Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. တ႐ုတ္စစ္ဘက္အႀကီးအကဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိ

(UPZ News မွ 22 July 2013 ရက္စြဲပါ “Chinese military Chief arrives in Myanmar ” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္သည္။)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ရေနာင္းမွကုမၼဏီမ်ားကို တိုက္တြန္း

( Bernma News မွ 22 July 2013 ရက္စြဲပါ “Thai Businesses urged to inrest in Myanmar”   သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္)

  1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကူညီရမည္

(23 July 2013 ရက္စြဲပါ The Penisula မွ Paula J Dobrainsky ေရးသားေသာ US must help Myanmar in reform ကို ဘာသာျပန္သည္)


တ႐ုတ္စစ္ဘက္အႀကီးအကဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိ

(UPZ News မွ 22 July 2013 ရက္စြဲပါ “Chinese military Chief arrives in Myanmar ” သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္။)

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ဆႏၵ ျပင္းျပေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ တ႐ုတ္စစ္ဘက္အႀကီးအကဲက တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကာဇက္စတန္ သံုးႏိုင္ငံခရီးစဥ္လွည့္လည္ေနေသာ တ႐ုတ္ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဖန္ခ်န္ေလာင္းသည္ ျမန္မာတို႔၏ အေဝးၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္သို႔ တနလၤာေန႔တြင္ တရားဝင္အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္မ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမွင့္ ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ တို႔ကိုထိမ္းသိမ္းရန္အတြက္ ပူးတြဲႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ Ximhna သတင္းကဆိုပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာအစိုးရအား ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏိုင္ရန္ ယခင္လကဖိအား ေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔၏ ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမကို သံုးပတ္ၾကာဖိ အားေပး တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တစ္ဖက္သတ္အပစ္ရပ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ ကေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္လႊတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO တို႔အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ တီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ျမန္မာအစိုးရသည္ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အား မတရာသင္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တနလၤာေန႔က ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ ဖန္ခ်ဥ္ေလာင္းသည္ ျမန္မာ စစ္ဘက္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အဂၤါေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တိုင္းရင္း သားပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးျပစ္ခ်က္မ်ားက ေလာင္းရိပ္မိုးေနေသာ္ျငားလည္း အေနာက္အုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာအ စိုးရသစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ဆက္လက္အားေပးေနသည့္အျပင္ စစ္ဖက္ဆက္ဆံမႈမ်ား ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ လက္ခုပ္ထဲမွ ေရဟုသတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္လႊတ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ႀကိတ္ႏိုင္ခဲမရ ျဖစ္ေနပံုရသည္ဟု ၎တို႔က မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ရေနာင္းမွကုမၼဏီမ်ားကို တိုက္တြန္း

( Bernma News မွ 22 July 2013 ရက္စြဲပါ “Thai Businesses urged to inrest in Myanmar”   သတင္းကိုဘာ သာျပန္သည္)

ထုိင္းႏိုင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ရေနာင္းမွ နယ္ခံကုမၼဏီမ်ားအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအားရွာေဖြခ်ဲ႕ထြင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း Thai News Agency TNA က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘ရေနာင္းစီးပြားေရး၏လားရာ‘ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တနလၤာေန႔က ျပဳလုပ္ေသာေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကုန္သည္ႀကီး မ်ားအသင္း  ဒုတိယဥကၠဌ ဆူရင္တူတက္တန္က ၂၀၁၅တြင္ အာဆီယံအသိုင္းအဝိုင္း စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္သည္ ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း ရေနာင္းခရုိင္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား အေရးပါေသာ စီးပြားေရးဆက္ေၾကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ ရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း အေလးေပးရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။

“ပထဝီသြင္ျပင္အရေျပာမယ္ဆိုရင္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြဆီကို ဆက္သြယ္မယ့္ ဂိတ္ေပါက္အျဖစ္ ရေနာင္းကို အသံုးျပဳပါတယ္“ ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။

ရေနာင္းခရိုင္၏ ေလာေလာဆယ္ အဓိကဦးေဆာင္ေပးမည့္ ကိစၥသည္ ရေနာင္းနယ္ခံကုမၼဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ေျခခ်ႏိုင္မည့္ ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရွာေဖြတိုးခ်ဲ႕ေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆူရင္တူတက္တန္က တိုုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။


 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကူညီရမည္

(23 July 2013 ရက္စြဲပါ The Penisula မွ Paula J Dobrainsky ေရးသားေသာ US must help Myanmar in reform ကို ဘာသာျပန္သည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုုႏွစ္ငါးစုခန္႔စစ္တပ္မွ ႏွိပ္စက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအၿပီးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တစိတ္တပိုင္းဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ထားခဲ့ရာမွ လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ မွစ၍ တုိင္းရင္းသားအုပ္စု (၁၁) ခုခန္႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ ေရးအရ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လာပါသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္တပ္၏အာဏာလႊမ္းမိုးမႈၿပီးဆံုးသြားရန္မွာမူ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အရပ္ဖက္လူ႔ဖြဲ႔အစည္းမ်ား အကန္႔အသတ္ႏွင့္နည္းပါးခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရႈတ္ေထြးမႈႏွင့္ ဘာသာေရးအရ ေရာေထြး ယွက္တင္မႈမ်ားရွိေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ဥတုသံုးပါးခဲမည့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈနည္း လာသည္ဟု ခံစားရေစသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးပါေသာ အခတ္အခဲမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အၿပီး ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးစားလာေသာ အျခားတုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမွထြက္ေပၚလာၿပီး ယင္းတုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လစ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကပါသည္။

အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အီဂ်စ္သမၼတ Mohammed Mursi က အခမ္းအနားတိုေလးတစ္ခုတြင္ေျပာၾကားရာ၌ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၏ေနာက္ခံကိုၾကည့္၍လည္းေကာင္း၊မဲေပးသူအမ်ားစု၏ေရြးခ်ယ္မႈကိုၾကည့္ယံုမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားဥကေဒစိုးမိုးမႈကို ေသခ်ာေစမည္မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ အီဂ်စ္တြင္ မၾကာမီက Mursi အားျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တြင္ စစ္တပ္အျပင္ သာမန္ လူမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ဘာသာေရးပါတီမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္ေနၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီမရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ တူရကီတြင္လည္း ႏိုုင္ငံေရးတြင္စစ္တပ္က အားေကာင္းစြာၾသဇာလႊမ္းၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Recep Tayyip Erdogan ၏ အာဏာ ရွင္ဆန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အစၥလမ္မူဝါဒမ်ား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိမွတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈ မ်ား ႀကီးစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။ တဖက္မွၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မႈ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အီဂ်စ္ႏွင့္ တူရကီတို႔ထက္ ႀကီးမားသည္ဟုဆုိရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသား(၁၃၅) မ်ိဳးရွိၿပီး၊ ဘာသာေပါင္းစံုရွိပါသည္။ စစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းမ်ားသို႔ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာခြင့္ျပဳရာ အစိုးရ၏ကာလၾကာရွည္က ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုကို မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအားထင္ဟပ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ စစ္တပ္မွ ၂၅% ပါဝင္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။

ကံေကာင္းေထာက္မွစြာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါလႊတ္ေတာ္တြင္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ မၾကာခင္က ရန္ကုန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတို႔မရွိပဲ ဒီမိုကေရစီ အျမစ္မတြယ္ ႏိုင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကြဲျပားေသာတိုင္းရင္းသားမဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုကိုယ္စားျပဳေသာ United Nationalitie s Allience မွ ပါတီေခါင္းေဆာင္ငါးဦးႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားကို အာရံုျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ တိတိပပဆုိရ ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ပါဝင္လာေအာင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါသည္။

1948 ခုႏွစ္ အလြန္ကာလကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး အသက္ဝင္ေသာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟုိခ်က္ျဖစ္ေသာေမးခြန္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးရင္း အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို မည္သို႔ပံုေဖာ္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ ငန္းမွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 1948ခုႏွစ္ လုပ္ႀကံမခံရမီက စိတ္အားထက္သန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ သူသည္ သူ၏ဖခင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ 2015 ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကို ေစာေစာစီးစီး ေၾကညာေရးပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳေသာစနစ္ သို႔မဟုတ္ မဲအမ်ားဆံုးရသူႏုိင္သည့္စနစ္ျဖင့္ သြားမည္လား ဆိုသည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္ပါသည္။ NLD မဲအမ်ားဆံုးရသူႏုိင္သည့္စနစ္ကို ေထာက္ခံၿပီး၊ အာဏာရျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳသည့္စနစ္ကို လက္ခံပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္းႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား တုိးတက္ေန ခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔၏တိုင္းျပည္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရသည္ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက သိရွိၾကပါသည္။ စာေရးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္စဥ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကားခဲ့ရသည္ မွာႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုအလိုရွိသည္မွာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္မႈကို တၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေစလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အိုးဘားမားအစိုးရက အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈမ်ားရုတ္သိမ္းရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ မွန္ကန္သည္ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးအရေႏြးေထြးမႈရွိလာျခင္းက သရုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ဆက္ဆံေရးမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မဟာမိတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အျပည့္အဝထည့္ဝင္မႈမ်ားေပးၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုးတက္မႈမ်ားေရာ အခတ္အခဲ ျပႆနာမ်ားအတြက္ပါ ျပင္ဆင္ၾကရပါမည္။ ေလာေလာဆယ္ ႀကီးမားေသာပူပန္မႈျဖစ္ရေသာနယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ျမန္မာမူဆ လင္လူနည္းစုအေပၚ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္မူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းမႈလမ္းေခ်ာ္သြားခဲ့ရသည့္ အီဂ်စ္ႏွင့္တူရကီအပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တိုအေနျဖင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္တြန္းသင့္သည္အခ်က္မွာ ၄င္းတို႔စဥ္းစားေနေသာ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံဥပေဒပံုစံကို က်င့္သံုးရန္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေလာက္ ေလာက္လားလား ခြင့္ျပဳေပးေရးတို႔ျဖစ္သည္။

ဆတူအေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သည္းခံေရးကိုအားေပးမည့္ အားေကာင္းသည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အခြင့္အာဏာကို ေက်ာ္လြန္အသံုးျပဳပါက ၄င္းတို႔က ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းေလးမ်ားေတာ့ ရွိေနပါသည္။

၄င္းတုိ႔မွာ အေမရိကန္သံအမတ္ Derek Mitchell ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကနယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေလးစားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  International Republican Institute၊ National Democratic Institute၊ International Foundation for Electoral Systems ႏွင့္ Freedom House  ကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အင္စတီက်ဴရွင္းဆို္င္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမ်ား အားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံက်ေသာ အမွန္တရားကို ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။ လူသားတို႔၏ ပင္မလိုလားခ်က္ မ်ားကို သေဘာေပါက္ေသာ ျပည္သူမ်ားကို အၿမဲတမ္းျငင္းဆိုႏိုင္သည့္ ဖိႏွိပ္မႈဟူသည္ မရွိဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အိပ္မက္မ်ားကို သေဘာေပါက္လာရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သူတို႔ေလွ်ာက္ေသာ လမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အကူအညီမ်ားေပးေနရန္သာ ရွိပါသည္။

 Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Q & C