Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၁၄.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားအလာေကာင္းေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတု႔ံေႏွး

(Kyodo News မွ 13 feb 2013 ရက္စြဲပါ “Firms hesitant on Myanmar despite potential” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားအလာေကာင္းေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတု႔ံေႏွး

(Kyodo News မွ 13 feb 2013 ရက္စြဲပါ “Firms hesitant on Myanmar despite potential” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit - Kyodo News

ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ထိပ္တန္းအမႈေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူ ၁၄၀ ခန္႔လိုက္ပါသြားေသာ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၆ ရက္ ၾကာျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား ခရီးမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေစရန္ အဓိက ရည္႐ြယ္ ေသာ္ျငားလည္း တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနေသာ အာရွ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခါင္းျပဴစ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ျမန္မာေစ်းကြက္သို႔ဝင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ား တံု႔ဆိုင္းေနသည့္ လကၡဏာရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ လူဦးေရသန္း ၆၀ ဝန္းက်င္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာေကာင္းကို ေကာင္းစြာသိရွိေနၾကသည္။

ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း JCCI ဥကၠ႒ ရွီ႐ိုဆာဟီနာက “ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဘန္ေကာက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နဲ႔ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ဟႏိြဳင္း ထက္ ၅ ႏွစ္ေလာက္ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တံခါးပိတ္ထးၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ  နယ္ပယ္တြင္ ကာလၾကာရွည္ အေဝးႀကီး ျပတ္က်န္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္သည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးရန္ အလားအလာႀကီးမားေနျခင္းကို ျပသေနသည္။

ကီဒန္ရင္ စီးပါြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ဟိ႐ိုမာဆာ ယိုနီကူရာ က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ဝယ္ရွိ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေကာင္းျမင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

“ေတာင္တက္တာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခုမွ ေတာင္တက္ဖို႔ ခရီးစ႐ံုပဲ ရွိပါေသးတယ္။” ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

JCCI ဥကၠ႒ အာဆာဟီနာက “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သေဘာက်စရာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ စာတက္ေျမာက္ႏႈန္း ၉၀% ေက်ာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္သည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအရွိန္ျမႇင့္ရန္ လြယ္ကူေစလိမ့္မည္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပါြးေရးစီမံကိန္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းကဲ့သို႔ က႑မ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးမႈမ်ား ခိုင္မာလာပါက အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို အခ်ိန္တစ္ဝက္ႏွင့္ လိုက္မွီသြားလိမ့္မည္ဟု အာဆာဟီနာ က ယံုၾကည္ထားပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၎၏ ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံစရာ အေကာင္းဆံုးေနရာ တစ္ခုဟု ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈက႑ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား  တိုးခ်ဲ႕မည့္အစီအစဥ္ မ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ထံုးစံအတိုင္း တု႔ံဆိုင္း ေနၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၉ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏတြင္ ၀.၅% မွ်သာ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္က ၃၅% ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားက ၇% အသီးသီး ရွိၾကသည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ တံု႔ဆိုင္းေနရျခင္းမွာ သံသယျဖစ္မႈေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေျခခံသည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဂ်ပန္ကို အမွန္တကယ္အားကိုးတာ ဟုတ္ရဲ႕လား” ဟု ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးက ေမးခြန္းထုတ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရႀကီးစိုးစဥ္ကာလ၌ပင္ တစ္ရင္းတစ္ႏွီး ဆက္ဆံခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ တို႔သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း အပါအဝင္ အျခားနည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ အသာစီးယူသြားလိမ့္မည္ဟု သံသယရွိသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားလ်က္ရွိသည္။

******************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၁၄.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္လုိဟုထုတ္ေဖာ္

{Guardian သတင္းစာမွ 12 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Aung San Suu Kyi offers to mediate Burma peace talks ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာစစ္သေဘၤာမ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္

{Bangkok Post သတင္းစာမွ 13 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar warships to visit Phuket ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. Sing Tel က ျမန္မာတယ္လီကြမ္းလိုင္စင္ကို တင္ဒါတင္ထားေသာ္လည္း ရလာဒ္မသဲကြဲေသး

(Return News မွ 13 February 2013 ရက္စြဲပါ “Sing Tel says has expressed interest in Myanmar Telecom License” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္လုိဟုထုတ္ေဖာ္

{Guardian သတင္းစာမွ 12 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Aung San Suu Kyi offers to mediate Burma peace talks ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေနေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအဆုံးသတ္ေရးတြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းအတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေကအုိင္ေအတုိ႔အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးစာပြဲဝုိင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက တရားဝင္ဖိတ္ေခၚထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္(ျပည္ေထာင္စုေန႔) အခါသမယတြင္ ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္(ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ေန႔လည္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ သေဘာမ်ိဳးေနထုိင္ခဲ့ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ၎အေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၎၏ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းတြင္ရရွိထားေသာ ဂုဏ္ျဒပ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ေရးဆရာမ်ားကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၎က မိမိအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မည္သည့္ဘက္ကမွဝင္ေရာက္ ရပ္တည္လုိျခင္းမျပဳလုိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အစုိးရက မိမိအား တရားဝင္ဖိတ္ေခၚမႈျပဳမည္ဆုိပါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္သင့္သည္ဟု ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားက အႀကံျပဳေရးသားမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ သူမအား တုိက္ရုိက္ဖိတ္ေခၚမႈ ျပဳ၊ မျပဳဟူေသာကိစၥမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသးေပ။

အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္မည္ဆုိပါက ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္ တမူထူးျခားေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ဆႏၵျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိစၥကုိ သူမအေနျဖင့္ အေလးေပးေျပာဆုိမွသာ ထူးျခားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ကခ်င္တစ္မ်ိဳးတည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအားလုံး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ျပင္ပမွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေျပာဆုိေနၾကသလုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးဖုိ႔လည္း ေျပာဆုိေနၾကတာပါ” ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္(KPN) မွ Khon Ja ကေျပာသည္။

“ဖက္ဒရယ္မဟုတ္တဲ့ စနစ္ကုိ ဘယ္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကမွ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမျပဳၾကပါဘူး၊  ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေနတဲ့အခ်က္က အတူတူပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အေျခခံၿပီး ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွထူးျခားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ခြင့္တုိ႔ မရရွိေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္လုိေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသလုိ သူမ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္က်င့္သုံးလုိေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ပါဝင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ကာလၾကာရွည္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ  အစိုးရလက္ထက္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေကအုိင္ေအအုပ္စုတစ္ခုသာ သေဘာတူညီခ်က္မရရွိႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနသည္။ ကခ်င္သူပုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ေကအုိင္ေအ တုိ႔သည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္ရွိ စစ္မက္ပဋိပကၡက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ကုိင္သြားမည္ဟု ဆုိထားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အရည္အခ်င္းကုိ စိန္ေခၚလ်က္ရွိသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာစစ္သေဘၤာမ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္

{Bangkok Post သတင္းစာမွ 13 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar warships to visit Phuket ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္မႈ ၆၅ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္သေဘၤာ ႏွစ္စီး သမုိင္းဝင္ခရီးအျဖစ္ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရတပ္သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကဆုိသည္။

UMS 561 ႏွင့္ UMS 562 အမည္ရ ျမန္မာစစ္သေဘၤာႏွစ္စီးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ဖူးခက္ၿမိဳ႕သုိ႔ သုံးရက္တာမွ်သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စစ္သဘၤာမ်ားကုိ ထုိင္းေရတပ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္ ၃ မွ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားက ႀကိဳဆုိၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလုိလည္ပတ္မႈသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ျမန္မာစစ္သေဘၤာမ်ား ပထမဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္မႈျဖစ္သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္က ဆုိသည္။

“ယခုလုိလည္ပတ္မႈက ထုိင္းနဲ႔ ျမန္မာေရတပ္ႏွစ္ရပ္ အၾကားဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ သေကၤတကုိေဖာ္ျပသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိမုိပြင့္လင္းလာၿပီဆုိတဲ့အခ်က္ကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ျပသရာေရာက္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြ(ခရီးစဥ္အတြင္း) ျပဳလုပ္ၾကလိမ့္မယ္၊ ေရတပ္ပူးတြဲကင္းလွည့္မႈ ပထမဆုံးအႀကိမ္လုပ္ေဆာင္မယ့္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ႏုိင္ပါတယ္”ဟု သတင္းရင္းျမစ္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရသက္ေဆြလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သီးျခားသြားေရာက္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္ကဆုိသည္။ ၎သည္ ထုိင္းေရတပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Surasak Toonruangwong ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sing Tel က ျမန္မာတယ္လီကြမ္းလိုင္စင္ကို တင္ဒါတင္ထားေသာ္လည္း ရလာဒ္မသဲကြဲေသး

(Return News မွ 13 February 2013 ရက္စြဲပါ “Sing Tel says has expressed interest in Myanmar Telecom License” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Photo Credit - SPH

စင္ကာပူ တယ္လီကြမ္း လီမိတက္ Sing Tel က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ကို ရရွိရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုကာ အဆိုျပဳထားေသာ္လည္း ရလာဒ္မွာ မေသခ်ာေသးဟု ကုမၸဏီ စီအီးအို ခ်ဴဆြတ္ခြန္း က ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ႏွစ္ခု ခ်ေပးရန္ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေၾကာင္း သူမက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကသို႔ခ်ေပးမည့္ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ႏွစ္ခုအတြက္ အဆိုျပဳတင္ဒါတင္သြင္းသူ မူလက ကုမၸဏီေလးခုသာရွိေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ႏႈတ္ထြက္သြားၿပီး ေနာက္တြင္ အဆိုျပဳတင္ဒါတင္ရန္ ေနာက္ဆံုးရက္ကို ေနာက္ဆုတ္ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း တင္ဒါတင္ေသာ ကုမၸဏီ ၁၈ ခုခန္႔ ရွိလာခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

********************************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၁၄.၂.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“အခုလို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမျဖစ္ေတာ့ ျပည္သူေတြနစ္နာတာေပါ့။ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား မတင္ျပႏိုင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မရွိတဲ့ ေနရာမွာ )