Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Sky News.2010, 26th January 2010

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ တာစူေနကာ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စာရင္း ဇယားမ်ားအရ ႏိုင္ငံသည္ ျပန္လည္ တိုးတက္ေအာင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ျပသေနပါသည္။

၂၀၀၈ ဒုတိယ ေလးလပတ္မွ စ၍ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ယခု ပထမဆံုး အႀကိမ္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ တိုးတက္ လာသည္ကို ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၀၉ ေနာက္ဆံုး ေလးလပတ္ GDP  ဂ်ီဒီပီ အခ်က္အလက္မ်ားက ျပသလိမ့္မည္ ဟု စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္မ်ားက မွန္းဆေနပါသည္။

အကယ္၍ ၿဗိတိန္သည္ ၂၀၀၉ ေနာက္ဆံုး ေလးလပတ္တြင္ တိုးတက္မႈ မ႐ွိခဲ့ပါက အလြန္ အံ့​ၾသ တုန္လႈပ္မိမည္ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး သ႐ုပ္ခြဲ ေလ့လာ မွန္းဆျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ရန္ပင္ စဥ္းစားမိလိ္မ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု IHS Global Insight မွ ၿဗိတိန္ စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္ အႀကီးအကဲ  Howard Archer  က ေျပာၾကားပါသည္။

ၿဗိတိန္သည္ G 7 ဂ်ီဆဲဗင္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း အတြင္း က်န္႐ွိေနေသာ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ထုတ္ျပန္ေသာ တတိယ ေလးလပတ္ ရလဒ္မ်ားအရ စီးပြားေရး က်ဳံ႕ေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ မ်ားစြာ အံ့ၾသ ခဲ့ၾကရပါသည္။

ေနာက္ဆံုး GDP အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ စီးပြားေရး ၀.၄% တိုးတက္ခဲ့သည္ကို ျပသလိမ့္မည္ဟု မွန္းဆေနၾကၿပီး ၀.၂% က်ဆင္းေနျခင္းမွ ျမင့္တက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး က်ဆင္းေနမႈ တရားဝင္ အဆံုးသတ္သြားမည့္ အလားအလာမ်ား ျမင္ေတြ႕ရၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ သန္စြမ္း နလံထူလာၿပီဟု အေသအခ်ာ မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

IME ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ၂ ဖြဲ႕စလံုးက ယခု ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ထပ္ကြမ္း စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု သတိေပးၾကကာ ျပည္သူလူထု၏ ေငြေခ်းငွားမႈမွာလည္း တစ္ခ်ိန္လံုး ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

"တကယ္လို႔ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ကေန လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ရင္ေတာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ ျပန္လည္ စတင္ၾကရလိမ့္မယ္ ဆိ္ုတဲ့ အခ်က္ဟာ အင္မတန္ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ ေထာက္ညႊန္ ျပသမႈ တစ္ခု ျဖစ္တယ္" ဟု Daiwa Capital Markets Europe မွ စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္ Colin Ellis က ေျပာၾကားပါသည္။

ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈ ႀကီးမားေနျခင္း ေလ်ွာ့ခ်ေရး၊ ပုဂၢလိက က႑ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ လုပ္ခမ်ား တိုးေပးရန္ အစပ်ိ္ဳးေနမႈမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

စီးပြားေရး က်ဳံ႕ဝင္မႈ ၃.၅ %  ႐ွိလိမ့္မည္ ဟု ႀကိဳတင္၍ တရားဝင္ ခန္႔္မွန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၉  ခုႏွစ္ အတြင္း စီးပြားေရးသည္ ၄.၇၅ % အထိ က်ဳံ႕ဝင္ သြားခဲ့သည္ ဟု သိ႐ွိရၿပီး ၿဗိတိန္၏ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈသည္ ထင္ထားသည္ထက္ ပို၍ နက္႐ႈိင္းေၾကာင္း ခ်န္ဆယ္လာ Alistair Darling က ဝန္ခံ ေျပာၾကား လိုက္ပါသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၀ အတြင္း ၁ % မွ ၁.၅ % အထိ အသင့္အတင့္ ႀကီးထြားလာလိမ့္မည္ ဟု Mr Oarling က ၎၏ ယခင္ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ သံုးသပ္လိုက္ပါသည္။

ေငြေၾကး အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ ႀကီးထြား လာျခင္းကို ၿဗိတိန္က အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစား ေျဖ႐ွင္းလ်က္ ႐ွိၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေလးလပတ္ ကာလ ၆ခုမ်ွ စီးပြားေရး က်ဳံ႕ဝင္ ခဲ့ရမႈသည္ ၁၉၅၅ မွစ၍ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့သမ်ွတြင္ အခ်ိန္အၾကာဆံုး စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ ျဖစ္သည္ ဟု သိ႐ွိရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

by Nehginpao Kipgen, www.huffingtonpost.com, 26th January 2010

မႏွစ္က ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ ေန႔တြင္ ပထမဆံုး အာဖရိက ႏြယ္ဖြား အေမရိကန္ တစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၄၄ ဦးေျမာက္ သမၼတ အျဖစ္ ရာထူး လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ဤစာေရးသူသည္ ဝါ႐ွင္တန္ ဒီစီ၏ အသည္းႏွလံုး National Mall တြင္ ေဆာင္းရာသီ အေအးဒဏ္္ကို အံတုရင္း ေရာက္႐ွိလာေသာ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ကမာၻေပၚ႐ွိ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တက္ၾကြ ဖ်တ္လတ္ေသာ Barack H.Obama ၏ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ရန္ အလြန္ စိတ္အား ထက္သန္ ခဲ့ပါသည္။ Obama သည္ ၎၏ မူဝါဒကို ေဖာ္ျပေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ရန္သူမ်ားေရာ  မိတ္ေဆြမ်ားပါ တန္းတူ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ အေမရိကန္ အေပၚ အျမင္ ေျပာင္းေစရန္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ အမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားစြာ အေလးေပး နားေထာင္မႈကို ေတြ႕႐ွိခဲ့ရပါသည္။

အာဏာ႐ွင္ အစိုးရမ်ားကို ရည္႐ြယ္၍ Obama က ေဆြးေႏြးေသာ စကားကို ေျပာၾကားရာတြင္ ''အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ၊ လိမ္ညာမႈႏွင့္ မိမိႏွင့္ သေဘာထား မတူသူမ်ား၏ အသံကို တိတ္ေန ေစျခင္းအားျဖင့္ အာဏာကို ဖက္တြယ္ ထားသူမ်ားကို ေျပာလိုပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ သမိုင္းရဲ႕ မွားတဲ့ ဖက္မွာ ေနေနၾကတယ္ ဆိုေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဆုပ္ထားတဲ့ လက္သီးမ်ားကို လက္ဆြဲ ႏႈတ္္ဆက္ဖို႔ လိုလားတယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က လက္ကို ဆန္႔တန္းၿပီး အသင့္ ႐ွိေနၿပီးသားပါ  '' ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Obama သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၏ သမၼတေဟာင္း အျဖစ္ အမည္ စာရင္း သြင္းရန္ အႀကိဳ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ႐ွိကတည္းက ဝါ႐ွင္တန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မည့္သို႔ အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ ခ်ဥ္းကပ္မလဲ ဆိုသည့္ အခ်က္ ကို ျငင္းခံုလ်က္ ႐ွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕ အမ်ားစုသည္ သမၼတ ဘြတ္႐ွ္ ၏ အေရးယူမႈႏွင့္ အထီးက်န္ ျဖစ္ေစျခင္း မူဝါဒကို မ်ားစြာ သေဘာက် ၾကပါသည္။

အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အၾကံဥာဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိေနသည့္ ၾကားမွပင္ Obama အစိုးရသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာ႐ွင္မ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕မ်ားစြာႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူမႈမ်ားမွ ဖယ္ခြာ၍ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒကို က်င့္သံုးရန္ အၾကံျပဳသူ လူအနည္းစုတြင္ စာေရးသူ ကၽြႏု္ပ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က China Post တြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ '' အေမရိကန္ တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈခ်ဥ္း မဟုတ္ပဲ၊ အျခား ေျပာင္းလဲ ဆက္ဆံၾကည့္ပါ'' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး ေရးသားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ပဋိပကၡျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၏ မထိေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အထီးက်န္ျပဳထားေသာ ၎၏ သမား႐ုိးက် မူဝါဒကို စြန္႔ခြာၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ စတင္ ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲလိ္မ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့အေရး အတြက္ အေျဖ႐ွာရာတြင္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း သက္သက္ျဖင့္ မထိေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သင့္ၿပီး။ အျခားတဖက္တြင္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး အေနျဖင့္ သူမ၏ ပထမဆံုး အာ႐ွ ခရီးစဥ္ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Obama အစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚထား႐ွိေသာ မူဝါဒ ကိုသူမက အမ်ားသို႔ ေက်ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အေရးယူမႈ ခ်မွတ္ထားေသာ မိမိတို႔၏ ယခင္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိသည္မွာ ထင္႐ွားေနပါသည္ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား က်င့္သံုးေနသည့္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မျပတ္ေတာက္ေစရန္ ဆက္ဆံေရးဝါဒ က်င့္သံုးေနျခင္းသည္လည္း ျမန္မာကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ေနာက္ဆံုးရက္ သတၱပတ္မ်ား၊ သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလမ်ားက Bush အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါ အၾကံအစည္ကို ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ား၊ ေလ့လာသူအမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔က Washington Times တြင္ ''ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ထြက္ရပ္လမ္း'' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျမင္ကို ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါး၌ ႏိုင္ငံတကာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံျဖင့္္ ဦးေဆာင္မည့္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္၏ အေရးပါပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ေဒသ အေၾကာင္း နားလည္သူ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းတြင္ ဥာဏ္ႀကီးရန္ လိ္ုေၾကာင္း၊ အေ႐ွ႕ အာ႐ွ၏ သံအမတ္အသစ္ Kurt Campbell ကို တာဝန္ေပးလ်ွင္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အထီးက်န္ျပဳမႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံၾကည့္ရန္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ Obama အစိုးရသည္ ၉လၾကာ မူဝါဒ ျပန္လည္ သံုးသပ္ အၿပီးတြင္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ အေရးယူမႈမ်ားကို ဆက္လက္ထား႐ွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ ဆက္ဆံျခင္းကို စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ညာခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ မူဝါဒကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Korea Times တြင္ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က '' အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာတို႔၏ ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားကို နားလည္ရမည္ '' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး ေရးသားခဲ့ပါသည္။ မူဝါဒ အသစ္သည္ အေမရိကန္ အစိုးရ အတြက္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမည့္ အဖြဲ႕မ်ားေရာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မည့္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ ေပါင္းကူးတံတား အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒေၾကာင့္ ယခုအခါ Obama အစိုးရသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ ႏွင့္ ႐ု႐ွား တို႔ျဖင့္ အလုပ္လုပ္၍ ရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ေရးမူကိုလည္း ထား႐ွိျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ေ႐ွးေ႐ွးကတည္းက မဟာမိတ္ EU ႏွင့္လည္း အတူတူ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္႐ွိ အခ်ိန္တြင္မူ ဝါ႐ွင္တန္၏ ဦးစားေပး စာရင္းတြင္ ျပည္တြင္းေရာ ႏိုင္ငံတကာ တြင္ပါ ျမန္မာ့အေရးသည္ အခ်ိန္ မေပးႏိုင္ပဲ ေခ်ာင္ထိုးခံေနရေပသည္။ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္ နစၥတန္႐ွိ စိန္ေခၚေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ အီရတ္၏ ႏိုင္ငံေရး အံုၾကြမႈမ်ား၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား အေရးမ်ားက အျခားကိစၥမ်ားထက္ အေရးႀကီးေနပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္တြင္းတြင္ Obama အစိုးရ မတြက္ မီးေလာင္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ စီးပြားေရး နာလံထူမႈ ေႏွးေကြးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ agenda ၏ မေရရာမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကြန္ဂရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကလည္း ႐ွိေသးသည္။ ေသဆံုးသြားေသာ ဆီနိတ္တာ Edward M. Kennedy  ေနရာတြင္ ရီပတ္ဗလစ္ကင္ အား ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းမွာ အစိုးရအတြက္ မနက္ ႏႈိးစက္ေပးထားျခင္း ခံရသလိုပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနၿပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ က်င္းပမည့္ ရက္တို႔ကိုမူ ေက်ညာျခင္း မ႐ွိေသးပါ။ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ေသးေပ။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္သည္ မေသခ်ာမႈမ်ား ႐ွိေနေသးေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ ဆက္လက္ ႐ွိေနေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ၾကားတြင္ အဓိပၸာယ္ ႐ွိေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ႐ွိလာမွသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ လမ္းစ ေပၚမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ခန္႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား အေရးမ်ားအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ဖိအား ေပးေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ သဘာဝ သည္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ီေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ား ႐ွိေနေပရာ အေျဖ႐ွာေရးတြင္ နက္နက္နဲနဲ ခြဲျခား စိတ္ျဖာရန္၊ စနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ရန္ႏွင့္ အားလံုးကို ထည္းသြင္း စဥ္းစား ကူညီေပးရန္ လိုအပ္ လွပါသည္။       

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 27th January 2009

          ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ogea Quintana သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၄) မွ (၂၀) အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎က တစ္ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ လာေရာက္ရန္ ယခင္ႏွစ္က ေတာင္းဆိုထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ အစိုးရကမူ ယခု ခရီးစဥ္သည္ အခ်ိန္ကိုက္ မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။

          ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လက ၎၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံ ႐ံုးခြဲ၏ အဆိိုအရ သိရပါသည္။

          အထိန္းသိမ္းခံ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရရန္ Quintana က ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု အဂၤါေန႔က ျမန္မာ ေရဒီယို အသံလႊင့္ဌာန တစ္ခုႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေနအထားမ်ားကို ေလ့လာေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ရန္ ေတာင္းဆို ထားေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။

          ကုလသမဂၢသို႔ မႏွစ္က တင္သြင္းေသာ ၎၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးကို အမွန္တကယ္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတုိင္မီ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၂၁၅၆) ဦးစလံုးကို လႊတ္ေပးရန္ Quintana က ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

          ၂၀၀၈ ေမလတြင္ ဂ်ီနီဗာ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕က ၎အား ရာထူး ခန္႔အပ္ခ်ိန္မွ စ၍ Quintana သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ (၂) ေခါက္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ အခြင့္အာဏာကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက အပ္ႏွင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

          မႏွစ္က ၎၏ ေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္အတြင္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္သို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရက ေပၚတာ ဆြဲထားစဥ္ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ေထာင္က်ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

          Quintana က စစ္ဖက္ အစိုးရအား ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆင့္ (၄) ဆင့္ ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း ထားပါသည္။ အဆိုပါ အဆင့္ (၄) ဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ရန္၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို အာမခံမည့္ တရားသူႀကီး အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရန္၊ အရပ္သားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားေရး အတြက္ တပ္မေတာ္ကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

          ျမန္မာအစုိးရ အာေဘာ္ ျဖစ္ေသာ သတင္း မီဒီယာတြင္ ေဟတီငလ်င္ ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ သတင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတင္းသမားမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ ေန႔က လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေဟတီ ႏုိင္ငံ၏ ငလ်င္ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေသာ ငလ်င္ ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက သတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ား မရွိသေလာက္ ျဖစ္ကာ ႏႈတ္ပိတ္ ေနရသည့္ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၁၆၀၀၀ ႏွင့္ အျခား အေနာက္ႏုိင္ငံ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အားျဖင့္ အကူအညီေပးလ်က္ ရွိသည့္ သတင္းကုိလည္း စာေပ စိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ ဌာန (စာေပ ဆင္ဆာအဖြဲ႕) က ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားမွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားက ဆုိပါသည္။

အဆိုပါ ေဟတီ သတင္းအစား ကာရစ္ဘီယန္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပုံမ်ားကုိသာ အေလးေပး ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။

"ေဟတီမွာ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သတင္းကုိ အစိုးရ သတင္းစာေတြက ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားတာ မလုပ္ၾကပါဘူး" ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ဧရာဝတီ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားပါသည္။

စာေပ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေပၚလစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကဲဆတ္သည့္ မည္သည့္ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ကုိမဆုိ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆုိပါသည္။

လတ္တေလာ အေန အထားတြင္ ႏုိင္င့ံ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အစိုးရက လစာ တုိးျမွင့္ေပးလုိက္သည့္ သတင္းႏွင့္ တရုတ္ အစိုးရႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ Google အင္တာနက္ ကုမၸဏီတုိ႔အၾကား ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ သတင္းတို႔ကုိ စာေပစိစစ္က ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ေဟတီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆုိးႀကီးမ်ားဒဏ္ကုိ လတ္တေလာ အလူးအလဲ ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသ အခ်ိဳ႕မွာ ဆုိးရြာစြာ ပ်က္စီး ထိခုိက္ခဲ့ရကာ လူေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ လူဦးေရ ႏွစ္သန္း ေလာက္မွာလည္း နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းဒဏ္ကုိ ယေန႔အထိ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္း တုိက္ခတ္ၿပီးေသာ ကာလမ်ားတြင္ စစ္အစုိုးရက ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပါမည္ ဟူေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ သတင္း မီဒီယာမ်ားကုိလည္း ဝင္ေရာက္ သတင္းရယူခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က ယခု ေဟတီႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေရာက္ၿပီး လူသာ&