Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္ဝက္ခန္႔တြင္ ၁၁ ဒႆမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အစုိးရက ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါႏႈန္းသည္ ပထမႏွစ္ ေလးပုံ တစ္ပုံခန္႔တြင္ ရွိခဲ့ေသာ ၁၁ ဒႆမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္တြင္ပင္ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တရုတ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေၾကြးၿမီမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ ရွိသည္။ ကမာၻ႕ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ကာလအတြင္း ေဘဂ်င္းအစုိးရ၏ စီးပြားေရး ႏႈိးဆြသည့္ အစီအစဥ္ကုိ အေထာက္အကူ ေပးသည့္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံဘဏ္ပုိင္မ်ားက ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီးေနာက္ ရရန္ ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီပမာဏမွာ လြန္စြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အဆုိပါ ေၾကြးၿမီ ျပႆနာ ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ အစြမ္းကုန္ နပန္းလုံးလ်က္ ရွိသည္။

အဆုိပါ စီးပြားေရးႏႈိးဆြမႈ အစီအစဥ္ ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈမ်ား၊ ေၾကြးၿမီ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ေႏွးေကြးလ်က္ ရွိသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားက ေထာက္ျပသည္။ အကယ္၍ တရုတ္ကသာ သံမဏိႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ အျခားေသာ ႏုိင္္ငံျခား ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈကို ျဖတ္ေတာက္လုိက္ပါက စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ကာ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးတြင္လည္း ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခု ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ေဘဂ်င္း အစိုးရ၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ တရုတ္သည္ ကမာၻ႔ ဒုတိယ စီးပြားေရး အႀကီးဆုံး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ ေက်ာ္တက္ႏုိင္မည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမွာ ေမလတြင္ ၃ ဒႆမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ဇြန္လတြင္ ၂ ဒႆမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္ ဟု တရုတ္ အမ်ိဳးသား စာရင္းစစ္ဗ်ဴရုိ (NBS) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ တရုတ္ အစုိးရက ေငြေၾကး ေဖာင္္းပြမႈႏႈန္း တစ္ႏွစ္တြင္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ရမည္ဟု သတ္မွတ္ ထားရွိမႈကုိပင္ ေက်ာ္လြန္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Christian Science Monitor, By Jim Della - Giacoma, 15th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အစိုးရကို အထီးက်န္ ပစ္ပယ္ထားရန္ ေနာက္ထပ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ မျပည့္စံုေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ စုစည္းေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္လွေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခု ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ၿပီးျပည္စံုျခင္း မရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပင္လွ်င္ မရွိသည္ထက္ စာလွ်င္ မဆိုးဟု ဆိုရေခ်မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ မည္သူ႔ထံတြင္ အာဏာရွိသည္ ဆိုသည္ကို ေမ့ထားလ်က္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ အေျခအေနကို အခြင့္အေရး ယူသင့္လွေပသည္။

အမ်ားက အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အစိုးရကို ကမာၻေပၚတြင္ အဖိႏွိပ္ဆံုး၊ အ႐ိုင္းစိုင္းဆံုး အစိုးရ အျဖစ္ ယံုၾကည္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓမၼ လုပ္အားေပးေစရန္ ေစခိုင္းမႈမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားကို မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက အာဏာရွင္ အစိုးရသည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက အာ႐ံု က်ခဲ့ၾကၿပီး၊ သံသယမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ တစ္ျပည္လံုး အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရက လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ထိုစဥ္ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ သူမ၏ သပိတ္ေမွာက္မႈေၾကာင့္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္၍ ဆႏၵမဲေပးမည့္  သူမ်ားသည္ မည္သူဆိုေစ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ အေျခခံ ဥပေဒသည္ အသက္ဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ ရွိလာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ပါလီမန္ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ ၁၄ ခုလည္း ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကသာ ယူၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသြင္သ႑ာန္ ေျပာင္းလဲမႈႀကီး ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျပာင္းလဲသြားမည့္ အခြင့္အလမ္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္အတူ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေမာင္ေအးတို႔သည္ အနားယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ယူျခင္းတို႔ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အေကာင္းအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ျဖစ္႐ံုမက၊ အလြန္တရာ အေရးႀကီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မည္။

ေဝဖန္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ ဘာမွ်အက်ဳိး ရွိမည္ မဟုတ္၊ မွားယြင္းေသာ မူျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ျပည့္စံုေသာ အေျခအေနမ်ား မရွိပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္သင့္ဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔က ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္က အစိုးရႏွင့္ သူမိသားစု အခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ NLD ကို မဲေပးခဲ့သလိုမ်ဳိး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ၎တို႔၏ မဲမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပးခြင့္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

အထက္ပါ ျငင္းခ်က္ ထုတ္မႈမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ ဆႏၵမဲေပးလိုက္မည္ ဟု အားခဲထားေသာ သာမန္ ျပည္သူမ်ား၏ ရဲဝ့ံေသာ စိတ္ဓာတ္ကို မေထမဲ့ျမင္ ျပဳရာ ေရာက္ေပသည္။

Timor-Leste ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ရာေပါင္း ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ တစ္ဦးခ်င္းသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆႏၵမဲကို သတၱိရွိရွိ မေပးခဲ့လွ်င္ ယေန႔ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရွိမေနႏိုင္ပါ။ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ားႏွင့္ မဲမ်ားကို လိုရာ ျဖစ္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္မႈကို ေလွ်ာ့မတြက္သင့္သလို ဆႏၵမဲေပးမည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ရဲရင့္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဘာမွ်မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့လွ်င္ေတာင္၊ ၎သည္ လူသိေအာင္ ေၾကညာေသာ စတန္႔ တမ်ဳိးပင္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည့္စံုေသာ ယခုလို အေျခအေနမွာပင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသင့္ေပသည္။

ရာစုႏွစ္ တဝက္နီးပါးမွ် အာဏာရွင္ အုပ္စိုးမႈမွ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေႏွးေကြးမႈမ်ား၊ ရပ္တန္႔ေနမႈမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုမႈမ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို မျပည့္စံုေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ထိုအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခုအခါ အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားသည္ အနာဂတ္ ဥပေဒ အဆိုျပဳမႈမ်ား၊ ဥပေဒ မူၾကမ္းမ်ားကို စတင္ ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုေျခလွမ္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အဓိက ေျခလွမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ရာ၊ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က ထိုကဲ့သို႔ ေတြးဆခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရွိႏိုင္ခဲ့ေပ။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲမႈ အသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာႏွင့္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာမ်ားကို အာသာငမ္းငမ္း ရွိေနႏိုင္သည္ဟု ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပစ္ပယ္ေရး အတြက္ အသစ္တဖန္ ႀကိဳးစားေနၾကျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အင္အားႀကီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ရွိေနျခင္းႏွင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အထီးက်န္ ျဖစ္ရန္ အလွမ္းေဝးေနေသးသည္။

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကလည္း ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာသည့္တိုင္ ၎၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္မျဖစ္ေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ လမ္းစဥ္ကို ျပန္လိုက္ေနမည့္ အစား ႏိုင္ငံတကာ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ စုစည္းေရးကို ႀကိဳးပမ္းသင့္လွေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ျပတင္းတံခါး သဖြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေသခ်ာေအာင္ ေျပာရလွ်င္ အစိုးရက လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ေရွ႕ဆက္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေနာက္ အစိုးရသစ္ တစ္ခု ထြက္ေပၚလာေသာ အခါ၊ ႏိုင္ငံတကာ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရားမွ်တျခင္း မရွိပံုကို ေဝဖန္သင့္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ၏ အေရးပါပံုကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားျခင္း မျပဳသင့္ေပ။

 

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 15th July 2010

ျမန္မာစစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရကို အားေပး ေထာက္ခံေနသည့္ အင္အားႀကီးမား မ်ားျပားလွေသာ အဖြဲ႕အစည္း လႈပ္႐ွားမႈႀကီးကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ၎အဖြဲ႕၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု ၎ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူ တစ္ဦး ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစိုးရ၏ စိုးမိုး ခ်ယ္လွယ္မႈကို ေသခ်ာေအာင္ ရည္႐ြယ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို သဲႀကီးမဲႀကီး ေစာ္ကား တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား အေပၚ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။

ယခု  USDP  ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသစ္ကို စစ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အေျခခံ ဥပေဒ အရ လြတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅ % ကိုစစ္တပ္ အတြက္ ဖယ္ထားေသာ္လည္း စစ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သာမန္ အရပ္သားမ်ား ကဲ့သို႔ ပါဝင္ လႈပ္႐ွားျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက စစ္ဗိုလ္ႀကီး ရာထူး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အျခား ဝန္ႀကီး အဆင့္ ၂၆ ဦး တို႔သည္ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဝင္မ်ား အျဖစ္ ပါတီသစ္ကို မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ မီဒီယာက လတ္တေလာ သတင္းမ်ား ေၾကညာရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စစ္ဖက္ရာထူးကို ေဖာ္ျပျခင္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ အာဏာပို္င္မ်ားက ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း၏ လႈပ္႐ွားမႈကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ ဟု  USDA  ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူ သူရျမင့္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ခုခ်ိန္က စၿပီး ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း ႐ွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္နဲ႔ ေ႐ွ႕ဆက္သြားမွာပါ'' ဟု ၎က ဆိုသည္။

"ဗဟို ေကာ္မတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ အသင္းႀကီးရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ အားလံုးကို ႏိုင္ငံေရးပါတီထံ တရားဝင္ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ပါၿပီ" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းျပည္၏ အသိရခက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္တတ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ အာဏာ ၾကြယ္ဝသူ ေထာက္ခံသူမ်ားက ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

USDA အသင္းက အဖြဲ႕ဝင္ ၂၄ သန္း  ႐ွိသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ အမ်ားစုမွာ မဝင္မေနရ စုေဆာင္း ခံရသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပမႈကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းျခင္း၊ ၂၀၀၃ တြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယာဥ္တန္းကို အၾကမ္းဖက္တိ္ုက္ခိုက္ျခင္း စေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းဝင္မ်ားက ႀကံရာပါ အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသစ္ USDP သို႔ လက္လႊဲေပးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အရ တရားမဝင္ဟု အစိုးရအား ေဝဖန္သူမ်ားက ဆိုသည္။

USDP အသင္းကမူ လြဲေျပာင္းမႈမ်ားမွာ ၎တို႔ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခုခံျငင္းဆိုသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မ႐ွိခဲ့ပါ။

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို NLD က သပိတ္ ေမွာက္ထာ)