Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၁.၈.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ပညာေရးအပါအဝင္ ျမန္မာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို နယ္သာလန္အရွိန္ျမွင့္

(The Information Daily မွ 10 August 2012 ရက္စြဲပါ “Education: Netherlands Steps Up Cooperation With Burma” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္၌ ေနာက္အပတ္တြင္ေဆြးေႏြးေတာ့မည္

(Business Recorder မွ 10 August 2012 ရက္စြဲပါ“Myanmar Parliament to Debate Investment Law Next Week” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ ပထမေလးပတ္တြင္ ေဒၚလာ၅.၅ဘီလီယံ သို႔ေရာက္ရွိ

(11 August 2012 ရက္စြဲပါ Gulf News မွ “Myanmar Foreign Trade Hits $5.35 Billion” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ပညာေရးအပါအဝင္ ျမန္မာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို နယ္သာလန္အရွိန္ျမွင့္

(The Information Daily မွ 10 Aug 2012 ရက္စြဲပါ“ Education: Netherlands Steps Up Cooperation With Burma” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ဥေရာပသ မဂၢ EU sanctions မ်ားလည္းဆိုင္းငံ့ထားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အရွိန္ျမွင့္လိုက္သည္။ ျမန္မာ၊ ဒတ္ခ်္ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ႏွိဳးဆြရန္အတြက္ ဒတ္ခ်္ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာတို႔သည္လည္း ေက်ာင္းသား ပညာသင္ဆုအတြက္ Netherland Fellowship Programme (NFP) သို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၃၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔ ဆင္းရဲတြင္း စိုက္ေနၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္း စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အားေပးရန္အတြက္ ပ႐ိုဂရမ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျမန္မာႏုိင္ငံအား သံုးစြဲခြင့္ေပးရန္ နယ္သာလန္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားမွာ Private Sector Investment Programme(PSI)၊ Centre for the Promotion of Imports from the Developing Countries(CRI)၊ Netherlands Management Cooperation Programme(PUM)၊ the Entrepreneurial development Bank(FMO) ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ျပည္သူ-ပုဂၢလိက လက္တြဲမႈ ရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္တို႔ ျဖစ္သည္။

 ေက်ာင္းသားပညာသင္ဆု

နယ္သာလန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး ဘန္နတ္ပန္က“ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆက္ျဖတ္ထားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာ အစိုးရ နဲ႕လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဟာ ဗဟုသုတနဲ႔ အသိပညာခ်ိဳ႕တဲ့ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နယ္သာလန္ဟာ ေရ၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး က႑ေတြမွာ စတင္ ပူးေပါင္း ျခင္းျဖင့္ အကူအညီေပးေနပါၿပီ။ ေက်ာင္းသားပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ကေတာ့ ျမန္မာေတြ နယ္သာလန္မွာ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္ မယ္။ ဒါဟာသူတို႔တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးႏိုင္ပါတယ္”ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ယူရီ႐ိုဆင္သာကလည္း “ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သမိုင္းဝင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကာလတစ္ရပ္ကို စမ္းတဝါးဝါး ေက်ာ္ျဖတ္ေနပါ တယ္။ ဒီအေနအထားမ်ိဳးမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကေန ျဖစ္ႏုိင္သမွ် သိသိသာသာ၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြရႏိုင္ဖို႔ သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

ယခုအခါ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားကို အနီးကပ္ လိုက္ပါလ်က္ရွိသည္။ ယခင္ကမူ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားကို လူသားျခင္းစာနာေသာ အကူအညီေပးျခင္း၊ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကုိ အကူအညီေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္၌ ေနာက္အပတ္တြင္ေဆြးေႏြးေတာ့မည္

(Business Recorder မွ 10 August 2012 ရက္စြဲပါ“Myanmar Parliament to Debate Investment Law Next Week” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ ႏိုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနာက္အပတ္၌ ေဆြးေႏြးၾက ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သမၼတက ယခုလအတြင္း လက္မွတ္ေရးဖြယ္ရွိသည္ဟု ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ မတ္လက အာဏာရလာေသာ အရပ္ဖက္တစ္ပိုင္းအစိုးရက ႏုိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တသီတတန္း ျပဳလုပ္ျပျခင္းေၾကာင့္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရအား ဒဏ္ခတ္ထားသည့္ sanctions မ်ားကို တုန္႔ျပန္ေျဖေလွ်ာ့ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားစြာကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းကို ဖမ္းဆုပ္ရန္ တန္းစီေနၾကၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေၾကညာျခင္းကို ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကသည္။

႐ိုက္တာက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမူၾကမ္း ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းတြင္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက က်င့္သံုးေန ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲတစ္ခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည့္ ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ ေသခ်ာေသးပါ။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္၌ေဆြးေႏြးစဥ္ ေနာက္ထပ္အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိႏိုင္ေသးသည္။

ဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲတစ္ခု၌ ျပည္တြင္းေဒသခံ စီးပြားေရးသမားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းကို တားျမစ္ထား သည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕ကလည္း ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးပါဟု ေစာဒကတက္ထားၾကသည္။

အျခားအပိုဒ္ခြဲတစ္ခုတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္လွမ္းမမွီေသာ နည္းပညာျဖင့္ ဟိုင္းတက္လုပ္ငန္းမ်ား၌သာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ႏိုင္ငံ ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ခြင့္ျပဳထားသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ကနဦးႏွစ္ ၅၀ ေျမငွားရမ္းခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းသဘာဝႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ပမာဏအလုိက္ ၁၀ႏွစ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္ ဟုဆိုသည္။ ယခင္ဥပေဒတြင္ ကနဦးႏွစ္၃၀ ငွားရမ္းခြင့္ႏွင့္ ၁၅ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးခြင့္ ေပးထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဥပေဒမူသစ္တြင္ ေဝးလံခက္ခဲ၍ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသာေဒသမ်ား၌ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအား ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းေပးျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ေနမွစ၍ ၅ႏွစ္ အခြန္သက္သာခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးရွိပါက ထပ္မံသက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ ပထမေလးပတ္တြင္ ေဒၚလာ၅.၅ဘီလီယံ သို႔ေရာက္ရွိ

(11 August 2012 ရက္စြဲပါ Gulf News မွ “Myanmar Foreign Trade Hits $5.35 Billion” ကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သည္၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမေလးလပတ္ (ဧၿပီလ-ဇူလိုင္လ)တြင္ေဒၚလာ ၅.၃၅ဘီလီယံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါစုစုေပါင္းတြင္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးသည္ (၂.၆၁ ဘီလီယံ) ရွိၿပီး သြင္းကုန္မွာ ေဒၚလာ (၂.၇၄ ဘီလီယံ)ရွိေၾကာင္း Xinhuaတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ပို႔ကုန္မ်ားတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ဆန္ႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ေဒၚလာ၁.၄ဘီလီယံရွိၿပီး စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ ၅၅ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ(၈၅၉.၇၂ ဘီလီယံ) ရရွိသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ(၁၈.၁၅ ဘီလီယံ) ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ပက္ပ္စီသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အခ်ိဳရည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ ဒိုင္းမြန္းစတား ကုမၸဏီႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၁.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. သမၼတဦးသိန္းစိန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈအရွိဆံုးေမးခြန္း

(10 August 2012 ရက္စဲြပါ Asian Tribune မွ Zin Linn ၏ The most challenging question for President of Burma ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္ရပ္သည္ လူမ်ိဳးေရးအရ ၎ ဘာသာေရးအရ၎ မဟုတ္ဟု ျမန္မာအစိုးရဆို

(10 August 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ “Burma: Sectarian Violence Not About Race or Religion” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ခံရဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ အေမရိကန္ျငင္းဆုိ

(International Business Times မွ 9 August 2012 ရက္စြဲပါ US Denies Ethnic Cleansing of Rohingya Muslim in Myanmar ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈအရွိဆံုး ေမးခြန္း

(10 August 2012 ရက္စဲြပါ Asian Tribune မွ Zin Linn ၏ “The most challenging question for President of Burma” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေနရသနည္း။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားသည္ ၁၉၄၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံကိုဆင္းရဲတြင္းသို႔ ဆိုးရြားစြာထိုး ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၇တြင္ UN-OHRLLS ၌ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ၀န္ခံခဲ့ျခင္းသည္ ၎၏စီးပြားေရးအရ ေဒ၀ါလီခံမႈကို  မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ရွိစဥ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးဆန္တင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ လုပ္သားအင္အားၾကြယ္၀ခဲ့ပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ထြက္ရွိေသာကၽြန္း၏ ၇၅% မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ၿပီး ပညာတက္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ လူဦးေရရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလွ်င္အျမန္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ယ့ုၾကည္ခဲ့ၾကေၾကာင္း George Townတကၠသိုလ္မွ အာရွေလ့လာေရးႏွင့္ပက္သတ္၍ ထင္ရွားေသာပါေမာကၡ David Steinbergက၎၏ သုေတသနစာတမ္းမ်ားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္ေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ပါင္းမ်ားစြာၾကာလာေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ကၽြန္းသစ္ေရာင္းခ်သူအျဖစ္ လူသိ မ်ားလာၿပီး စစ္သားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားသည္ ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းခဲ့ရပါသည္။ စစ္တပ္က စီးပြား ေရးကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့ရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ခရိုနီ မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ မ်ားျပားလွေသာ သယံဇာတမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၀-၁၁ တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အိမ္ ၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးမူ၀ါဒကို အေၾကာင္းျပ၍ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္ ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိၿပီး အထူးအခြင့္အေရးရေသာ လူတန္းစားႏွင့္ သာမန္ျပည္သူတို႔၏ ကြာဟခ်က္မွာပိုမို ႀကီးမားလာခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမည္ခံအရပ္သား အစိုးရသည္ ၎တို႔စတင္တာ၀န္ယူစဥ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာာကားခဲ့ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးစသည့္ ကတိမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈသေယာင္ ရွိေနပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စသည္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သမၼတအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားသူပုန္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္တန္႔သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎၏အစိုးရကလည္းစစ္ပဲြမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားရန္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို သာတူညီမွ်ေသာ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စုစည္းမႈ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ေလးစားေရးမ်ားဖန္ တီးႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မည္မွ် လိုအပ္သနည္း။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိပါက ျပည္တြင္းစစ္ၾကာရွည္ျခင္း၊ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဆံုးရႈံးျခင္း ႏွင့္ မသိနားမလည္ေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားေသာ အသက္မ်ားကို ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အစိုးထံတြင္ စစ္မွန္ ေသာႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ရွိပါက ၎သည္စစ္ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားႏွင့္ မသိနားမလည္ေသာ အရပ္သားမ်ားကို ၾကင္နာမႈျပေသာ အားျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကညာသင့္ပါသည္။ ယခုစစ္ပဲြမ်ားသည္ အမွန္တကယ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အင္အားျဖစ္ေသာ လူ႔အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာ အလဟႆ ဆံုရႈံးေစသည္ဟု အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

သံသယအရွိဆံုး ေမးခြန္းမွာအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) SSA-South ၏ ႏိုင္ငံေရး ဌာနခဲြျဖစ္ေသာ Restoration Council of Shan State (RCSS) ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္က ရွင္းလင္းေပးရန္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၎တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္ေန႔က ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရႏွင့္္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ ယခုအထိ SSA ႏွင့္ စစ္တပ္ၾကားတြင္ တိုက္ပြဲေပါင္း၂၇ခုေက်ာ္ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ယခုလတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရွမ္းသံ ေတာ္ ဆင့္သတင္းက ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ကရင္၏ KNU ႏွင့္ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္ၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ကရင္သတင္းမ်ားက ေျပာပါသည္။KNU ႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ထိုေန႔တြင္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ျမ၀တီတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားညွိႏႈိင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ KNUအတြင္းေရးမႈး Naw Zipporah Sein က ကရင္သတင္းသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ အမိန္႔ ေပးမႈအားနည္း ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႕က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လည္းတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေၾကာင္း ကခ်င္ေျမသတင္း၏ အဆိုအရ သိရွိရပါ သည္။ တစ္ကယ္တမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ျမန္မာစစ္သားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ မလိုက္နာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရသူမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားေပးေရးသည္ လက္ရွိ သမၼတ၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးွဆံုးျပႆနာမွာ စစ္တပ္က ၎၏အစိုးရက တိုင္းရင္းသားသူပုန္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီထားမႈမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက အေျပာတျခား၊ အလုပ္တျခား လုပ္ေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ စစ္သားမ်ားက ၎တို႔၏တိုင္းျပည္သမၼတကို ဆန္႔က်င္ေနျခင္းေလာ ဆို သည္