Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၉.၁၁.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (အပိုင္း-၂)

 1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေတြ႕ျမင္ရဟု အီးယူေျပာၾကား
  (EU Business မွ၊ 7 Nov 2011 ရက္စြဲပါ EU sees important changes in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)
 2. တရုတ္ငါးဖမ္းစက္ေလွ ကက္ပတိန္ကို ဂ်ပန္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း
  (BBC သတင္းဌာနမွ၊ 7 Nov 2011 ရက္စြဲပါ Japan detains China boat captain off Goto Islands ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေတြ႕ျမင္ရဟု အီးယူေျပာၾကား

(EU Business မွ၊ 7 Nov 2011 ရက္စြဲပါ EU sees important changes in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

စစ္တပ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ျမန္မာအစုိးရလက္ထက္ ေပၚထြန္းလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)၏ စီနီယာ သံတမန္ႀကီးတစ္ဦးက ခ်ီးမြမ္းေျပာဆုိလုိက္သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီ ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္ကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အီးယူအေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ထုိင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ David Lipman ကေျပာၾကားသည္။

မစၥတာ David Lipman သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အီးယူက ကမကထျပဳက်င္းပသည့္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားမႈအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ အဆိုပါ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္မွ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကုိ ျမန္မာအစုိးရသစ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ အရပ္သားအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ္လည္း ယင္းအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ယခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားက ေနရာယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္တြင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႀကီးထြားလာသည့္နည္းတူ အစုိးရကလည္း  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားအေပၚ အေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရက တုိင္းျပည္၏ ရႈပ္ေထြးနက္နဲလွေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ လုိအပ္သည့္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိလည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕(NLD) အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ေလာကသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ လမ္းပြင့္သြားသည္။ NLD သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

အေၾကာင္းမွာ စစ္အစုိးရလက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ပါတီတြင္ ပါတီဝင္ျဖစ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ယခု ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ NLD အေနျဖင့္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

*************************************************************************************

တရုတ္ငါးဖမ္းစက္ေလွ ကက္ပတိန္ကို ဂ်ပန္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း

(BBC သတင္းဌာနမွ၊ 7 Nov 2011 ရက္စြဲပါ Japan detains China boat captain off Goto Islands ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေရပုိင္နက္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ တရုတ္ငါးဖမ္းစက္ေလွတစ္စီးမွ ကက္ပတိန္ျဖစ္သူအား ဂ်ပန္ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ တရုတ္ငါးဖမ္းစက္ေလွသည္ ေတာင္ပုိင္းေဒသရွိ Goto ကၽြန္းစုမ်ားရွိရာ ေရပုိင္နက္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္ေလွကက္ပတိန္ျဖစ္သူက စစ္ေဆးခံရန္ ျငင္းဆန္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတပ္ဖြဲ႕အဆုိအရသိရသည္။ တရုတ္ငါးဖမ္း သေဘၤာသည္ စစ္ေဆးမႈမခံယူဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားရာ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ေလးနာရီ ခြဲၾကာမွ် လုိက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ေနာက္ဆုံးတြင္ သေဘၤာခ်င္းတုိက္မိၿပီး ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ႏွစ္အတြင္းကလည္း အလားတူ တရုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စီး ထြက္ေျပးရာမွ လုိက္လံဖမ္းဆီးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ တရုတ္-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာခဲ့ရသည္။ ယခုေနာက္ဆုံးေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ Goto ကၽြန္းစုေတာင္ဘက္ မုိင္ ၁၀၀အကြာရွိ ေရျပင္တြင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကၽြန္းစုမ်ားသည္ ေတာင္ပုိင္း က်ဴရွဴးကၽြန္းစုတည္ရွိရာ နာဂါဆာကီျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသတြင္ရွိသည္။

ဖမ္းဆီးခံရေသာ သေဘၤာကက္ပတိန္မွာ Zhang Tianxiong (၄၇ ႏွစ္) ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကက္ဘိနက္ အတြင္းေရးမွဴး Osamu Fujimura က အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ား ရွိလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာဆုိၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ျပည္တြင္းဥပေဒျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ ပုံမွန္ အမႈတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြက္ အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားက ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအေျခအေန မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ ဆုိးရြားသြားႏုိင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းကလည္း အလားတူျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေဘဂ်င္းအစုိးရက ဂ်ပန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လြန္စြာအခရာက်သည့္ ရွားပါးတြင္းထြက္ သတၱဳပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔မႈကုိပင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ဟန္ရွိသည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးမွာ ေဘဂ်င္းအစုိးရ၏ သံတမန္ေရးပရိယာယ္မ်ားေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ကစ၍ ေအးခဲသည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ကလည္း တရုတ္ေရတပ္၏ ေျခတံလက္တံဆန္႔လာမႈကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။

ယခုတရုတ္သေဘၤာ ကက္ပတိန္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဘဂ်င္းႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္ တစ္စုံတရာေပးျခင္းမရွိေသးေပ။

*************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၉.၁၁.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (အပိုင္း-၁)

 1. ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ျပန္ဝင္လႈပ္ရွားေရးကိစၥ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပါတီ စည္းေဝးဆံုးျဖတ္မည္
  (The Peninsula မွ 8.Nov.2011 ရက္စြဲပါ "Suu Kyi's party mulls rejoining Myanmar's political arena" သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)
 2. ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ပိုမိုနီးကပ္လာဟု Marty ေျပာ
  (9 November 2011 ရက္စြဲပါ Jakata Globe မွ Burma closer to chairing Asean, Marty says ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)
 3. ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား
  (UN News Centre မွ 8 Nov 2011 ရက္စြဲပါ "Myanmar: UN rights expert voices concern over health of political prisoners" သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ျပန္ဝင္လႈပ္ရွားေရးကိစၥ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပါတီ စည္းေဝးဆံုးျဖတ္မည္

(The Peninsula မွ 8.Nov.2011 ရက္စြဲပါ "Suu Kyi's party mulls rejoining Myanmar's political arena" သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ NLD ပါတီ ျပန္လည္လႈပ္ရွားမွာလားဆိုသည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လာမည္႔အပတ္၌ အႀကီးတန္းပါတီဝင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ စည္းေဝးၾကမည္ဟု ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက မေန႔က ေျပာၾကားသည္။

မႏွစ္က ရွားရွားပါးပါး ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံထားရေသာ NLD ပါတီသည္ အဆိုပါ မမွ်တေသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းအား သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၿပီးခဲ႔ေသာ အပတ္က အတည္ျပဳေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ လာမည္႕ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကေတာ႔မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အင္းလ်ားကန္ေစာင္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ ထိပ္ပိုင္းအဆင္႔ပါတီဝင္မ်ား အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ဦးဟန္သာျမင္႔ က "ႏိုင္ငံတဝွမ္းက ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ၾကမွာပါ" ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

"ပါတီမွတ္ပံုတင္ဖို႔ကိစၥအေပၚ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို ေတာင္းခံမွာပါ။ ၿပီးရင္ေတာ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွာပါ" ဟု ဦးဟန္သာျမင္႔ က ဆိုပါသည္။

NLD ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ႔ဖူးေသာ ေရြးေကာ္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း အာဏာလြဲေျပာင္းရယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ႔ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ မႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ျပစ္ဒဏ္က်ေနသူမ်ားအား ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရန္ အစိုးရက ဥပေဒျဖင္႔ အဓမၼဖိအားေပးေသာေၾကာင္႔ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲကို ပါတီက ဝင္မၿပိဳင္ပဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ႔သည္။

ရယ္စရာေကာင္းေသာ ေျပာင္ကလိန္က်မႈဟု အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ႔သည္႔အျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ မဲလိမ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ နာမည္ပ်က္ ခဲ႔ရေသာ မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး တပတ္ခန္႔အၾကာတြင္မူ တပ္မေတာ္အစိုးရက အာရုံေျပာင္း၍ သိကၡာဆည္သည္႕ အေနျဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို လႊတ္ေပးခဲ႔သည္။

ယခုအခါ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ နာမည္ခံ အရပ္ဖက္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ ေနာက္ခံအားျပဳ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူလူထု ကန္႔ကြက္ေသာ ႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ား ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းကာ အားကိုးအားထား မဟာမိတ္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို အာခံျပျခင္း၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ မႀကံဳစဖူး တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပျခင္း စေသာ အေျပာင္းအလဲသေဘာေဆာင္သည္႔ လကၡဏာမ်ား တသီတတန္း လုပ္ေဆာင္ျပသကာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္သူမ်ားကို အံ႔အားသင္႔ေစခဲ႔ေလသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေသာၾကာေန႔က လက္မွတ္ထိုးထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ပါတီအားလံုး ေစာင္႔ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရမည္ ဟူေသာ စကားလံုးအစား ေလးစားလိုက္နာရမည္ဟူေသာ စကားျဖင္႔ အစားထိုး ထားသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဝါဒျဖန္႔စကားလံုး "ဒီမိုကေရစီ လမ္းညႊန္ေျမပံု" ၏ က႑တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ခဲ႔သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ လြတ္ေျမာက္မႈ တစ္ႏွစ္ျပည္႕အထိမ္းအမွတ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ရသည္။

ယင္းကဲ႔သို႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ