Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၂၁.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ျပႆနာ အစမ်ား

(19 Feb 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Teresita Cruz-del Rosario ေရးသားေသာ Myanmar’s development catch-22 ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ျပႆနာ အစမ်ား

(19 Feb 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Teresita Cruz-del Rosario ေရးသားေသာ Myanmar’s development catch-22 ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တစ္ႏွစ္ဆိုသည့္အခ်ိန္အတြင္း အေတာ္ျခားနားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ATM အခက္ေတြ႔ေနရၿပီ။ အသစ္စက္စက္ KIA ေမာ္ေတာ္ကားျပခန္း ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႀကီးေသာ ျမန္မာအစားအစာ ဘူေဖးေဘးတြင္ အီတလီေရခဲမုန္႔ေကာင္တာလည္း ေတြ႕ေနရပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ တိုယုိတာ လန္က႐ူစာ၊ မစ္ဆူဘီရွိ၊ ပါဂ်ဲ႐ိုး အသစ္မ်ားေတြ႕ေနရၿပီး တခါတရံ Porsche ကားမ်ားျဖတ္သြားသည္ကိုပင္ ေတြ႕ေနရပါသည္။

အဆိုပါ႐ုပ္ဝတၳဳမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မၾကာေသးမီက အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ လ်င္ျမန္ေသာတိုးတက္မႈအတြက္ သေကၤတမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပူပန္ရမႈမ်ားကိုလည္းျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပူပန္ရမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ယခုႏွစ္ တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆% ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕အေရွ႕ေတာင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို အမွီလိုက္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို ေက်ာ္တက္ေနပါသည္။

၎တို႔သည္ ႀကိဳဆိုရမည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လ်င္ျမန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကပင္ ေဝခြဲရခက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေနရာ ေပ်ာက္သြားမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ တိုက္စားခံရျခင္းမ်ားမွာ ေရာင္းေရးဝယ္တာ မ်ားသာ အာ႐ံုျပဳ၍ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ယံုၾကည္ရမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမွစတင္ ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝိေရာဓိမ်ားပာု ဆိုရေပမည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၁ လ စာေရးသူ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိစဥ္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ တစ္ပတ္သာလိုေတာ့သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ မဲဆြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆူညံလ်က္ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈျဖင့္ တက္ၾကြလ်က္ရွိပါသည္။ ကမၻာ့အႏွံ႔မွ သတင္းစာဆရာမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ႏိုးထလာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါသည္။ စိတ္အားထက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကလည္း အတိတ္က ေရြးေကာက္ပြဲမွစိတ္ပ်က္စရာ အျဖစ္မ်ိဳး ျပန္မျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။

ယခုတစ္ႏွစ္ၾကာေသာ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေျဖေလ်ာ့မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အားနည္းလာမည့္ လကၡဏာမ်ား မေတြ႕ရေပ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ႏႈန္းႏွင့္အရည္အေသြးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကာလၾကာရွည္ အထီးက်န္ဘဝမွ လ်င္ျမန္စြာ ႐ုန္းထြက္ေစႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို အံ့ၾသေစပါသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ပုဂၢလိကက႑ လက္တံတစ္ခုျဖစ္ေသာ International Finance Corporation မွ အမႈေဆာင္ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Jin-Yong Cai က မၾကာမီက Wall Street Journal သို႔ေျပာၾကားရာတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စြန္႔စားရမယ့္ အႏၱရာယ္ေတြ ေဝးသြားေတာ့မွာပါ။ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြရရွိေနပါတယ္”ပာုဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ခန္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်သည့္အေျခအေနမွ ျပန္လည္ႏိုးထလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ စစ္မွန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈစတင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ရာ The Economist ကိုေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚလာေသာ မ်က္ႏွာစာတြင္ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတံခါးကို ဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းပါတနာမလိုဘဲ ႏွစ္ရွည္ေျမ႒ားရမ္းႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဥပေဒတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မက္လံုးမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ထုတ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကလည္း အင္ႏွင့္အားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ကို အဆိုျပဳ လာပါသည္။ ေထာက္ငါးခုပါေသာ မပာာဗ်ဴပာာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ ဆည္ေရ လံုလံုေလာက္ေလာက္ေပးရန္၊ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္၊ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ အထြက္မ်ားသည့္ အပင္မ်ိဳးစံု ဖြံ႕ၿဖီဳးတုိးတက္ေစျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ကို တိုးတက္လာေစၿပီး  အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့ ဆက္သြယ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္ကို ႀကီးစြာလိုအပ္ေနေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ထံမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရႏိုင္ပါသည္။

Reuters က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သတင္းေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ စြမ္းအင္ျဖင့္ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈကုိ ဦးတည္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍သာ ပိုက္လိုင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးသြားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္ေငြ႕လိုအပ္ခ်က္ ၂၀% ကို တျဖည္းျဖည္းပို႔လႊတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယံဇာတထုတ္ယူေရးအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ တန္ဖိုးႀကီးလွေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ႀကီးစြာထိခိုက္မႈမ်ားရွိမည္ကို ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၿပီးခ့ဲသည့္မတ္လက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎၏ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားမွာ ျမင္သာၿပီး၊ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အနည္းဆံုး ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈေလ့လာခ်က္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ မပာုတ္ေပ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန(MOECAF)မွ ရွင္းလင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ရယူ ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အေသးစိတ္တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနပါေသးသည္။ ဥပေဒတြင္ ကမၻာ့စံႏႈန္းႏွင့္ညီေသာ တိုင္ၾကားမႈစံမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳရေသးသည့္ သီးသန္႔လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳလာျခင္းမ်ားကို စိစစ္ စစ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္အတည္ျပဳမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေသခ်ာေစမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည့္ အလားအလာရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ပေရာဂ်က္ကို ေရွ႕ဆက္ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ၎မွာ ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ အသံကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ေနမႈကို ျပသေနပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္ စစ္တပ္ကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခ်ိန္က ထိုသို႔ခြင့္ျပဳမႈမ်ား လံုးဝမရွိခဲ့ေပ။

မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အာရွတြင္ ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် စံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေရးစသည့္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမ်ားလည္း ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းအင္အျပည့္ျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ေခတ္မီေရးသို႔ အလ်င္အျမန္သြားရာတြင္ သင္ယူစရာမ်ားမွာ နက္႐ိႈင္းလြန္းလွပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အႏၱရာယ္မ်ား ေရာျပြမ္းေနသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေခတ္သစ္သို႔ေရာက္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ျပန္လွည့္မၾကည့္ေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါစို႔။

(စာေရးသူ Teresita Cruz-del Rosarw သည္ စကၤာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္၏ Center for Asian Legal Studies မွအႀကီးတန္း ဖဲလိုးအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါသည္)

******************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၁.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတံခါးအပြင့္မွာ ထိုင္းကုမၸဏီေတြတန္းစီ

(Citywire WeathManager News မွ 20 February 2013 ရက္စြဲပါ “The Thai firms capitalizing on Burma’s open door” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ေသဆံုးသူမ်ားကို ပင္လယ္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ခဲ့ရသည္ဟု အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား ေျပာၾကား

(Reuters News မွ 20 February 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar migrant survivors tells of throwing dead overboard” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ၂၂ ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ျမန္မာထုတ္ေပး

(Xinhua News မွ 18 feb 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar grants visa-on-arrival for visitors from 22 more countries” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)    

  1. ၾသစေၾတးလ် အတြက္ ပြင့္လန္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စားနပ္ရိကၡာ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္း

(February 13 ရက္စြဲ ႏွင့္ ausfoodnews.com ပါ Kate Carey ၏ "Myanmar opens up for food trade opportunities" ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတံခါးအပြင့္မွာ ထိုင္းကုမၸဏီေတြတန္းစီ

(Citywire WeathManager News မွ 20 February 2013 ရက္စြဲပါ “The Thai firms capitalizing on Burma’s open door” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံခါးအပြင့္တြင္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိေသာ ကုမၸဏီငယ္မ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကၿပီဟု Aberdeen New Thai ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမွ ေအဒီသက္ဗာနာဘရီရွာ က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

Siam Cement ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းထူေထာင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေနျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာေစ်းကြက္သို႔ဝင္ရန္ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ား ေျခသြက္ေနၾကသည္ဟု ဗာနာဘရီရွာ က ဆိုသည္။

“ဒီ အတြက္ အခုကုမၸဏီေတြေထာင္ၾကတယ္။ ထုတ္ကုန္ေတြေရာင္းၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေန ၾကတယ္။ လမ္းေၾကာင္းေတြ အားလံုးဟာ အခုျမန္မာႏိုင္ငံကိုပဲ ဦးတည္ေနၾကၿပီ” ဟု ဗာနာဘရီရွာက ေျပာၾကားပါသည္။

Siam Cement ကဲ့သို႔ပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ PTTEP ေရနံဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းသည္လည္း စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၃၀၀၀ ခန္႔က်ယ္ဝန္းေသာ ျမန္မာကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုတြင္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ရွာေဖြရန္ မႏွစ္က သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ PTTEP သည္ ျမန္မာ့သဘာဝ သယံဇာတနယ္ပယ္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ မၾကာေသးမွီကပင္ ၎၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စြမ္းအင္ ရွာေဖြထုတ္လုပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ အဓိကဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ PTTEP သည္ ထားဝယ္စက္မႈဇုန္ရွိ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမလားဆိုသည္ကို လည္း ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။

စြမ္းအင္စီမံကိန္း

ထိုင္းကုမၸဏီမ်ိဳးစံုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဓါတ္ေငြ႕ပို႔လႊတ္မည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္သြယ္တန္းမႈႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပတ္သက္မႈရွိေသာ ထားဝယ္ေဒသမွ အႀကီးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို ဦးတည္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတၾကြယ္ဝမႈသည္ လူမသိေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ကုန္းတြင္းေရနံ ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ေန႔လွ်င္ စည္ေပါင္း ၉၃၀၀ ႏွင့္ စုစုေပါင္း သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ၁၇.၄ ထရီလီယံကုဗေပ ရွိသည္ဟု စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကခန္႔မွန္းခ်က္ေပးထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေရနံကုမၸဏီ Myanmar Petroleum Resources တစ္ခုသာရွိသည္။

Aberdeen New Thai မွ ဗာနာဘရီရွာ က ခရစၥမတ္မတိုင္မီွ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ေလွ်ာ့ေပးကာ အခြန္အစီအစဥ္သစ္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးမည့္ ထိုင္းအစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံႀကိဳဆို လိုက္ပါသည္။

၂၀၁၃ ႏွစ္စတြင္ အာဏာစတင္ သက္ေရာက္ေသာ အခြန္ဥပေဒသည္ အခြန္ထမ္းျပည္သူ ႏွစ္သန္းခန္႔ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ၿပီး ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ရလာဒ္အားျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုင္းစေတာ့ေစ်းကြက္၌ ခိုင္မာေသာ အသီးအပြင့္မ်ားဆြတ္ခူးၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ အဆိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရရွိႏိုင္ဦးမည္ဟု Aberceen New Thai မန္ေနဂ်ာ ဗာနာဘရီရွာ ကယံုၾကည္ထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးအႏၱရာယ္

သို႔ရာတြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ရည္႐ြယ္ေသာ ယခုေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ္ျငားလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အခက္အခဲမ်ားမွာ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚရွိေနသည္ဟု ဗာနာဘရီရွာက သတိေပးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးအခင္းက်င္းသည္ အႏၱရာယ္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ မႏွစ္က  အစိုးရအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနယ္ပယ္တြင္ အေကာင္းဆံုးတုန္႔ျပန္မႈမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈက စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲဟု ဗာနာဘရီရွာက ယံုၾကည္ေနသည္။

“အစိုးရသက္တမ္းက ၄ ႏွစ္ဆိုေပမယ့္ မၾကာခဏအစိုးရေျပာင္းလြန္းေတာ့ အရာရာကိုထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမွာ (ထိုင္းမွာ) အဓိကအႏၱရာယ္က ႏိုင္ငံေရးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။” ဟု သူက ဆိုပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က အာဏာသိမ္းခံရေသာ ျပည္ပေရာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္သည္ ၾသဇာႀကီးေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အျမင္ကဲြလဲြမႈျဖစ္ေစေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်က္သည္ ထိုင္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု ဗာနာဘရီရွာ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပႆနာအေၾကာင္းကို ရွာေဖြရွင္းလင္းကာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားတက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဗာနာဘရီရွာက သူႏွင့္ Aberdeen New Thai အဖြဲ႕သည္ ဤတင္းမာမႈမ်ားကို တစ္ဖက္သို႔ တြန္းပို႔ကာ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ အာဏာသိမ္းမႈ၊ ရွပ္နီ-ရွပ္ဝါ ျပႆနာစတဲ့ ျပႆနာ အႀကီးစ