Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ကေလးႏွစ္ဦးမူဝါဒကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူေထာက္ခံ

(Reuters မွ 11 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar backs two-child policy for Rohingyas”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ အီးယူထုတ္ျပန္မည္

(Kuwait News Agency မွ 12 June 2013 ရက္စြဲပါ EU Parliament to issue resoulution on Rohinga Muslims of Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


 

႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ကေလးႏွစ္ဦးမူဝါဒကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူေထာက္ခံ

(Reuters မွ 11 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar backs two-child policy for Rohingyas”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားဖြယ္ ကေလးႏွစ္ဦးကန္႔သတ္မႈကို ေထာက္ခံေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး၊ ယင္းအစီအစဥ္ကိုကုလသမဂၢႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္ ကန္႔ကြက္ထားၾကပါသည္။

ဦးခင္ရီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားအား ကေလးႏွစ္ဦးထက္ပိုမယူဖို႔ ကန္႔သတ္ရန္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံေသာ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

“ဒီအစီအစဥ္က ဘဂၤါလီ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ကိစၥပါ”ပာု ဦးခင္ရီက Reuters ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစု တိုင္းျပည္တြင္ ႐ိုပာင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ လူနည္းစုအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ႀကီးထြားေနခ်ိန္တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီး၏ အထက္ပါမွတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ အစားထိုးအရပ္ဖက္ အစိုးရရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနမႈလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ယခုလိုကေလးႏွစ္ဦး ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဆင္းရဲဆံုး ေဒသ တြင္ေဘးမကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ အားေပးရာေရာက္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

ေနာက္ထပ္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ ႐ိုပာင္ဂ်ာဘဂၤါလီမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လိုသည္ပာု ရခိုင္ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆိုပါသည္။ စစ္ေတြတြင္ ရခိုင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႐ိုပာင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းကို သီးျခားစီခြဲျခားထားၿပီး ႐ိုပာင္ ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားမွာ အက်ဥ္းစခန္းႏွင့္တူေသာ ယာယီခုိလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရသည္ပာု ႐ိုပာင္ဂ်ာအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ႐ိုပာင္ဂ်ာလူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ ကေလးႏွစ္ဦးထက္ပိုမယူရ ကန္႔ သတ္္ခ်က္ကို ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္က်င့္သံုးမည္ပာု ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ယခင္လက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုပာင္ဂ်ာျပႆနာကို ႏိုင္ငံတကာမြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းက ဝိုင္းဝန္းျပစ္တင္ေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ႐ိုပာင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို ၎အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားက လိုလိုလားလားလက္ခံလိုျခင္း မရွိၾကပာု သိရွိရသည္။


 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ အီးယူထုတ္ျပန္မည္

(Kuwait News Agency မွ 12 June 2013 ရက္စြဲပါ EU Parliament to issue resoulution on Rohinga Muslims of Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္မူဝါဒမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ ေမတၱာရပ္ ခံခ်က္ပါဝင္သည့္ ဥေရာပပါလီမန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း တစ္ရပ္ကုိ မိမိအေနျဖင့္ ေရးဆြဲကာ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပ ပါလီမန္၏ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ဝင္ SajjadKarim က အဂၤါေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔(ၾကသပေတးေန႔)တြင္ မဲေပးအတည္ျပဳရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အိမ္ နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္တစ္သန္းခန္႔အား အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ား ကေလး ၂ ဦးသာယူခြင့္ ျပဳသည့္မူဝါဒကဲ့သုိ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ မူဝါဒမ်ား အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ ဖိအားေပးရန္ ယင္းဆုံးျဖတ္ ခ်က္က ေမတၱာရပ္ခံတုိက္တြန္းထားေၾကာင္း ၎၏ အဆုိအရသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ လူနည္းစုမ်ားသည္ ကုလသမဂၢအဆုိအရ ကမာၻေပၚတြင္ ဖိႏွိပ္မႈအမ်ားဆုံးခံရ သည့္ လူမ်ိဳးစုျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စစ္အစိုးရအာဏာ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း SajjadKarim က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည့္ ဥပမာမ်ားကုိ ျပရမည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဥပမာမ်ားရွိေနသည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရရွိလာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘာသာေရးဂုိဏ္းဂဏဖြဲ႕ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္ အေရးမရရွိမႈေၾကာင့္ ပုိမုိဆုိးရြားလာၿပီးအစိုးရကလည္းခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ကာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကုိ ႏွင္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္အထိ ျဖစ္လာေၾကာင္း ၎ကမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရက တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ခံ ရမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမဲ့ျပည္သူမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရသည္။

“႐ုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ ေဘးဒုကၡကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္မွာမဟုတ္ဘူး ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ အခုိင္အမာျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ နည္းလမ္း ရွာေဖြေနပါတယ္။ အီးယူမွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြလည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ စခန္း ေတြဆီကုိအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြ အေသအခ်ာ ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ မေမာႏုိင္မပန္းႏုိင္ဘဲ လုပ္ကုိင္ႀကိဳးပမ္း ေနပါတယ္” ဟု Karim ကေျပာၾကားသည္။

ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ တစ္သန္းခန္႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စြန္႔ခြာသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တစ္ ႏုိင္ငံတည္းတြင္ သုံးသိန္းခန္႔ခုိလႈံေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။

“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ နဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံလုိမ်ိဳး ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ သာတူညီမွ်ျဖစ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အခုိင္အမာ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ယခုျဖစ္ေနတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အခက္အခဲမ်ိဳးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကမာၻႀကီးမွာ ျဖစ္႐ုိးထုံးစံ မရွိပါဘူး”ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။

အီးယူသည္ လတ္တေလာအေနအထားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယူ႐ုိေငြ ၅ ဒသမ ၅ သန္းေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အီးယူသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအား အစားအေသာက္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။


 

                  

 

 

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာတို႔၏အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလား?

(12 June 2013 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ Martin N.Baily ႏွင့္ Richard Dobbs တို႔ေရးသားေသာ Has Myanmar’s moment come at last? ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ တံခါးအဖြင့္တြင္ စကၤာပူကုမၸဏီမ်ားကို ခိုစီး၍ဝင္ျခင္း

(Channel News Asia မွ 11 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Riding on Myanmar’s growth via s’pore Listed Companies”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာတို႔၏အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလား?

(12 June 2013 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ Martin N.Baily ႏွင့္ Richard Dobbs တို႔ေရးသားေသာ Has Myanmar’s moment come at last? ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ရန္ကုန္သည္ကာလတိုအတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖင့္ၿမိဳင္ဆိုင္ေနပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ဦးသိန္းစိန္ သည္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ခန္႔အတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးသမၼတ ျဖစ္လာပါ သည္။ ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း၊ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မန္မိုပာန္ဆင္းအစ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအားေဘးအထိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရန္ကုန္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားမွသံ႐ံုးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ အေျပးအလႊားျပန္လာေနၾက သည္။ ထို႔အျပင္ႏိုင္ငံစံုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႔မွဝန္ႀကီးေပာာင္းမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ အစီအစဥ္မ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ဝင္ေရာက္လာၾကပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးခ်ဲ႕ျဖည္းဆည္းေရးမွ အစျပဳ၍ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ေရးမ်ားတြင္ အကူ အညီ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာရွာေဖြေနၾကပါၿပီ။

ထိုသို႔ အာ႐ံုျပဳေနၾကသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေတာ့ မပာုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးအရ အထီး က်န္ျဖစ္ၿပီး ဆိုးရြားစြာခံစားခဲ့ရၿပီး၊ အာရွ၏မတို႔မထိရေသးေသာ ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္အျဖစ္ ယခုထြက္ေပၚလာေနပါသည္။ ယခုအခါတိုင္းျပည္သည္ တံခါးဖြင့္ေနၿပီျဖစ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရရွည္ခံမည့္တည္ေဆာက္ပံု ခိုင္မာ ေရး ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေနၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ျမင့္တက္ေနေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း အက်ိဳးအျမတ္ ရွိႏိုင္သေလာ။ အဓိကက်ေသာ မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈႏွင့္ စြန္႔စားရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနသည္ဆိုသည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ႏိုင္ငံေရး အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မည္သုိ႔တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိုးရိမ္ေန ၾကပါသည္။ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ မခိုင္မာေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္လား ဆိုသည္မွာ အခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မည္သို႔တိုးတက္လာႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီးပြားေရး၏ အလားအလာမ်ားကို တြက္ခ်က္ရန္လည္း ခက္ခဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္ စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္အလက္နည္းပါးျခင္း၊ အေျခခံသိသင့္သည့္ လူဦးေရပမာဏကိုပင္ တိတိက်က်မသိရျခင္းႏွင့္ သမိုင္းမွ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားမွာလည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးခရီးလမ္းကို အလြန္တရာအားနည္းခ်က္မ်ားရွိေသာ အေျခအေနမွ စတင္ ခဲ့ရသည္ပာုဆိုလွ်င္ သံသယရွိလိမ့္မည္မပာုတ္ပာု McKinsey Global Institue(MGI)၏ အစီရင္ခံစာသစ္ကဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမွန္တကယ္ပင္ ၂၀ ရာစုအတြင္းက ကမၻာ့စီးပြားေရးျမင့္မားစြာ တိုးတက္မႈႏွင့္ မထိေတြ႕ခဲ့ရေပ။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ GDP သည္ ေလးဆခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုးတက္မႈလံုးဝမရွိခဲ့ေပ။

ထို႔အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားလည္း နိမ့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပွ်မ္းမွ် အားျဖင့္ စီးပြားေရးတန္ဖိုး ေဒၚလာ(၁၅၀၀)ခန္႔သာ ထည့္ဝင္ႏိုင္ရာ အာရွမွအလုပ္သမား(၈)ဦး၏ ပွ်မ္းမွ်ထည့္ဝင္မႈ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP သည္ အာရွ၏ ၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္တြင္ရွိၿပီး၊ Bristol၊ ေဒလီႏွင့္ Seville ၿမိဳ႕မ်ား၏ GDP ႏႈန္းေလာက္တြင္သာ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တိုးတက္ရန္ ေျခလွမ္းေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေျပာင္းလဲလာမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အလုပ္သမားထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ႀကီးထြားမႈကို ၾကည့္မည္ ဆိုပါက ႏွစ္စဥ္ GDP သည္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပင္နည္းႏိုင္ၿပီး၊ လက္ရွိအမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားမႈထက္ ေလွ်ာ့ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္အလုပ္သမား ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကို လက္ရွိခန္႔မွန္းမႈ ၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းအပါအဝင္ မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမႇင့္တင္မည္ဆိုပါက ႏွစ္စဥ္ GDP သည္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိပင္ တိုးတက္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ သို႔မွသာ ၂၀၁၀ တြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးတန္ဖိုးေဒၚလာ ၄၅ ဘီလီယံမွ ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုသို႔ေသာတိုးတက္မႈ အရွိန္အပာုန္ရရွိရန္ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမရွိဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ လိမ့္မည္မပာုတ္သည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။ MGI ၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ယခုမွစ၍ ၂၀၃၀ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ(၁၇၀) ဘီလီယံႏွင့္အတူ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်