Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၈.၇.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမေတြ႕ရေသးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရႈျမင္

(VOA သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက အစုိးရသစ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ဟု ေတြးေတာကာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားေနၾကသည္ဟု ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားသည္။

ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ BBC အသံလႊင့္ဌာနကျပဳလုပ္ေသာ ပုိ႔ခ်က္ခ်က္တစ္ရပ္ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖၾကားရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းသို႔ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ပုိ႔ခ်ခ်က္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံသြင္းမႈမ်ားကုိ ၿဗိတိသွ် အသံလႊင့္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းလွ်ိဳ႕ဝွက္စြာျပဳလုပ္ကာ လန္ဒန္သုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိျမန္မာအစုိးရသစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ယခင္စစ္အစုိးရႏွင့္မတူဟု အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေတြး ေတာရႈျမင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ထင္ရာျမင္ရာ ေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္ေနေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္မရွိသည္ကုိ ရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္တရာ လွပေသာစကားလုံးမ်ား သုံးစြဲၾက ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိမေတြ႕ရွိရေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား သည္။

ယင္းအသံထုတ္လႊင့္မႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ သားျဖစ္သူ Kim Aris တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း ပုဂံၿမိဳ႕သုိ႔ ဘုရားဖူးသြား ေရာက္စဥ္ ကာလအတြင္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ယမန္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေနအိမ္အက်ယ္ ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ျပင္ပသုိ႔ပထမဆုံးထြက္သည့္ ခရီးစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။

ပုဂံခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသာလည္း ယင္းခရီးစဥ္ သည္ သူမ၏လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရး ခရီးစဥ္ထြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ယခုခရီးစဥ္သည္ ႏုိင္ငံေရးမဲဆြယ္သည့္ ခရီးစဥ္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္ ရရွိမည့္ 'အဆက္အသြယ္ လုပ္သည့္ ခရီးစဥ္' ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ BBC ကထုတ္လႊင့္ေသာ အသံလႊင့္ပုိ႔ခ်ခ်က္ အစီအစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ ပါတီ၏ ထူးျခားေသာ သေဘာသဘာဝအေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသလုိ ပါတီအေနျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခန္းက႑တစ္ခု ရရွိ ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး တုိက္ပဲြဝင္ပုံမ်ားကုိလည္း ေျပာဆုိသည္။ သူမ၏ ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရ က အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိေပ။

BBC သတင္းဌာနတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆုံးထုတ္လႊင့္သည့္ ပုိ႔ခ်ေဟာျပခ်က္အစီအစဥ္တြင္ သူမက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားကုိ အာရပ္ကမာၻႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

****************************************************************

ျမန္မာအစိုးရ ကို ပို၍ ဖိအားေပးရန္ အေမရိကန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း တိုက္တြန္း

(AFP သတင္း မွ 7 July 2011 ရက္စြဲပါ “US civil society urges more Myanmar pressure” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသမဂၢက သမၼတဘားရက္အိုဘားမားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ sanctions မ်ား တင္းက်ပ္ရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးစံုစမ္းေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို တြန္းအားေပးရန္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ဖိအားကို တုန္႔ျပန္ရန္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

                အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ထိပ္တန္းအလုပ္သမားသမဂၢ AFL- CIO မွသည္ နီယို ကြန္ဆာေဗးတစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ထင္ရွားေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားအထိ ပါဝင္ေသာ အုပ္စု ၂၁ ဖြဲ႕ မွ ထိပ္ပိုင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သမၼတထံ ေပးစာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

                အဆိုပါ အုပ္စုမ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အာဏာကို အခိုင္အမာဖက္တြယ္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ ေတာင္တန္းေဒသ ရြာသား မ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံေနၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လတ္တေလာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

                ျမန္္မာအစိုးရ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ႀကီးႀကီးမားမားဖိအားမေပးပဲ ပိုမုိလိုက္ေလ်ာ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္ လိမ့္မည္ ဟူေသာအခ်က္ကို လူႀကီးမင္း၏အစိုးရ ယံုၾကည္လာေအာင္ ျမန္မာအစိုးရက မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မေပးခဲ့ပါဟု သမဂၢအဖြဲ႕က ေရးသား တင္ျပသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ဖိအားေပးမည့္ လီဗာကို အသံုးျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

                “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သလို ကုန္သြယ္ျခင္းကို လည္း တားျမစ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ “အရံေငြမာ” မ်ားကို လက္ခံ သိမ္းဆည္းေပးထားေသာဘဏ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ အေရးယူ မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာန ကို ယခုေပးစာတြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

                ထို႔အျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးမည့္ ကုလသမဂၢ ဦးေဆာင္ ေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္  ဖြဲ႕စည္းကိစၥကို အိုဘားမားအစိုးရက ခြန္အားျပည့္ သံတမန္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္ စတင္ တြန္းအားေပးရန္ အဆိုပါအုပ္စုမ်ား က တိုက္တြန္းထားသည္။

                ျမန္မာအစိုးရကို ပစ္ပယ္ထားသည့္ ယခင္နည္းလမ္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရဟု သံုးသပ္ေသာ အိုဘားမား အစိုးရ က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ စတင္ေတြ႕ဆံုညႇိႏွႈိင္းခဲ့သည္။

                မႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ျမန္မာအစိုးရက အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားက ၎ေရြးေကာက္ပြဲကို အတုအေယာင္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေထာင္ထဲတြင္ က်န္ေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

                ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားအေပၚ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ အေမရိကန္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာရွိေနခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ေနဆဲ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံ ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရက Derek Mitchell ကို လတ္တေလာ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည္။

                ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ဝါရွင္တန္က မူအားျဖင့္ ေထာက္ခံေသာ္လည္း အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ မရႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

                သမၼတထံ ေပးစာကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အုပ္စုမ်ားထဲတြင္ Freedom House၊ Human Rights Watch၊ Feminist Majority Foundation ႏွင့္ Save Darfur Coalition စသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 ************************************************************

အက်ဥ္းက် ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

(AFP သတင္း မွ 7 July 2011 ရက္စြဲပါ “Call for release of jailed Myanmar reporters” သတင္း ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                တပ္မေတာ္က ဩဇာစိုးမိုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ရုပ္သံသတင္းေထာက္ ၁၇ ဦးကို လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ဖိအားေပး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္းကို အဆံုးသတ္ရန္ မီဒီယာ အုပ္စုမ်ား သမဂၢက ျမန္မာအစိုးရကို ၾကာသပ ေတးေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

                အက်ဥ္းက် စာနယ္ဇင္းသတင္းေထာက္မ်ား အားလံုးကိုလႊတ္ေပးေအာင္ ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပးရန္ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံႏွင့္ အီးယူ တို႔အား ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ၊ နယ္စည္းမထား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕တို႔ အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း တစ္ဒါဇင္ခန္႔က တိုက္တြန္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ သံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ပိုမိုတင္းၾကပ္ထားျခင္း၊ သတင္းေထာက္မ်ားကိုယ္တိုင္ စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးလာျခင္း တို႔ႏွင့္အတူ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္တို႔ ဆက္လက္ယိုယြင္းေနကာ ေပးထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း အဆိုပါ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

                မႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု ဆန္ကာတင္ စာရင္းဝင္မည္ဟု တစ္ေပးျခင္း ခံရေသာ DVB (ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ) က “ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔၏ ရုပ္သံသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ အထိ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရသည္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

                ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေသာ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကာလက ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကို အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၇ ႏွစ္ က်ခံေနရေသာ လွလွဝင္း အပါအဝင္ မူလကပင္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသည့္ DVB သတင္းေထာက္ ၁၅ ဦး အျပင္ ေနာက္ထပ္ ၂ ဦး ထပ္တိုးလာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။  

                အဆိုပါ အက်ဥ္းက် DVB သတင္းေထာက္မ်ား အနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရခ်ိန္အတြင္း ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းျခင္းခံရဖြယ္ ရွိသည္ဟု လည္း အထက္ပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

************************************************************

ဂ်ပန္၏ ျမန္မာမူဝါဒကို ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း

(7 July 2011 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ ႏိုင္ကိုကိုႏွင့္ Simon Scott တို႔ ေရးသားေသာ “Rethinking Japan’s Myanmar Policy” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔က ပါလီမန္ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာခီကို ခီကူတာ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ရန္ကုန္တြင္ သမိုင္းဝင္ ေတြ႕ဆုံမႈသည္ ေဒသတြင္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားထက္ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ေရးကို ဂ်ပန္က ပိုမိုလိုလား ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ခီကူတာသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေသာ အဆင့္ျမင့္ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ သည္။ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ တစ္နာရီသာ ၾကာေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ေလးနက္မႈ ရွိခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေျပာစကားကို နားေထာင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ သေဘာထားမတူေသာ တိုင္းျပည္ကို ခရီးလွည့္လည္ျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္။

အေစာပိုင္းကလည္း ခီကူတာသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ အပါအဝင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသးသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို စဥ္းစားမေပးခဲ့ဘဲ နာမည္ဆိုးရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္သာ မ်ားျပားေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္ ၄၀% သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွျဖစ္သည္။ ယင္း၏ကုန္သြယ္ေရး အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ၾကည့္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မ်ားျပားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည္။

၁၉၇၆ မွ ၁၉၉၀ အထိ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြ (ODA) ၏ ၆၆% သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲ ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္မွ်ေလာက္ လုပ္ေပးသည္ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရွိခဲ့ရေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္၊ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းႏွင့္ အျခားျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္ စစ္တပ္မွ ေလ့က်င့္ေပးလိုက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေသြးစြန္းေသာလူထုအံုႂကြမႈ အၿပီးတြင္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ စစ္အာဏာရွင္ဆိုရွယ္လစ္ တစ္ေခတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ၿပီး ပိုမို၍ ဖိႏွိပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕က အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမွစ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာအေပၚ ဆက္ဆံေရးမွာ မွတ္သားေလာက္ဖြယ္ ေျပာင္းလဲသြားေတာ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့သူမ်ားနည္းတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံျခားကူညီမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္က ပ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၅၅ သန္းခန္႔ ႏွစ္စဥ္အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ရာမွ ၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၃၆ သန္းသာ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဂ်ပန္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဝးရာ ခြာသြား ခ်ိန္တြင္ တရုတ္၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ပိုမိုနက္ရႈိင္းလာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေဘဂ်င္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ လူသတ္ေကာင္မ်ားအေပၚ တစ္ခုတည္းေသာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သူ ျဖစ္လာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးသည္ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၄.၄၄ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကထက္ ၅၃.၂% တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ တြင္လည္း ဤပမာဏအတိုင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ယင္း၏ အေပါင္းပါ မ်ားသည္ ၎တို႔ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအေပၚ မွီခိုရန္ မလိုေတာ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ငယ္ တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကလည္း အာရွ-ပစိဖိတ္တြင္ ဂ်ပန္၏ အခန္း က႑ကို ေမ့ပစ္လိုက္ၾကၿပီး ေဘဂ်င္းရွိ ေပၚလစ္ဗ်ဴရိုသို႔ မွန္မွန္ ဂါရဝျပဳ သြားေရာက္ၾက ရသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒ က်ရႈံးသြားခဲ့ၿပီေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါ မက်ရႈံးပါ ဟု ေျဖရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အစစ္အမွန္ေျခလွမ္းႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳႏိုင္မည့္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာကို အျမန္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီကား ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး၏ တတိယအႀကီးဆံုး စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပါဝါအေပ်ာ့ထည္ ေျခကုတ္ရယူမႈ တိုးတက္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ သံုးစြဲသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေစ်းေပါေသာ တရုတ္ပစၥည္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ဂ်ပန္ကားမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုႏွစ္သက္ေနဆဲ ျဖစ္ သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသ ဆိုင္ရာႏွင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးကစားရန္ အေရးႀကီးေသာ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံစံု က႑တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လိုလားေတာင့္တခ်က္မ်ားကို မပစ္ပယ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ မူဝါဒျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္အာရွႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ လူသားအရင္းအႏွီးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပး၍ ျဖစ္ေျမာက္ေစေၾကာင္း သမိုင္းက ျပဆိုၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရာ အဘယ္ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ရမည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၏ လူသားအရင္းအႏွီးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမျပဳႏိုင္ရသနည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲေသာ ျပည္သူမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး သယံဇာတမ်ား သံုးစြဲခြင့္ မျပဳႏိုင္သနည္း။

အျခားတိုင္းျပည္မ်ား ထက္စာလွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ျမႇင့္တင္ရန္ ဝင္ေရာက္ကူညီႏိုင္သည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနသည