Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာသမၼတက လူနည္းစုမူဆလင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ

(6 May 2013 ရက္စြဲပါ Washington post မွ AP ၏ Myanmar president vows to protect rights of minority Muslims ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။)

  1.  ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ဂိတ္သစ္ ဗုဒၶၶၶၶၶၶၶၶဟူးေန႔တြင္ တရားဝင္ဖြင့္

( Bangkok Post မွ 6 May 2013 ရက္စြဲပါ “New Myanmar crossing opens wed” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား အသတ္ခံရမႈကို ကူဝိတ္အမတ္မ်ား ႐ႈတ္ခ်

(Gulf News မွ 6 May 2013  ရက္စြဲပါ  “Kuwait MPs condemn killing of Muslims in Myanmar”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


ျမန္မာသမၼတက လူနည္းစုမူဆလင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ

 

(6 May 2013 ရက္စြဲပါ Washington post မွ AP ၏ Myanmar president vows to protect rights of minority Muslims ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၄င္းတာ၀န္ယူေနစဥ္ ဘာသာေရးအရ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားအျပီး တစ္ႏွစ္ခန္႕အၾကာတြင္ လူနည္းစု မူဆလင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လုပ္ႏုိင္သမွ် ကာကြယ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႕က ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါကတိစကားမွာ မူဆလင္အသုိင္းအ၀ုိင္းအေပၚ စနစ္တက်တုိက္ခုိက္မူမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရး မတည္ျငိမ္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ရန္ကုန္ေျမာက္ဘက္ရွိ မူဆလင္ရြာတစ္ခ်ဳိ႕ မီးရႈိ႕ခံခဲ့ရပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဗုုဒၶ ဘာသာနွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားၾကား ရန္ပြဲမ်ားျပီးကတည္းက ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ မူဆလင္မ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ ဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရမွာ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္မႈကုိ ခံခဲ့ရပါသည္။

နယူးေယာက္အေျခစုိက္ Human Rights Watchက ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအပါအ၀င္ အာဏာပုိင္မ်ားအား မူဆလင္မ်ားအေပၚ အျပတ္ရွင္းရန္ စနစ္တက်ဖန္တီးမႈအတြက္ စြပ္စြဲခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရကမူ ျငင္းဆုိခဲ့ပါသည္။

တနလၤာေန႕က ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ေသာမိန္႕ခြန္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ၄င္း၏အစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ မူဆလင္မ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ရွိရန္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ဟု ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႕ရာမွာ သည္းခံမႈ၊ ယုံၾကည္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွာ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈရွိရ ပါမည္။ ဒါမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာပါသည္။

၄င္း၏မိန္႕ခြန္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းအရင္းကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ ေသာ ေကာ္မရွင္က ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားေသာ အခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေကာ္မရွင္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ တုိင္းရင္းသားရခုိင္မ်ားသာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး  ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ တုိင္းရင္းသားရခုိင္မ်ားသာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး  ေထာက္ခံ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစြာ ေပးထားပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ ႏွစ္ဆတုိး၍ ခ်ထားရန္ႏွင့္ မူဆလင္ မ်ားၾကားတြင္ လူဦးေရႀကီးထြားမႈ ရပ္တန္႔ႏုိင္ေအာင္ မိသားစုစီမံကိန္းမ်ား မိတ္ဆက္ေပးရန္ပါ၀င္ ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ရႈျမင္ေနၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာ ေနထို္င္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာသူမ်ားျဖစ္၍ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ ေနရပါသည္။

ဦၤးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားရာတြင္ ၄င္း၏ အစုိးရသည္ မတရား၀င္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားအားလံုး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ကုိင္တည္သြား မည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

၄င္းက ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ကတိေပးခဲ့ၿပီး ၄င္း၏အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါေဒသတြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အခ်ဳိ႕ ႏုိင္ငံတကာကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစျခင္းေၾကာင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ထိလြယ္ရွလြယ္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား ရွိရမည္ဟု ဆုိခ့ဲသည္။

ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚတြင္ မ်က္ႏွာလုိက္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္စြပ္စြဲခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေၾကာင္း ေစာဒက တက္ၾကၿပီး ၄င္းတို႕၏ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္ထိခုိက္နာက်င္ေစမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မူမ်ားရွိေၾကာင္းဆုိပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အကူအညီအမ်ားစုသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံသုိ႕သာ တုိက္ရုိက္ေပးသည္ သိရွိရေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ အမ်ားစုမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။

ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားရာတြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္သည္ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕သည္ ထုိအခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း လႈံ႕ေဆာ္ရန္ရည္ရြယ္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရႊံ႕မႈကုိ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ အမုန္းတရားကုိျပန္႔ပြားေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ျပီး ဘာသာေရးအရ မတူေသာ အသုိင္းအ၀န္းမ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡကုိ ပုိမိုဆုိးရြားေစသည္ဟု ဆုိပါသည္။

မၾကာေသးေသာလမ်ားအတြင္း ၉၆၉ ဟုေခၚေသာ ဗုဒၶဘာသာစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ မိိမိဘာသာ၀င္မ်ား၏ဆုိင္တြင္သာ ေစ်း၀ယ္ရန္၊ မူဆလင္မ်ားႏွင့္လက္ထပ္ ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားငွားျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ၉၆၉ မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ၄င္းသည္ မူဆလင္ ဆန္႕က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေလာင္စာပင့္ေပးသည့္ႏွယ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။


 

 

 ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ဂိတ္သစ္ ဗုဒၶၶၶၶၶၶၶၶဟူးေန႔တြင္ တရားဝင္ဖြင့္

( Bangkok Post မွ 6 May 2013 ရက္စြဲပါ “New Myanmar crossing opens wed” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

Photo Credit by Chaiwat Satyaem

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္မွ ဆင္ေခါင္း ယာယီ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီးၿပီျဖစ္၍ ဗုဒၶၶၶၶၶၶၶၶဟူးေန႔တြင္ အၿမဲတမ္းဝင္ေပါက္ အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္၍ ဗုဒၶၶၶၶၶၶၶၶဟူးေန႔တြင္ ဆင္ေခါင္းဂိတ္၌ အခမ္းအနားျဖင့္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဗီရာဆရီဝပ္တန္နာထရာကူးက ေျပာၾကားသည္။

ဖရာခၽြတ္ကီရီစဥ္ ခ႐ိုင္ရွိ ဆင္ေခါင္းဂိတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္မွ ေမာေတာင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္ရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ အၿမဲတမ္းဂိတ္အျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ နယ္စပ္ဂိတ္ ၃ ခု အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဆင္ေဂါင္းဂိတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္မွ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အၿမဲတမ္းဂိတ္အျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ အျခားဝင္ေပါက္ႏွစ္ခုမွာ ကန္ခ်နာဘူရီ ႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူ အၾကားမွ ဘုရားသံုးဆူဂိတ္၊ ကန္ခ်နာဘူရီ ႏွင့္ ထီးစီး အၾကားမွ ဘန္နန္ပူရြန္ဂိတ္တို႔ ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ဘ႐ူႏိုင္း အာဆိယံထိပ္သီး ညီလာခံအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ နယ္စပ္ဂိတ္သစ္မ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား အသတ္ခံရမႈကို ကူဝိတ္အမတ္မ်ား ႐ႈတ္ခ်

(Gulf News မွ 6 May 2013  ရက္စြဲပါ  “Kuwait MPs condemn killing of Muslims in Myanmar”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

 အာရွလႊတ္ေတာ္မ်ားစည္းေဝးပြဲ APA သို႔တက္ေရာက္လာေသာ ကူဝိတ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားအသတ္ခံရမႈကို တနလၤာေန႔တြင္ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မြတ္စလင္ေတြ သတ္ျဖတ္ၿခိမ္းေျခာက္ ႏွိပ္စက္ခံေနရတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပါတယ္ဟု ကူဝိတ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဆလက္အာ႐ႈိးက APA အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အေျခအေနကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာရန္အတြက္ ယခုလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူဝိတ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သြားေရာက္ ၾကမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻသူကမာၻသားမ်ား အထူးသျဖင္႔ အာရွတိုက္သားမ်ား၏ လုံၿခံဳေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ APA ခ်ာတာ၏ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီသည့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒဆန္႔က်င္ေရးႏွင္႔ နိုင္ငံျခားအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကိုလည္း ၎က အားႀကိဳးမာန္တက္အႀကံ ျပဳသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကိုလည္း APA အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔အစည္းအေဝးတြင္ ကူဝိတ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က တင္ျပခဲ႔သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆလက္အာ႐ႈိး ဖတ္ၾကားေသာစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဘက္ျခမ္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ မြတ္ဆလင္ မ်ားအတြက္ အေရးေပၚလူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးၾကရန္အတြက္လည္း ၎ကတိုက္တြန္းေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က အစိုးရမွခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဗလီမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းကို တား ျမစ္သည့္ ဥပေဒကိုလည္း ကူဝိတ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္မ်ားကမူ ျပင္ပကမာၻမွ အစၥလာမ္အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ယခုလိုျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္အစား ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေျပေျပလည္လည္ေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းကာ အေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္ေအာင္ ကူညီထိန္းသိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု သံုး သပ္ေျပာၾကားၾကသည္။


                     

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document Quote & Comment and News in brief

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief