Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          ျမန္မာအစုိးရ အာေဘာ္ ျဖစ္ေသာ သတင္း မီဒီယာတြင္ ေဟတီငလ်င္ ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ သတင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတင္းသမားမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ ေန႔က လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေဟတီ ႏုိင္ငံ၏ ငလ်င္ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေသာ ငလ်င္ ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက သတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ား မရွိသေလာက္ ျဖစ္ကာ ႏႈတ္ပိတ္ ေနရသည့္ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၁၆၀၀၀ ႏွင့္ အျခား အေနာက္ႏုိင္ငံ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အားျဖင့္ အကူအညီေပးလ်က္ ရွိသည့္ သတင္းကုိလည္း စာေပ စိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ ဌာန (စာေပ ဆင္ဆာအဖြဲ႕) က ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားမွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားက ဆုိပါသည္။

အဆိုပါ ေဟတီ သတင္းအစား ကာရစ္ဘီယန္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပုံမ်ားကုိသာ အေလးေပး ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။

"ေဟတီမွာ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သတင္းကုိ အစိုးရ သတင္းစာေတြက ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားတာ မလုပ္ၾကပါဘူး" ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ဧရာဝတီ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားပါသည္။

စာေပ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေပၚလစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကဲဆတ္သည့္ မည္သည့္ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ကုိမဆုိ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆုိပါသည္။

လတ္တေလာ အေန အထားတြင္ ႏုိင္င့ံ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အစိုးရက လစာ တုိးျမွင့္ေပးလုိက္သည့္ သတင္းႏွင့္ တရုတ္ အစိုးရႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ Google အင္တာနက္ ကုမၸဏီတုိ႔အၾကား ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ သတင္းတို႔ကုိ စာေပစိစစ္က ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ေဟတီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆုိးႀကီးမ်ားဒဏ္ကုိ လတ္တေလာ အလူးအလဲ ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသ အခ်ိဳ႕မွာ ဆုိးရြာစြာ ပ်က္စီး ထိခုိက္ခဲ့ရကာ လူေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ လူဦးေရ ႏွစ္သန္း ေလာက္မွာလည္း နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းဒဏ္ကုိ ယေန႔အထိ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္း တုိက္ခတ္ၿပီးေသာ ကာလမ်ားတြင္ စစ္အစုိုးရက ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပါမည္ ဟူေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ သတင္း မီဒီယာမ်ားကုိလည္း ဝင္ေရာက္ သတင္းရယူခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က ယခု ေဟတီႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေရာက္ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးသည့္ ပုံစံမ်ိဳးကုိ စစ္အစုိးရက မလုိလားေသာေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ စစ္အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာက ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မည့္ အေရးကုိ စုိးရြံ႕ ထိတ္လန္႔ေသာေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ အကူအညီေပးမည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာမွ စစ္ဘက္ မဟုတ္သည့္ အရပ္သား ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

ေဟတီ ငလ်င္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ဖရင့္ တစ္ရပ္ကုိ ငလ်င္လႈပ္ၿပီး တစ္ပတ္ေက်ာ္၊ ႏွစ္ပတ္ နီးပါးခန္႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္း ကိစၥတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ကြန္ဖရင့္ကုိ စစ္အစိုးရက မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီး တစ္လမွ် အၾကာတြင္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဤအေတာ အတြင္းမွာပင္ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ ေဟတီငလ်င္တြင္ ေသဆုံးသြားေသာ လူေပါင္း ၁၅၀၀၀၀ ခန္႔တြင္ အဆိုပါ ႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား NGO ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

အင္တာနက္ ဘေလာ့ဂ္ (Blog) အေတာ္ မ်ားမ်ားကလည္း ေဟတီငလ်င္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား NGO ဝန္ထမ္းမ်ား ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု သတင္း ေပးပုိ႔သည္။ ေဟတီ ငလ်င္တြင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ အဆုိအရ ငလ်င္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဆရာဝန္ တစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီး ၎၏ အမည္မွာ ဦးျမတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း Freedom News Group က သတင္း ေပးပုိ႔ပါသည္။

Irrawaddy မွ Burma Media Gagged on Haiti Relief Effort ကုိ ဘာသာျပန္ ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment