Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

telegraphindia.com,6 - Dec - 2009

        ULFA ဦးစီးခ်ဳပ္ Paresh Barue သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ျပန္ေရာက္သြားေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

          Barue သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုသို႔ ေနထိုင္စဥ္ ၿဂိဳလ္တုဖုန္းျဖင့္ ၎၏ အာသံမွ အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

          ၎သည္ ၎၏ အဆက္အသြယ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အဆက္အသြယ္မ်ားမွာ People's Liberation Army မွ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

          လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘာ႐ူးသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌ ဝင္လိုက္ ထြက္လိုက္ လႈပ္ရွားေနခဲ့ၿပီး National Socialist Council of Nagalim ကဲ့သုိ႔ေသာ သူပုန္အဖြဲ႕မ်ားထံမွ အကူအညီ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

          သို႔ရာတြင္ ဟာသတစ္ခုအေနႏွင့္ NSCN ဝါရင့္ေခါင္းေဆာင္က ဘာ႐ူး၏ ရပ္တည္မႈ ခက္ခဲလာျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ရာတြင္ အကယ္၍ ဘာ႐ူးသာ အျခား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ဆက္သြယ္ေနပါက အိႏၵိယ အစိုးရအေနႏွင့္ ၎ႏွင့္ မည္သို႔ ေဆြးေႏြးမည္နည္းဟု ဒင္မာမူမွ ဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အၾကမ္းဖက္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း အဆင္မေျပပါ။ တစ္စံုတစ္ရာကို ၎အေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု NSCN ေခါင္းေဆာင္က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AP,7th - Dec - 2009

        အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး အႀကံေပး James Jones က တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ အယ္ေကဒါ ေခါင္းေဆာင္ ဘင္လာဒင္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အာဖဂန္ နစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ တခါတရံ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

        ဘင္လာဒင္သည္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ရွိေနသည္ဟု လက္ရွိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက မ်ားေသာအားျဖင့္ ယူဆေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Jones ကမူ ဘင္လာဒင္သည္ ေျမာက္ဝါဇီရစၥတန္ နယ္တြင္း တစ္ေနရာ၌ ပုန္းေအာင္းေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ နယ္ျခား၏ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အာဖဂန္ နစၥတန္တြင္ ရွိေနတတ္သည္ဟု မွန္းဆ ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

          အထက္ပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Jones က ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ အလြန္႔ အလြန္ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေတာင္တန္းမ်ား ထူထပ္သည့္ နယ္ေျမ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ေဒသကို ရရွိေအာင္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္ ေပၚထြက္လာေသာ ၎ကို ေျပးခြင့္ ေပးမွာလား၊ ဖမ္းဆီးႏိုင္မွာလား၊ ပစ္သတ္ႏိုင္မွာလား ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ အလြန္ အေရးႀကီး၍ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

          ဘင္လာဒင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသနည္း ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက် ေသခ်ာေသာ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေကာင္းမ်ား မရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာခဲ့ၿပီဟု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဘင္လာဒင္ကို အာဖဂန္ နစၥတန္တြင္ လတ္တေလာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာကို မိမိအေနျဖင့္ အတည္မျပဳႏိုင္ေသး ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

          အကယ္၍ မိမိတို႔ သံသယ ရွိသည့္အတိုင္း ဘင္လာဒင္သည္ ေျမာက္ဝါဇီရစၥတန္တြင္ ရွိေနသည္ ဆုိပါက ၎နယ္ေျမသည္ ပါကစၥတန္ အစိုးရ ယႏၱရား လက္လွမ္းမမွီေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး တခါတရံ လံုးဝအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းပင္ မရွိခဲ့ဟု ဂိတ္စ္က ေျပာပါသည္။

          ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ဘင္လာဒင္ႏွင့္ အျခား အယ္ေကဒါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ (သို႔) သတ္ျဖတ္ရန္ ကိစၥမွာ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ တိုးတက္မႈ အေျမာက္အျမားကို ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

          ဆီနိတ္တာ ဂၽြန္မက္ကိန္းကမူ ဘင္လာဒင္သည္ အေဝးသို႔ ထြက္သြားလိုက္၊ ျပန္လာလိုက္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ၎အား ေျပာၾကားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဘင္လာဒင္အား အနံ႔ခံ ရွာေဖြေနမႈေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ေရး အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မ်ားအား လက္နက္ တပ္ဆင္ျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာပါသည္။ မက္ကိန္းက ဆက္လက္၍ အကယ္၍မ်ား အယ္ေကဒါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့ပါက (သတ္ႏိုင္ခဲ့ပါက) "ဘင္လာဒင္ မရွိဘဲ အယ္ေကဒါ အဖြဲ႕ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု မထင္လုိက္ပါနဲ႔" ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          Jones က CNN ၏ State of the Union အစီအစဥ္၊ ေရာဘတ္ဂိတ္စ္ႏွင့္ ကလင္တန္က ABC ၏ This week, NBC ၏ Meet the press၊ CBS ၏ Face the Nation၊ မက္ကိန္းက NBC စေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံု ေျပာၾကား ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Canada.com,5 - Dec - 2009

        အခ်ိန္မွာ မနက္ခင္း ေဝလီေဝလင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသ ရြာတစ္ရြာမွာ (၁၃) ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေခြးတစ္အုပ္ ထိုး၍ ေဟာင္လုိက္ေသာ အသံကို ၾကားလိုက္ရပါသည္။ သူမ၏ မိဘမ်ားသည္ သူမတို႔ ေမာင္ႏွမ တစ္စုကို အျမန္ စုစည္းလုိက္ၿပီး အစိုးရ စစ္တပ္က စက္ေသနတ္မ်ား ပစ္ခတ္၍ တဲမ်ား မီး႐ႈိ႕ေနေသာ ဇာတိရြာမွ သူတို႔ မိသားစု (၁၀) ဦး ထြက္ေျပးလာခဲ့ပါသည္။

          အနီးအနားရိွ ေတာအုပ္အတြင္းမွ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ မိသားစု ပုန္းေအာင္း၍ ရြာတြင္းမွ ျမင့္တက္လာေသာ မီးခိုးလံုးမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ညပိုင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေတာထဲမွ ထြက္၍ ျမစ္ကို ျဖတ္ကူးကာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။

          ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

          ယခုအခါ ႀကီးျပင္းလာေသာ ကရင္လူမ်ဳိး ဇစ္ပိုရာမင္းသည္ "ကရင္လူမ်ဳိးကို ရွာေတြ႕ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာမွာ ျပတိုက္ပင္ ျဖစ္သည္" ဟု ႀကံဳးဝါးခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပန္လည္ သတိရေနပါသည္။

          သို႔ရာတြင္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနထိုင္ၾကသည့္ ေနရာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေနဒါ အေနာက္ဖက္ ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ကရင္လူမ်ဳိးစု အသိုင္းအဝိုင္းေလးက ဘာမ်ား ေျပာႏိုင္ပါဦးမည္နည္း။

          ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ Langley, BC တြင္ ပထမဆံုး အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္ရေသာ ကရင္လူမ်ဳိး ဒုကၡသည္ (၃၅၀) ၌ ဇစ္ပိုရာမင္းလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

          သူမသည္ ယခုအခါ ေဒသတြင္း ခ႐ိုင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး BC (British Columbia) တြင္ ဘဝကို ေနသားက်ေအာင္ ႀကိဳးစားေနေသာ ကရင္လူငယ္မ်ားကို ကူညီေနပါသည္။ သူမ ကူညီေနေသာ မိဘစံုတြဲမ်ားအနက္ (၂) ဦးမွာ ေအလီရွာ (၄၃ ႏွစ္) ႏွင့္ ၎၏ ဇနီး ႏြဲ႕ႏြဲ႕ (၃၆ ႏွစ္) တို႔ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္းရွိ ဝါးတဲကေလးမွ ထြက္ခြာခဲ့စဥ္က မိမိတို႔ မိသားစု အလြန္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့သည္ဟု ေအလီရွာက ေျပာျပပါသည္။

          ကေနဒါ အစိုးရက ၎၏ မိသားစုကို လက္ခံလိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေအလီရွာ ေတြးမိသည္မွာ "အကယ္၍ မိမိတို႔သာ ကေနဒါ ေရာက္သြားခဲ့ပါက သြားခ်င္ရာကို လြတ္လပ္စြာ သြားႏိုင္ၿပီ၊ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္စရာ အနာဂတ္ ရွိလာၿပီ" ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

          မိသားစုလိုက္ Langley သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆီးႏွင္းဖံုးေသာ ေတာင္တန္းမ်ား အနားသတ္ထားသည့္ ေတာင္ၾကားေဒသကို ေတြ႕ရသည့္အခါ ဒီေနရာမ်ဳိးကို အိမ္မက္ေတာင္ မမက္ဘူးပါဟု ေတြးေတာမိေၾကာင္း ၎က ေျပာပါသည္။

          ေဒသတြင္း ခ႐ိုင္ေက်ာင္းမွ အေျခခ် အလုပ္သမားတစ္ဦး ျဖစ္သူ လီဇာဆက္ဒလာ က ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခစိုက္ေသာ မိသားစုမ်ားကို Seasonal Donation Bank က ကူညီ ပံ့ပိုးေၾကာင္း၊ ေဟာ္ကီ အားကစားကလည္း ကရင္လူငယ္မ်ား၏ ႀကံခိုင္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္း ဝမ္းပန္းတသာ ေျပာျပပါသည္။ "စုစည္း ညီညြတ္ေအာင္ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူ ရပါတယ္၊ ကေနဒါ ကေလးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ခင္မင္ခြင့္ ရပါတယ္" ဟု သူမက ရွင္းျပပါသည္။

          ယခင္ႏွစ္က ကရင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဟာ္ကီ ကစားကြင္း ပစၥည္းမ်ားကို Donation Bank က ေပးအပ္ ကူညီခဲ့ပါသည္။ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ road hockey ကစားခြင့္ရၾကၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ (၄၀) ခန္႔မွာ NHL အသင္းေဟာင္း Trevor Linden ၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

          "အခုအခ်ိန္မွာ သူတို႔ကို သူတို႔ ကေနဒီယမ္ လို႔ေတာင္ ထင္ေနၾကၿပီ။ ၿပီးေတာ့ အရင္က ေရခဲကိုေတာင္ မျမင္ဘူးတဲ့ ကေလးေတြ အတြက္ေတာ့ သိပ္ကို အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေပါ့ရွင္" ဟု ဇစ္ပိုရာမင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

          ကေနဒါ ႏိုင္ငံသား တေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးကို အေလးထားတတ္ေအာင္ Langley အသိုင္းအဝိုင္းက အမွန္တကယ္ စည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ဆက္ဒလာက ခ်ီးက်ဴးပါသည္။

          ဒီကို ေရာက္လာတဲ့ မိသားစုေတြရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြကို ၾကားရာတြင္ အလြန္ ရင္နာမိသည္ဟု ေျပာခဲ့သူ ဆက္ဒလာက အခု ကေနဒါမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရတာ ေခါင္းေပၚမွာ လံုၿခံဳတဲ့ အမိုးရွိေနသလို အရမ္း ကံေကာင္းတယ္လို႔ ခံစားမိပါတယ္ဟု ဖြင့္ဟ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Scoop Independent News , Terry Evans, 6 Dec 2009

          ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေဆးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ စနစ္တက် ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျငင္းဆုိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ  ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အဓိက ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ မင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ ဦးဂမီၻရ တုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လမွစ၍ တျဖည္းျဖည္း က်န္းမာေရး ခၽြတ္ယြင္းလာခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၃၀ ခန္႔သည္ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆုိးရြားလ်က္ ရွိၿပီး မည္သည့္ ေဆးကုသမႈကုိမွ် မခံခဲ့ၾကရပါ။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၇၃ ဦး ရွိပါသည္။

          ၎တုိ႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၂၅၁ ပါး၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး၊ ေက်ာင္းသား ၂၈၄ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၇၉ ဦး၊ NLD အဖဲြ႕ဝင္ ၄၃၃ ဦး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္သူ ၃၄ ဦး၊ တုိင္းရင္းသား ၂၀၆ ဦး၊ ဆုိင္ကလုန္း နာဂစ္ လုပ္အားေပး ၃၀ ဦး၊ ေက်ာင္းဆရာ ၂၆ ဦး၊ မီဒီယာ လႈပ္ရွားသူ ၄၃ ဦး၊ ေရွ႕ေန ၁၂ ဦးႏွင့္ ေနမေကာင္းသူ ၁၃၀ ဦး ပါဝင္ပါသည္။

          ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး အၿပီးတြင္ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားသူ ၁၁၇၆ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယခုတုိင္ ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ၎တုိ႔သည္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ တုိ႔ျခင္း၊ အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္း၊ အသားနီ လန္သည္အထိ သံတုတ္ႏွင့္ ပြတ္ျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ တုိက္ပိတ္ျခင္း စသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ခံၾကရပါသည္။ ေထာင္သား အမ်ားစုသည္ အခန္းထဲတြင္ ၂၄ နာရီ ေနၾကရၿပီး အစာေရစာ ျပည့္စံုေအာင္ မေပးသျဖင့္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းလ်က္ ရွိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy,Dec 2009         

ႏုိဝင္ဘာလက က်င္းပေသာ ရန္ကုန္ ေမာ္ေတာ္ကားျပပဲြသုိ႔ လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္ ပရိသတ္မ်ားကုိ အမွန္တကယ္ ဆဲြေဆာင္ခဲ့သည့္ အရာမွာ အေရာင္အေသြး စံုလင္သည့္ အေပါစား ကားမ်ား မဟုတ္ဘဲ အစုိးရအဖဲြ႕ နံပါတ္ ၁ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ ေျမး ၁၈ ႏွစ္သား လူ႐ႈပ္ကေလး ေနေရႊေသြးေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။

          ေနေရႊေသြးေအာင္ ကားျပပဲြသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး နာရီ အတန္ၾကာ အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့ျခင္းမွာ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ ရာမာဒါဟုိတယ္ အနီးတြင္ ေသနတ္(သုိ႔) ဓားကုိင္ထားေသာ လူတစ္ေယာက္၏ တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရၿပီး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ ဟူေသာ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ေကာလာဟလမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ မ်က္ႏွာျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံု ရပါသည္။

          "First ever sport compact automotive event" ဟု အမည္ ေပးထားေသာ ကားျပပဲြမွာ အမွန္တကယ္ပင္ က်စ္လစ္ သိပ္သည္းၿပီး ကား ၂၃ စီးသာ ျပသထားပါသည္။ MR2, Supra, Sky line, RX2 ႏွင့္ Mark 2 စေသာ ျပည္တြင္းသုိ႔ ဝင္လာသည့္ ကားမ်ားကုိ အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲထားေသာ ပံုစံမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

          အခ်ဳိ႕ကားမ်ားကုိ အတြင္းခန္းႏွင့္ ထုိင္ခံုမ်ား ေျပာင္းလဲထားၿပီး အျခားကားမ်ား၏ အျပင္ပုိင္းပံုစံကုိ ၿပိဳင္ကားႏွင့္ တူေအာင္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲထားသည္ဟု ၿပိဳင္ပဲြ စီစဥ္သူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

          ၿပိဳင္ကားမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေသာ ကားဝါသနာရွင္ မ်ဳိးေအာင္ခုိင္က ယခုျပပဲြကုိ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာထိပ္သီး အာဏာပုိင္မ်ား၏ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

          ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအား ေတြ႕ျမင္လုိသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာႀကီး ထိပ္တန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇ (ေနအိမ္ ေရွ႕တြင္ ဇိမ္ခံကား ၄ စီးခန္႔ အနည္းဆံုး ထုိးထားသူ) ကုိ ရွာေဖြၾကေသာ္လည္း ၎၏သား ေမာ္ေတာ္ကား႐ူးေလးကို မည္သည့္ ေနရာတြင္မွ် ရွာမေတြ႕ပါ။ "ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔မွာ ကားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိၿပီးသားပဲေလ"ဟု ျပပဲြလာ ပရိသတ္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Xinhua ,7 Dec 2009

          ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အေနာက္ဖက္ေဒသ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၃ ခု အစုိးရက ထပ္မံ တည္ေဆာက္ေနသည္ ဟု တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

          ဝုိင္ဒင္၊ သူေဌးေခ်ာင္းႏွင့္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ သံုးစဲြမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ား ၿပီးစီးသြားပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆၈၇ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ဟု ဆုိပါသည္။

          ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစဲြမႈမွာ ၃၀ မဂၢါဝမ္သာရွိသျဖင့္ ပုိမုိထြက္ရွိ ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ အျခားတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဇံုမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ယခုႏွစ္ ေမလက ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆၀၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ေရႊလီ ၁ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကုိလည္း တည္ေဆာက္ေနပါသည္။

          တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ မႏၱေလးတုိင္း ရဲရြာ စီမံကိန္းမွာ ၿပီးစီးလုနီးၿပီျဖစ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၇၉၀ မဂၢါဝမ္ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္မည္ဟု ဆုိပါသည္။