Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့ ေပမည္ေလာ။ ဝါရွင္တန္ အေျခစိုက္ သိပၸံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လုံၿခံဳမႈ႒ာန (ISIS) လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ႏ်ဴကလီးယား ပုိင္ဆုိင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ လုိလားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားအား အသိေပး ထုတ္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ 

ဤအခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး သုံးသပ္ပါက မ်ားစြာ ေပၚလြင္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုပ္စုိးလ်က္ရွိေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားေပးျခင္းကုိ မ်ားစြာ ခံစားေနၾကရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ အီရန္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွား တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ကုိ နမူနာ သုိ႔မဟုတ္ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူၾကသည္။ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္၏ အီရတ္ႏုိင္ငံ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ကုိလည္း အေတြ႕အႀကံဳအျဖစ္ ထားရွိၿပီး ျပည္ပရန္ကုိ အဟန္႔အတားျပဳႏုိင္ရန္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပုိင္ဆုိင္ထားမွ ျဖစ္မည္ဟု သေဘာေပါက္ ထားၾကပါသည္။ 

မႏၱေလးၿမိဳ႕အနီး (ေနျပည္ေတာ္တစ္ဝန္း) တြင္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းစဥ္ ဓာတ္ပုံ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ISIS က ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။  

ႏ်ဴကလီးယား ျပန္႔ပြားမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေဒးဗစ္ေအာဘရုိက္ႏွင့္ ေပါလ္ဘရန္နင္ တုိ႔က လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ပုန္းလ်ိဳးကြယ္လ်ိဳး ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံႏွင့္ ျပည္ပမွ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာပုိင္း ဆုိင္ရာမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳပမ္းခဲ့ပုံမ်ား ပါဝင္သည္။  

အစီရင္ခံစာကုိ "ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ တပ္ဆင္လုိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တိတ္တဆိတ္ ဆက္သြယ္ေနေသာ ႏုိင္ငံ (အဆင္ျမင့္ နည္းပညာ ႏွင့္ ပေဟဋိဆန္ေသာ အေထာက္ အပံ့ေတြ ရယူေနသည့္ ႏုိင္ငံ)" ဟူ၍ အမည္ေပး ထားပါသည္။

ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ အနည္းငယ္ကပင္ ႏ်ဴကလီးယား တပ္ဆင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား (သုိ႔မဟုတ္) ဒုံးက်ည္ အစီအစဥ္မ်ား စီမံခဲ့သည္။  သုိ႔ျဖင့္ အထီးက်န္ ႏုိင္ငံအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာ အရ သိရပါသည္။  

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာသည္ ရုရွား အဏုျမဴ စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ ႏွင့္နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ အဆုိပါ စာခၽြန္လႊာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ပညာေပးေရး ဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္၊ ႏုိင္ငံအက်ိဳးျပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၁၀- မီဂါဝပ္ ႏ်ဴကလီးယား သုေတသန ဓာတ္ေပါင္းဖုိတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္၌ လုိအပ္ေသာ အတတ္ပညာမ်ား ရရွရွိေအာင္ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ရန္တုိ႔ ပါဝင္သည္။  

ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က စတင္၍ တုိးျမႇင့္လာခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ နမ္ေခ်ာင္ဂန္း ထရိတ္ဒင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္မွာပင္ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီက အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိတ္ဆုိ႔တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ေနသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္ကုိရီးယား က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ ဟူေသာ တိက်သည့္ သက္ေသမရရွိခဲ့ေပ။ ဧၿပီလအတြင္း ဝါရွင္တန္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ႏ်ဴကလီးယားလုံၿခံဳေရး ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အိႏၵိယ အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မုိဟန္ဆင္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏ်ဴကလီးယားဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး ကိစၥမ်ားကုိ မည္သုိ႔ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။  

အိႏၵိယအစုိးရသည္ ပါကစၥတန္၊ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ အီရန္တုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယား မျပန္႔ပြားေရး ကိစၥမ်ားအေပၚအေလးထားလ်က္ ရွိပါသည္။ 

N Korea role in Myanmar N-plot? ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိ ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 6th February 2010       

အျငင္းပြား ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ရွိ ကမ္းလြန္ေရျပင္ ပိုင္နက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ား ထြက္ဆုိရန္ ယခုႏွစ္ကုိ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ ေပးလုိက္ပါသည္။

          ၎တုိ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျငင္းပြားေနေသာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္သည္ မထုတ္ယူရေသးေသာ ႀကီးမားသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ အရံသိုက္မ်ား ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။ ႏွစ္အတန္ၾကာ အျငင္းပြား ေနမႈေၾကာင့္ ရွာေဖြထုတ္ယူမႈ မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။

          အျငင္းပြားဇုန္အတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ျမန္မာ ေရတပ္က လႈပ္ရွားခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခဲ့ေသာ ထိပ္တန္း အေမရိကန္ ေရွ႕ေနအဖဲြ႕မွ တစ္ဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံက တရားစဲြဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပင္လယ္ျပင္ ဥပေဒဆုိင္ရာ နုိင္ငံတကာ ခံု႐ုံးက ျမန္မာတုိ႔၏ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ စဥ္းစားေနျခင္းအား ႐ုတ္တရက္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ပါသည္။

          ယခုအခါ ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ ဆုိင္ရာ ညီလာခံ ဥပေဒအရ ျပႆနာကုိ ကိုင္တြယ္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ ခံု႐ုံးက ဇူလုိင္ ၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ တင္ျပန္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္အထိ ခုခံ ေခ်ပခြင့္ ေပးထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္မည့္ လကၡဏာ မရွိပါ။

          ခံု႐ုံး၏ ယခင္ အပတ္က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေနာက္ထပ္ ခုခံ ေခ်ပလုိသည္မ်ား ရွိပါက ျမန္မာတုိ႔၏ ၂၀၁၀ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ ထြက္ခ်က္အေပၚ တုန္႔ျပန္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ ၂၀၁၀ မတ္လ ၁၅ ရက္အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံကလည္း ၂၀၁၀ ဇူလုိင္ ၁ ရက္အထိ တုန္႔ျပန္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 6th February 2010

          ျမန္မာႏုိင္ငံ မာတာဘန္ (Martaban) ပင္လယ္ေကြ႕ရွိ ဓာတ္ေငြ႕ တူးစင္သည္ ၎၏ တြင္းအသစ္မွ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္လုနီးပါး ရွိေနၿပီဟု တရားဝင္ ျမန္မာ မီဒီယာမ်ား၏ အဆုိအရ သိရွိရပါသည္။

          ႏုိင္ငံပုိင္ New Light of Myanmar သတင္းစာ ေဖာ္ျပမႈတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ တြင္းသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိေသာ္လည္း မေလးရွား ကုမၸဏီသုိ႔ လုိင္စင္ ခ်ေပးထားေသာ M-1 လုပ္ကြက္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု စီးပြားေရး အကဲခတ္မ်ားက ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးပါသည္။

          မေလးရွား ကုမၸဏီ Rimbunan Petrogas သည္ ၂၀၀၈ တြင္ M-1 လုပ္ကြက္၌ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အျခား ကုမၸဏီ တစ္ခု စြန္႔ခြာသြားေသာ ေနရာကုိ ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          အေမရိကန္ စြမ္းအင္ ဘီလူးႀကီး Exxon Mobil ၏ လုပ္ငန္းခဲြ Esso သည္ အဆုိပါ ေနရာတြင္ စီးပြားျဖစ္ မထြက္ရွိႏုိင္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး စြန္႔ခြာျခင္း မျပဳမွီ ရွာေဖြေရးလြန္ တူးစက္ ၂ ခုျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ သုိက္ကုိ စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

          ဓာတ္ေငြ႕သုိက္ ရွာေဖြ တူးေဖာ္ျခင္းတြင္ Rimbunan Petrogas ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ IGE သည္ စင္ကာပူတြင္ လ်ဳိ႕ဝွက္ မွတ္ပံုထားေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္၍ အဆုိပါ IGE ကုိ စက္မႈ ၁ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ား ျဖစ္သည့္ ေနေအာင္ႏွင့္ ျပည္ေအာင္က ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy news, 6th February 2010

          မေလးရွား ကုမၸဏီသည္ ေရႊကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္မွ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိ႔လႊတ္မည့္ ပိုက္လုိင္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ကမ္းလြန္တြင္ ပင္လယ္ျပင္ တုိင္းထြာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

          TL Geohydrographics ကုိ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္သူ ေတာင္ကုိရီးယားပိုင္ ေဒဝူး အင္တာေနရွင္နယ္က ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          မေလးရွား ကုမၸဏီ၏ တုိင္းတာေရး သေဘၤာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္အထိ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း ကမ္းလြန္ကုိ ငါးဖမ္းေဘၤာမ်ား မဝင္ရ သီးသန္႔ဇုန္အျဖစ္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေၾကညာ ထားပါသည္။

          ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မွ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း ကမ္းစပ္အထိ ပင္လယ္ ေရေအာက္တြင္ ကီလုိမီတာ ၈၀ ခန္႔ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

          ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သူ China National Petroleum Corporation CNPC က ေျပာၾကားရာတြင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း ဆိပ္ကမ္းအသစ္မွ ျမန္မာျပည္ကုိ ျဖတ္၍ တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ သြယ္ တန္းမည့္ ေရနံ ပိုက္လုိင္းႏွင့္ ယွဥ္၍ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းကုိ သြယ္တန္းသြားမည္ဟု ဆုိပါသည္။

          TL Geohydrographics သည္ Sapura Crest Petroleum ၏ လုပ္ငန္းခဲြတစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မေလးရွား ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 6th February 2010

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိေသာ စီးပြားေရးသမား မ်ားထံ ႐ုတ္တရက္ လဲႊေျပာင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းသည္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳလဲစဥ္က ႐ုရွားတုိ႔၏ မညႇာမတာ ခဲြျခမ္းေဝမွ်မႈႏွင့္ တူညီေၾကာင္း ႏႈိင္းယွဥ္ သံုးသပ္ျခင္း ခံေနရပါသည္။

          ႏုိင္ငံေတာ္က လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားသည့္ အဓိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ ေလာင္စာဆီ တင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အခ်ဳိ႕ကုိ စစ္ဖက္ အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား မိတ္ေဆြမ်ားထံ လတ္တေလာ လဲႊေျပာင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

          ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးကုိ ျမင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမည္ဟု အစုိးရ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ လူထုအား တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း (သုိ႔) မည္မွ် ေပးေခ်ရေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ (သုိ႔) လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ပုဂၢလိက လက္သစ္မ်ားအား လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳသည့္ သက္တမ္းကာလ စသည့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရွိဘဲ လဲႊေျပာင္း ေရာင္းခ်မႈမ်ား ေပၚထြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

          ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး မူဝါဒမ်ား၏ အႀကီးမားဆံုး အႏၱရာယ္မွာ အစုိးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိေသာ ေရာင္းရင္း မိတ္ေဆြမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ခၽြတ္ယူျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္း စေသာ အႀကီးစား ခုိးယူမႈ ဇာတ္လမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္သူ စီးပြားေရး ပညာရွင္ Sean Turnell က ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အဆုိပါ ကိစၥမ်ဳိးသည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အင္အားႀကီး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရး သမားမ်ား အလႊာကုိ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈ ဆုိးက်ဳိးကုိ ယေန႔တုိင္ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ ဆုိသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္ပါ ဥပမာသည္ အတိအက်ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသေၾတးလ် Macquarie University မွ စီးပြားေရး ပါေမာကၡ Turnell က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎သည္ ျမန္မာ စီးပြားေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာ ကုိ ျပဳစုခဲ့သည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.