Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၈.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရပ္တန္႔ေနေသာ ထားဝယ္စီမံကိန္းအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကို ျမန္မာေျဖေဖ်ာက္ေပး

(AFP News မွ 17 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Myanmar courts wary investors on part project"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အီးယူက စကၤာပူႏွင့္ အဓိကက်သည့္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ရရွိ

(17 Dec 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ EU in major free trade deal with Singapore ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အိႏၵိယက ျမန္မာႏွင့္ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္လို

(UPI News မွ 17 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "India wants Myanmar defense Cooperation" သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ဂ်ပန္လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ Meidensha ျမန္မာကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္

(18 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Japan Times မွ Meidensha ties with Myanmar firm ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရပ္တန္႔ေနေသာ ထားဝယ္စီမံကိန္းအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကို ျမန္မာေျဖေဖ်ာက္ေပး

(AFP News မွ 17 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Myanmar courts wary investors on part project"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿပိဳလဲေနေသာစီးပြားေရးကို ျပန္လည္ဆယ္ယူရန္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က စတင္ခဲ့သည့္ ေဒၚလာဘီလီယံမ်ားစြာ တန္ေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးရန္ လက္ရွိအစိုးရက ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္သည္။

၎ဖက္စပ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဖက္ အင္ဒါမန္ ကမ္း႐ိုးတန္းထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္ႏွင့္ ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မေန႔ကေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

ထားဝယ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကို ဇူလိုင္လက ႏွစ္ႏိုင္ငံလက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကၿပီး၊ လံုျခံဳေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ႏွင့္ စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ေရးကိစၥ အပါအဝင္ က႑မ်ားတြင္ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ထိုင္းဖက္မွသေဘာတူခဲ့သည္။

အီတာလွ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ထားဝယ္စီမံကိန္းသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လြတ္ေျမာက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပး မည္ျဖစ္သလုိ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ အေနာက္ဖက္ေစ်းကြက္သို႔ ထြက္ေပါက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အဆမတန္ႀကီးမားလြန္းေသာ စီမံကိန္းအရြယ္အစားေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြအခက္အခဲႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ထားဝယ္သို႔မထြက္ခြာမီွ အီတာလွ်ံ-ထိုင္းေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာ ပရာဗီက "ထိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြပာာ ျမန္မာဖက္က ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒနဲ႔ ရန္ပံုေငြျပႆနာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ၿပီးေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါတယ္"ပာု သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားသည္။

"တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ ထိုင္းဘဏ္ေတြက ပိုက္ဆံေခ်းမယ့္အလားအလာမရွိပါဘူး"ပာု ၎ကဆိုပါသည္။

ရပ္ဆိုင္းေနေသာ စီမံကိန္းကို လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္တင္ေပးမည္ပာု ကုမၸဏီကေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ထားဝယ္ခရီးတြင္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အခ်ိဳ႕လည္း လိုက္ပါၾကမည္ပာုသိရသည္။

ျမန္မာဖက္မွ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း အလားတူစိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္ပာု ရန္ကုန္မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။

"ကုန္က်စရိတ္ေတြႀကီးမားလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဲ့ဒီမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမလုပ္ရဲပါဘူး။ အဲဒီမွာ ထိုင္းလုပ္ခႏႈန္းထားေတြေပးရမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ဒီစီမံကိန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြက္ အက်ိဳးမရွိဘဲ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္သာ အက်ိဳးရွိမွာပါ"ပာု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ေနရာဖယ္ေပးရေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ အိမ္သစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းမွလြဲ၍ ယခုတိုင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမရွိေသးပါ။

လာမည့္ႏွစ္တြင္မူ စီစဥ္ထားေသာ စက္မႈဇုန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္စက္႐ံုမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ပာု စီမံကိန္း ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အႀကီးစားျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္တမံစီမံကိန္းကို ျပည္သူလူထုကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ထားဝယ္စီမံကိန္းဆန္႔က်င္သူမ်ား ပိုမိုအားတက္လာ ခ့ဲၾကသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ အိမ္သစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးသည့္တိုင္ေအာင္ အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ျငင္းဆန္ေနၾကေသာ္လည္း ေဒသခံတို႔၏ ဆန္႔က်င္မႈေလွ်ာ့ပါးသြားမည့္ လကၡဏာရွိသည္ပာု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမည္မေဖာ္လိုေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက "စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးရပ္သြားေအာင္ မတားႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုနဲ႔ ဓာတုပစၥည္းစက္႐ံုေတြကိုေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သြားဆို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္"ပာု ေျပာၾကားထားသည္။

                                                    ----------------------------------------------------------------------------------------------

အီးယူက စကၤာပူႏွင့္ အဓိကက်သည့္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ရရွိ

(17 Dec 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ EU in major free trade deal with Singapore ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အီးယူႏွင့္စကၤာပူတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ(၂၇)ႏိုင္ငံပါ အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ အဓိကအာရွ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား သေဘာတူညီမႈမွာ ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အီးယူႏွင့္စကၤာပူႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္မႈမွာ ယူ႐ို ၇၄ ဘီလီယံ(ေပါင္ ၆၀ ဘီလီယံ-ေဒၚလာ ၉၇ ဘီလီယံ)တန္ဖိုးရွိပါသည္။

စကၤာပူသည္ အီးယူတြင္ ဂ်ပန္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူျဖစ္ပါသည္။ အီးယူေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားရာတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းမျပဳရေသးေသာ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္သည္ အီးယူအတြက္ ကားမ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတင္ပုိ႔ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ပာုေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီးယူႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားၾကား FTA သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကတည္းက စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ပါသည္။

အီးယူသည္ စကၤာပူအတြက္ အိမ္နီးခ်င္း မေလးရွားၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း Reuters ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုပါသည္။ FTA ကို ၂၀၁၃ အေစာပိုင္းတြင္ စတင္ႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

အီးယူသည္ မေလးရွားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္လည္းေကာင္း FTA အတြက္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုသေဘာတူညီခ်က္သည္ စကၤာပူတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အီးယူကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးေစ်းကြက္တို႔ကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လြယ္ကူလိမ့္မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

လက္ရွိေအာက္သို႔ထိုးဆင္းေနေသာစီးပြားေရးေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ရေသာက႑မ်ားတြင္ ဥေရာပကားတင္ပို႔သူမ်ားအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က စကၤာပူႏွင့္ကုန္သြယ္ရာတြင္ အီးယူသည္ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ ယူ႐ို(၈)ဘီလီယံရွိရာ အီးယူမွကားတင္ပို႔မႈသည္ ႀကီးမားေသာ က႑တြင္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ David Cameron က ယခုသေဘာတူညီမႈအသစ္သည္ စကၤာပူႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ မွတ္တိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ကေျပာၾကားရာတြင္ ယခုသေဘာတူညီမႈသည္ ၿဗိတိသွ်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတဗြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး အာရွတြင္ အျခားအားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

FTA ကိစၥအတြက္ ဥေရာပပါလီမန္မွ Conservative MEP Syed Kamall ကဦးေဆာင္ညႇိႏိႈင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကေျပာၾကားရာတြင္ လန္ဒန္၏ဝန္ေဆာင္မႈ အထူးျပဳလုပ္ေသာက႑အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အလမ္းပာုဆိုပါသည္။

၎က စကၤာပူသည္ ႀကီးမားလွေသာတိုးတက္ႀကီးထြားေနသည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဥေရာပအတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အျခားေစ်းကြက္ မ်ားသုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ တံခါးဖြင့္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

                                                        ------------------------------------------------------------------------------------------

အိႏၵိယက ျမန္မာႏွင့္ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္လို

(UPI News မွ 17 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "India wants Myanmar defense Cooperation" သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အိႏၵိယစစ္ဖက္ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကအဆိုျပဳလိုက္ပါသည္။

အိႏၵိယ ျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီး ဆာလမန္ခါရွစ္သည္ ယခင္အပတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးျပည္ပခရီးထြက္လာကာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ မပာာဗ်ဴပာာေျမာက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို အေလးထားေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဆာလမန္ခါရွစ္က "တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းကို နမူနာယူထားေသာႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ထူေထာင္ေရး"ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္ပာု The Indian Express သတင္းစာကေရးသားထားသည္။

ထိုသုိ႔ အဆိုျပဳရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခါရွစ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ပာု သိရွိရသည္။

မၾကာေသးမီက အိႏၵိယ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအားလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသု႔ိ အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေအေကအန္တိုနီ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္လည္း အိႏၵိယ၊ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံ အတြက္ နယူးေဒလီသို႔ မၾကာမီသြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္ပာု သိရွိရသည္။

စစ္တပ္အတြက္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွဝယ္ယူတင္သြင္းေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေနာက္အုပ္စုက လက္နက္ေရာင္းခ်မႈပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာ လက္နက္မ်ားကို ဝယ္ယူအားထားသံုးစြဲေနရသည္။

                                                    --------------------------------------------------------------------------------------------

ဂ်ပန္လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ Meidensha ျမန္မာကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္

(18 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Japan Times မွ Meidensha ties with Myanmar firm ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Meidensha Corp ကတနလၤာေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Asia General Electric Co ႏွင့္ မီးအားျမႇင့္အင္ဗာတာမ်ား ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားတြင္ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္ ပာုဆိုပါသည္။

၎သည္ တိုက်ိဳအေျခစိုက္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထရန္စေဖာ္မာ ထုတ္လုပ္သူထံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စဥ္းစားမည္ပာုေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ Asia General Electric သည္ အလတ္စားႏွင့္အႀကီးစားထရန္စေဖာ္မာမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ Meidensha ထံမွနည္းပညာမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ပာုဆိုပါသည္။

           **********************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁၈.၁၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ဗပာုိဘဏ္ သမၼတလက္ေအာက္တြင္ မရွိသင့္ေၾကာင္း ဦးၾကည္ျမင့္(လသာ)ေျပာၾကား
  1. ဆားလင္းႀကီးကားလမ္းေဘးတြင္ သပိတ္စခန္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1. ပထမအႀကိမ္ ဆ႒မလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပရန္ေခၚယူ
  2. ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒေရးရာ အၾကံေပးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ဗပာုိဘဏ္ သမၼတလက္ေအာက္တြင္ မရွိသင့္ေၾကာင္း ဦးၾကည္ျမင့္(လသာ)ေျပာၾကား

ဗပာုိဘဏ္အေနျဖင့္ သမၼတ၏တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိသင့္ဘဲ လံုးဝလြတ္လပ္သည့္ ေငြေၾကးေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ လက္ထဲတြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ျဖင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း ဦးၾကည္ျမင့္(လသာ)က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗပာုိဘဏ္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ သမၼတမွ ဗပာုိဘဏ္အား တာဝန္ခံရမည္ပာုေဖာ္ျပထားရာ ဗပာုိဘဏ္အေနျဖင့္ ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္တြင္ ရွိေတာ့မည္မပာုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း သမၼတလက္ေအာက္တြင္ဆက္ရွိေနျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာဦးမည္မပာုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဗပာုိဘဏ္ဥပေဒၾကမ္းအရ သမၼတ၏တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိမည့္ ဗပာုိဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ ဘတ္ဂ်က္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဗပာုိဘဏ္ဥပေဒသီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ျပင္ပမွကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ အၾကံဉာဏ္မ်ားရယူကာ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရေရး အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ မၾကာမီကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ Production၊ Trading၊ Manufacturing ႏွင့္ Servicing လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အလားအလာေကာင္းေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားရန္၊ ဘဏ္ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္ေစရန္၊ ဝန္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ သမဝါယမ ဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဘဏ္၏ Share Holder မ်ားျဖစ္လာေစရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္းရွိ ဆီဒိုးနားပာုိတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သမဝါယမ ဘဏ္လီမီတက္(အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘဏ္ကုမၸဏီလီမတီတက္)၏ ၂၀၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ကတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဗပာုိဘဏ္မွ ႏႈန္းရွင္စနစ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ဘဏ္အနက္ ၁၆ ဘဏ္ကိ&#