Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈၾကား အဆက္အစပ္ရွိဟုဆို

(19 Mar 2013 ရက္စြဲပါ UPI မွ Oil, abuse link seen in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာသမၼတခရီးစဥ္ကို ဆစ္ဒနီတြင္ ဆႏၵျပ

(World News Australia မွ 19 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “Protest Slams Myanmar president visit” သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

  1. တရုတ္အိမ္သစ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျမင့္တက္

(18 Mar 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ “China New Home prices rise in February” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. မုတ္သုန္မဝင္မွီ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးရန္ ကုလေတာင္းဆိုမႈကို ျမန္မာျငင္းဆို

(Radio Australia News မွ 20 March 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar dismisses UN call to relocate Rohingyas ” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈၾကား အဆက္အစပ္ရွိဟုဆို

(19 Mar 2013 ရက္စြဲပါ UPI မွ Oil, abuse link seen in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈ တစ္ခု ရွိႏိုင္ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အသိအ မွတ္ျပဳမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ထိပ္တန္းစိုးရိမ္ဖြယ္ ကိစၥ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

Save the Rohingya တည္ေထာင္သူ Jamila Hanan က Oil Change International သို႕ေျပာၾကားရာတြင္ ေရနံ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပဋိပကၡၾကားတြင္ ေသခ်ာေပါက္ဆက္စပ္မႈရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုပါသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ျပႆနာ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာၾကားသည္။

‘ရဝမ္ဒါမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ စေကးအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို သတ္ျဖတ္တဲ့ပြဲၾကီး တတိယအၾကိမ္ ျဖစ္လာ လိမ့္ဦးမယ္လို႕ ကၽြန္မတို႕သတင္းရထားပါတယ္။ အခုကေန ဧျပီလလယ္အတြင္းမွာျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႕ ကၽြန္မတို႕ သတင္းရထားပါတယ္’ ဟု Hanan ကေျပာပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားအၾကား အနည္းဆံုး လူ ၇၆ ဦး ေသဆံုးျပီး လူေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ၾကရသည္ဟု ကုလသမဂၢက ခန္႕မွန္းခဲ့ပါသည္။

ကမာၻ႕ႏို္င္ငံအစိုးရမ်ားက အေရးယူမႈမ်ားေျဖေလ်ာ့ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြမ္းအင္က႑တြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားရွာေဖြလွ်က္ရွိပါသည္။ China International Petroleum Corp က ေျပာၾကား ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံပိုက္လိုင္းတြင္ ေရနံမ်ားစတင္ပို႕လႊတ္မႈ အေစာဆံုး ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။


ျမန္မာသမၼတခရီးစဥ္ကို ဆစ္ဒနီတြင္ ဆႏၵျပ

(World News Australia မွ 19 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “Protest Slams Myanmar president visit” သတင္းကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

ဆစ္ဒနီျမိဳ႕ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးေရွ႕တြင္ လူ ၁၀၀ ခန္႕စုေဝးကာ ျမန္မာသမၼတ၏ ခရီးစဥ္ကို ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ၾသစေတးလ်ႏိုင္၊ ဆစ္ဒနီျမိဳ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ ခန္႕က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႕အခြင့္အေရး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေပၚ ၾသစေတးလ်အစိုးရက ျပတ္သားစြားရပ္တည္ရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ဆႏၵျပမႈသည္ ဦးသိန္းစိန္၏ အဂၤါေန႕ခရီးႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနျပီး မတိုင္ခင္တစ္ရက္က ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဂ်ဴလီယာဂီးလ္ဘတ္တို႕ ကမ္ဘာရာတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ၾသစေတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥစ္ဂီးလ္ဘတ္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ စစ္သံမွဴးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသံမွဴး ခန္႕အပ္ထား ရွိျခင္းအပါအဝင္ ၂ ႏွစ္စာေဒၚလာသန္း၂၀ ေထာက္ပံ့ကူညီမည့္ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥမ်ား တိုးတက္မႈရွိေအာင္ လုပ္စရာ မ်ားစြာ က်န္ေသးသည္ဟု သူမက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

Burma Campaign Australia မွ ညႇိႏိႈင္းေရးတာဝန္ခံ ဇက္တီဘရိတ္ကမူ ၾသစေတးလ်အစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္ သူမ်ားအေပၚ ပ်က္ကြက္ေနသည္ဟု ေဝဖန္သည္။

“ဖက္ဒရယ္အစိုးရ (ၾသစေတးလ်အစိုးရ) ဟာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ခရီးစဥ္မွာ လူ႕အခြင့္အေရးေလးစားေရး၊ ျပည္တြင္း စစ္အဆံုးသတ္ေရးတို႕ကို တြန္းအားေပးရမယ့္အစား သူ႕ကို အေျမာက္ ၂၁ ခ်က္ေဖာက္ ႀကိဳဆိုျပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္သံ မွဴးလႊတ္ေပးဖို႕ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္” ဟု ဇက္တီဘရိတ္က ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

“အခုလိုၾသစေတးလ်အစိုးရက လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥကို ဦးစားမေပးဘဲ ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာဟာ စိတ္ပ်က္စရာပါပဲ”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအာဏာရလာျပီး ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၅၀၀၀၀ ခန္႕ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု မစၥတာဘရိတ္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားသည္။


တရုတ္အိမ္သစ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျမင့္တက္

(18 Mar 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ “China New Home prices rise in February” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီး ၇၀ ထဲမွ ၆၆ ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္သစ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၎ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မွာ တရုတ္၏ေခါင္းေဆာင္အသစ္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္သည္။

အေျခပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား တိုးတက္ေနမႈကို ရပ္တန္႕ေအာင္လုပ္ရန္မွာ ေဘဂ်င္းအတြက္ အဓိကအစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္  ပိုင္ဆိုင္မႈပူေဖာင္းပါက္မႈ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ ယင္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအစီအစဥ္သစ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ရာ ကနဦးေငြေပးသြင္းမႈ ျမႇင္႔လိုက္ျခင္းျဖင္႔ တက္ေဈးေမၽွာ္႐ိုက္သူ မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ႔ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း အလြန္အကၽြံတင္းက်ပ္မႈမ်ားက စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟူေသာ ပူပန္မႈမ်ား ကလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

“အစိုးရက တကယ္ကို အက်ပ္အတည္းအေျခအေန ျဖစ္ေနတာပါ။ အိမ္ေစ်းေတြကို သာမန္တရုတ္လူမ်ိဳးေတြ တတ္ႏိုင္တဲ့ ေစ်းအျဖစ္ ထားႏိုင္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္” ဟု တရုတ္ေစ်းကြက္သုေတသနအဖြဲ႕မွ Managing Director ေရွာင္ရိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ တိုးတက္မႈရဲ႕ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္တဲ့ အိမ္ၿခံေျမက႑နဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္ေတြမွာ  ေဘဂ်င္းအေနနဲ႕ ေစ်းေတြသိသိသာသာက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ဖို႕ မတတ္ႏိုင္ေသးဘူး။”

ေဘဂ်င္းတြင္ အိမ္သစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ၅ ဒႆမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း မႏွစ္ကထက္တိုးတက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္တြင္  ဂြမ္ဆိုး၌ ၈ ဒႆမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရွန္ဟိုင္း၌ ၃ ဒႆမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား တရုတ္သည္ ျမင့္တက္လာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ခြဲကလို အေကာင္းဆံုး အေျခအေနေရာက္ေအာင္   ႀကိဳးပမ္းတိုက္ပြဲဝင္ေနသည္။

၂၀၁၀ တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈပူေဖာင္းပါက္မည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈက အစိုးရကို ယင္းက႑တြင္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ိဳးစံုႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားက ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ႔ေသာ္လည္း တရုတ္၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈလည္း ေႏွးေကြးသြားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေရရွည္ခံရန္ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ တရုတ္သည္ သူ၏ ဘ႑ာေရးမူဝါဒအခ်ိဳ႕ကို မႏွစ္က ေျဖေလ်ာ႕ ေပးခဲ့ရသည္။

ယင္းမူဝါဒထဲတြင္ အတိုးႏႈန္း ႏွစ္ခုကို ေလ်ာ႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေငြေခ်းျခင္းကို အားေပးရန္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ သီးသန္႕ ရန္ပံု ေငြထားရွိေသာ ပမာဏကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

သို႕ရာတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈေစ်းႏႈန္းမ်ား တဖန္ထပ္၍ စတင္ျမင့္တက္လာျခင္းကို ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ တရုတ္သည္ ေစ်းႏႈန္းတိုးတက္မႈ ရပ္တန္႕ေစရန္  ဆန္းသစ္ ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းအစီအစဥ္သစ္မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္ေနေသာ ျမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ တဆင့္ခံ ဝယ္သူမ်ား အတြက္ အေပါင္တိုးႏႈန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ထားသည္။

အစိုးရက အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္မႈမွရေသာ အျမတ္၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္ေဆာင္ေစလိမ့္မည္ဟု ေျပာခဲ့ေသး သည္။

သံုးသပ္သူမ်ားက အစီအစဥ္မ်ားသည္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်သြားမည့္ပံု ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေစ်းတက္ေနတာေတြ က်သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာင္ပိုင္းကိုေတာ့ ဦးမတည္ဘူး”ဟု Mizuho Securities Asia ၏ တရုတ္စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ Jianguang Shen က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


မုတ္သုန္မဝင္မွီ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးရန္ ကုလေတာင္းဆိုမႈကို ျမန္မာျငင္းဆို

(Radio Australia News မွ 20 March 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar dismisses UN call to relocate Rohingyas” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by internet

လာမည့္ မုန္သုန္ရာသီတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေအာင္ အေရးေပၚ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာက ေတာင္းဆိုထားျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္လိုက္ပါသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ယာယီတဲမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျခလူေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔အတြက္ လံုေလာက္မႈရွိသည္ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က Australia Network  ၏  Newsline အစီအစဥ္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ဒုကၡသည္အမ်ားစုဟာ စခန္းမွာေနၾကတုန္းဆိုေပမယ့္ လာမယ့္မိုးရာသီအတြက္ ေနစရာနဲ႔ ရိကၡာ လံုေလာက္ မႈရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္” ဟုဦးရဲထြဋ္က ဆိုပါသည္။

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္အိုဂ်ာ ကင္တာနာ က သူ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား လအနည္းငယ္အတြင္းေရျမႇပ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာၾကားထားၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္း ထဲသို႔ သြတ္သြင္းရန္အႀကံျပဳထားသည္။

“ေမလမွာ က်ေရာက္လာေတာ့မည့္ မိုးရာသီမွာ ဒီဒုကၡသည္စခန္းအမ်ားစုေရဝင္ၿပီး ျမဳႇပ္သြားပါလိမ့္မယ္။ လူသား ခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ဆိုးေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔အတြက္ အေရးေပၚေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈေတြ တိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္” ဟု ကင္တာနာ က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံရခိုင္မ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား အၾကား ေသြးစြန္းေသာ လူမ်ိဳးစုအဓိကရုဏ္းႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ယခင္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္စုကဲြသြားၿပီး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ မ်ားမွာ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သီးျခားဖယ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။

မၾကာေသးမွီက တူရကီႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အိမ္ေဆာက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ေဒသခံရခိုင္ အသိုင္းအဝိုင္းက ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

ကုလသမဂၢကဖိအားေပးေနေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အထူးအခြင့္အေရး သို႔ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ဦးရဲထြဋ္က ဆက္လက္၍ “အေရအတြက္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ႏုိင္ငံမဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္အတြက္ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဖို႔လိုေၾကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီသူတိုင္း ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ထိုေဒသတြင္တရားမဝင္ ခိုးဝင္လာသူမ်ားရွိ ေနဆဲျဖစ္၍ ထုိျပႆနာကို ေျဖရွင္းရဦးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း” ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ကင္တာနာက ျမန္မာႏိုင္ငံအား လူ႔အခြင့္အေရးအေနအထား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍) ကို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္တိုက္တြန္းထားပါသည္။

ဦးရဲထြဋ္က “ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလ ႏွစ္ႀကိမ္အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြင္းရခိုင္ ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အမွန္တရားကုိ အစိုးရကေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကို တာဝန္ယူေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document Quote & Comment and News in brief

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္သတင္းတို

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာင္စီက ဆြဲထားတဲ့မီဒီယာဥပေဒလည္း အလံုးစံုအထိန္းအကြပ္မရွိပရမ္းပတာဆြဲထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တာဝန္ယူမႈ ၊ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ၊ က်င့္ဝတ္အားလံုးပါပါတယ္။ အခု ဥပေဒမူၾကမ္းကေတာ့ အရင္ ဥပေဒေတြနဲ႔ ဘာမွမထူးဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဆီအိုးထဲကေနေရေႏြးအိုးထဲေျပာင္းထည့္လိုက္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္”

မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News Journal အတြဲ (၁၂) အမွတ္ (၃) တြင္ပါရွိေသာ “ပံုႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္း အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေဆြးေႏြးရန္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေတြ႕မည္” သတင္းမွ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) မွ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကိုရပ္ရင္ အားလံုးသာမယ္။ ေၾကးနီစီမံကိန္းမရပ္ရင္ မသာဘူးလို႔ေျပာ လို႔ရတယ္။ တိုင္းျပည္လည္း မနစ္နာေစခ်င္ဘူး။ ေဒသခံေတြလည္း မနစ္နာေစခ်င္ဘူး။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီကိုလည္း မထိခ&#