း အပိတ္အဆုိ႔ အဟန္႔အတားမ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။

ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈတြင္ လူေပါင္း ၂၅ ဦးေသဆုံးၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ တင္းမာမႈမ်ားမွာ တစ္စထက္တစ္စ ပုံမွန္ႀကီးထြားလာၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္မွာလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။

ဧၿပီလ  ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္မူ ရွပ္နီဆႏၵျပသမားမ်ား တပ္စြဲထားသည့္ ေနရာအနီးတြင္ လက္ပစ္ဗုံးျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပြားရာ လူတစ္ဦးေသဆုံးၿပီး ၈၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ အစုိးရ အဆုိအရ လက္ပစ္ဗုံးမ်ားကုိ လုမၼနီပန္းၿခံအနီး လမ္းေထာင့္မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

BBC သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။ 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Australian, By Benedict Rogers, 26th April 2010

"င့ါမွာသာ ေျခေထာက္ ႏွစ္ဖက္ ရွိရင္ မိသားစု အတြက္ ေငြရွာႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးေတြ အတြက္လည္း မုန္႔ဖိုးေပးႏိုင္မွာ။ အခုေတာ့ ဘာမွလုပ္မေပးႏိုင္ဘူး။ ဗမာ စစ္တပ္ကို ေၾကာက္လို႔ ထြက္ေျပးေနရတယ္။ ဗမာ စစ္တပ္ အတြက္ ေပၚတာ (Porter) လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ အႀကိမ္လည္း မနည္းေတာ့ဘူး" ဟု တာေပၚလင္ အခင္းေပၚတြင္ ကေလး ငါးေယာက္ႏွင့္ ဆိုင္ေနေသာ ေျခေထာက္ ႏွစ္ဖက္ မရွိေသာ လူတစ္ဦးက ေၾကာက္ရြံ႕ အားငယ္စြာ ခံစားလ်က္ ေျပာျပေနသည္။

၎က ေျပာၾကားရာတြင္ သူ၏ ေျခေထာက္မ်ားမွာ ေတာထဲတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ရွာရင္း မိုင္းထိ၍ ျဖတ္လိုက္ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ၎၏ ဇာတ္ေၾကာင္းမွာ ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ထူးမျခားနားပင္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ စစ္တပ္၏ အဓမၼ လုပ္အားေပး ေစခိုင္းမႈကို ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး၊ ၎က ေနာက္ဆံုး "အခုထိ ေျပးေနရတုန္းပါပဲ။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝပါပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ ကတည္းက ထိုင္းစစ္တပ္၏ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရၿပီး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွာမူ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ အမ်ားစုသည္ အလြန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ထြက္ေျပးၾကရျပန္သည္။ အခ်ဳိ႕ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ေတာထဲတြင္ ထြက္ေျပးေနရေသာ ဘဝသို႔ ျပန္ေရာက္သြားၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူမ်ား အျဖစ္ ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ၎တို႔၏ ရြာမ်ားသို႔ ျပန္ေရာက္သြားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ေသမင္း ေထာင္ေခ်ာက္သို႔ ျပန္ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ တူေပသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး၊ ေပၚတာဆြဲမႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ရြာေပါင္း ၃၅၀၀ ေက်ာ္သည္ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး၊ လူေပါင္း တစ္သန္းခန္႔ကို ေရြ႕ေျပာင္း ထြက္ေျပးရေစခဲ့သည္။ အဓမၼ လုပ္အားေပး ေစခိုင္းေစမႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို စနစ္တက်၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက သူမအား သတ္ၿပီး ျမႇဳပ္မည့္ က်င္းအား ကိုယ္တိုင္ တူးခိုင္းခံရေၾကာင္း ေျပာသည္။ အျခား ဒုကၡသည္ တစ္ဦးကမူ သူ၏ မိဘႏွစ္ပါးမွာ သူ ငယ္စဥ္ကပင္ အသတ္ခံရၿပီး၊ သူ႔အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာလည္း ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥအတြက္ ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္က နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ထားရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို စနစ္တက် ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အစိုးရ မူဝါဒ၏ အက်ဳိးဆက္ ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ ခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္တပ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမွ ထိပ္တန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္က အဆိုပါ လူသားခ်င္း မစာနာေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာ အစိုးရတြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ထိုျပစ္မႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ခ်က္တို႔က အဆိုပါ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ၎တို႔ အလုပ္လုပ္ျပရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ အမ်ားစုသည္ အမွန္တရား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ တရားမဝင္ အစိုးရ ျဖစ္ၿပီး၊ ရာဇဝတ္သား ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာ အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၊ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား မရွိခဲ့ၾကေပ။ အစိုးရ ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၊ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အလိမ္အညာသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က အဆိုပါ အလိမ္အညာ ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျခင္းမွာ အထူးအဆန္းကား မဟုတ္ေပ။

ဥပေဒ အသစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားရာ၊ NLD အေနျဖင့္ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပါတီမွ ဖယ္ရွားရမည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနေပသည္။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္က အတုအေယာင္ ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒကို ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ သို႔မွသာ ပါလီမန္တြင္ ၂၅% ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စစ္တပ္မွ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးၿပီး ျဖစ္ေပမည္။

NLD သည္ ေမလ ၇ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရက တရားမဝင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳမည္ ျဖစ္၍ ၎၏ ရပ္တည္မႈ အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Philip Crowley က ေျပာခဲ့သည္မွာ "ျမန္မာ အစိုးရကို ဒါမ်ဳိးေတြ အႀကံေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ဆိုသည္။

အခ်ဳိ႕ တိုင္းျပည္မ်ားကမူ ေတာ္႐ံု ေဝဖန္႐ံုမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္ၿပီဟု ေက်နပ္ေနၾကသည္။ ျမန္မာ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပိုမို၍ စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား လံုးဝ မူမမွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အျဖစ္ (a complete force) အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အျမင္မ်ားမတူ ကြဲျပားလ်က္ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း အနာဂတ္တြင္ ေပၚလာမည့္ လမ္းပြင့္လာမည့္ ေနရာမ်ား အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္ရြယ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ကမူ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေရြးရခက္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အျမင္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကို နားလည္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္မူ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမွာ ရွင္းလင္းသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုးဝ လက္မခံရန္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကို အစိုးရက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ပစ္ပယ္ထားသည့္တိုင္ လက္သင့္ခံႏိုင္သည့္အလား မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ မေတြ႕ရေပ။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ အစိုးရအား NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ေတာင္းဆိုသင့္ၿပီး၊ တိုးတက္မႈမ်ား တိုင္းတာႏိုင္ရန္ အေျခခံ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသင့္သည္။ ကုလသမဂၢအတြက္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္၍ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ အခြင့္အေရး ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By William Boot, 24th April 2010

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စြမ္းအင္ က႑ မပါဝင္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္း အသစ္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုင္းစီးပြားေရးသည္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဟိုတယ္ အေဆာက္အဦး မ်ားတြင္ ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး၊ UAE ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုမူ မမွီေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း (UMFCCI) က ေျပာသည္။

UMFCCI က UAE သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၁ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္ဟု ဆိုခဲ့ၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ကိုမူ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာ အလြန္ေကာင္းေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားစြာျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္၍ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားလံုးကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္း သံုးသပ္ ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

CNN News, 25th April 2010

ပါရွန္ ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 'မဟာ ပညာေက်ာ္ - ၅' စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆံုး အဆင့္တြင္ ေျမျပင္မွ ေရျပင္ပစ္၊ ေရျပင္မွ ေရျပင္ပစ္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဒံုးပ်ံ အမ်ဳိးအစား အသစ္ ၅ မ်ဳိးကို ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အီရန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အီရန္ ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က IRIB ႐ုပ္သံဌာနႏွင့္ အေရးတႀကီး အစီအစဥ္ အျဖစ္ ေဆြးေႏြး တင္ျပရာတြင္ ဒံုးက်ည္မ်ားကို တၿပိဳင္တည္း ပစ္လႊတ္ခဲ့ၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ ပစ္မွတ္ကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထိမွန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

တနဂၤေႏြေန႔က စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ စစ္သေဘၤာမ်ားကို ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေသာ အစီအစဥ္ ပါဝင္သည္။

၃၁ ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပေသာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ လက္နက္သစ္၊ စနစ္သစ္မ်ားကို ျပသရန္ ရည္ရြယ္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ကစားပြဲမ်ားကို အီရန္ စတင္

အီရန္ႏိုင္ငံ၏ အင္အား၊ ဆႏၵႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ကာကြယ္မည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို ျပသရန္အတြက္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဟူစိန္ ဆာလာမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီရန္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားမွာ ယခင္ကလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခု အႀကိမ္မွာ ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က လူသိရွင္ၾကား ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သျဖင့္ သတိထား ရလိမ့္မည္ဟု အေမရိကန္ စစ္ဖက္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထိုေဒသတြင္ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ားစြာ လတ္တေလာ လႈပ္ရွားေနၾကၿပီး အေမရိကန္ တပ္မွဴးမ်ားကို အီရန္တို႔ႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ဳိး မျဖစ္ပြားေစရန္ မၾကာခဏ သတိေပးထားသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ႏိုင္ငံ အေပၚ တင္းၾကပ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပးေနေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အီရန္ႏိုင္ငံ၏ ဒံုးက်ည္ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Reuters, 24th April 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ အားေကာင္းျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား ေတြ႔လာရေၾကာင္း စေနေန႔က အစိုးရ အႀကီးတန္း သုေတသန အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မည္မွ်ျဖစ္လာမည္ ဆိုသည္မွာမူ တ႐ုတ္ အစိုးရက ၎၏ ေငြေၾကးမူဝါဒကို မည္မွ် ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲမည္ ဆိုသည္ အေပၚ တည္မွီေနေၾကာင္း၊ ယခု လက္ရွိ တ႐ုတ္၏ အသာစီးယူထားေသာ ေငြတန္ဖိုး သတ္မွတ္ထားမႈ (appropriately loose) မွ မွ်ေျခ (neutral) ေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးမႈေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း National Development and Research Commission's microeconomic institute မွ ဒုတိယ ဌာနမွဴး Ma Xiaohe က ဖိုရမ္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု မတ္လအထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း လူသံုးကုန္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ၂.၄ % တက္လာခဲ့ရာ၊ အစိုးရ ခန္႔မွန္းထားေသာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ၃ % တက္မည္ ဆိုသည့္ ကိန္းဂဏန္း အတြင္း၌သာ ရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ စားသံုးဆီႏွင့္ ဆန္မ်ား ယခုလအတြင္း ေစ်းတက္လာရာ၊ ထိုကိစၥကို အေလးဂ႐ုျပဳရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္ဟု Ma က ေျပာသည္။

"ေငြေဖာင္းပြမႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက စၿပီး တိုးတက္ လာေနၿပီ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

တရားဝင္ မူဝါဒအား ျပန္လည္ ေဖာ္ျပသည့္ အေနျဖင့္ Ma က ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ အေနျဖင့္ စားသံုးမႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေရးအတြက္ အရွိန္ျမႇင့္ ႀကိဳးပမ္းရန္လိုအပ္ၿပီး သို႔မွသာ ယခုထက္ ပိုမိုေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အစိုးရက ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီ