Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. Ayala Corp က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြ

(19 April 2013 ရက္စြဲပါ Fox Business မွ Ayala Corp: looking for Myanmar Investment Opportunities သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. မၿငိမ္သက္မႈမ်ားေနာက္ကြယ္မွ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ မြတ္စလင္ ဆန္႕က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့

(The Japan Times News မွ 03.04.2013 ရက္စြဲပါ “Some members of the Buddhist clergy have been involved in the violence against Muslims” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။)


Ayala Corp က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြ

(19 April 2013 ရက္စြဲပါ Fox Business မွ Ayala Corp: looking for Myanmar Investment Opportunities သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

photo credit by online

Ayala Corp စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမိုရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေနပါသည္ဟု ယင္းလုပ္ငန္းစုဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တို႕တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္အတြက္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ထားေၾကာင္း Jaime Augusto Zobel de Ayala က Ayala ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးပြဲအျပီး သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပရာတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ဒီစီးပြားေရးထဲကို တစ္စိတ္တပိုင္းအေနနဲ႕ ပါဝင္ဖို႕အတြက္ ျပင္းျပတဲ့စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေနပါတယ္”ဟု မစၥတာ ဇိုဘယ္က ေျပာပါသည္။

“အာဆီယံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အက်ိဳးစီးပြား က်ယ္ျပန္႕ေအာင္လုပ္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားေနပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ဆယ္ႏိုင္ငံရွိေသာ အာဆီယံသည္ ၂၀၁၅ တြင္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈဧရိယာ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ယင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္ Ayala သည္ စကၤာပူကုမဏီႏွင့္အတူ တင္ဒါျပိဳင္ဆိုင္ထားသည္ဟု မစၥတာ ဇိုဘယ္က ဆိုသည္။ Ayala ႏွင့္ Singtel သည္ Globe Telecom Inc. (GLO.PH) တြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားေသာ ပါတနာမ်ားျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ Ayala သည္ အစိုးရ၏ Public Private-Partnership program ၌ အထူးအားျဖင့္အခေပးလမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေလလံဝင္ျပိဳင္ထားသည္။ ၄ ကီလိုမီတာ အခေပးလမ္းတစ္ခု ေလလံေအာင္ခဲ့ျပီး ၇.၇ ကီလိုမီတာ အျမန္လမ္းအတြက္ မယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

Ayala သည္Ayala လုပ္ငန္းစုၾကီး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကဲ့သို႕ အျခားစီးပြားေရးမ်ားတန္ဖိုးတက္ေစမည့္ အစိုးရေလဆိပ္၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ လမ္းစီမံကိန္းမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ပို၍ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းစု၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာနမွဴး John Eric Francia ကေျပာၾကားသည္။

ကုမဏီက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ၁ ဘီလီယံကို လ်ာထားေၾကာင္း၊ ယင္းမွ ပမာဏအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လတ္တေလာ ၾကီးၾကီးမားမားေျပာင္းလဲေနသည့္ စြမ္းအင္က႑အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္က ၃၂၅ မီလီယံ ဝန္းက်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ျပီး က်န္သည္မ်ားကို ၂၀၁၆ အထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဖရန္စီယာက ဆိုသည္။

စြမ္းအင္က႑၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မဂါဝပ္တစ္ေထာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ႏ်ဴကလီယာမဟုတ္ေသာသမ႐ိုးက်ႏွင္႔ သဘာဝအေလ်ွာက္ျပန္လည္ျဖည္႔တင္းႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ အသံုးျပဳ စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။


မၿငိမ္သက္မႈမ်ားေနာက္ကြယ္မွ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ မြတ္စလင္ ဆန္႕က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့

(The Japan Times News မွ 03.04.2013 ရက္စြဲပါ “Some members of the Buddhist clergy have been involved in the violence against Muslims” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။)

စစ္အာဏာ႐ွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြန္ေျမာက္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ပညာ႐ွင္မ်ားက ေျခရာခံမိထားသည္႔ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈ အသြင္ေဆာင္သည့္ မြတ္စလင္ ဆန္႕က်င္ေရး လႈိင္းလံုးမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။

ဗလီမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္က အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားက ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာျပည္ထဲမွာ မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရး အစြန္းေရာက္ေတြနဲ႕ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနတဲ့သူ ေတြ ႐ွိေနတယ္ဆိုတာ သိပ္ထင္႐ွားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အယူဝါဒမတူညီမႈေတြကို သည္းခံျခင္းမ႐ွိဘဲ ျမန္မာျပည္မွ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္အမ်ားစုအေပၚ ၾသဇာႀကီးတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး တရားေတြ ေဟာေနၾကတာလဲ ပါ ပါတယ္” ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (International Crisis Group) မွ ဂ်င္မ္ဒဲလား ဂီယာကိုမာ (Jim Della-Giacoma) က ဆိုပါသည္။

“မြတ္စလင္အိမ္နီးခ်င္းေတြ ၿပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့ရမႈေတြဟာ စနစ္တက် နည္းလမ္းေတြ သံုးၿပီး အဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတာပါ၊ အဲဒါဟာ ေနာက္ထပ္ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာေတြကို ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ ႀကံစည္ဖန္တီးဖို႕ နည္းလမ္းေပးေနသလိုပါပဲ” ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

တခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္႐ွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္သူအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္သက္ဝင္သူ အမ်ားစု႐ွိသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ကိုးကြယ္ေလးစားျခင္းခံရသည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မၿငိမ္မသက္မႈ မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္။

ဘုန္းႀကီးအခ်ိဳ႕က အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ေနခဲ့ၿပီး အျခားသူမ်ားက မြတ္စလင္မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆိုင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကကာ၊ အၾကမ္းဖက္လႈပ္႐ွားမႈ ျပဳလုပ္ေသာသူမ်ား၏ အမွတ္အသားျဖစ္သည့္ ၉၆၉ စတစ္ကာမ်ား ကပ္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ဆိုင္မ်ားကိုမူ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ႐ံု မွ်သာ ျပဳလုပ္သြားၾကသည္။

"ရန္သူကို က်႐ႈံးလို႕ကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ဘာသာစကားနဲ႕ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြ အားလံုး ပ်က္စီးသြားလိမ့္မယ္" ဟု မႏၱေလးမွ မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရး ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သူ ဦးဝီရသူက အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ လတ္တေလာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားသည္။

“သူတို႕ဟာ ဒီေငြေၾကးေတြနဲ႕ မိန္းကေလးေတြကို ဝယ္ယူၿပီး အတင္းအက်ပ္ဘာသာေျပာင္းခိုင္းတယ္။ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြအားလံုးဟာလည္း ဒီႏိုင္ငံကို အႏၱရာယ္ေပးမွာပဲ။ သူတို႕ေတြဟာ ဘာသာစကားေတြ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ေတြကို ဖ်က္ဆီးလိမ့္မယ္” ဆိုသည့္ ၎၏ စကားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ားက ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အရိပ္မည္းထိုးလွ်က္႐ွိသည့္ ဤအၾကမ္းဖက္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေဆာ္ၾသေနလွ်က္ ႐ွိေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး ဒီလို ဆိုး႐ြားလွတဲ့လူတစ္စုရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ရမ္းကားမႈကို တြန္းလွန္ၾကဖို႕လုိပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူ႕အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူႏွင့္ “Pray For Myanmar” အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုသက္ေဆြဝင္း က ဆိုပါသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ကၽြန္ေတာ္တို႕တေတြဟာ လူမ်ိဳးေရးနဲ႕ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြကို ကာကြယ္ရမွာပါ” ဟု ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမွာ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႕က မိတၳီလာၿမိဳ႕႐ွိ ေ႐ႊဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ အျငင္းပြားမႈမွ  စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္သို႕ လွ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္သြားခဲ့သည္။

ထိုမွတဆင့္ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လူအုပ္စုမ်ားသည္ တစ္ၿမိဳ႕ၿပီးတစ္ၿမိဳ႕လိုက္လံ၍ မြတ္စလင္မ်ား ၏ ဗလီမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

ထိုအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ယမန္ႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အနည္းဆံုး လူ (၁၈၀) ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ဗုဒၶဘာသာ-မြတ္စလင္ အဓိက႐ုဏ္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည္။ ထိုေဒသ႐ွိ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားေသာ မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရး အမုန္းမီးသည္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားသို႕ လွ်င္ျမန္စြာ ပ်႕ံႏွံ႕သြားခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျငင္းပယ္ျခင္းကို ကာလ႐ွည္ၾကာခံစားခဲ့ရၿပီး ၎တို႕ကို "ဘဂၤါလီမ်ား" ဟု သမုတ္ျခင္းခံေနရသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ လတ္တေလာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႕မွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မြတ္စလင္မ်ားကိုပါ ပစ္မွတ္ထားခံေနရသည္။

မြတ္စလင္အားလံုးကို ဆန္႕က်င္သည့္ ဘုန္းႀကီး အ႐ွင္ဝီရသူ က "၉၆၉" လႈပ္႐ွားမႈသည္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားဗုဒၵဘာသာဝင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကိုပဲ ပစ္မွတ္ထားတာ ပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲကို ဝင္လာၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ဘာသာစကားေတြ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြကို ေစာ္ကားလာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို ကာကြယ္ဖို႕ကိုသာ တရားေဟာေနတာပါ" ဟု ယင္းကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕လာေရာက္ေသာ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးသံတမန္ "ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တားနား" (Thomas Ojea Quintana) က "လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္မႈ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းက ျပႆနာကို ပိုမိုႀကီးထြားေစၿပီး ထိုအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အစိုးရကပါ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္”ဟူသည့္ ေျပာဆိုခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ၾကာသာပေတးေန႕က သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံကို မိန္႕ခြန္းေျပာရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္သူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးးအစြန္းေရာက္မ်ားကို သည္းခံမည္မဟုတ္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါဟာ ရဲ႕ရင့္ျပတ္သားတဲ့ မိန္႕ခြန္းပါ” ဟု တသီးပုဂၢလ ေလ့လာသူ “Mael Raynaud” က ဆိုသည္။

“ျမန္မာသမၼတရဲ႕ တိုင္းျပည္ကိုေျပာတဲ့ မိန္႕ခြန္းထဲက ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီး ေတြကို ရည္ညႊန္းတာ ထင္႐ွားပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးေျပာဆိုမႈကို အရင္က တစ္ခါမွ မေတြ႕ခဲ့ဖူးပါဘူး” ဟု ၎က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန လူ႕အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုးတက္မႈေတြ႕ရဟု ဆို

(19 April 2013 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Scott Stearns ေရးသားေသာ State Dept rights report: Murder in Syria, progress in Burma ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. EU Sanction အားလံုး ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ျမန္မာ ေမွ်ာ္လင့္

(IANS မွ 21 April 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar anticipates total lift of EU sanctions”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အစိုးရ၊ ပုဂလိကႏွစ္ရပ္လံုး ပ့ံပိုးရမည္

(21 April 2013 ရက္စြဲပါ Japan News မွ Myanmar Nation Building must be supported by govt, private sector သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန လူ႕အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုးတက္မႈ ေတြ႕ရဟု ဆို

(19 April 2013 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Scott Stearns ေရးသားေသာ State Dept rights report: Murder in Syria, progress in Burma ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

photo credit by online

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ေသာၾကာေန႕က ကမာၻတဝွမ္း လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိုဘားမားအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ၊ က်ားမ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ခဲြျခားမႈမရွိဘဲ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာမ်ားခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး John Kerry ကေျပာပါသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကယ္ရီက ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုအထဲ၌ ထင္ရွားေသာႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ၎၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းသည္ အထီးက်န္ျခင္းျဖစ္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကို ျပီးဆံုးေစခဲ့ျပီဟု ဆိုပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ေနရာ ေရာက္ျပီလားဆိုေတာ့ မေရာက္ေသးဘူးလို႕ ေျပာရမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေနပါျပီ။ ေရြ႕ေနပါျပီ။ ျမန္မာအစိုးရဟာ အမ်ားလက္ခံတဲ့ ကမာၻတလႊားက ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ပါ ပိုမိုဆက္ဆံလာျပီး တံခါးဖြင့္လာပါျပီ”ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုပါသည္။

“ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ျမွင့္တင္ေရးနဲ႕ အကာအကြယ္ေပးေရးကို ဆက္ျပီးအာရံုျပဳထားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ခ်ရတဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ဆက္ရွိႏိုင္ပါတယ္”ဟု ကယ္ရီကေျပာပါသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႕အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားရာတြင္ အာရပ္ကမာၻႏိုးထလာမႈ၌ အေစာပိုင္းေန႕ရက္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ခက္ခဲသည့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

“အျမစ္တြယ္ေနတဲ့အစိုးရေတြကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး တက္လာတဲ့အစိုးရသစ္ေတြဟာ အခြင့္အေရးနဲ႕ အားနည္းျပီး တာဝန္ယူမႈ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးဘို႕ ေႏွးေကြးေနပါေသးတယ္။ သူတို႕ဆီမွာ ဆန္႕က်င္မႈအင္အားစုေတြ ေတြ႕ေနရတုန္းပါပဲ”ဟု ကယ္ရီကေျပာပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အေမရိကန္က ျပႆနာမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ သမၼတ Bashar al-Assad ကို တိုက္ခိုက္ေနေသာ အင္အားစုမ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေနသည့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအေၾကာင္းလည္း ပါဝင္သည္။

“ဆီးရီးယားမွာ သမၼတ အာဆတ္ဟာ အာဏာကို အငမ္းမရဖက္တြယ္ထားျပီး လြတ္လပ္မႈေတာင္းဆိုသူေတြကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အေၾကာက္တရားျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ပိုမိုေသြးစြန္းေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ တုန္႕ျပန္ေနပါတယ္။ တိုက္ပြဲဝင္ ေနသူေတြ၊ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံထားသူေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕အျမင္ကို သူတို႕ရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြကို ျငင္းပယ္ျပီး လ်စ္လ်ဴရႈေနသေရြ႕ စြန္႕လႊတ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ဆုိေနပါတယ္”ဟု ကယ္ရီကေျပာပါသည္။

တိဗက္တြင္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဗုဒၶဘာသာမ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီးရိႈ႕သတ္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ကထက္ ေျခာက္ၾကိမ္ပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၌ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တိဗက္၏ သီးသန္႕ တမူထူးျခားစြာ ရွိေနသည့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ တရုတ္၏တိုင္းရင္းသား တိဗ&