Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတက ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ သင့္ျမတ္မႈကုိ ရယူလုိေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥတြင္ ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ လုိက္ေလ်ာမႈ  အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ႏ်ဴကလီယာႏွင့္ ဒုံးက်ည္ ျပႆနာသည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တုိ႔အတြက္ တင္းမာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"စစ္မွန္တဲ့ သင့္ျမတ္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး မၿပီးျပတ္ႏုိင္ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈနဲ႔ ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္" ဟု သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္က ေျပာသည္။ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ကုိလုိနီ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုိရီးယား အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားမႈ အထိမ္းအမွတ္ ရုပ္သံမိန္႔ခြန္း အစီအစဥ္တြင္ ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတက ယင္းသုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကမ္းလွမ္းသလုိ ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္ကလည္း ရုိးသား ပြင့္လင္းမႈကို အေျခခံၿပီး ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္" ဟု လီေျမာင္ဘတ္က ေျပာသည္။

သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည့္ ညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုိက္ေလ်ာမႈ၊ မက္လုံးမ်ားႏွင့္ အားေပး အားေျမႇာက္မႈမ်ား ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရး ကိစၥကုိ ယခင္ကလုိ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ပုံစံမဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတည္းျဖင့္ လုံးဝဖ်က္သိမ္းေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ဆင့္တည္းျဖင့္ လုံးဝဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရယူၿပီးေနာက္ပုိင္း ေျမာက္ကုိရီးယားအေနျဖင့္ ကတိကဝတ္အတုိင္း ယခင္လမ္းစဥ္ကုိ လုံးဝ ျပန္မသြားေရးပင္ ျဖစ္သည္။

"ေျမာက္ကုိရီးယား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းကုိ ရုိးသားပြင့္လင္းမႈ ျပသဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္" ဟု လီေျမာင္ဘတ္က ဆုိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က မိမိတုိ႔သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ အားေပး အားေျမႇာက္ျပဳမည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသထားၿပီး ျဖစ္ရာ ၿပံဳးယမ္း အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း အဆုံးသတ္ေပးဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ဟီလာရီကလင္တန္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AP, 1st March 2010

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျပင္သစ္ သံ႐ံုးတြင္ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ ခုိလႈံရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ကင္မရြန္း ေဘာလံုးသမား တစ္ဦးမွာ ေငြစကၠဴ အတု ကိုင္ေဆာင္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရၿပီး တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ေထာင္ဒဏ္ က်ႏိုင္သည္ဟု တနလၤာေန႔ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမည္မသိ ကင္မ႐ြန္း လူမ်ိဳးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က ရဲမ်ား၏ ဖမ္းဆီးမႈမွ ထြက္ေျပးကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္သစ္သံ႐ုံးတြင္ ယာယီ ခိုလႈံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာပင္ ၎က ရဲမ်ားထံ အဖမ္းခံခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကင္မ႐ြန္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ၎၏ မိတ္ေဆြသည္ ေငြစကၠဴ အတု ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရၿပီး ယင္း အမႈမ်ိဳးသည္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း က်ႏိုင္သည္ဟု ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္က ဆိုသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ျပည္တြင္း ေဘာလံုးကလပ္မ်ားတြင္ ကစားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္ မေအာင္ျမင္သည့္ အတြက္ ၿမိဳ႕လယ္ ဟိုတယ္ တစ္လံုးတြင္ ေနထိုင္ေနစဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ အတု ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးမွာ ဟိုတယ္ မန္ေနဂ်ာ၏ သတင္းေပးမႈေႀကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Mizzima news, 1st March 2010

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ထား႐ွိမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ အျဖစ္ ေျပာင္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္္ဆံုးရက္ကို ေနာက္ထပ္ သက္တမ္းတိုးေပးရန္ ဝ တပ္ဖြဲ႕ UWSA က ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရ ထံ ေမတၱာ ရပ္ခံထားသည္ဟု သတင္းမ်ား အရ သိ႐ွိရသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အေၾကာင္းျပန္ရမည့္ သတ္မွတ္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ တြင္ ကုန္ဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဝ တပ္ဖြဲ႕ UWSA က မႏွစ္က ႏုိဝင္ဘာတြင္ အစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္ကိုသာ ထပ္ဖန္တလဲလဲ တင္ျပေနသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးမႈေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ UWSA ဝ တပ္ဖြဲ႕က တင္ျပထားေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ တစ္ခုသာ ထားမည့္ မူဝါဒကို လက္ခံေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္ ႐ွမ္းျပည္ အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ မိုင္းပ်ံေဒသမ်ားကို မိုင္းလားႏွင့္ က်ိဳင္းတုံခ႐ုိင္ အတြင္း သြတ္သြင္း သတ္မွတ္သည့္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ႐ုတ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

အကယ္၍ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါက ယခင္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ပထမ အႀကိမ္ ေနာက္ပိုင္း ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ သက္တမ္းတိုးျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ ႐ွိသည္။ ၎ကိစၥသည္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ကို ျမန္မာ စစ္တပ္ေအာက္သို႔ သိမ္းသြင္းရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ အဖြဲ႕၏ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး အႀကီးအကဲ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္က ဝ တပ္ဖြဲ႕၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေတာင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ဝ တပ္ရင္းတိုင္းတြင္ ျမန္မာ စစ္အရာ႐ွိ ၃၀ ပါဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း အေလွ်ာ့ေပးမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ဝ နယ္ေျမသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္သလို အစဥ္အလာ မဟာမိတ္မ်ားလည္း ျဖစ္သျဖင့္ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးရန္ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ဝ တို႔က ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.deecanherald.com, 2nd March 2010

          ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟို တရား႐ံုးခ်ဳပ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူခံမႈ အေပၚ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ သူမအား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပတြင္ ထိေတြ႕ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားလိုေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ အာဏာလႊဲေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္ သာမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အျခား ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ေထာင္ထဲတြင္ ဖမ္းဆီးထားသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလတြင္ အခ်ိန္ေစ့မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထူးဆန္းသည့္ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ေရကူးသမားတစ္ဦး ေရကူးၿပီး သူမေနအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ သူမအား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ကာလ ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေခါင္းမာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား သေဘာထား ေျပာင္းမည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕လာရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက အေနာက္ႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္ကလည္း NLD ၏ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားဝင္ အမ်ားလက္ခံေစလိုသည့္ သေဘာရွိသည္ဟု ယူဆရေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလည္း လႊတ္ေပးေကာင္း လႊတ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ယူဆလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ဗဟိုတရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို ႐ုတ္တရက္ ရပ္တန္႔သြားေစခဲ့သည္။

          ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားက "ေလဒီ (Lady)" ဟု ေခၚေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခု ဗဟို တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ တစ္ကမာၻလံုးက လက္ခံထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေလဒီ့ကို ေၾကာက္ေနၾကသည္ ဟူေသာ အယူအဆကု ပိုမို ခိုင္မာေစခဲ့သည္။ အႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာေသာ သူမကို ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ေအာင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဘးဖယ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုတဖန္ ဗဟို တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သူမ၏ပါတီ အတြက္ကိုပင္ မဲဆြယ္ခြင့္ မေပးႏိုင္ဆိုသည့္ သေဘာကို ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စိတ္တြင္ မလံုၿခံဳမႈကိို အႀကီးအက်ယ္ ခံစားေနရသည္ ဟူေသာ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား စိတ္ထဲတြင္ လံုးဝ ယွဥ္ရဲသည့္စိတ္ ရွိမေနသည္မွာ ေသခ်ာေနေပသည္။

          ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ အာဏာ တည္ေဆာက္ပံုတြင္ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ အဓြန္႔ရွည္ေရး အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ မတရားသျဖင့္ စီစဥ္ထားမႈႀကီး မေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပည္သူမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္ ေကာင္းမြန္ေရးဖက္က ရပ္တည္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုိသာ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ သူရဲေဘာေၾကာင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္းကို မဲပံုးမ်ားမွ တဆင့္ ျပသသင့္ၾကေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Monstersandcritics.com, 1st March 2010

          ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုေက်ာ္ ေနအိိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံေနရေသာ ျမန္မာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရန္ "အျပင္းအထန္ ေတာင္းဆိုခ်က္" ကို အီးယူ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ အႀကီးအကဲ Catherine Aston က တနလၤာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

          ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟုိ တရား႐ံုးက သူမ၏ ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး အယူခံလႊာကို ေသာၾကာေန႔က ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ Aston က ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ေနာက္ဆံုး အယူခံလႊာ၏ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အက်ဳံးဝင္ေနမႈေၾကာင့္ ယခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ ရွိေနေသးသည္ဟု Aston ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Lutz Gullner က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္  ယခု အခြင့္အလမ္းကို ဆုပ္ကိုင္ရန္ Aston က ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ အျပင္းအထန္ ေတာင္းဆိုမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

          Gullner ၏ ေျပာၾကားမႈအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပစ္ဒဏ္သည္ တရားမွ်တမႈ မရွိဟု သိရွိရၿပီး ႏိုင္ငံ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေရး တို႔အတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေသာ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး ျဖစ္ေျမာက္ေရး အလားအလာမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစခဲ့သည္ ဟုလည္း သိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

        ယခု ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲအား ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေထာက္ခံသင့္သည္ ဟူေသာ တုိက္တြန္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေသာ (ယခင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္) ဦးသုေဝႏွင့္ ဦးခင္ေဇာ္ဝင္းတုိ႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ မီဒီယာအဖြဲ႕ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၀ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကရန္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။