Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

  

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“အခုအစိုးရက သူတို႔ေတြရဲ႕လိုအပ္ေနတဲ့ Capacity ကိုျဖည့္ဆည္းဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနပါၿပီ။ စကၤာပူတကၠသိုလ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ သင္တန္းေတြေပး ေနပါၿပီ။ အစိုးရလုပ္ေဆာင္တာ ဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာ ျပည္သူေတြ မသိလိုက္တာပါ။ ဒီလို သင္တန္းမ်ိဳးေတြလည္း ဆက္တိုက္လုပ္သြားဖို႔ ရွိေနပါ တယ္။ အစိုးရက ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဆင့္အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဆရာတို႔လဲ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေနပါတယ္။ အဲဒီ သင္တန္းေတြထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သင္တန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေတြလဲ ပါပါတယ္။ Capacity ျမင့္မားဖို႔က တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လိုအပ္ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆရာတို႔က တျခားႏုိင္ငံေတြက အေတြ႕အႀကံဳေတြယူၿပီး လုပ္ ေဆာင္ေနတယ္”

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News Journal အတြဲ (၉) အမွတ္ (၄၅) တြင္ပါရွိေသာ “အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာေတြ မွာ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့သူေတြ ပိုတိုးလာဖို႔ဆုိရင္ ေဖာင္ႀကီးသင္တန္း တစ္ခုတည္းနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး ဘြ႕ဲလြန္သင္တန္းေတြ မ်ားမ်ားေပးဖို႔လိုတယ္” သတင္းမွ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ (စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရွင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပး) ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အခု ခ်င္းျပည္နယ္မွာက လူမႈေရးရာဝန္ႀကီးရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးကို တဲြၿပီးကိုင္ထားတာ။ ပညာေရး ဌာနက တကယ္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာပဲရွိတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိတဲ့ ပညာေရးမူဝါဒခ်ဖို႔က ျပည္နယ္အစိုးရမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသင့္တယ္”

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Days ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးက႑ ကို ျပည္နယ္အစိုးရ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဌာန္းေပးရန္ aတာင္းဆို” သတင္းမွ ေဒါက္တာေ႐ႊခါးရ္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ျခင္းမလုပ္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို လုိလားေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကို ကၽြန္မတို႔ ဘယ္လိုမွ ေရွာင္ရွားလို႔ မရႏုိင္ပါ ဘူး”

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္  Envoy Journal အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂၅) တြင္ပါရွိေသာ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာ က္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံ သူေတြက စစ္မွန္တဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရး ဝုိင္းဝန္းလုပ္ၾကဖို႔ ေဒၚစုတုိက္တြန္း” သတင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတဲ့ ဇုန္ေတြမွာေတာ့ ျပည္တြင္းက အလုပ္အကိုင္ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။ ေဒသခံ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးနဲ႔ ေဒသခံေတြ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြကို အျမန္ဆံုး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာပါ”

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ဘားအံ့စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္း တြင္ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စား” သတင္းမွ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖဲြ႕မွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးေစာၾကည္မင္း ၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“ဒီကေန႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီး ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အဓိက ထားေျပာ သြားတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာလည္း တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနတယ္ ဆိုတာကို လည္း ေျပာသြားပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာမွာလည္း တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္ ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဆိုတာ ေျပာပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကလည္း တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က စိတ္ၿငိဳျငင္မယ့္ ကိစၥျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ ေျပာသြားပါတယ္”

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မိမိကို္၌ကလည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေျပာၾကား” သတင္းမွ အထက္ခ်င္းတြင္း လူငယ္ကြန္ရက္မွ ကိုေက်ာ္သက္ဝင္း ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive