Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂.၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ

(Reuters မွ 1 February 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar agrees to ceasefire with Mon separatists ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆက္လုပ္ရန္ ျမန္မာကုိ အီးယူတုိက္တြန္း

(AP သတင္းဌာနမွ 31 Jan 2012 ရက္စြဲပါ EU urges Burma to keep reforms ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကခ်င္၏ စိန္ေခၚမႈ

(The Diplomat မွ 1 February 2012 ရက္စြဲပါ Trefor Moss ေရးသားေသာ Burma’s Kachin Challenge ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္ )

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေျပးအလႊား သြားေနၾကၿပီ

(1 February 2012 ရက္စြဲပါ The Straits Times မွ Nirmal Ghosh ေရးသားေသာ Gold rush to Burma as country opens up ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*******************************************************************************

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ

(Reuters မွ 1 February 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar agrees to ceasefire with Mon separatists ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအစိုးရသည္ ဗုဒၶဟူးေန႔က မြန္တိုင္းရင္းသားသူပုန္အုပ္စုႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေပးသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယခုသေဘာတူညီမႈမွာ အရပ္သားအစိုးရက စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ယာယီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွ ေနာက္ဆံုးရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယခုစစ္တပ္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ (၇) ဦးေျမာက္ သေဘာတူညီျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔သည္ ယင္းတို႔၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဧၿပီလၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမွ်တေရးတို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳလုပ္ေရးကိုလည္း အေျခအေနမ်ား သတ္မွတ္ထားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (MNLA) ၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ထားရွိရန္ႏွင့္ လက္နက္ျဖင့္ သြားလာရာတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သြားလာရန္ သေဘာတူၾကေၾကာင္း ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူတစ္ဦးက Reuters သို႔ ေျပာသည္။

“မြန္ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ NMSP တို႔ဟာ ဒီမနက္ အခ်က္ငါးခ်က္ပါတဲ့ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းသေဘာတူခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးပါတယ္။” ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေမာ္လၿမိဳင္မွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုအမ်ားစုသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္ KNU ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ SSA (ေတာင္)ႏွင့္လည္းေကာင္း ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အင္အားႀကီးေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးေပ။ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အဆိုအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူငါးေသာင္းခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္ စြမ္းအင္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ယူနန္သို႔သြားမည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမ်ား ရွိသည္။

********************************************************************

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆက္လုပ္ရန္ ျမန္မာကုိ အီးယူတုိက္တြန္း

(AP သတင္းဌာနမွ 31 Jan 2012 ရက္စြဲပါ EU urges Burma to keep reforms ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားရန္ ဥေရာပသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တုိက္တြန္း ေျပာဆုိလုိက္ၿပီး အကယ္၍ အစုိးရအေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ဆုိပါက ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြေပၚထြန္းလာတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ျမန္မာအစုိးရ အေနနဲ႔လည္း ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ အတုိင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းကုိဆက္ေလွ်ာက္သြားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အားေပးအားေျမွာက္ျပဳပါတယ္” ဟု အီးယူ ဥကၠ႒ Herman Van Rompuy က ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕၌ ေျပာၾကားသည္။ “ယခု ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အီးယူနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အလားအလာသစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ရက္သတၱပတ္ေတြထဲမွာျဖစ္ေပၚလာမယ့္ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အီးယူက ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ထပ္လႊတ္ေပးတာတုိ႔၊ လြတ္လပ္ၿပီး  မွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးတာတုိ႔၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္တာတုိ႔ စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ တင္းၾကပ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာမွ မၾကာေသးခင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ထူးျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထြက္ေပၚလာရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္ အံ့အားသင့္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အီးယူက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕ကုိ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ အီးယူက ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားမႈကုိ ရုပ္သိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈကုိ စတင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာေတြ ျဖစ္လာတယ္ဆုိရင္ ျမန္မာအေပၚသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တင္းၾကပ္တဲ့ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြကုိ ဆက္လက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Van Rompuy ကေျပာၾကားသည္။

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ကိစၥမွာ ၎အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ အပါအဝင္ အျခားထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက ယင္းသုိ႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ကင္မရြန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိဟူေသာအခ်က္ကုိ သိလုိ၍ AP သတင္းဌာနကေမးျမန္းရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အားလုံးကုိ တုိးသာဆုတ္သာရွိေအာင္ အရွင္ထားပါတယ္၊ အျပတ္ မျဖတ္ထားပါဘူး” ဟုေျဖၾကားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အေရးကိစၥေၾကာင့္ အလြန္အမင္း အလုပ္ရႈပ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ “ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ကူညီလုိ႔ရမယ့္ကိစၥအားလုံး လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

****************************************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကခ်င္၏ စိန္ေခၚမႈ

(The Diplomat မွ 1 February 2012 ရက္စြဲပါ Trefor Moss ေရးသားေသာ Burma’s Kachin Challenge ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္ )

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအလုပ္မျဖစ္ေပ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အမ်ားစုႏွင္႔ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းေရးတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိခဲ႔ရာ ၿပီးခဲ႔သည့္ အပတ္က ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပိုင္း)(SSA North) ႏွင္႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင္႔ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) တို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိခဲ႔ေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ယခင္အတိုင္းတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ၿပီး ေသေၾကမႈမ်ားပိုျဖစ္ခဲ႔သည္။ KIO က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အေလးအနက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာျပည္တြင္းစစ္မ်ားရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစိတ္ဓာတ္ရွိေသာ အစိုးရအတြက္ အဆံုးစြန္ဆံုးေသာစမ္းသပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္သည္ KIA ႏွင္႔ ၁၇ ႏွစ္ၾကာအပစ္အခက္ရပ္စဲထားမႈကိုခ်ိဳးေဖာက္၍ တိုက္ပြဲမ်ားအသစ္အဖန္ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၿပီးခဲ႔သည့္ ဇြန္လကမွ စတင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီးေျခာက္လအၾကာတြင္ သမၼတသည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ႔သည္။ ယခင္ကတိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ားကိုင္တြယ္ရာတြင္ အင္အားပိုမိုသံုး၍ ေျဖရွင္းသည့္နည္းမွာ ယခုတိုးတက္မႈမ်ား ျပသေနသည့္ အေျခအေနတြင္ သင္႔ေတာ္ျခင္းမရွိေတာ႔ၿပီဆိုသည္ကို ျပသေနသည္။

KIO အားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးစားပြဲသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ရန္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ရရွိထားေသာ အစျပဳေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွစ၍ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင္႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အဆံုးမရွိဒဏ္ခတ္ေနမည့္သူမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ဆႏၵရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအား ယံုၾကည္မႈရေစရန္လည္းလိုသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင္႔ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၎၏ ဒီဇင္ဘာလက ထုတ္ျပန္ေသာ အပစ္အခက္ရပ္ေရးအမိန္႔ကို တပ္မေတာ္ကလုိက္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သတင္းမ်ားအရဇန္နဝါရီလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ အစိုးရတပ္မ်ား ပိုမိုေရာက္ရွိေနသည္ဟုသိရွိရသည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိမိအမိန္႔ျဖင္႔သာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သေဘာကို ျပေနသည္။ အကယ္၍သာ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံကူညီသူျဖစ္လွ်င္ ၎သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၎၏ တပ္မွဴးမ်ားအား စစ္တန္းလ်ားျပန္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ေပလိမ္႔မည္ဟု သတင္းမ်ားက အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ပစ္ခတ္မႈမ်ားအမွန္တကယ္ ရပ္ဆိုင္းသြားပါကဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ၾကားဝင္ညိႇႏိႈင္းေပးမႈမ်ားကို စဥ္းစားသင္႔သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္႔ အိုးမဲ႔အိမ္မဲ႔ျဖစ္ၾကရေသာဒုကၡသည္ ငါးေသာင္းခန္႔အတြက္ ကုလသမဂၢက အကူအညီေပးရန္ ခြင္႔ျပဳခဲ႔စဥ္က သမၼတႀကီးသည္ ခ်ီးက်ဴးမႈကို ခံခဲ႔ရသည္။ ထိုသို႔ေသာအကူအညီမ်ိဳးကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာရာတြင္ KIO ႏွင္႔သာမကပဲ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရမခ်င္း မေသခ်ာေသာ အျခားအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင္႔ပါ စကားေျပာရာတြင္ ၾကားေနညိႇေပးသူမ်ား ဖိတ္ေခၚရန္ လိုသည္။ ဖိလစ္ပိုင္သည္ ၎၏ ကာလၾကာရွည္ တိုက္ခိုက္ေနေသာသူပုန္မ်ားႏွင္႔ မေလးရွား၏ အကူအညီျဖင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထင္ရွားေသာ စံျပနမူနာ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္တစ္ခုကို အာဆီယံႏွင္႔ ကုလသမဂၢတို႔မွ စပြန္ဆာ ျပဳလုပ္၍ ၾကားေနအာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ က်င္းပမည္ဆိုပါက KIO ေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လားရာ မေသခ်ာမႈအတြက္ စိုးရိမ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ပါ လက္ခံႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိမူဦးသိန္းစိန္သည္ ၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သံသယရွိသူမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း(60) ေက်ာ္ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားသူပုန္မ်ားအေရးသည္ ၎အတြက္ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနသည္။

***************************************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေျပးအလႊား သြားေနၾကၿပီ

(1 February 2012 ရက္စြဲပါ The Straits Times မွ Nirmal Ghosh ေရးသားေသာ Gold rush to Burma as country opens up ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ေဒသတြင္းတြင္ အားလံုးက ေရႊတြင္းေတြ႕သကဲ့သို႔ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ေနၾကေသာ ေနရာတစ္ခု ထြက္ေပၚလာေနရာ အားလံုး သြားေနေသာ ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခင္တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စီးပြားေရးကို တံခါးဖြင့္ၿပီး၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့ေသာအခါ အခ်ိဳ႕အေနာက္ႏိုင္ငံအေရးယူမႈမ်ားလည္း ေျဖေလ်ာ့ေသာအခါ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔အပါအဝင္ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ငါးႀကီးတစ္ေကာင္ ရွာေဖြရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျမန္သြားေရာက္ၾကေလသည္။

ရန္ကုန္မွ ဟိုတယ္မ်ား အခန္းျပည့္ေနသည္မွာ ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ားကလည္းတက္၊ ငွားရမ္းခမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ေစ်းတက္လာသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ သူမ်ားသည္ သတၱဳတြင္း၊ စြမ္းအင္မွ စ၍ ခရီးသြားက႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ အဆံုး ရႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကင္းေထာက္ ရွာေဖြေနၾကသည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စၿပီး ေနရာတက် ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အႏၱရာယ္လည္း ရွိေနတုန္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေရွ႕ဆက္ တိုးတက္မႈေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုတာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ေနရပါတယ္" ဟု စကၤာပူ အေျခစိုက္ Centennical Asia Advisors မွ CEO Manu Bhaskaran က ေျပာသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တိုး၍ သြားေနျခင္းက တိုးတက္မႈ၏ သက္ေသပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုလတြင္ အေမရိကန္ အဖြဲ႔တစ္ခု လာေရာက္ရန္ ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ဘီလီယံနာ ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္၍ အလွဴအတန္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလက ဂ်ာမနီမွ အႀကီးဆံုးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ာမန္အစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာနမွ အမႈေဆာင္မ်ား သြားေရာက္ခဲ့သလို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဟီတာခ်ီ၊ တိုရွီဘာ၊ မစ္စုအိ၊ အိတိုခ်ဴ၊ JX Nippon Oil and Energy ႏွင့္ မာဂူဘီနီ တို႔ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕လည္း လာေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေဝးကြာေသာ အရပ္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ေနာ္ေဝး၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ႐ုရွားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အိမ္နီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သည္ ရန္ကုန္တြင္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

ထုိသို႔ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မႈႏႈန္းမ်ားကို ေဝဖန္ေနသူမ်ားကပင္ အံ့အားသင့္ၾကရသည္။ တနလၤာေန႔က The Straits Times ႏွင့္ သီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ကတိကဝတ္မ်ား ေျပာၾကားၿပီး ယင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ ရရွိသည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ IMF မွ အမႈေဆာင္ Meral Karasulu က သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ "ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တိုးတက္ ႀကီးထြားမယ့္ အလားအလာ ႀကီးမားစြာရွိၿပီး အာရွရဲ႕ ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးပါဝါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သူ႔မွာရွိတဲ့ သယံဇာတရယ္၊ ႏုပ်ိဳတဲ့ လုပ္သားအင္အားစုရယ္၊ ကမၻာေပၚက အားေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ိဳ႕ အခ်က္ေတြ တူေနတာေတြရယ္ကို အသာစီး ရယူ အသံုးခ်ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေပါ့ေလ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၆၂ သန္းရွိၿပီး အာဆီယံတြင္ အင္ဒိုနီးရွားၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အခြင့္အလမ္း ႀကီးမားစြာ ရွိေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝသယံဇာတအတြက္ ဂုဏ္ယူရသည္။ ယင္းတြင္ ႏုပ်ိဳေသာ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ေသာ အင္အားရွိၿပီး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။

သို႔ေသာ္ Bhaskaran ညႊန္ျပသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ ေနလာခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ အႏၱရာယ္အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါေသးသည္။

ျပႆနာမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပရေသာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးက႑တြင္ တိုးတက္မႈ မရွိျခင္း၊ စေတာ့ေစ်းကြက္ မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈႏႈန္းႏွစ္ခုရွိၿပီး မတည္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မၾကာခဏ မလံုေလာက္မႈမ်ားရွိသည္။ အနိမ့္ဆံုးလစာ မည္မွ်ေပးရမည္ဟု ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးစနစ္က ပ်က္ယြင္းေနသည္။ လူငယ္မ်ားမွာ ယေန႔အဂ