Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Irrawaddy, 19th December 2009  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈ ေပ်ာ့ေျပာင္းလာျခင္းႏွင့္အတူ ဥေရာပ သမဂၢကလည္း ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆုိင္းငံ့ ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အီးယူ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖဲြ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ယခင္ ဝါရင့္ၿဗိတိသွ် ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

          ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ ေရႊဝါေရာင္ ေတာင္လွန္ေရး ကာလမွစ၍ အီးယူက စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္းသစ္မ်ား တန္ဖုိးႀကီး သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ ဥေရာပေစ်းကြက္မွ ဖယ္ခြာ၍ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ျပန္႔ႏွံ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္သာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ယခင္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ေဟာင္း Network Myanmar လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒ Derek Tonkin ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ၂၇ ႏုိင္ငံ ပါဝင္ေသာ ဥေရာပ သမဂၢ EU ၏ အဖဲြ႕ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕အတြင္း၌ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ ေျဖေလ်ာ့ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း လတ္တေလာ က်င္းပေနေသာ အီးယူ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိပါကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။

          အီးယူက အလြယ္တကူ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း Tonkin က စြပ္စဲြ ျပစ္တင္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔သည္ အစုိးရ (သုိ႔) တပ္မေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မရွိေသာ္လည္း အီးယူက ပစ္မွတ္ထားေသာ က႑မ်ားတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy, 19th December, 2009 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ႏြယ္မႈ အပါအဝင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဘီဂ်င္းမွ ဝါရင့္ ေခါင္းေဆာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ယခု သီတင္းပတ္ အကုန္တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

          က႑ အရပ္ရပ္၌ သိသာ ထင္ရွားေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိ အားေကာင္း လာျခင္းႏွင့္ အတူ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔၏ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြေဟာင္း ဆက္ဆံေရးမွာ ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ယီဒါဘုိက ယခုအပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သတင္းစာ People's Daily က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

          တ႐ုတ္ ဒုတိယသမၼတ ဇီဂ်င္ပင္း၏ ၂ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ မတုိင္မွီ ယီဒါဘုိက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၀၈ တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၃၃ ဘီလ်ံအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စတုတၳအႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္လာသည္ဟု People's Daily က ဆုိပါသည္။

          ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၆ဘီလ်ံ တန္ဖိုး ရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္မွ ဝယ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

          ဇီဂ်င္ပင္းသည္ ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကုိသာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy, 19th-December-2009

        ဘန္ေကာက္ အနီးရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဓိက ေရနံဓာတု စက္မႈဇံု တစ္ခုလံုး ရပ္ဆိုင္းလုနီးပါး အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓါတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈ ထိခိုက္ႏိုင္မည့္ အေနအထား ရွိေနပါသည္။

          မာတာဘင္ ပင္လယ္ေကြ႕ရွိ ျမန္မာပိုင္ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္ ကမ္းလြန္ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕ကို ဘန္ေကာက္ ေတာင္ဘက္ ရာေယာင္းရွိ မက္တာဖြတ္ စက္မႈဇံုသို႔ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနေသာ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း စတင္မည့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထိုငး္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး တရား႐ုံးက ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားပါသည္။

          မက္တာဖြတ္ စက္မႈဇံုမွ ဓာတု ညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ေနသည္ဟု ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက စြပ္စြဲ ထားပါသည္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း PTT သည္ ၂၀၁၀ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဓါတ္ေငြ႕ ပမာဏ ေျမာက္ျမားစြာ ဝယ္ယူရန္ ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားပါသည္။

          မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အေရာင္းအဝယ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ တရား႐ုံး အမိန္႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႕ တင္သြင္းမူကုိ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ပါက ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔သူမ်ား ျဖစ္သည့္ Total၊ Chevron ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ ေဒၚလာ ၁၇၇ သန္းခန္႔ ေလ်ာ္ေၾကး အေနျဖင့္ ေပးေဆာင္ရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ေပၚထြန္းေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက တရုတ္ျပည္ကုိ ကတိကဝတ္ ျပဳလုိက္သည္ဟု သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက နယ္စပ္ေဒသ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တရုတ္ျပည္ဘက္သုိ႔ ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေျပး ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ယင္းသုိ႔ ကတိျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဒုတိယသမၼတ Xi Jinping လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ စစ္အစုိးရ၏ နံပါတ္-၁ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကုိ  ထိန္းသိမ္း သြားပါမည္ဟု ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆုိအရ သိရသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အၿမဲပင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနသည့္ အားေလ်ာ္စြာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္" ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ေျပာၾကား ခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

"တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ ရွည္လ်ားေသာ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ကုိ မွ်ေဝ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ အဆုိပါ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး အတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္သည္" ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေျပာဆုိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုတာမွ် ေျခကုပ္ယူ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ကုိးကန္႔ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အေပၚ ေခ်မႈန္း တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ယင္းေဒသတြင္ ေနထုိင္သူ ၃၇၀၀၀ ခန္႔မွာ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ တရုတ္ျပည္ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ အခုိင္မာဆုံး မိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ခဲ့ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးလည္း ေအးခဲသြားသလုိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ ကိစၥ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္က ၿပီးခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္စြဲခဲ့သည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အဆုိအရ အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား အစုိးရ လက္ေအာက္ခံ နယ္စပ္ေဒသ ေစာင့္တပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေစလုိၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစလုိေၾကာင္း သိရသည္။

ရုိက္တာသတင္းဌာနမွ Myanmar Pledges Stability ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrwaddy: 19th December, 2009

ျပင္သစ္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ ကုမၼဏီ Total သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ၎၏ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိမ္ညာ ဖံုးကြယ္ထားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္သန္း ပုိ႔လႊတ္ေနေသာ ၎၏ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းတြင္ အဓမၼ ခုိင္းေစေသာ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳေနေၾကာင္း စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းဆုိႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕က ေျပာၾကားပါသည္။

အဓမၼ ေစခုိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေစာဒကတက္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ အုိင္အယ္အုိ ILO ႏွင့္ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား လက္လွမ္းမမီေစရန္ ဖံုးကြယ္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္ဟု Earthright International ERI က Total ကုိ စြပ္စဲြလုိက္ပါသည္။

Total ပုိက္လုိင္းကုိ တင္းၾကပ္စြာ ကာကြယ္ထားသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဆင့္ေခၚေသာ အဓမၼ ေစခုိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အထား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ယခင္ႏွစ္က ရရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါကိစၥမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ERA ၏ အစီအစဥ္ကုိ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး ႏုိင္ထူးက အဖဲြ႕အစည္း၏ အစီရင္ခံစာသစ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကမ္းလြန္ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္သန္း၍ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔လႊတ္ေနသည့္ ပိုက္လုိင္းကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ျမန္မာစစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာကုိ ERI က စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ERI က Total သည္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအပတ္တြင္မူ Total ၏ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ အလြန္ရွင္းလင္း ေသခ်ာသြားခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား စသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳခဲ့ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

Total သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၎၏ အေနအထားအေပၚ ႐ႈျမင္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ လွည့္စားရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ထုိေဒသရွိ ၎၏ အေနအထား ရပ္တည္မႈမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲသြားေစသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယ ရွိစရာ မလုိပါဟု ERI ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ စီမံကိန္း ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး Matthew Smith က ေျပာဆုိပါသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Xinhua News, 21st Dec 2009

          တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္သူ ႏုိင္ငံပုိင္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း CNPC သည္ တ႐ုတ္ျမန္မာ ေရနံစိမ္းပုိက္လုိင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္းအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ျမန္မာ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္ဟု တနလၤာေန႔က ေၾကညာပါသည္။

          အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ CNPC က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ South East Asia Crude Oil Pipeline Ltd. အား ပိုက္လုိင္း လုပ္ကုိင္ စီမံခြင့္ကုိ လုိက္ေလ်ာခြင့္ ျပဳမည္ ျဖစ္သည္ဟု CNPC က ဆုိပါသည္။

          ၎ ပိုက္လုိင္းကုမၸဏီသည္ အခြန္ ေလ်ာ့ေပါ့မႈႏွင့္ အေကာက္အခြန္ ရွင္းလင္းေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ခံစား ရရွိဦးမည္ဟု CNPC ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အထူးစီမံ လုပ္ကုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ ပုိက္လုိင္း လံုၿခံဳေရးကုိ ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ အာမခံရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

          ပုိက္လုိင္း ဒီဇုိင္း၊ ပုိက္လုိင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပုိက္လုိင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ CNPC က တာဝန္ရွိေၾကာင္း သေဘာတူသည့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကုိ CNPC ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရက ဇြန္လတြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း မေဒးကၽြန္းမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ႐ူလီ သုိ႔ ဆက္သြယ္မည့္ ၇၇၁ ကီလုိမီတာ ရွည္ေသာ ပုိက္လုိင္းသည္ ကနဦး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရနံစိမ္း တန္ေပါင္း ၁၂ သန္းခန္႔ သယ္ပုိ႔ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

          CNPC သည္ တ႐ုတ္ျမန္မာ ေရနံစိမ္း ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ေအာက္တုိဘာလကုန္က စတင္ တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ကုမၸဏီက သတင္း ထုတ္ျပန္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရုတ္သံတမန္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆုိအရ တရုတ္ဘဏ္ႀကီးႏွစ္ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဘဏ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ အရွိန္ယူ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"တရုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (China Development Bank) နဲ႔ ခ်ိဳင္းနားဘဏ္(Bank of China) က ျမန္မာျပည္မွာ လာၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖုိ႔ စိတ္ထားထက္သန္ ေနၾကတယ္။ ဘဏ္ႀကီး ႏွစ္ခုစလုံးဟာ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားတဲ့ ဘဏ္ႀကီးေတြပါ"ဟု အဆိုပါ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘဏ္ လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ တြန္းအားေပးမႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ သည္ ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔အတူ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း ပုိမုိျမင့္မား လာမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ႏွစ္လယ္ခန္႔တြင္ တရုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဥကၠ႒ Jiang Chaoliang ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြခဲ့သည္။ မစၥတာ Jiang Chaoliang သည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ခ်ိဳင္းနားဘဏ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျပည္ပဘဏ္ခြဲမ်ား လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ေရးမွာ လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

"မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး ဆုိတဲ့အခ်က္က ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွာ ျပည္ပဘဏ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ မရွိေသးလုိ႔ပါပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ကုိယ္စားလွယ္ရုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္မည့္ ကိစၥမွာ ပုိ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္မည္ ဟူေသာ ကိစၥကုိ ႀကိဳဆုိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကုိ ပုိမုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိးမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၆၂၆ ဘီလီယံထိ ရွိခဲ့သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿဗိတိန္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဘဏ္မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ ရုံးမ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။

 

Mizzima သတင္းဌာန၏ Chinese banks eye operations in Burma ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.