Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

သတင္းလႊာ စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ာ..

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ခေရာ္နီကယ္ သတင္းလႊာကို ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ
ရပ္နားထားရာမွ ယခုအခါ သတင္းလႊာ အတြဲ(၂) အမွတ္ (၁) ကို
ျပန္လည္ထုတ္ေဝခ့ဲၿပီး စာဖတ္သူမ်ားထံ ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ

၁။ သမၼတႀကီး၏ ယခုအႀကိမ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈအေပၚျပည္တြင္းျပည္ပ ေထာက္ခံသူမ်ားျပား
၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဦးခင္ညြန္႔ေထာက္ခံ
၃။ KNU ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီ
၄။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း NLD ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
၅။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ျပင္ဆင္
၆။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးတစ္ဦး ႏႈတ္ထြက္
၇။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ား အာဏာၿပိဳင္
၈။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး
၉။ ကူးတို႔ဆိပ္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အထူးခံု႐ံုးအဖြဲ႕
႐ံုးထိုင္ စတ့ဲသတင္းေတြအျပင္ ေဆာင္းပါးမ်ားက႑၊ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား
က႑ကိုလည္း ထူးထူးျခားျခား ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ေလးစားလွ်က္
သတင္းလႊာ အဖြဲ႔

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ
သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္
မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား
မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be
reposted on the website named
http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၄.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. တာဝန္ကိုယ္စီ ေက်ခဲ့ၾကသည္၊ ေက်ၾကဦးမည္

***********************************

ေဆာင္းပါးက႑  

တာဝန္ကိုယ္စီ ေက်ခဲ့ၾကသည္၊ ေက်ၾကဦးမည္

ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပဲြတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ယခုတစ္ႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကိစၥကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုလႊတ္ေပးလိုက္သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံ ေနရသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို NLD က ေပးပို႔ေသာစာရင္းကို အေျခခံ၍ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ျခင္းမ႐ွိဟု ယူဆ၍ ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္႐ွင္းျပခဲ့သည္။ က်န္႐ွိေနသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အတြက္ အႏ ၱရာယ္႐ွိပံုရေၾကာင္း ဆိုလုိခ်င္ပံုရသည္။ ဥပမာ ေတာင္ႀကီးေထာင္တြင္ က်န္႐ွိေနခဲ့ေသာ ဦးေ႐ႊထူးကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေဖာက္ခဲြမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန၍ ယခု လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္သည့္အထဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ႐ွိခဲ့ေပ။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ယခုကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္လာသည့္သတင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္မူ ေက်နပ္ဝမ္းသာႏိုင္မည့္ သတင္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ာ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရ႐ွိရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ သမၼတႀကီး၊ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟူ၍ အျခမ္းႀကီးသံုးျခမ္းျဖစ္လာသည္။ ထိုအျခမ္းႀကီးသံုးျခမ္းအေပၚတြင္ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ရန္လည္း လိုေပမည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစ၍ တေလွ်ာက္လံုး ေၾကြးေၾကာ္လာခဲ့သမွ် ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မွ အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့သည္။ အက်ဥ္းက်ခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ မည္သို႔ပင္  လႈပ္႐ွားမႈေတြ၊ ဖိအားေပးမႈေတြ ႐ွိခဲ့ေစကာမူ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ အေျဖမထြက္ခဲ့။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရပ္စဲ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမည္ဟု လမ္းျပေျမပံု ၇ ရပ္ကို ေၾကညာၿပီးခ်ိန္တြင္မူ အားလံုး ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္အပါအဝင္ အက်ဥ္းက်ခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာရန္ ဆႏၵေတြ ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္တက် အကြက္ခ်လုပ္တတ္ေသာ စစ္တပ္ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကိုေထာက္ခံသူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕သာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြအၿပီး လႊတ္ေတာ္ေခၚယူစတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေစကာမူ လႊတ္ေတာ္တြင္ အထေျမာက္ျခင္း မ႐ွိခဲ့ေပ။  ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူျခင္းမွာ စစ္အစိုးရက ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္၍ ထိုကိစၥမေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းမ႐ွိဘဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီမွ ဦးသိန္းညြန္႔က ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကိစၥကို စတင္တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  အျပန္အလွန္ ညိႇႏိႈ္င္းၾကရင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဟူသည့္ စကားရပ္အစား ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံ ေနရသူမ်ားဟူ၍ ေျပာင္းလဲတင္သြင္းခဲ့ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏  ပါးနပ္မႈ၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာ႐ွိမႈႏွင့္ ဝါယမ စိုက္ထုတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ထိုအဆိုမွာ လမ္းစေပၚလာခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဦးဇာဂနာ၊ မစုစုေႏြးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ႀကီးမ်ား လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ စစ္တပ္ပံုစံျဖင့္ အသားက် လာခဲ့ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း တဆင့္ခ်င္းသာ ေျဖးေျဖးခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ အားလံုးကလက္ခံႏိုင္မည့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းခ်ိန္တန္၍ ဖမ္းျခင္းျဖစ္သလို လႊတ္ခ်ိန္တန္၍ လႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ေက်းဇူးတင္ရန္ မလိုအပ္ဟု ဆိုၾကသည့္ စကားရပ္မ်ားကိုမူ ကန္႔ကြက္စရာ႐ွိပါသည္။ ယခင္က အာဏာကိုဆုပ္ကိုင္ထားသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏အမိန္႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ အဓိကတာဝန္႐ွိခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းခင္ညြန္႔သည္ပင္လွ်င္ အထက္အမိန္႔အရ ဖမ္းဆီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အရ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလြတ္ေျမာက္လာသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရန္ အဓိကအမိန္႔ေပးခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊျဖစ္ၿပီး လက္႐ွိ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ထိုစဥ္အခါက အႏွီကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစံုတရာ အာဏာမ႐ွိခဲ့ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဖမ္းဆီးရာတြင္ တာဝန္လံုးလံုးလ်ားလ်ားခံရန္ မလိုဟု မဆိုႏိုင္သည့္တိုင္ ယင္းတို႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထုိစဥ္အခါက အာဏာမ႐ွိခဲ့သည့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွာ မည္သို႔မွ် မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အခ်က္ကိုလည္း နားလည္ေပးရန္လိုပါလိမ့္မည္။ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပီပီျပင္ျပင္ ႐ွိလာသည့္ အခ်ိန္တြင္မူ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ ေစတနာထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ မ႐ွိဟုပင္ ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။  ယခင္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳလိုက္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းလိုက္ႏွင့္ သံသရာလည္ေနခဲ့ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ထပ္မံျဖစ္ပြားရန္ မ႐ွိေတာ့ဟုလည္း ယူဆေကာင္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ သမၼတႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအဆိုကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက်ခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ခဲ့သူ အစိုးရအရာ႐ွိႀကီးအခ်ိဳ႕တို႔မွာ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က႑မ်ားမွ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ေက်းဇူးတင္ထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ အမွန္တရားအတိုင္း ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ား ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုခဲ့သည့္ ယုံၾကည္ခ်က္ ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူ ၂၀၀၀ေက်ာ္ အစား ၆၀၀ ေက်ာ္ဟု စာရင္းအတိအက်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုေပးၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ NLD အေနျဖင့္ လည္း တာဝန္ေက်ခဲ့ေၾကာင္း  အသိအမွတ္ျပဳရပါလိမ့္မည္။

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္မူ ယင္းတို႔ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံခဲ့ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေစလိုသည့္ ဆႏၵမွာ ထာဝရကိန္းေအာင္းေနခဲ့သည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္  ကမ္ပိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆို႐ွယ္နက္ဝပ္မ်ားမွ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ ရ႐ွိလာေအာင္ ေရးသားလွံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို အေၾကာက္အလန္႔ကင္းစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကျခင္း တို႔ကလည္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအေပၚတြင္ တာဝန္ေက်ခဲ့ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား ကိစၥကိုရသည့္ အခြင့္အေရးကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ ေရးသားလွံႈ႕ေဆာ္ၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ အစိုးရကို တပ္လွန္႔သတိေပးခဲ့သည့္ မီဒီယာသည္လည္း စတုတၳမ႑ိဳင္၏ တာဝန္ကိုေက်ပြန္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက တာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္႐ွိျဖစ္ထြန္းေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကို အေျခခံ၍ မိမိတို႔အေပၚ တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကသည့္ stake holder အသီးသီးအေပၚတြင္ တာဝန္ေက်ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း ယူဆရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာရန္ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျမဳပ္ႏွံေပးဆပ္ထားခဲ့ၾကသည့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ၿပီးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ လက္႐ွိအခ်ိန္ကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလတြင္လည္း အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူတို႔ႏွင့္လက္တဲြ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္သူအတြက္ တာဝန္ေက်ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဟု ယံုမွား သံသယျဖစ္ဖြယ္မ႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

***************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၄.၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျမဝတီၿမိဳ႕၌ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ပိုမိုရရွိ
  2. အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးပါက အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ႏိုင္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. သမၼတႀကီး၏ ယခုအႀကိမ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈအေပၚျပည္တြင္းျပည္ပ ေထာက္ခံသူမ်ားျပား
  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဦးခင္ညြန္႔ေထာက္ခံ
  2. လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား