Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၁)

(30 Sept 2013 ရက္စြဲပါ Virginia Gazette မွ Louis Charbonneau,Reuters ေရးသားေသာ Myanmar says won’t allow political opening to spur serration violence ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Bernama News မွ 30 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Thailand hands over 15 illegal immigrants to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Reuters မွ 1 Oct 2013  ရက္စြဲပါ “Muslims in hiding as sectarian strife flares in Myanmar ” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ႏုိင္ငံေရးတံခါးကိုဖြင့္ေပးျခင္းမဟုတ္ဟုဆို

(30 Sept 2013 ရက္စြဲပါ Virginia Gazette မွ Louis Charbonneau,Reuters ေရးသားေသာ Myanmar says won’t allow political opening to spur serration violence ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္မႈအသစ္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအား ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က တနလာၤ ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ မွတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပြားေသာ ဘာသာေရးအရတင္းမာမႈမ်ား၌ ဗုဒၶဘာသာ လူအုပ္ႀကီးက ေနအိမ္မ်ားမီး႐ႈိ႕ၿပီး၊ ဗလီအားဝိုင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူစုခဲြခဲ့ၿပီးေနာက္ မြတ္ဆလင္မ်ား ေၾကာက္႐ြ႕ံ၍ ပုန္းေနၾကရသည့္ ျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ျပႆနာဖန္တီးမဲ့လူေတြကေတာ့ အၿမဲရွိတက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ တံခါးဖြင့္မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျခားနားတဲ့ တိုင္းရင္းသားနဲ႕ ဘာသာေရးအသိုင္းအဝုိင္းၾကားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈကို လႈံေဆာ္တဲ့မည္သူ႔ကိုမဆို ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု နယူးေယာက္၌ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္္ က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လမွစ၍ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားၾကား ရန္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုးလူ ၂၃၇ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၅၀၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရပါသည္။

အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အမည္ခံအရပ္သား အစိုးရ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားနည္းေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက ႏုနယ္ၿပီး အမွားမခံတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သမၼတႀကီးက လူတုိင္းအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပံုကို အေလးအနက္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ၎ ကေျပာပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားၾကား ရန္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၉၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီလက ျမန္မာအစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္မွ တရားမဝင္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာမ်ားက ႐ႈျမင္ၾက ပါသည္။

ကုလသမဂၢကမူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား “မိတ္ေဆြလံုးဝမရွိသူ (Virtually friendless)” အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားၾကား ရန္ပြဲမ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ အျခား ေနရာမ်ားသို႔ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး အျခားမြတ္ဆလင္ အုပ္စုမ်ားကိုပါ ပစ္မွတ္ထားလာၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္း ၆၀ ရွိသည့္အနက္ ၅% ခန္႔မွာ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ က ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ထင္သာျမင္သာေသာ တိုးတက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အားလံုးနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ ဦးတည္ေနပါၿပီ။ ေနျပည္ေတာ္မွာ မၾကာေတာ့တဲ့ ကာလအတြင္း တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေအာင္ပြဲခံႏုိင္မည္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္” ဟု ၎က ၁၉၃ ႏုိင္ငံပါဝင္ေသာ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၎ကေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးမႈ အသစ္စတင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ အားလံုးပါဝင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ မၾကာမီစတင္ေတာ့မည္ဟု ဆိုပါသည္။

“ေနာက္လာမယ့္ ေျခလွမ္းဟာ လြယ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္မထားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြ ထိုက္တန္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလမ္းကို ေလွ်ာက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးပါၿပီ” ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

အစိုးရက အက်ဥ္းသားမ်ားထပ္မံလႊတ္ေပးေရးကိုလည္း ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံထားရသူေတြကို ဒီႏွစ္မကုန္မီ လႊတ္ေပးႏုိင္ေအာင္ စီစစ္ေရး လုပ္ငန္းကို လွ်င္ျမန္စြာလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ၎ကပင္ ဆုိပါသည္။

 


တရားမဝင္ေနထုိင္သူ ၁၅ ဦးကို ျမန္မာသို႔ ထိုင္းလဲႊေျပာင္းေပး

(Bernama News မွ 30 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Thailand hands over 15 illegal immigrants to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ တရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူ ၁၅ ဦးကို ထိုင္းႏိုင္ငံက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု Thai News Agency ကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၅ ဦးကို မယ္ဆိုင္ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္အၾကား ထုိင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေပၚတြင္ ထိုင္းလက္ေထာက္ရံခ်ဳပ္ စန္တီပန္ဆြတ္ ႏွင့္ ခ်င္း႐ိုင္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔က ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ လူကုန္ကူးခံရေသာ တရားမဝင္လုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရာဇဝတ္ မႈေၾကာင့္ထိုင္းႏုိင္ငံဖက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု TNA သတင္းဌာနအဆိုအရ သိရွိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပန္ပို႔ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ေရး၊ နယ္ျခားတစ္ေလွ်ာက္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ကိုင္တြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ နယ္ျခားလံုၿခံဳေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး၊ အာဆီယံအသိုင္းအဝုိင္း ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းမႈကို အလြယ္တကူေခ်ာေမြ႕ေစလိမ့္မည္ဟု ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးကေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဖက္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရွိေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖက္မွ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အေျမာက္အမ်ားရွိေနသည္ဟု လံုၿခံဳေရးသတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါ သည္။


သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေရး တင္းမာမႈေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား ပုန္းေအာင္းေနရ

(Reuters မွ 1 Oct 2013  ရက္စြဲပါ “Muslims in hiding as sectarian strife flares in Myanmar ” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခုေနာက္ဆံုးဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားမႈတြင္  မြတ္ဆလင္ေန အိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီး၍ ဗလီကို ဝိုင္းထားေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူအုပ္ႀကီးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူစုခြဲခဲ့ ၿပီးေနာက္ မြတ္ဆလင္မ်ားမွာ ၄င္းတို႕ေနအိမ္မ်ား၌ ပုန္းေအာင္းေနထုိင္ေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တပ္မေတာ္အစိုးရေနရာတြင္ အစားထိုးအာဏာရလာေသာ အရပ္ဖက္အစိုးရလက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေသးသိမ္ေအာင္ အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ္ျငားလည္း ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကုိင္သူ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂဆရာ master mind မ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ေအာက္ေျခမွ ဆူပူအၾကမ္းဖက္သူ အခ်ိဳ႕ကိုသာ ဖမ္းဆီးေနသည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႔က အၾကမ္းဖက္လူအုပ္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေသနတ္မိုးေပၚေထာင္ေဖာက္၍  လူစုခြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕၏အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိေနဆဲဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ လံုၿခံဳေရးသတင္းရပ္ကြက္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ ကီလိုမီတာ ၂၆၀ အကြာရွိ သံတြဲၿမိဳ႕သည္ ပဋိပကၡေဘးသင့္ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပႆနာအႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အေလ်ာက္  အေသးစား ပဋိပကၡတစ္ခုက လူထု၏ ေဒါသကို ဆြေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အရင္အႀကိမ္ေတြတုန္းကလိုဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထိတ္ထိတ္္လန္႔လန္႔နဲ႕ အိမ္ထဲမွ  ပုန္းေနၾကရပါ တယ္။ လူ ၂၀၀ ေလာက္ပါဝင္တဲ့ အၾကမ္းဖက္လူအုပ္ထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႕က မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္း အုပ္ထားၿပီး မီးတုတ္ ေတြကိုင္ထားပါတယ္ ” ဟု ကမန္မြတ္ဆလင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇံလွက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

စေနေန႔ညက ၄င္း၏ အိမ္ေရွ႕တြင္ လာရပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တစ္စင္းကို တားျမစ္ရာမွ ဗုဒၶ ဘာသာကို ေစာ္ကားသည္ဟူေသာ ေကာလဟာလမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ကာ ျပႆနာထဲသို႕ အလိုအေလ်ာက္ ပါဝင္က် ေရာက္သြားခဲ့ရသည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ငပလီကမ္းေျခသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ  ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ ေလဆိပ္တည္ရွိရာ  သံတြဲၿမိဳ႕တြင္  ၄င္းအၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္  ထိခိုက္ ေသဆံုးမႈ မရိွဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အမ်ားစုပါဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႕အၾကား  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလ အတြင္း အႀကီးစားအဓိကရုဏ္း ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္  ၁၉၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ဧၿပီလတြင္ အစိုးရက  ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

ကုလသမဂၢကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဖိႏွိပ္ခံရဆံုး မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ ေပးထားသည္။

ရခုိင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာတို႕အၾကားမွ ပဋိပကၡသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး  မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္တို႔ကို ပစ္မွတ္ထားေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ကမန္းတို႕မွာ  မြတ္ဆလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႕ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္ျခင္းမတူဟု သိရွိရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေရသန္း ၆၀ တြင္ ခန္းမွန္းေျခ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားကမူ “ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္မ်ိဳးတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မြတ္ဆလင္ကိစၥျဖစ္ေစ၊ တရုတ္ကိစၥျဖစ္ေစ စိုးရိမ္ပူပန္ရန္  မလိုေၾကာင္း  ေနာက္ကြယ္မွ အာဏာရွင္ (သို႔) အစိုးရ (သို႔) အာဏာပိုင္မ်ားက ၄င္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာမူဝါဒမ်ားကို  လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်မွတ္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ကြက္ေက်ာ္ျမင္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါက ႏုိင္ငံေရး ပေယာဂဆရာႀကီးမ်ား၏ ကြက္ေက်ာ္ရိုက္ျခင္းကို ခံရကာ  အသံုးခ်ခံဘဝသို႕ေရာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ” သတိေပး ေျပာဆိုထားပါသည္။


 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Q & C
Document

Snapshot of the item below:
Q & C