Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား
 
ေျမာက္ကုိရီးယား ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈ အလြန္အမင္း ဆုိးရြားဟု သတိေပး

(BBC သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ျပန္လာေသာ အကူ အညီ ေပးေရး ေအဂ်င္စီ ငါးခုမွ တာဝန္ရွိ အရာရွိႀကီး မ်ား၏ မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႕ ေျပာဆိုခ်က္ မ်ားအရ ႏုိင္ငံတြင္း စားနပ္ ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈ၊ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ မႈမ်ား ဆုိးဆုိး ရြားရြား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား ျပည္သူ အခ်ိဳ႕မွာ ျမက္ရုိင္း ပင္မ်ားကုိ စားသုံးရန္ ရိတ္ယူလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရက ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈ ေျပလည္ေရး အတြက္ အစား အေသာက္ အကူ အညီမ်ား ေပးပုိ႔ရန္ ႏုိင္ငံ အေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ ေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း BBC သတင္းက ဆုိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အေျခ အေနမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ ေလ့လာရန္ ကုလ သမဂၢက ႏုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကုိ ေစလႊတ္ ထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ကလည္း ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈႀကီး ဆုိးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ၾကသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ထုိစဥ္က ငတ္မြတ္မႈ ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သူ ေျမာက္ကုိရီးယား ျပည္သူ ႏွစ္သန္းခန္႔ ရွိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ စားနပ္ ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚ ေနစဥ္ အတြင္း ျပည္သူမ်ားက ေပါင္းပင္မ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား ႏွင့္ ျမက္ရုိင္းပင္မ်ားကုိ စားစရာ အျဖစ္ ဆင္းရဲ ခ်ဳိ႕တဲ့စြာ ရွာေဖြ စားေသာက္ ၾကရေၾကာင္း မွတ္တမ္း မ်ားက ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိရန္ ခက္ခဲ့သည့္ ကိစၥမွာ "ဤျဖစ္ရပ္၏ အတုိင္း အတာ ပမာဏသည္ ပုံမွန္ သုိ႔မဟုတ္ ပုံမွန္ထက္ ဆုိးေသာ အဆင့္တြင္ ရွိ၊ မရွိ" ဟူသည္ပင္ ျဖစ္၏။

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ အစုိးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ Christian Friend of Korea၊ Global Resource Services၊ Mercy Corps၊ Samaritan's Purse ႏွင့္ World Vision မွ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းပုိင္းက တစ္ပတ္ ၾကာမွ် သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ေဆးရုံမ်ား၊ မိဘမဲ့ ကေလး ေက်ာင္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အပါ အဝင္ ႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း ေဒသ တုိ႔မွ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳး ေျမမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္ရုံမ်ားကုိ သြားေရာက္ ေလ့လာ ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ ေႏြဦး ကာလ၌ ရိတ္သိမ္းႏုိင္မည့္ ဂ်ံဳပင္ႏွင့္ ေကာက္ပဲ သီးႏွံပင္ ၅၀ မွ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အပါအဝင္ အာလူးပင္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လတာ အတြင္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ ရာသီဥတု ဆုိးရြားစြာ ေအးခဲမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး ေသဆုံးခဲ့ ရသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားက ၿပံဳယမ္း အစုိးရကုိ သတင္း ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဆးရုံမ်ား တြင္လည္း အာဟာရ ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ လာသူ လူနာ ဦးေရ တုိးျမင့္လာေၾကာင္း၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား ကုိယ္တုိင္ပင္ အလြန္ အမင္း ဆုိးရြားစြာ အာဟာရ ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူနာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသား ထားသည္။ ကုလ သမဂၢက လတ္တေလာ ကာလ အတြင္း ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႔ စားနပ္ရိကၡာ ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကုိ ေစလႊတ္ထားသည္။ ကုလမွ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ ရွိသူက ေကာက္ပဲ သီးႏွံႏွင့္ စားနပ္ ရိကၡာ လုိအပ္ခ်က္မွာ ထင္မွတ္ ထားသည္ ထက္ပင္ ဆုိးရြားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံ တကာတြင္ အေျခစုိက္ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား သံရုံးမ်ားက ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ စားနပ္ ရိကၡာ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့မ်ား ေပးပုိ႔ၾကရန္ ေတာင္းခံ ထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႔ စားနပ္ ရိကၡာ အမ်ားဆုံး ကူညီ ေထာက္ပံ့ ခဲ့ေသာ One concern of America က ႏုိင္ငံတြင္း အမွန္ တကယ္ လုိအပ္ခ်က္ ရွိေသာ နယ္ပယ္မ်ားသုိ႔ အကူအညီ ရိကၡာမ်ား ေရာက္ရွိမႈ ရွိ၊ မရွိ ကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။
 
----------------------------------------------------------------------------------
မဲေဆာက္ အမႈိက္ပံုမွ လူမ်ား

(1st March 2011 ရက္စြဲပါ AlertNet မွ The People of the Mae Sot dump site ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ထားသည္။)

ထိုင္း ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မဲေဆာက္၏ အပုပ္ အသိုးမ်ား ပစ္ေသာ အမႈိက္ ပံုႀကီး အနီး တဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ ၾကေသာ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ မ်ား၏ သနားဖြယ္၊ စာနာဖြယ္ ေနထုိင္ ရေသာ အျဖစ္ အပ်က္ မ်ားသည္ ဒုကၡေပါင္း မ်ားစြာ ၾကားထဲတြင္ ရွင္သန္ ေနႏိုင္ေသာ လူသား သဘာဝ အေၾကာင္းကို ျပဆိုေသာ အျဖစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္ အမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲ မြဲေတျခင္း၊ က်န္းမာေရး အတြက္ အႏၲရာယ္ မ်ားျခင္း၊ ထိုင္း အာဏာပိုင္ မ်ား၏ ေစာ္ကားျခင္း မ်ားကို အဆက္ မျပတ္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ ၾကားမွ ထိုေနရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ေသာ ပလပ္ စတစ္မ်ား ေကာက္ယူ၍ ရေသာ အနည္းငယ္ေသာ ေငြျဖင့္သာ ႐ုန္းကန္ ေနရသည္။

“ေလာက ႀကီးမွာ ရွိတဲ့ လူ႔အခြင့္ အေရး ႏွိပ္စက္မႈ မ်ဳိးစံု ဒီေနရာမွာ ေတြ႕ႏိုင္ ပါတယ္” ဟု Reuters ၏ ဓာတ္ပံု ဆရာ Damir Sagolj က တယ္လီဖုန္း အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“ဒါေပမယ့္ အမိႈက္ပံု နားက ဒီလူေတြ ကေတာ့ ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ ျပည္က အေျခ အေနမွာ ဒီထက္ ပိုဆိုးတာကို သူတို႔ သိတယ္ေလ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခု ေက်ာ္ေက်ာ္ ဖိႏွိပ္ေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆန္႔က်င္ မႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား ၾကားတြင္ ပဋိ ပကၡမ်ားကို ခံစား ခဲ့ရသျဖင့္ ရလဒ္ အားျဖင့္ ျမန္မာ လူမ်ဳိး ၃.၅ သန္းခန္႔ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾက ရသည္။

မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ မ်ားေနေသာ ေနရာကို ထိုေဒသက “Little Burma” ဟု ေခၚၾကၿပီး၊ ေနထိုင္ၾကေသာ ဦးေရကို အတိ အက် မသိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အကူ အညီ ေပးေရး အုပ္စုမ်ားက ခန္႔မွန္း ရာတြင္ ႏွစ္သိန္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ဆိုၾကၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ တရား မဝင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

မဲေဆာက္ ဝန္းက်င္တြင္ အဓိက စခန္း သံုးခု ရွိၿပီး၊ ၎တို႔မွာ မဲလ၊ Noe Po ႏွင့္ Umpium တို႔ ျဖစ္ ၾကသည္။ ၎တို႔ အနက္ မဲလ စခန္းမွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အႀကီးဆံုး ဒုကၡသည္ စခန္း ျဖစ္သည္။

Sagolj သည္ မဲေဆာက္သို႔ မၾကာ ခဏ သြား၍ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဝကို မွတ္တမ္း ျပဳလ်က္ ရွိရာ၊ မၾကာေသး မီက ထိုေဒသတြင္ အေျခ အေနမ်ား အေတာ္ အတန္ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း Sagolj ၏ အဆို အရ သိရွိ ရသည္။ ထိုသို႔ တိုးတက္ လာရျခင္းမွာ ဗုဒၶ ဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား တည္ေထာင္ ထားေသာ The Beot Friend အဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေက်းဇူး မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ အနီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေျမမ်ား ငွားရမ္း၍ ဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ားကို ေျမေပၚတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ အလုပ္ လုပ္ေစ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မဲေဆာက္ အမႈိက္ပံုကို ကၽြန္ေတာ္ သြားတဲ့ အခ်ိန္တိုင္း၊ အဲဒီက ဒုကၡသည္ေတြ ၿပံဳးေန တာပဲ ေတြ႕ရတယ္။ ညမွာ ဖေယာင္း တိုင္ေတြ ထြန္းၿပီး၊ သီခ်င္း ဆိုေန ၾကတာပဲ။ ဘဝရဲ႕ ေပ်ာ္စရာကို အေတာ္ ရွာတတ္ တာပဲ” ဟု Sagolj က ေျပာသည္။
“သူတို႔ကို အဲဒီမွာ ေနဖို႔ ဘယ္သူကမွ ဇြတ္ေန ခိုင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ အိမ္လည္း မျပန္ ခ်င္ၾကဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
နာဂ - ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစား

(1st March 2011 ရက္စြဲပါ MorungExpress တြင္ ပါရွိေသာ Boost to Naga-Myanmar Trade ကို ဘာသာ ျပန္သည္။)

အိႏၵိယ (နာဂေျမ) ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တို႔သည္ ႏိုင္ငံ တကာ ကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာန (ITC) ဖြင့္လွစ္ၿပီး၊ အားေကာင္း ေသာ ဆက္ဆံ ေရးကို အုတ္ျမစ္ ခ်ႏိုင္မည္ ဆိုပါက အေရး ႀကီးေသာ သမိုင္း မွတ္္တိုင္ စိုက္ထူ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ITC သာ တည္ေထာင္ ႏိုင္ခဲ့မည္ ဆိုပါက အိႏၵိယ-ျမန္မာ ၾကားတြင္ အိပ္မက္မ်ား အေကာင္ အထည္ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈ ရွိေသာ ဆက္ဆံေရး အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။

ITC အတြက္ ေနရာသည္ Wazeho မွ Avangkhu သို႔ ၇၀ ကီလို မီတာ အကြာ အေဝးတြင္ ရွိၿပီး၊ အဆိုပါ ITC Avangkhu သို႔ ၆ ကီလို မီတာလမ္း ဆက္သြယ္ ရန္သာ လိုသည္။ ထို ၆ ကီလို မီတာ လမ္းတြင္ ႀကီးမား လွေသာ ေက်ာက္တံုးႀကီး ပိတ္လ်က္ ရွိရာ ရွင္းလင္းရန္ ဗံုးေဖာက္ ခြဲမႈ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ႏွစ္ကုန္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္း ထားသည္။

လမ္းတြင္ အတား အဆီးမ်ား ရွိေန ေသာ္လည္း နာဂေျမသည္ ပထမ ေျခလွမ္း အျဖစ္ ITC လ်ာထားေျမ ေနရာတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ ကြင္း တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ စတင္ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ITC အတြက္ လ်ာထားေျမ ေနရာသည္ ဧက ၁၀၀၀ ထက္ မနည္းရန္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး တဲငယ္ ေလးလံုး ကိုလည္း Avangkhu ရြာသားမ်ားက ေဆာက္လုပ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္လည္း နာဂ လူမ်ဳိး တစ္သိန္းေက်ာ္ အေျခခ် ေနထိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ပါလီမန္၏ ခရီး သြားလာေရး ဥပေဒႏွင့္ တရားေရး အတြင္းဝန္ Yitachu သည္ ရြာသားမ်ား၊ မီဒီယာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ျဖင့္ ITC အတြက္ တင္ျပ ထားေသာ ေျမေနရာသို႔ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေျခလ်င္ သြားေရာက္ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္ ခဲ့စဥ္ ၎က အဆိုပါ ေန႔မွ ႏွစ္လ သံုးလ အတြင္း ရဟတ္ယာဥ္ ကြင္းတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရဟတ္ ယာဥ္ကြင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ လူအင္အား အျပည့္ ရွိသည့္ အတြက္ အျမန္ဆံုး ၿပီးစီး ႏိုင္မည္ဟု ၎က ယံုၾကည္ ေနသည္။ ၎က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားရာတြင္ ITC ေၾကာင့္ နာဂေျမတြင္ Dimapur သည္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေလရွီးသည္ လည္းေကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္လာ မည္ဟု ဆိုသည္။

“ITC ၿပီးသြားရင္ လူငယ္ေတြ အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ဖို႔ အႀကီး အက်ယ္ လမ္းပြင့္ သြားပါ လိမ့္မယ္” ဟု Yitachu က အေကာင္း ဘက္မွ ရႈျမင္ခဲ့သည္။ လမ္းအေျခ အေနမွာ ယခု မေကာင္း ေသးေသာ္လည္း၊ မၾကာမီ ေက်ာ္လႊား သြားႏိုင္ မည္ဟု ျဖည့္စြက္ ေျပာခဲ့သည္။

၎က အေျခခံ အေဆာက္ အဦ တိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ ၾကမည့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာ မ်ားအား ယခု အစီ အစဥ္သည္ နာဂမ်ား အတြက္ အနာဂတ္ ေကာင္းစားေရး အတြက္ ျဖစ္၍ ႐ိုးသားေသာ စိတ္ကို အေျခခံ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းပန္ အဆိုျပဳ ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ပါက အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ နာဂေျမမွ ရြာ ၃၄ ရြာသည္ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ား၊ သစ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၊ တုိင္းရင္း ေဆးမ်ား ရရွိ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာ၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ သစ္အေခ်ာ ထည္၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္ အထည္မ်ား၊ ဘိလပ္ေျမ၊ သံႏွင့္ သံမဏိ ထြက္ကုန္၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အစား အေသာက္မ်ား တင္ပို႔ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ITC ေနရာ အထိ ၁၂ ကီလို မီတာသာ ေဝးကြာသည္။
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
ျပည္တြင္း NGO မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေတာင္းဆုိ

( 1st March 2011 ရက္စဲြပါ IRIN မွ Myanmar Call to Build up local NGO ကုိ ဘာသာ ျပန္သည္)

          ႏုိင္ငံ တကာ အသုိင္း အဝုိင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္းရွိ ျပည္တြင္း NGO မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္း အေျခခံ အဖဲြ႔ အစည္း မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳ သင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ၎အဖဲြ႔မ်ား အတြင္း လူသား စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ ေရးပါ ျပဳလုပ္ ေပးရန္ လုိေၾကာင္း အကူ အညီ ေပးျခင္း ဆုိင္ရာ တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

          “ျပည္တြင္း NGO ေတြဟာ ေဒသ ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ၊ အဆက္ အသြယ္ေတြ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ အစီ အစဥ္ ေတြ၊ ရင္းျမစ္ေတြ အတြက္ ဗဟုိ ႐ံုးခ်ဳပ္ ကေန ခြင့္ေတာင္း စရာ မလုိပါဘူး။ တုိင္းျပည္ အႏွံ႔ သြားေရာက္ဖုိ႔ အတြက္ လည္း ျပႆနာ သိပ္မရွိ ႏုိင္ပါဘူး”ဟု ေပါင္းကူး အဖဲြ႕မွ အစီ အစဥ္ မန္ေနဂ်ာ Walter Davis က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေပါင္းကူး အဖဲြ႕မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္း အားေကာင္းေရး အတြက္ 2007 ခုႏွစ္က နုိင္ငံ တကာနွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ အဖဲြ႕၁၁ ဖဲြ႕ စုစုေပါင္း ဖဲြ႕စည္း ထားေသာ အဖဲြ႕ ျဖစ္သည္။

          သုိ႔ေသာ္ အလွဴရွင္ အမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ား INGOS မ်ား ထံသုိ႔သာ ေငြမ်ား ပံ့ပုိး ေနၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔သည္ ျပည္တြင္း အုပ္စုႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ လာရသည္။

          “INGOs မ်ားဟာ လူသား စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္း ေတြကုိ ေျပာင္းလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဆက္ဆံေရး စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ေတြမွာ ျပည္တြင္း NGO ေတြကုိ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္ ေပးဖုိ႔ ေလာက္ပဲ ေဖာ္ျပ ေနၾကတယ္။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ျပည္တြင္း အဖဲြ႕ အစည္း ေတြမွာ လူသား စြမ္းရည္ အားနည္း ေနလုိ႔ပါပဲ” ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ကုလ သမဂၢ ဌာန ညိႇႏႈိင္းေရး ဌာန အႀကီးတန္း အႀကံေပး ပညာရွင္ ဦးေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

          INGOs ေတြ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း အဖဲြ႕ အစည္း ေတြနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ မႈေတြ လုပ္မလား။ ျပည္တြင္း NGO ေတြကုိ အႀကံ ေပးၿပီး အကူ အညီေတြ ေပးမလား ဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ လာပါၿပီ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

နာဂစ္ အလြန္ ႀကီးထြား လာမႈ

          ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ မုန္တုိင္း သည္ ၁၄၀၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးၿပီး ၂.၄ သန္းခန္႔ကုိ ထိခုိက္ ခဲ့ေၾကာင္း ကုလ သမဂၢမွ ခန္႔မွန္း ခဲ့ရာ လူသားခ်င္း စာနာစြာ အဆုိပါ ဒုကၡႀကီး လြန္ေျမာက္ေရး အတြက္ ႀကိဳးစားရင္း အရပ္ဖက္ လူ႔အဖဲြ႕ အစည္း ရာေပါင္း မ်ားစြာ သေႏၶ တည္ခဲ့သည္။

          “နာဂစ္ဟာ ျပည္တြင္း NGO ေတြ မႈိလုိ ေပါက္လာဖုိ႔ အေထာက္ အကူ ပစၥည္း တစ္ခုလုိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ NGO ေတြ အရင္ ကထက္ အဆ ငါးဆယ္ ေလာက္ ရွိေန ပါတယ္” ဟု Dr ေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

          “နာဂစ္ မုန္တုိင္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရစဥ္က အလွဴရွင္ ေတြဟာ ေငြေပး လွဴဖုိ႔ အစုိးရက တစ္ဆင့္ မေပးခ်င္ေတာ့ နည္းလမ္းေတြ ရွာရ တာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာသည္။ ျပည္တြင္း အုပ္စုမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္ မႈမ်ား ရွိပါက လ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္ ႏုိင္စြမ္း ရွိေသာ သဘာဝက ေပးေသာ ေငြေၾကး ယာဥ္ယႏၱရားပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသည္ ၂၀၁၀ တြင္ ဆူနာမီ အေရးေပၚ အဆင့္ကုိ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့စဥ္က NGO အမ်ားစု ၿပိဳလဲ သြားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလဲ လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ရာ လုပ္ငန္း ဆက္ လက္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ အေျခခံ စြမ္းရည္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“နာဂစ္ေၾကာင့္ NGO ေတြ တျဖည္းျဖည္း ကေန ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာ ရေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ အေသးစိတ္ ျပႆနာေတြကုိ ေသခ်ာစြာ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိအပ္ ေနပါေသးတယ္။ ဒီအုပ္စုေတြဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေတြ ရွိေပ မယ့္လုိ႔၊ အေျခခံ စီမံ ခန္႔ခဲြေရး ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ မရွိၾကပါဘူး” ဟု ေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

မၾကာ ခဏ ဆုိသလုိ ျပည္တြင္း အုပ္စုမ်ားအား INGOs မ်ား၏ ပေရာဂ်က္ကုိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ လူမ်ား ျဖည့္တင္း ေပးရျခင္း၊ အျခား အကူ အညီ ေပးရျခင္းမွ လဲြ၍ အျခား ဘာမွ် လုပ္မေပးႏုိင္ ေသးေၾကာင္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္တြင္း အုပ္စု ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာကုိ အကူ အညီ ေပးေနေသာ Norwegian People’s Aid မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဒါ႐ုိက္တာ Ingeborg Moa က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“အကယ္၍ ရန္ပံုေငြ ပုိမုိ ရရွိမယ္ ဆုိရင္ အဖဲြ႕ အစည္း ေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ လူ႔စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း အျပင္ အဖဲြ႕ အစည္း တစ္ခုလံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မား လာေအာင္ အကူ အညီ ေပးလုိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕ အစည္း ေတြရဲ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေပးတဲ့ ပါတနာ အျဖစ္ မကပဲ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚကုိ တင္ေပး ခ်င္တာပါ” ဟု Moa က ေျပာသည္။

အတား အဆီးမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း
          ျပည္တြင္း စာရင္းအင္းနဲ႔ စီမံ ခန္႔ခဲြမႈ၏ အမွားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္း မွားျခင္းကုိ အာ႐ုံျပဳ သင့္ေၾကာင္း “ေပါင္းကူး” အဖဲြ႕၏ ဒီဇင္ဘာလ အစီရင္ ခံစာ အရ သိရွိ ရသည္။ ေပါင္းကူး အဖဲြ႕တြင္ Save the Children ၊ Oxfam ႏွင့္ Care အျပင္ ျပည္တြင္း အုပ္စု မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

          ဥပမာ အားျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ေျပစာမ်ား ရရွိရန္ တစ္ခါ တစ္ရံ ခက္ခဲ ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕မ်ား လက္ခံ ႏုိင္သည့္ စံရွိမည့္ စာရင္း ျပဳစုရာတြင္ မ်ားစြာ အခက္ အခဲ ရွိေၾကာင္း Davis က ေျပာသည္။

          “ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ဟုိးေရွး ယခင္က စလုိ႔ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာ လွဴဒါန္း မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တာဝန္ ယူရဲတဲ့ အေလ့ အထ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိ အျပန္ အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ ေနရာမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားက အဓိက ေနရာမွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံျခားက အေလ့အထ၊ သေဘာ ထားေတြ ယူလာၿပီး တာဝန္ ယူခုိင္း တာနဲ႔ စာရင္ ရွိၿပီးသား အေလ့ အထကုိ ပုိမုိ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးတာက ယံုၾကည္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈ တည္ေဆာက္ ရာမွာ ပုိၿပီး ထိ ေရာက္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္”ဟု Davis က ေျပာသည္။

          အစုိးရ၏ NGO မွတ္ပံု တင္ျခင္း ဆုိင္ရာ ေႏွးေကြးၿပီး ခက္ခဲမႈ သည္လည္း ျပည္တြင္း အုပ္စုမ်ား အဖုိ႔ ႏုိင္ငံ တကာ ရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ေရး အတြက္ အတား အဆီး တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

          “အစုိးရက အလွဴေငြ လက္ခံမယ့္ MOU မပါရင္ မွတ္ပံု တင္ခြင့္ မေပးပါဘူး။ လုိအပ္ တာကေတာ့ ပုိမုိ ပြင့္လင္း ျမင္သာတဲ့ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ပါပဲ” ဟု ေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

          ဖ်ာပံု အေျခစိုက္ ကယ္ဆယ္ေရး ျပည္တြင္း NGO တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေအာင္ရတနာမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တုိ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က NGO တည္ေထာင္ၿပီး မွတ္ပံု တင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ ယေန႔ထိ မည္ သည့္ သတင္းမွ် မရရွိဟု ဆုိသည္။
“အဲဒီ အခ်ိန္ အတြင္းမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပုိင္ ေတြနဲ႔ အဆင္ ေျပေအာင္ လုပ္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေန ရပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ UK Department for International Development မွ ေငြေၾကး အေထာက္ အပံ့ျဖင့္ နည္းပညာ အကူ အညီမ်ား ေပးေနေသာ အုပ္စုသည္ ယေန႔ထိ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္း မရွိေပ။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ NGO ေပါင္း သံုးရာခန္႔ ရွိေသာ္လည္း အမ်ားဆံုး ၁၀ % ခန္႔သာ မွတ္ပံု တင္ထားေၾကာင္း UN Myanmar Information management Unit (MIMU) ၏ အဆုိ အရ သိရွိ ရသည္။
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ျပႆနာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆိုင္း

(2nd March 2011 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ “Myanmar Halts Rice Exports Over Mideast Fears” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ေဒသ မၿငိမ္သက္မႈ ေၾကာင့္ ေရနံ ေဈးႏႈန္းမ်ား တက္လာျခင္း ေၾကာင့္ စားေသာက္ကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ား တက္လာ ႏိုင္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ဆန္တင္ပို႔ ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္း ထားခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦးက ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“အာဏာပိုင္ ေတြက ျပည္တြင္း စားသံုးမႈ အတြက္ စိုးရိမ္တယ္လို႔ ထင္တယ္၊ လစ္ဗ်ားမွာ ျဖစ္တာကို ၾကည့္ၿပီး စိုးရိမ္ပံု ရတယ္” ဟု အမည္ မေဖာ္ လိုသူ UMFCCI မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက AFP သုိ႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဆီေဈးမ်ား တက္လာေသာေၾကာင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ား တက္လာကာ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာ ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းက ရွင္းျပသည္။

“ဆန္ တစ္ခုတည္းတင္ မကပါဘူး၊ ကုန္ပစၥည္း ေဈးႏႈန္းေတြဟာ ပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ ေပၚမွာ မူတည္ ေနပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

ဆန္သေဘၤာ တင္ပို႔မႈ အားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔မႈ စာခ်ဳပ္မ်ား ဖ်က္ပစ္ရန္ ကုမၸဏီ မ်ားအား ေခၚယူ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စစ္တပ္မွ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ခန္႔ လႊမ္းမိုး ခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဆန္ ျပန္လည္ တင္ပို႔ရန္ ပါလီမန္ စနစ္ စတင္ လုပ္ေဆာင္သည္ အထိ ေစာင့္ဆိုင္းဖြယ္ ရွိၿပီး အာဏာပိုင္ မ်ားသည္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း မၿငိမ္သက္ မႈမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ရႈတ္ေထြးမႈ မ်ားကိုလည္း စိုးရိမ္ပံု ရသည္။

“အစိုးရသစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြ ၿငိမ္သက္ ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ ဇူလိုင္ လေလာက္မွာ ဆန္တင္ပို႔မႈ ျပန္လည္ စတင္ ႏုိင္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိက ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာရွင္ မ်ားအား စိတ္ကုန္ လာျခင္း ေၾကာင့္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ ယီမင္ တို႔တြင္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ကူးစက္ကာ ယခင္က မထိခိုက္ ခဲ့ေသာ ပင္လယ္ေကြ႕ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ကူဝိတ္၊ အိုမန္ ႏိုင္ငံမ်ား သို႔တိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ခဲ့သည္။

လစ္ဗ်ားတြင္ ကဒါဖီ၏ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ အုပ္စိုးမႈအား ဆႏၵ ျပသူ မ်ားသည္ စစ္တပ္မွ ေသြးထြက္ သံယို တိုက္ခိုက္ ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ထရီပိုလီတြင္သာ ယင္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အေရွ႕ဘက္ရွိ အဓိက ေရနံတြင္းမ်ားမွာ အတိုက္ အခံမ်ား လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

နယူးေယာက္ ေရနံစိမ္း ေဈးႏႈန္းမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က အာရွ ေရာင္းဝယ္ ေရးတြင္ တစ္စည္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ကို ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ပညာရွင္ မ်ားက ျဖစ္လာ ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
လစ္ဗ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ ေဒၚလာ (၃၀) ဘီလီယံအား အေမရိကန္က စံခ်ိန္တင္ ထိန္းသိမ္း

(Helene Cooper ေရးသားေသာ “U.S Freezes a Record $ 30 Billion in Libyan Assets” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ေသာၾကာေန႔ ညေႏွာင္းပိုင္းက သမၼတ အိုဘားမားမွ လစ္ဗ်ား ေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီ၊ သူ၏ မိသားစု တို႔အေပၚ ခ်မွတ္ေသာ Sanctions မ်ားအတြက္ အမိန္႔ (Executive Order) ထုတ္ျပန္ ၿပီးေနာက္ မွစ၍ လစ္ဗ်ား အစိုးရ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေဒၚလာ သန္း (၃၀) အား ပိတ္ဆို႔ ထားႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ယခု ႏိုင္ငံျခား ပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမႈမွာ အေမရိကန္ Sanction ေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔မႈမွာ အမ်ားဆံုး ပမာဏ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး ေခတၱ တာဝန္ခံ David Cohen က ေျပာၾကား ရာတြင္ ယခု အပတ္ အကုန္တြင္ အမည္ မေဖာ္ျပ လိုေသာ အေမရိကန္ ေငြေၾကး အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားသည္ ေရနံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေသာ လစ္ဗ်ား အစိုးရ၏ ေငြစာရင္းႏွင့္ ကဒါဖီ မိသားစု၏ ပိုင္ဆိုင္ မႈမ်ားကို ဆက္သြယ္ မႈမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ ထားႏိုင္ ခဲ့သည္ ဟု ဆုိသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ ရျခင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ရက္ အတြင္း ဆႏၵျပသူ မ်ားအား ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းမႈ ေၾကာင့္ ကဒါဖီအား ဒဏ္ခတ္ျခင္း၏ အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သံုးရက္ အတြင္း ပိတ္ဆို႔ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ တန္ဖိုးမ်ားသည္ လစ္ဗ်ား အာဏာရွင္ ကဒါဖီ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုခန္႔ အာဏာ ရယူ ထားစဥ္ အတြင္း ကဒါဖီႏွင့္ ေရနံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေသာ တိုင္းျပည္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပမာဏႀကီးကို ျပသေနသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ Sanction အစီ အစဥ္ေတြ ကိုင္တြယ္ ခဲ့သမွ် အႀကီးမားဆံုး ပမာဏကို ပိတ္ဆို႔ ခဲ့ရတာပါပဲ” ဟု Mr.Cohen က ေျပာသည္။ ယခု အေမရိကန္ အစိုးရက ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ ခဲ့ေသာ ေဒၚလာ (၃၀) ဘီလီယံ  အျပင္ ဥေရာပ တိုင္းျပည္ မ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားက သီးျခား အမိန္႔ မ်ားျဖင့္ အေရးယူ ခဲ့ေသာ ရန္ပံုေငြ မ်ား ရွိေန ေသးသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ကဒါဖီႏွင့္ လစ္ဗ်ားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ကမွ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး အျပည့္အဝ ျပဳလုပ္ ခ့ဲသည္ ပင္လွ်င္ အေမရိကန္၌ ေဒၚလာ (၃၀) ဘီလီယံ ရွိသည္ ဆိုရာ ဥေရာပ တလႊား ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈမ်ား မ်ားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနမည္မွာ မုခ် ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
က်ဴးဘား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ဖီဒယ္ကပ္စထ႐ုိ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္
 
(Reuters သတင္း ဌာနမွ 1 Mar 2011 ရက္စဲြပါ “Fidel Castro expected to resign as cuba party chief” သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

          က်ဴးဘား ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ သက္တမ္းရွည္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ ကတ္စထ႐ုိ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရေသာေၾကာင့္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပမည့္ ကြန္ဂရက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ပါတီႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္း ရပ္ကြက္က ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ ကုန္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

          အသက္ ၈၄ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဖီဒယ္ ကတ္စထ႐ုိက ပထမ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ အမ်ားစုကုိ ယခင္ကပင္ လဲႊေျပာင္း ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ ေနရာကုိ ဆက္၍ ယူထား ခဲ့သည္။ သူ၏ ေနာက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ ေနရာမွ တရားဝင္ ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာမႈသည္ ၄၉ ႏွစ္ တုိင္တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေသာ က်ဴးဘားကၽြန္း အတြက္ ေခတ္သစ္ တစ္ခုသုိ႔ ဦးတည္မည့္ အထိမ္းအမွတ္ သဖြယ္ အေရး ႀကီးသည့္ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။

          ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ သမၼတ ရာအူး ကပ္စထ႐ုိက ၂၀၀၈ တြင္ ဖီဒယ္ ကပ္စထ႐ုိ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ သမၼတ ရာထူးကုိ ဆက္ခံခဲ့သည့္ အတုိင္း သူ႔အကုိ၏ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ရာထူးကုိ ဆက္ခံရန္ တန္းစီလ်က္ ရွိသည္။

          သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ ထိပ္ပုိင္း ရာထူး ေနရာမ်ားတြင္ အျခား ကပ္စထ႐ုိ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးမွ် မရွိေသာေၾကာင့္ ၁၉၆၅ ပါတီ တည္ေထာင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ကပ္စထ႐ုိ မိသားစုဝင္ မဟုတ္သူ တစ္ဦးက ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴး ေနရာကုိ ရရွိမည့္ အလား အလာ ရွိေနသည္။

          ကပ္စထ႐ုိ ညီအကုိမ်ားက ပထမႏွင့္ ဒုတိယ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ား အျဖစ္ ပါတီ၏ ေရွ႕ေဆာင္ ဗဟုိ ေကာ္မတီကုိ ဦးေဆာင္ ေနၾကၿပီး အဆုိပါဗဟုိေကာ္မတီေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ယခု ႏွစ္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပါတီ ညီလာခံ၌ က်င္းပရန္ မူလက ေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲ