Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

 

“အဓိကအားျဖင့္ အေသးစားနဲ႔အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ အျခားအေရးႀကီးတဲ့ က႑ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ အားေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက ကမ္းလွမ္းလာခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကိုလည္း ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တဲ့အတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းထားေပမယ့္  ဒါဟာ စင္းလံုးေခ်ာ ေကာင္းတယ္လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ လိုအပ္တဲ့ ျပဳျပင္မႈေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္က အဆင္သင့္ရွိရပါတယ္။”

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေရႊႏို္င္ငံသစ္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေပၚေပါက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္ ေနာက္ျပန္မလွည့္ေရးအတြက္ ေဖးမကူညီခ်င္တယ္” သတင္းမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေရႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ အစိုးရ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားစြာ ပမာဏအဆင့္သာရွိၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပိုမိုခိုင္မာ စြာ ေဆာင္ရြက္ကာ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ေကာ္မတီမွ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။”

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Express Times Journal အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃) တြင္ပါရွိေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္” သတင္းမွ ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ေနာ္စူစန္နာလွလွစိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘဝဟာ အခုထိဘယ္လိုမွ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးပါဘူး။ သာမန္ လူတန္းစားတစ္ေယာက္ကို သြားေမးမယ္ ဆိုရင္ လမ္းမေပၚမွာ ကားေတြပိုမ်ားလာတာကို ေျပာလိမ့္မယ္။ ဒါလူအမ်ားစုအတြက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ လက္လွမ္းမွီတဲ့ အရာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဒါေတြကို လက္လွမ္းမမွီပါဘူး။ လိုခ်င္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ေက်းလက္ေနလူတန္းစားနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပင္ေနဆင္းရဲတဲ့ လူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘဝျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုခ်င္တာ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းမႈဟာ ျဖစ္သင့္သေလာက္ မက်ယ္ျပန္႔ေသးဘူး။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေစာင့္ေနရမွာလဲ။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔က ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈကို မေပ်ာက္ကြယ္ သြားေစခ်င္ပါဘူး။”

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၂၁) တြင္ပါရွိေသာ “ေက်းလက္ေန လူတန္းစားနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပင္ေနဆင္းရဲတဲ့လူတန္းစားေတြ၏ ဘဝျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုခ်င္ေၾကာင္းဆို” သတင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အားနည္းခ်က္ကလုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ တိုက္ရိုက္ခံစားရမယ့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ခဲ့တာ မရွိဘူး။ အလုပ္သမားသမဂၢ ေတြလည္းမပါဘူး။ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ပဲ ပါတယ္။ လုပ္ထံုး၊လုပ္နည္းအရ လာ ေဆြးေႏြးတဲ့ပြဲ သြားျဖစ္ေနတယ္။”

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Days ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒ မူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲအလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမပါ” သတင္းမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“၂၀၁၅ မွာ ပါတီတစ္ခုတည္းကပဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရႏုိင္မယ့္ အေနအထားမရပါဘူး။ ႀကံခိုင္ေရးပါတီလည္း အႏိုင္ရေအာင္ႀကိဳးစားမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို တျခားပါတီေတြ လည္းရွိေနေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုက သူ႔အေပၚအာရံုက်ၿပီး ဝိုင္းေထာက္ခံေပးရင္ေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ အစိုးရေတာင္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရပဲ ဖြဲ႕ႏုိင္မယ့္  အေနအထားပဲရွိတဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ မထင္ပါဘူး။”

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိ္င္ျခင္းအေပၚ လြန္ဆြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန” သတင္းမွ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


သတင္းတိုမ်ား

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း အၿပီးတုိင္ရပ္ဆုိင္းရန္ ၈၈ အဖြဲ႕ ကုမၸဏီကုိ ေတာင္းဆုိ

              တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေရာက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ခန္႔မွန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃,၆၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း စီမံကိန္းတြင္ အဓိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ China Power Investment ကုမၸဏီႏွင့္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ အၿပီးတုိင္ ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း) ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။


ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္ က်င္းပႏုိင္ျခင္းက ကမၻာတြင္ ျမန္မာ၀င္ဆံ့လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အေရွ႕အာရွ၏ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ခံက်င္းပႏုိင္ျခင္းသည္ ကမၻာ့မိသားစုဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဝင္ဆံ့သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းကုိ ျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္ ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ အကြီႏုိႏွင့္ အထူးစကားေျပာ အစီအစဥ္တြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။


 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနပါက မေလးရွားသုိ႔ လုပ္သားေစလႊတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု အလုပ္သမား ဒု၀န္ႀကီးေျပာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခံေနရၿပီးေနာက္ အဆုိပါအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ အလုပ္သမား  ေစလႊတ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္း၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။ ေမလ ၃၀ ရက္မွ ဇြန္လ ၄ ရက္အထိ ဆလန္းဂါးျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕ေနရာႏွင့္ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕တုိ႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မေလးရွားေဒသခံမ်ားသည္ အနည္းဆုံး ခုနစ္ႀကိမ္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေလးဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ခုနစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံထားရ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္ စြမ္းအင္ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ေထာက္ျပ

ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္မွ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၇) ခ်က္ပါ၀င္ေသာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု  သိရသည္။ အဆုိပါအစီရင္ခံစာတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ သုံးစြဲႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ပမာဏ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး  ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာဌာန  အႀကီးတန္းဒါ႐ုိက္တာ မစၥတာ Roberto Boca ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ စီးပြားေရးတြင္ အေရးပါသည့္ေနရာကုိ ရယူႏုိင္ရန္ သမုိင္းဝင္အခြင့္အေရးတစ္ခုကုိ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာစြမ္းအင္ က႑သည္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ က႑မွပါဝင္ေနၾကာင္း ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။


Microsoft ကုမၸဏီ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုိ႔ စ၀င္

ကမၻာ့အႀကီးဆုံး Software ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ Microsoft ကုမၸဏီ၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ျပည္တြင္းနည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ MIT ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ Microsoft ကုမၸဏီ၏ အတည္ျပဳေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ Microsoft ကုမၸဏီ၏ Corporate Vice President ျဖစ္သူ Dan’l Lewin ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္သုိ႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း MIT ကုိ Microsoft ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပထမဆုံးေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ မိတ္ဖက္သစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Myanmar Information Technology Co.,Ltd (MIT) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အစိုးရဌာနမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ နည္းပညာမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီး ဝန္ထမ္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။


ဂ်ပန္က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၅၂၈ သန္းေက်ာ္ ေပးအပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားစြာ ေပးအပ္ေနေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းသုံးရပ္ အတြက္ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၅၂ ဒသမ ၀၅၂ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၈ သန္းေက်ာ္) ကုိ ေပးအပ္ရန္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရး ထုိးလိုက္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ အဆုိပါ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၂ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားမွာ ေၾကြးေဟာင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းရန္ အကူအညီေပးသည့္ ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုေခ်းေငြသည္ အစီအစဥ္သစ္ ျဖစ္ၿပီး JICA ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေခ်းေငြ အစီအစဥ္ ျပန္လည္စတင္ျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္သစ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျပည့္အဝ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရွိရသည္။


ျပည္ပ ဖက္စပ္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ၁၃ ခု ထပ္မံခြင့္ျပဳ

ထုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ပါ၀င္ေသာ လက္ခစား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ၁၃ ခုကုိ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပည္ပ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ၁၃ ခုကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္ႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္င့ Inno ကုမၸဏီလီမိတက္တုိ႔ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မည့္ Myanmar Inno International Limited အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာအုပ္စုမ်ားအၾကား လတ္တေလာအၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း UNHCR ေျပာၾကား

(The Star News မွ 8 June 3013 ရက္စြဲပါ “UNHCR: No Refugees involved in recent cases of Myanmar Group violence”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မေလးရွားႏိုင္ငံ ကလန္းဗယ္လီတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ ဒုကၡသည္ အေထာက္အထားလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား မရွိေၾကာင္း UNHCR မေလးရွားက ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

“ဒုကၡသည္ေတြ၊ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူေတြ အားလံုးဟာ သူတို႕ခိုလႈံေနထိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံဥပေဒေတြကို ေလးစားၾကလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု UNHCR မေလးရွားရံုးခြဲ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ယန္တီအစၥေမးလ္က ေျပာၾကား သည္။

မေလးရွားတြင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူ ဒုကၡသည္မ်ား (သို႕မဟုတ္) ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းလိုေသာ္လည္း သူတို႕ဘဝလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိမည့္ႏိုင္ငံသို႕ ျပန္ပို႕ျခင္း မခံရေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ယန္တီအစၥေမးလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၃၀ ႏွင့္ ဇြန္ ၄ အၾကား ကြာလာလမ္ပူႏွင့္ ဆီလန္ဂါတြင္ ျမန္မာမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ျမန္မာႏွစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရသူႏွစ္ဦးမွာ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါျပႆနာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရခိုင္-ရိုဟင္ဂ်ာ အဓိကရုဏ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

UNHCR ဒုကၡသည္လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ UNHCR ဌာနခ်ဳပ္ အျပင္ဘက္တြင္ စုေဝးခဲ့ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ကိစၥကို သိရွိေသာ္လည္း ၎တို႕ မပါဝင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ ဒုကၡသည္တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္က အမွားမလုပ္ထားဘူးဆိုေတာ့ ေၾကာက္စရာအေၾကာင္းေတာ့ မရွိပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္တစ္ဦးကမူ တင္းမာေနေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို စိတ္ေအးေအးထားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ UNHCR တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ ၉၄၇၆၀ ခန္႕ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)