Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲ ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ပါက ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး၏ တာဝန္ ကင္းမဲ့ရာ ေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားက ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ တုိက္တြန္းေရးသားသည္။ ပင္မ အတုိက္အခံ ပါတီႀကီး ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕က သပိတ္ ေမွာက္ထားၿပီး အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး သမား အမ်ားစုက အတုအေယာင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပခံရေသာ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵ ေပးၾကရန္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားက တစ္ဆင့္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရ အာေဘာ္ ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ ေမွာက္သည့္ အေၾကာင္း ကိစၥ အေပၚ ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားျခင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဲမေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေျပာဆုိျခင္း မရွိေပ။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးမည္၊ မဲမေပးမည္ ဟူေသာ ကိစၥမွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မဲမေပးဘဲ ေနမည္ ဆုိပါက တာဝန္ ကင္းမဲ့ေသာ အခြင့္အေရး သမား တစ္ဦးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။ ဒီမုိကေရစီ လုိခ်င္ပါလ်က္ မဲမေပးဘဲ ေနျခင္းသည္ မ်ားစြာ ရူးႏွမ္းေသာ ကိစၥ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ ေမွာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ တရားဝင္ပါတီ အျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ တာ ကာလ အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္တာမွ် ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသည္။

"မဲေပးမယ္၊ မေပးဘူး ဆုိတဲ့ကိစၥ အေပၚ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္လုိ႔ အန္တီစု (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) က ေျပာပါတယ္။ NLD ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မပါေတာ့တဲ့ေနာက္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဘယ္ပါတီကုိ မဲေပးရမွန္း မသိဘူးဆုိရင္ မဲမေပး သင့္ဘူးလုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ NLD ပါတီဝင္ ေဟာင္းမ်ားက အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု (NDF) အမည္ရ ပါတီသစ္ တစ္ခုကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာ စစ္အစုိးရက အစီအစဥ္ဆြဲ က်င္းပ ေပးမည့္ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အမ်ားစုက အတုအေယာင္မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ သက္ဆုိး ရွည္ရန္သာ ဦးတည္ထားေၾကာင္း ေျပာဆုိ ေဝဖန္ၾကသည္။

Reuters သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Marinecorps-bootcamp.com, 11th September 2010

"ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းမွာ မိမိ တိုင္းျပည္၏ ျပည္တြင္း ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္႐ံုမက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းကိုလည္း မေထမဲ့ျမင္ ျပဳရာ ေရာက္သည္" ဟု ကုလ သမဂၢက ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။

ကုလ သမဂၢ၏ အထက္ပါ တရားဝင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အျမင္သည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေပၚ အဓိပၸာယ္ မဲ့သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရသည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသည့္ အမွန္တရားမွာ စစ္အစိုးရသည္ ကုလ သမဂၢက ႏွစ္စဥ္ ေျပာဆိုေနသည့္ ၾကားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏွစ္စဥ္ သက္တမ္း တိုး၍ ထိန္းသိမ္း လာခဲ့ရာ သူမသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ၁၃ ႏွစ္ခန္႔ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနခဲ့ရသည္။

ကုလ သမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်႐ႈံးရမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး အေနျဖင့္ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈ မရွိပံုကို ျပသသည့္ ဥပမာ ေနာက္တစ္ခုသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ မတရားမႈမ်ားကို သမိုင္းျဖစ္ရပ္ အျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္ေပသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံက စစ္တပ္ အေပၚ ၈၂ % အသာျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ အိုင္ဒီယာမ်ားကို ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ေျပာတတ္ေသာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါတီက အႏိုင္ရခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔၏ ႐ႈံးနိမ့္မႈ႕ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္သြားခဲ့ၿပီး၊ အတိုက္အခံ ပါတီမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ လူတိုင္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းျပည္ အမည္ကိုလည္း ျမန္မာ (Myanmar) အျဖစ္ ေျပာင္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စစ္အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံ အစိုးရထံမွ အာဏာ လုထား ကတည္းက ကုလ သမဂၢ၏ တုန္႔ျပန္မႈသည္ ႏွစ္စဥ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လည္း စစ္အစိုးရက လွစ္လ်ဴ႐ႈ ခဲ့သည္သာ ရွိခဲ့သည္။ အမွန္တရားမွာမူ ကုလသမဂၢသည္ စာရြက္ေပၚတြင္ အထင္ႀကီး ေလးစား ေလာက္သည့္ စာလံုးမ်ား သံုး၍ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း သမိုင္းေၾကာင္းအရ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္မည့္ တိက်ၿပီး ျမင္သာ ထင္သာ ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ရလဒ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စိတ္အား ထက္သန္မႈ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္မ်ားသာ ကုန္လြန္သြားခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိၿပီး၊ တိုင္းျပည္မွာ စစ္အစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္ အကူအညီ ကင္းမဲ့ေနေသာ သားေကာင္ ျဖစ္ေနရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ခ်က္ျပည္ေထာင္စု အႀကီးအကဲေဟာင္း Vaclav Havel ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဟာင္း Desmond M Tutu တို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ ယိုယြင္းေနေသာ အေျခအေနကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံစာ ေရးသားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ တုိင္းျပည္၏ ျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာ၏ အေသးစိတ္ကို ပံုေဖာ္ ေပးခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ လံုးဝ မေအာင္ျမင္မႈကို သြယ္ဝိုက္၍ မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ တိုင္းျပည္၏ ျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာ၏ အေသးစိတ္ကို ပံုေဖာ္ေပးခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ လံုးဝ မေအာင္ျမင္မႈကို သြယ္ဝိုက္၍ မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ Havel/Tutu အစီရင္ခံစာသည္ ယေန႔ ကမာၻေပၚတြင္ အရက္စက္ဆံုး စစ္အာဏာရွင္ အေပၚ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာပင္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဟီး႐ိုးအင္း ထုတ္ေသာ ထိပ္ဆံုးမွ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ ႀကီးမားစြာ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္သည္ စစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးၾကရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး၊ မိသားစု အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္မ်ား မရွိပါ။ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေသာ လူသတ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အတင္း အဓမၼ လုပ္အား ေပးေစျခင္းမ်ားသည္ ႐ိုးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ HIV/AIDS သည္ တိုင္းျပည္၏ အဓိက ျပႆနာျဖစ္ၿပီး၊ ကမာၻေပၚတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကုလ သမဂၢ အစီရင္ခံစာသည္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

ကုလ သမဂၢသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သံတမန္ မစ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အႏွစ္ မပါေသာ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္သည္ႏွင့္ အမွ်၊ ႏွစ္မ်ားသည္သာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေပၚ ကုန္လြန္ လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ က်က် ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔မွာလည္း မတရား လုပ္ခံရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ကပင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၎ေပးရမည့္ အလွဴေငြမ်ားကို မေပးသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္တြင္မူ အေမရိကန္သည္ ဤႏိုင္ငံေရးအရ အရည္အခ်င္း မရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး၏ ဘီလီယံနား ကပ္ေနေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ၂၂ % ကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ အဓိက စပြန္စာ ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ ဘီလီယံခန္႔ သံုးေနေသာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ျခစားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ အလုပ္ မျဖစ္ေသာ ကုလ သမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးမွာ အျမင္မ်ား ေဝဝါးလ်က္ ရွိသည္။ အမွန္တရားကို ရွင္းရွင္း ေျပာရလွ်င္ ကုလ သမဂၢသည္ အလွဴဒါန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ လြဲ၍ လူသားမ်ား အေျခအေန တုိးတက္ေရး အတြက္ မလုပ္ႏိုင္ေပ။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢကို အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ ကုလ သမဂၢ၏ မူရင္း ခ်ာတာပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပန္ၾကည့္၍ ျပဳျပင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ခ်ာတာတြင္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသား သိကၡာႏွင့္ တန္ဖိုး၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ သာတူ ညီမွ်ေရး၊ ႏိုင္ငံႀကီး ငယ္မဟူ သာတူ ညီမွ်ေရးကို ေသခ်ာေစရမည္ဟု အာမခံထားသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလ သမဂၢ၏ သမိုင္းဝင္ က်႐ႈံးမႈသည္ ၎ခ်ာတာပါ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မည္မွ်ေလာက္ ေဝးကြာေနၿပီ ဆိုသည္ကို ျပသျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးက ၎၏ ခ်ာတာကို ဦးထိပ္ ပန္ဆင္ေသာ အဖြဲ႕ႀကီး မျဖစ္မခ်င္း ေပးရမည့္ ေငြကို မေပးသင့္ ေသးသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 13th September 2010

"တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမို အားေပး ခြင့္ျပဳမည့္ က႑မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာရင္းကို ျပန္လွန္ သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္" ဟု အႀကီးတန္း အစိုးရ တာဝန္ခံ တစ္ဦးက တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Lu Yajun က ရွန္ဟိုင္းတြင္ ကြန္ဖရင့္ တစ္ခု၌ ေျပာၾကားရာတြင္ စာရင္းကို ျပန္လွန္ သံုးသပ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္မွာမူ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုသည္ ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိး ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Lu က ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 12th Sept 2010

ျမန္မာ အစိုးရ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ ၅ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အၿပီး တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက "မိမိတို႔၏ နယ္ျခား တေလွ်ာက္တြင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္႐ွားမႈ ျပဳလုပ္မည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႕ကိုမွ် ေထာက္ခံ အားေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဘဂ်င္းက အာမခံခဲ့သည္'' ဟု ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳစကား ဆိုခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ ေကာ္ေဇာနီခင္း  ႀကိဳဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ အိမ္ျပန္သြားသည္အထိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အေသးစိတ္ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္မူ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ စစ္အစိုးရ၏ အဓိက မဟာမိတ္၊ သံတမန္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အရ ေထာက္ခံ အားေပးသူ ပင္မရင္းျမစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားကို စာမ်က္ႏွာေပါင္း မ်ားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေဘဂ်င္းက ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ေၾကာင္းကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ တင္းၾကပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ မီဒီယာက ကိုယ္႐ွိန္ သတ္၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၎၏ ခရီးစဥ္တြင္ အဆိုပါ ေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံပိုင္ New Light of Myanmar သတင္းစာက "ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ မစၥတာ ဟူက်င္းေတာင္တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိစၥကို အထူး ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္'' ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္သည္ဟု သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိလိမ့္မည္ဟု အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဟူက်င္းေတာင္က ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကပင္ စ၍ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ကူးေျပာင္းရန္ အဓိက အဆင့္ အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေနသည္။ အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္၍ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အာဏာ စြန္႔မည့္ လကၡဏာ အနည္းငယ္မွ်သာ ျပသခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။        

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 13th Sept 2010

  ေတာင္ကိုးရီးယား ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕က တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ ေရေဘးဒဏ္ ခံရေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယားအတြက္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုး႐ွိ ဆန္ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမမ်ား ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အဆိုပါ လကၡဏာသည္ လေပါင္းမ်ားစြာ တင္းမာမႈမ်ား ႐ွိေနရာမွ ေနာက္ဆံုး တိုးတက္မႈ လကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕သည္ ေသာၾကာေန႔က ေျမာက္ကိုးရီးယား ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ျဖင့္ ၁၉၅၀-၅၃ စစ္ပြဲ အတြင္း ကတည္းက ကြဲကြာေနသူမ်ား ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုေရးအတြက္ စကားေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္ စတင္ရန္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက တစ္ပတ္ခန္႔က အႀကံျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ေပးမည့္ အကူအညီသည္ ဝမ္ ၁၀ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၈.၃ သန္း) တန္ဖိုး ႐ွိၿပီး ဆန္တန္ခ်ိန္ (၅၀၀၀)၊ ဘိလပ္ေျမ တန္ခ်ိန္ (၁၀၀၀၀) ႏွင့္ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲထုပ္ (၃) သန္း ပါဝင္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီ အႀကီးအကဲ Yoo Chong-Ha က သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားက ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ စစ္ေရး ကိစၥတြင္ အသံုးျပဳမည္ ဟု သံသယ ႐ွိရသည္။

"ေျမတူးစက္ေတြ ေတာင္းဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္တယ္၊ ၾကက္ေျခနီ မဟုတ္ဘူး၊ အစိုးရ ျဖစ္လိမ့္မယ္'' ဟု Yoo  က ေျပာသည္။

ယခု ေပးသည့္ ဆန္သည္ လူႏွစ္သိန္းအား ရက္ (၅၀) ေကၽြးေမြးႏုိင္ၿပီး၊ ေရႀကီးခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ နယ္စပ္႐ွိ Sinuiji ၿမိဳ႕သို႔ တိုက္႐ိုက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု Yoo က ေျပာသည္။

ယခု ေပးေသာ အကူအညီမ်ား အတြက္ ေငြကို ေတာင္ကိုးရီးယား အစိုးရက က်ခံေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မတ္လ အတြင္းက ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ကာ ေရတပ္သား ၄၆ ဦး အသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယားက တိုပီဒိုျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုးလ္က စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၂ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ တင္းမာ ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စြပ္စြဲမႈကို ၿပံဳယမ္းက ျငင္းဆန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာ အပတ္က ေတာင္ကိုးရီးယား ေရလုပ္သားမ်ားကို ေျမာက္ကိုးရီးယားက ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂ ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး အစီအစဥ္သစ္မ်ားကို ၿပံဳယမ္းက ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ဆိုးလ္က ေပးမည့္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္က ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ေသာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္း မ႐ွိဟု Yoo  က ဆိုသည္။ အကယ္၍ ၂ ဖက္စလံုး သေဘာ တူညီမႈ ရ႐ွိပါက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေနာက္လ မတိုင္မီ ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ၂ ပိုင္း ကြဲသြားသည့္ ကိုးရီးယား စစ္ပြဲအၿပီး ေျမာက္ဖက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုသည့္ ေတာင္ကိုးရီးယား ၈ ေသာင္းခန္႔မွာ ၎တို႔အနက္ ႏွစ္စဥ္ ၄၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုး ကြယ္လြန္လ်က္ ႐ွိသည္ဟုလည္း Yoo က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Nation, 12th Sept 2010

ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရန္ အတြက္ ဘန္ေကာက္အား အသံုးျပဳျခင္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံက ကန္႔ကြက္လိုက္ၿပီး အဓိက စာေရးသူ၏ ဗီဇာကိုလည္း ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔က ရ႐ွိေသာ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

အမွန္တရား အေပၚ ဖုံးကြယ္ လွည့္စားျခင္း (သို႔) ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရးဟု ေခါင္းစဥ္ ေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ရန္ အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္း FCCT  တြင္ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ က်င္းပရန္ ပဲရစ္ အေျခစိုက္ Intrnational Federation  for  Human Rights က စီစဥ္ထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုပါ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲကို ကန္႔ကြက္ ထားေသာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္မည္၊ မျပဳလုပ္မည္ကို ႐ွင္းလင္းစြာ မသိရေသ&#