Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Irrawaddy, By Wai Moe, 23rd January 2010

          ျမန္မာ အစုိးရပုိင္ မီဒီယာမ်ားသည္ စေနေန႔က ပဲခူးတုိင္းရွိ တပ္တြင္း ပုန္ကန္မႈ သတင္းတစ္ပုဒ္ လႊင့္ထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ BBC ျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။ အစုိးရသည္ တပ္မေတာ္ကုိ ၿဖိဳခဲြမည့္ မည္သည့္ အႀကံအစည္ကုိမွ် လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

          ႏုိင္ငံပုိင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ BBC အား လြန္ခဲ့ေသာ လမွ စ၍ စစ္တပ္အတြင္း အဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ သတင္းမ်ား လုပ္ႀကံ လႊင့္ထုတ္ေနသည္ဟု စြပ္စဲြ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ပတ္မွ စ၍ BBC သည္ တပ္မေတာ္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ကဲြေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား လႊင့္ထုတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          အင္တာနက္တြင္ ပါေသာ သတင္းႏွင့္ BBC မွ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားမွာ လံုးဝ ဆင္လံုးမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ တပ္မ်ားတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ႏႈတ္ထြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပုန္ကန္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွ စ၍ BBC ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မ ၆၆၊ ေမွာ္ဘီရွိ တပ္မ ၇၇ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ လံုၿခံဳေရးရာ ဌာနမ်ားတြင္ တပ္တြင္း ပုန္ကန္မႈ တခ်ဳိ႕ ရွိေၾကာင္း သတင္း ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

          ထုိင္းႏုိင္ငံ Sangkhlaburi အေျခစုိက္ BBC သတင္းေထာက္ ဦးသန္း၏ အဆုိအရ စီးပြားေရး မေျပလည္မႈေၾကာင့္ စစ္သားမ်ား ႏႈတ္ထြက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသေၾက ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

          ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ မိမိတုိ႔သည္ တပ္မေတာ္အား ခုိင္မာေစရန္ႏွင့္ အင္ အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ ၿပိဳကဲြရန္ႏွင့္ အင္အား နည္းေစလုိေသာ အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေကာက္က်စ္သူမ်ား ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          တပ္မေတာ္၏ စည္းလံုးမႈကုိ ၿဖိဳခဲြရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ ျပည္တြင္းရွိ သတင္းေပးမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ လုပ္ႀကံ ေရးသားကာ မုိးလံုးျပည့္ မုသာဝါဒမ်ား လႊင့္ ထုတ္ေနသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          အခင္းျဖစ္ပြားရာ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူ တစ္ဦးကမူ အဆုိပါ ပုန္ကန္မႈ သတင္းကုိ အတည္ မျပဳႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စစ္သားမ်ားလည္း ျပည္သူမ်ား နည္းတူ စီးပြားေရး မေျပလည္မႈဒဏ္ကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

          ႐ုိး႐ုိး သာမန္ စစ္သား တစ္ဦးႏွင့္ အရာရွိ တစ္ဦး၏ လစာေရာ ခံစားခြင့္မ်ားပါ ကြာဟမႈ ႀကီးမားလွပါသည္။ သာမန္ စစ္သား တစ္ဦးသည္ လစာ တစ္လ ၁၆၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆ ေဒၚလာ) သာ ရရွိခ်ိန္တြင္ အနိမ့္ဆံုး အရာရွိ တစ္ဦးသည္ ၎၏ ဆယ္ဆမက ရရွိပါသည္။

          ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကမူ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ၏ က်ဆံုးမႈမွာ ျပင္ပ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။

          ၾသဇာရွိ Economist Intelligence Unit ၏ အဆုိအရ စစ္တပ္၏ ကာလရွည္ အာဏာဆုပ္ ကုိင္မႈကုိ အႀကီးမားဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္မည့္ အႏၱရာယ္မွာ စစ္တပ္အတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္မႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္တပ္မ်ား အၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ ဆက္ဆံေရး သတင္း ေပါက္ ၾကားမႈေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သား ဝန္ထမ္းမ်ား ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးခံခဲ့ရပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ဝင္းႏုိင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနမွ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတုိ႔မွာ အဆုိပါ သတင္း ေပါက္ၾကားမႈအတြက္ ေသဒဏ္ အေပးခံရၿပီး အျခားတစ္ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ ခံရပါသည္။

          မၾကာေသးမီကပင္ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ စစ္ဦးစီး အရာရွိ ေျခာက္ဦးအား ေရွ႕တန္းတပ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ ခ်ထားခဲ့ရာ၊ အခ်ဳိ႕က ဤသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားမႈမွာ သတင္း ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က BBC ျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္တြင္ တပ္တြင္း ပုန္ကန္မႈ သတင္းကုိ ပထမဆံုး စတင္ ထုတ္လႊင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ စေနေန႔က အထိ မည္သည့္ တံု႔ျပန္မႈကုိမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

          ရန္ကုန္ရွိ သတင္းစာ ဆရာတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ အစုိးရ မီဒီယာမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ တုန္႔ျပန္ ေရးသားရျခင္းမွာ တစ္ျပည္လံုးရွိ တပ္မ်ားသုိ႔ အဆုိပါ သတင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

          "ဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဒီသတင္း ကေတာ့ စစ္တပ္အတြင္းမွာ အေတာ္ ျပန္႔ႏွံ႔ သြားပါတယ္။ အာဏာရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ အရပ္သားေတြ ဘာထင္ထင္ ဂ႐ုမစုိက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ စစ္သားေတြ အထင္မွားမွာကုိ စုိးရိမ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တံု႔ျပန္ရတာပါ" ဟု အမည္ မေဖာ္လုိသူ ရန္ကုန္ ရွိ ဂ်ာနယ္ တစ္ခုမွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy.org, By william Boot, 23rd January 2010

          စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တကမၻာလံုး တုိင္းတာ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေအာက္ဆံုးမွ ေရတြက္လွ်င္ နံပါတ္ ၅ေနရာတြင္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

          ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၉ ႏုိင္ငံကုိ တုိင္းတာ စစ္ေဆးမႈတြင္ ျမန္မာက နံပါတ္စဥ္ ၁၇၅ ခ်ိတ္ ပါသည္။ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ၄၁ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာက နံပါတ္စဥ္ ၄၀ တြင္ ရွိပါသည္။

          ယခင္ႏွစ္က အလားတူ စစ္ေဆးမႈထက္ အဆင့္တစ္ဆင့္ နိမ့္သြားခဲ့ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ အေျခအေနမ်ား ဆုိးဝါးလာျခင္း၏ ရလဒ္ ျဖစ္ပါသည္။

          အေမရိကန္ အေျခစုိက္ Heritage Foundation Research Institute ႏွင့္ wall Street Journal တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ စစ္တပ္တြင္ "ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ႀကီးမားစြာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          နာတာရွည္ စဲြကပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားတြင္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေရး စီမံ ခန္႔ခဲြမႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး က႑ ႀကီးမားစြာ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ ဆံုး႐ႈံးမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မဖံြ႕ၿဖိဳးျခင္း တုိ႔ ပါဝင္ေနပါသည္။

          လြတ္လပ္စြာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္၊ ေငြေၾကး လြတ္လပ္ခြင့္၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ကင္းစင္ေရးတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သာမန္ထက္ ပုိ၍ ခ်ဳိ႕ယြင္းလ်က္ ရွိၿပီး ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္မႈ မွာလည္း ယိုင္နဲ႔ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

          ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း၏ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း ၅ ႏုိင္ငံတြင္ ပထမ ၄ ႏုိင္ငံမွာ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသမွ ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ ၾသေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ခံရၿပီးသူ မည္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ကုိမဆို ျမန္မာ အစိုးရက အခြန္ ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုိင္း အလုပ္အကုိင္ ေရးရာ ဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Supat Gukun က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းအစုိးရက ျမန္မာအလုပ္သမား ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြထုတ္ေဖာ္ အသိအမွတ္ျပဳ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၂ ႏွစ္ခန္႔ တုိးျမႇင့္ လုိက္ၿပီး ၂၀၁၂ တြင္ အၿပီးသတ္မည္ဟု ၎ကဆုိပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ထံမွ အခြန္ ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ဟု ျမန္မာစုိးရက အတည္ျပဳ ေျပာဆုိ ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း သြားေရာက္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ျပန္လာေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ျပန္လာႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိပါသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာသာမက အျခား ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား အားလုံး အေနျဖင့္လည္း မိမိတိ႔ုႏုိင္ငံ သုိ႔ျပန္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ သင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က တုိက္တြန္း ေျပာဆုိပါသည္။

The Nation မွသတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိပါသည္

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Source monstersandcritics.com, 22nd January 2010

          ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္တြင္ ေသာၾကာေန႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ F-7 ဂ်က္ တုိက္ေလယာဥ္ တစ္စင္း ပ်က္က်ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ေမာင္း ေသဆံုးသြားခဲ့ သည္ဟု မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

          မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္သည္ ေလယာဥ္ ဆင္းသက္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သူ မ်က္ျမင္ ေလဆိပ္အရာရွိက ေသဆံုးသြားသူ ပိုင္းေလာ့မွာ ဗုိလ္ႀကီးျပည့္ၿဖိဳးမ်ဳိး ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳပါသည္။

          ေလတပ္တြင္ ေလ့က်င့္ေရး ေလယာဥ္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနေသာ တစ္ေယာက္စီး F-7 ဂ်က္ တုိက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကုိမူ မသိရေသးပါ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

By Willian Boot, Irrawaddy.org, 23rd January 2010

အကယ္၍ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရသည္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လြတ္လပ္စြာ က်င္းပေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးမည္ဆိုပါက စီးပြားေရး အကူအညီ ပုိမုိ ေပးအပ္သြားမည္ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ က ကမ္းလွမ္းေနပါသည္။

          ယခု သီတင္းပတ္ တုိက်ဳိတြင္ က်င္းပေသာ အာရွ ညီလာခံ၏ အဝန္းအဝုိင္းတြင္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာဆူယာ အုိကာဒါက ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္း နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး အေထာက္အကူ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ တန္ဖုိးခန္႔ ဂ်ပန္က ကူညီခဲ့ပါသည္။

          ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာ လႈပ္ရွားမႈ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းတစ္လမ္းေပၚတြင္ ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္ တစ)