Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၈.၈.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဒဂုန္တာရာ ျပည္သူမ်ားကို ပန္ၾကား

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို နိုးနိုးၾကားၾကား၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ စာေရးဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာက ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္စြဲျဖင့္ ပန္ၾကားလႊာ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား ေ၀ငွေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေနထိုင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁ ေႏြရာသီသို႔ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ အရွိန္တိုး၍ ျပန္လည္ ေတာက္ေလာင္လာခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ မ်ား ပိုမိုမ်ားျပား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ေၾကာင္း အသက္မ်ားစြာေသဆုံးေနရေၾကာင္းလည္း ယင္းေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါ ရွိသည္။

ဆက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ပိုမိုအသက္ေသေၾက၊ အုိးအိမ္၊ ပစၥည္း၊ ဥစၥာပ်က္စီးေစမည့္ အႏၱရာယ္ကို ေပးေတာ့မည္ဟု အမွန္တကယ္စိုးရိမ္လာၾကရေၾကာင္း ေသဆုံးသူမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အိုးအိမ္၊ ပစၥည္း၊ ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးရသည္မွာလည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အိုးအိမ္ ပစၥည္း၊ ဥစၥာမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးတြင္ ေသေၾကရသမွ် အသက္ဆုံးရႈံးရသမွ် အိုးအိမ္ပစၥည္း ဥစၥာတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသြးအသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ဆက္ၿပီးမခံ ၾကရေစရန္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အျမန္ဆုံးရပ္စဲပစ္ၾကဖို႔ မလုပ္မျဖစ္လို အပ္ေနၿပီး  သက္ဆိုင္ရာအားလုံး အခ်င္းခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္ရန္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း ယင္းပန္ၾကားလႊာ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုံးတြင္ “က်ည္ဆန္ၿခံဳ၍ မလုံ- ေမတၱာၿခံဳမွ လုံလိမ့္မည္” ဒဂုန္တာရာ ၇.၈.၂၀၁၁ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ ရွမ္းရဠ ဟု ပါရွိသည္။

NZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

က်ပ္ငါးသိန္းသုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္ ADSL အင္တာနက္လုိင္း

ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔စ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ရာ  အစည္းအေဝးသုိ႔တက္ေရာက္လာေသာ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕က Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ က်ပ္ ၅ သိန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ရန္ ဆုံးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ (ADSL) အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ ယခင္က က်ပ္ ၁၅ သိန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၇ သိန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ရန္ တရားဝင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ဝယ္ယူသူနည္းပါ သျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ ကုမၸဏီလီမိတက္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ က်ပ္ ၅ သိန္း သုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေစ်းထပ္မံေလ်ာ့ခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ (ADSL) အင္တာနက္လုိင္းတြင္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း 128 Kb, 256 Kb ႏွင့္ 512 Kb ဟူ၍ သုံးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ FTTX အင္တာနက္လုိင္းဝယ္ယူလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၇ သိန္းခြဲျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ မၾကာမီကာလမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာရန္ရွိသည့္ ငါးသိန္းေအာက္ တန္ဖုိးနည္း ဂ်ီအက္အမ္ဖုန္းမ်ားတြင္လည္း အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ တစ္ခါတည္း ထည့္သြင္းေပးသြား ရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လွ်ပ္စစ္မီတာခႏွင့္ ေရခြန္မ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွေပးေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္

လွ်ပ္စစ္မီတာခႏွင့္ ေရခြန္အစရွိေသာ အခြန္အခမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ လူကုိယ္တုိင္သြားေရာက္တန္းစီ ေပးသြင္းေနရျခင္းမ်ားမွ အြန္လုိင္းမွေပးသြင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရတနာပုံဝက္ဘ္ေပၚတယ္မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင္ေအာင္မွ ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခႏွင့္ ေရခြန္အစရွိေသာ အခြန္အခမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ ေပးသြင္းႏုိင္ရန္ ၾကားခံအျဖစ္ ဘဏ္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ရာ အြန္လုိင္းမွေငြေပးသြင္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(AGD)ဘဏ္ တုိ႔တြင္ ေငြစာရင္းစာအုပ္ ျပဳလုပ္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေငြစာရင္းစာအုပ္တြင္ မိမိ ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏကုိ ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္ကာ ဘဏ္မွေပးေသာ Pin Code နံပါတ္ျဖင့္ ရတနာပုံေပၚတယ္ ဝက္ဆုိဒ္ေပၚမွ အခြန္ေငြမ်ား ေပးေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ရတနပုံေပၚတယ္ဝက္ဆုိဒ္ကုိ အသုံးျပဳကာ အြန္လုိင္းေပၚမွ ဂ်ီအက္အမ္ ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းမ်ား၏ အခြန္ေငြ ေပးေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရတနာပုံဝက္ဘ္ေပၚတယ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(AGD)ဘဏ္ တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးရဲမင္းဦးက ဖုန္းေဘလ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခကုိ ဖုန္းအခြန္ ၁ ႀကိမ္ ေပးေဆာင္လွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

                                                                                                                Ref : Flower News

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သံ႐ုံးမ်ား အာဆီယံအလံလႊင့္တင္အစီအစဥ္ ထိုင္းမပါဝင္

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၈။

              အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမွ အာဆီယံအလံ စတင္ အသုံးျပဳရန္ လမ္းညႊန္မႈအရ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ သံ႐ုံမ်ားတြင္ အာဆီယံအလံ စတင္လႊင့္ထူျခင္း အခမ္းအနားကုိ  ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕တည္ေထာင္ၿပီး ၄၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ကုိယ္စားျပဳအလံကုိ သီးျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ကုိယ္စားျပဳအလံကုိ အျပာေရာင္ေအာက္ခံထားကာ ယခင္အာဆီယံအမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အလံတြင္ပါရွိေသာ အျပာ၊ အနီ၊ အျဖဴႏွင့္ အဝါေရာင္တုိ႔သည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အလံမ်ားမွ အဓိကအေရာင္မ်ားကုိ အသုံးျပဳထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆီယံဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အာဆီယံသံ႐ုံးမ်ားအေနျဖင့္ အင္ဒုုိနီးရွားသံ႐ုံးမွစတင္ကာ အာဆီယံအလံ လႊင့္တင္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပည္ေထာင္စု ရိပ္သာလမ္းရွိ အင္ဒုိနီးရွားသံ႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ထိုင္းသံရံုးတြင္မူ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔အထိ အာဆီယံအလံ လႊင့္ထူျခင္းမရိွသည့္ အျပင္  ထိုင္းႏိုင္ငံအလံကိုပါ တစ္ဝက္သာ လႊင့္ထူထားေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး မည္သည့္အတြက္ ထိုသို႔ လႊင့္ထူထားေၾကာင္းကို မသိရေခ်။

Moe Z

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႈပ္ခြင့္ ပုိေပးသင့္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၇။

လက္ရွိ အစုိးရအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုိမိုလႈပ္ရွားခြင့္ေပးကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး သြားသင့္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ စီးတီးတကၠသုိလ္၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွုင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တြင္ က်င္းပေသာ ဒီမုိကေရစီ အသက္သြင္းေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တြဲၿပီးလုပ္လို႔ရတာ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရဲ႕နဲ႔ ျငင္းစရာရွိတာ ဆက္ျငင္း၊ အစုိးရက လုပ္ခြင့္ျပဳသင့္တာ ဆက္လုပ္ခြင့္ေပးသင့္တယ္”ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္က ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအသားေပး လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းက ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမ ပုဂံသုိ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး အလည္အပတ္ ခရီးထြက္ခြာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မသိရသျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အနာဂတ္အလားအလာႏွင့္ ပက္သက္၍ သုံးသပ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဒိုင္ယာေလာ့ဆုိတာက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အေပးအယူရွိမွရမွာ”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုပါက လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႔အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္ အစုိးရ၏ ဖိအားေပးျခင္း ခံေနရသည္။

အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ဖူးေသာ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္၏ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံသင္တန္း၊ ျမန္မာသမၼတ အႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္၏ ဆင္းရဲမႈဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ တုိ႔သည္လည္း အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရဖူးသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဒီထက္ပုိလုပ္ခြင့္ရွိသင့္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ လက္ခံပါတယ္။ သူမ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ ေရးပုိလုပ္ခြင့္ရေအာင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမွာ မွတ္ပုံတင္သင့္တယ္ ထင္တာပဲ”ဟု အသက္ ၂၅ ႏွစ္ အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ ပန္ၾကားထားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က တရား၀င္ရပ္တည္ေရးကိစၥကို ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီသုိ႔ မၾကာမီ တင္ျပသြားရန္ ရွိေၾကာင္း ပါတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

TH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်

ဇူလို္င္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ တစ္ႏွစ္ထပ္မံတုိးျမႇင့္ရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္းကုိ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕မွ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအား လက္နက္မ်ားတင္ပုိ႔မႈကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ား မျပဳလုပ္ရန္တာျမစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွစ္တြင္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ပုိမုိျပဳလုပ္ခဲ့ကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအား တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ခဲ့ရာ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ထပ္မံ သက္တမ္းတုိးရန္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမား အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးပါက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳၿငိမ္းက ၎တစ္ေယာက္တည္းအေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိေနမႈ Sanction ကုိမေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးၾကည္းျမင့္က ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ရန္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃၇ ခုရွိသည့္အနက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃၆ ခု တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ျပည္ပႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ ဝုိင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref        :

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

"ဘ႑ေရးနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္သင့္တာ ၾကာပါၿပီ။ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း က ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖိုး သတ္မွတ္တဲ့ ေနရာမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပမယ့္ အဓိကႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္ခုက ႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး ခိုင္မာတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး တစ္ခုနဲ႔ တြဲခ်ိတ္ထားတဲ့နည္းပါ။ ေနာက္တစ္နည္းက ႏႈန္းထားတစ္ခု မသတ္မွတ္ဘဲ ကုန္သြယ္ဘက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တြက္တဲ့နည္းပါ။ ဘယ္လုိနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ထိန္း ေက်ာင္းႏုိင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ေစ်းကြက္ အေျခအေနနဲ႔ ဝယ္လိုအား၊ ေရာင္းလုိအားအေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ႏုိင္ရပါမယ္။ ဘဏ္တိုးႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း၊ အခြန္၊ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စတာေတြက အားလံုးနဲ႔ စပ္ဆက္ေနတာပါ။ တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳငံုစဥ္းစားဖို႔ လုိပါတယ္။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ဘ႑ေရးနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ကို အရင္ေျပာင္းႏုိင္ဖို႔လုိပါတယ္။ ဒီက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမလုပ္ႏုိင္ရင္ က်န္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ ထိေရာက္မႈ နည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္"

ဇူလုိင္ ၁၀ ထုတ္ Weekly ELEVEN အတြဲ (၆) အမွတ္ (၄၅) တြင္ပါသည့္"ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္း အပါအဝင္ ဘ႑ေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သမၼတအႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအစုအဖြဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန" သတင္းမွ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦး၏ေျပာ ၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"စဥ္းစားထားတာေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က လုပ္မွရမွာေပါ့။ လယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတင္မွာပါ။ လယ္သမားေတြအခြင့္အေရးမရွိရင္ အႏုိင္က်င့္ခံရမွာေပါ့"

ၾသဂုတ္ ၈ ထုတ္ The Messenger အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၂) တြင္ပါသည့္ "လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ လယ္သမားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္စဥ္းစားေန" သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက Consultant ကုမၸဏီေတြကို မသံုးတတ္ေသးတာလည္းပါတယ္။ သံုးတက္တ့ဲလုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရအတြက္အားျဖင့္ေတာ့ အရမ္းကို နည္းပါတယ္။ ဒီလို Consultant ေတြသံုးရျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးက ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ အစစအရာရာ သိစရာမလိုဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ လမ္းျပေပးတယ္၊ အႀကံေပးတယ္။ လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကိုယ့္အပိုင္းလုိက္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြဆိုေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ျမန္တယ္၊ အားနည္းခ်က္ရွိတာက အႀကံေပးအဖြဲ႕ေတြက ေနာက္ပိုင္းမွာ ပြဲစားဆန္ဆန္  လုပ္တာေတြ ရွိလာေတာ့ image မေကာင္းေတာ့ဘူးေပါ့"

ၾသဂုတ္ ၈ ထုတ္ The Messenger အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၂) တြင္ပါသည့္ "ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕ ဌားရမ္းမႈနည္းပါး" သတင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္မႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးဦး ေဌးေအာင္မိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ အဂတိလုိက္စားမႈကို ျဖစ္ေစမယ့္အခ်က္သံုးခ်က္ရွိတယ္။ ပထမအခ်က္က ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ တဲ့သူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ဥပေဒေတြအမ်ားႀကီးရွိေနမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ Economic Rank ေတြမ်ား လာၿပီး အဂတိ လုိက္စားမႈေတြ မ်ားမွာပဲ။ ေနာက္ဒီဟာေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာလည္း ပြင့္လင္းမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ အဂတိ လုိက္စားမႈ မ်ားမွာပါပဲ။ ေနာက္ဒုတိယအခ်က္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အမ်ားႀကီးေပးထားမယ္ ဆိုရင္လည္း အဂတိ လုိက္စားမႈဟာ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္မွာပဲ။ ေနာက္တတိယအခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီဟာကို တာဝန္ခံမယ့္လူေတြအတြက္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြလည္း ထုတ္မထားဘူးဆိုရင္သြားၿပီ။ အဲဒီတိုင္းျပည္ဟာ အဂတိလုိက္စားမႈ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ၿပီ။ Comple tely ပဲ"

ၾသဂုတ္ ၁၀ ထုတ္ The Myanmar Post အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃၀) တြင္ပါသည့္ "သမၼတအႀကံေပးဆရာႀကီး ဦးျမင့္ ေဟာ ေျပာေသာ အက်င့္ျပတ္ျခစားမႈအေၾကာင္း" မွ ဦးျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ေဆာင္းပါးက႑

ဒီမုိကေရစီႏွင့္သမူဟ

ဒီမိုကေရစီသည္ တကမာၻလံုးမွ က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီသ အေျခခံ ေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အဆုိးဘက္မ်က္ႏွာစာကို ယခုအခ်ိန္ထိ အျငင္းပြားေနရဆဲပင္ ျဖစ္ေလသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံပညာ ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရန္စစ္ဖူးကူးယားမားက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ႏွင့္ စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္ကို အၿပီးတိုင္ အႏုိင္ရသြားခဲ့ၿပီ၊ ထုိေၾကာင့္ လူသားမ်ားမွာ အျခားေရြးခ်ယ္ စရာမရွိေတာ့ၿပီ၊ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုသာ ေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္းျမင္ ႐ႈေထာင့္ က ထုတ္ေဖာ္ေရးသား သြားခဲ့ေလသည္။

သို႔ေသာ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ႀကီး ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီအနာဂတ္မွာ အေကာင္းဘက္သို႔ခ်ည္းပင္ ဦးတည္သြားသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ ယဲလ္ဆင္ေခတ္က ႐ုရွားမွာ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသေလာက္ ယခု မတ္ဗီဒတ္ လက္ထက္ ႐ုရွားမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ နည္းပါးသြားခဲ့ေလသည္။ ဒီမိုကရတစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အခိုင္အခန္႔ရွိပါသည္ဟု ဆိုေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးမွာပင္လွ်င္ အစြန္းႏွစ္ဖက္