Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူး သံတမန္ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီသည္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ဒါဖာဆုိင္ရာ အထူး သံတမန္အျဖစ္ တာဝန္ ေျပာင္းလဲ ရယူမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎၏ ေနရာတြင္ အစားထုိး ဝင္ေရာက္မည့္ သံတမန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလ အေနႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လ်က္ ရွိရာ အဆုိပါ ကိစၥအတြက္ ကုလက ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အထူး သံတမန္ ခန္႔အပ္ေရး ကိစၥကုိ အလ်င္အျမန္ မေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာကုိ ခုခံ ေျပာဆုိေနရသည္။

မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ ေနရာ၌ တရားဝင္ အစားထုိး ခန္႔အပ္မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္မီ ကာလအတြင္း ကုလသမဂၢ အရာရွိခ်ဳပ္ ဗီေဂ်နမ္ဘီးရားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အထူး သံတမန္အျဖစ္ ယာယီ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ယင္းသုိ႔ အထူး သံတမန္ မခန္႔အပ္ ႏုိင္ေသးသည့္ ကိစၥအတြက္ ကုလသမဂၢမွာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ ထုိးႏွက္မႈေပါင္း မ်ားစြာ ခံေနရသည္။

ကုလ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ မာတင္နီဆာကီက မိမိတုိ႔တြင္ အဆုိပါ ကိစၥအတြက္ ေလ်ာ့ရဲမႈမ်ား မရွိပါေၾကာင္း၊ ဂမ္ဘာရီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မစၥတာ နမ္ဘီးယားက ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီက တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ညွိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အတုိင္း မစၥတာ နမ္ဘီးရားကလည္း ညွိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ ဟု မစၥတာ မာတင္နီဆာကီက ဆုိသည္။

ယင္းသို႔ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရက္ သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ကိစၥ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တရားရုံး၌ အယူခံဝင္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈကိစၥတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

ဂမ္ဘာရီ၏ ေနရာတြင္ အစားထုိး ဝင္ေရာက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္အား တရားဝင္ မခန္႔အပ္ ႏုိင္ေသးျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ဆက္ဆံေရး တင္းမာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္ဆံမႈ တင္းမာေနသည့္ အေပၚ ယုံၾကည္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ မခန္႔အပ္ႏုိင္၊ မေၾကညာႏုိင္ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိပါသည္။

မစၥတာ ဂမ္ဘာရီသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလ အထူးသံတမန္ အျဖစ္ ပထမဆုံး လာေရာက္ခဲ့သည္။ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကဲ့သုိ႔ပင္ သိမ္ေမြ႕ နားလည္မႈ နည္းလမ္း (Soft Approach) ကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကုလသမဂၢ အရာရွိခ်ဳပ္ တာဝန္ကုိ စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ မစၥတာ နမ္ဘီးယားသည္ ယခင္က ပါကစၥတန္၊ တရုတ္၊ မေလးရွား၊ ႏွင့္ အာဖဂန္ နစၥတန္ ဆုိင္ရာ အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစဥ္ ေခ်ာေမြ႕မႈ မရွိလွေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အၿမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္ ငါးႏုိင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ (UNSC) တြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား မၾကာခဏ ဖန္တီး ျဖစ္ေပၚေစေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

DVB သတင္းဌာန၏ UN defends hiatus on Burma envoy ကို ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန တုိ႔ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းေဝးမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္း ေပါက္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္အရ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။

ျမန္မာလယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးႏွင့္ စစ္အစုိးရ၏ လက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း (USDA) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးလည္း ျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး၏ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္မွ အဆုိပါ သတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိစဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာႀကီးမားသူလည္း ျဖစ္ၿပီး နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သူ Yohei Sasakawa ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္အရ ၎သည္ ထုိစဥ္က ဂ်ပန္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေလ့လာရန္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အမည္ မေဖာ္လုိေသာ ဂ်ပန္ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုက DVB သုိ႔ ေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ေအာက္တုိဘာလ၌ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးက မစၥတာ Sasakawa အား ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကုိ ေပးရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ကမ္းလွမ္း ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ Sasakawa Peace Foundation မွ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ Seki Akinori ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၿပီးေနာက္ ပုိမုိ ခုိင္မာလာေၾကာင္း၊ မစၥတာ Seki သည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စီနီယာ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း သိရပါသည္။ Sasakawa Peace Foundation ကုိ မစၥတာ Sasakawa က ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သတင္းရင္းျမစ္၏ အဆုိအရ ၂၀၁၀ ေအာက္တုိဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက မစၥတာ Seki အား အသိေပး ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔ကလည္း ဂ်ပန္သတင္းစာ တစ္ေစာင္ ျဖစ္ေသာ Asahi Shimbun က အလားတူ သတင္းမ်ိဳးကုိ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေသးသည္။ အဆုိပါ သတင္းစာ၏ အဆုိအရ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ကာလ ျဖစ္ေသာ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိမ့္မည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအားေပးမႈမွ သက္သာေစရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳလိမ့္မည္ဟု Asahi Shimbun က ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ သူမ၏ NLD ပါတီအေပၚ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အေနျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိမည့္ အခြင့္အလမ္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဟု စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယုံၾကည္ေၾကာင္း စစ္အစုိးရ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုက Asahi Shimbun သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္း စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ယခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္မွာမူ မရွင္းမလင္း ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒသည္ စစ္တပ္ အာဏာ ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ အဓိက ဦးတည္ ထားေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္သည္ဟုသာ NLD က ျပစ္တင္ ေဝဖန္ထားသည္။

DVB သတင္းဌာန၏ Burma elections to be held in October ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္ပုိ႔လုိက္ေသာ ဆန္အိတ္ေပါင္း ၁၅၀၀၀ အား ဂါနာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဘုတ္အဖြဲ႕(FDB) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လုံၿခံဳေရးႏွင့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ဗ်ဴရုိအဖြဲ႕ (BNI) တုိ႔က ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ တင္ပို႔လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

အဆုိပါ ဆန္အိတ္မ်ားကုိ Stefanis သေဘၤာျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ တင္ပုိ႔လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သေဘၤာေပၚတြင္ ဆန္အိတ္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းသုံးေသာင္း ပါဝင္ကာ ယခုအခါ မူလတင္ပို႔ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ထားေၾကာင္း ဂါနာႏုိင္ငံ FDB က ဆုိသည္။

ဆန္မ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ တင္ပုိ႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနခုိက္ Tema ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ FDB အဖြဲ႕၏ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ဌာနစု အႀကီးအကဲ မစၥတာ Emmanuel Yaw Kwarteng က အဆုိပါ ဆန္မ်ားကုိ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ အာဟာရ မျပည့္ဝေသာ ဆန္မ်ား ျဖစ္ကာ စားသုံးရန္ မသင့္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ မူလႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ တင္ပုိ႔ရန္ အမိန္႔ထုတ္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆန္အိတ္ ၁၅၀၀၀ ကုိ သေဘၤာေပၚမွ ခ်ကာ ကုန္ေလွာင္ရုံတြင္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္တြင္မွ ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ ပုိ႔ကာ စစ္ေဆး ၾကည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ ဆန္အိတ္မ်ားကုိ တင္ပို႔လုိက္သူမွာ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံမွ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း FDB က ဆုိသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဆန္အိတ္မ်ား ျပန္လည္ တင္ပုိ႔ရသည့္ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မွာ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အစားအေသာက္မ်ား ရရွိေစလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အစားအေသာက္ လုံၿခံဳေရးကုိ ရည္ရြယ္ပါသည္ဟု မစၥတာ Emmanuel က ေျပာသည္။ ဆန္မ်ား ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ တင္ပုိ႔ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဂါနာႏုိင္ငံ FDB၊ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ BNI တုိ႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

GNA သတင္းဌာန၏ FDB orders re-loading of unwholesome rice ကို ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုတိယ ေနရာ ရရွိခဲ့ေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီက ယခုႏွစ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းရန္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံလုိေၾကာင္း အဆုိျပဳ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းပါတီက ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ (နယက) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ စာတစ္ေစာင္ ေရးသား ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နယက ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက လြတ္လပ္ေရးေန႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာဆုိရာ၌ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ႏုိင္ငံေရး အဝန္းအဝိုင္းသစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးမည္ ျဖစ္ရာ မည္သူမဆုိ ပါဝင္ႏုိင္သည္ ဟု ဆုိသည္။

SNLD မွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးစုိင္းလိက္က "ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားလုံး မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီက ျမင္ပါတယ္" ဟု ေျပာပါသည္။

ဖမ္းဆီးခံ ထားရေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိပါမွ SNLD အေနျဖင္႔ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးတုိ႔ကုိ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးထံ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ ေရးသားထားသည္။

SNLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပုိင္း ပူတာအုိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၉၃ ႏွစ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရသည္။ ဦးခြန္ထြန္းဦးသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ၌ က်န္းမာေရး ဆုိးရြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္ ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး လုိပါသည္ဟု SNLD ၏ စာတြင္ ေရးသားထားသည္။ ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၈၅ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခံထားရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ SNLD ပါတီမွ အျခားပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ရွစ္ဦးလည္း ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ပါတီက အမတ္ ေနရာ ၂၃ ေနရာ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိခဲ့သည္။

DVB သတင္းဌာန၏ Shan Party eye 2010 election ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

CNN News, 6th January 2010

          တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ ကေလး ၅၁ ဦး၏ ေသြးထဲတြင္ ခဲဆိပ္ ပါဝင္ ေနသည္ကုိ (Lead Poisoning) ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရၿပီး အဆုိပါ ခဲဆိပ္သင့္ ေရာဂါသည္ ဘက္ထရီ စက္႐ုံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ထုတ္ ျပန္ပါသည္။

          အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒါဖင္ စီးပြားေရးဇံု ဂ်န္စုရွိ အီေကာင္ရြာတြင္ ရြာရွိ ကေလး ၁၃၂ ဦးအနက္ ၁၁၀ ကုိ စစ္ေဆးခဲ့ရာ တစ္ဝက္နီးပါး ျဖစ္သည့္ ၅၁ ဦးတြင္ ခဲဆိပ္ သင့္မႈကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ေျပာၾကားပါသည္။