Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

တရုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ထုိင္ဝမ္အၾကား သမုိင္းတြင္မည့္ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကုိ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ သေဘာ တူညီခ်က္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အစုိးရ ႏွစ္ရပ္ ကြဲထြက္သြားသည့္ အခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း အထူးျခားဆုံးေသာ သေဘာတူညီမႈ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာ တူညီခ်က္အရ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၁၀ ဘီလီယံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနႏွင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈကိုလည္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္သည္ ထုိင္ဝမ္ဘက္ကုိ မ်က္ႏွာသာ ေပးထားေသာ္လည္း ေဘဂ်င္းအစုိးရက စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ေရရွည္ႏုိင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ေဘဂ်င္းအစုိးရက စာခ်ဳပ္သည္ ထုိင္ဝမ္ႏွင့္ ျပည္မႀကီးအၾကား ေရရွည္ ညီညြတ္ေရးတစ္ရပ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမည့္ အရာအျဖစ္ ရႈျမင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းသေဘာ တူညီခ်က္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ထုိင္ဝမ္သမၼတ မာရင္က်ိဳး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္း ခံရသည္။ ထုိင္ဝမ္သမၼတ မာရင္က်ိဳးက တရုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရစဥ္က သႏၷိ႒ာန္ခ် ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈအခန္းက႑မ်ား

ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ခ်ဳံကင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္ ရုပ္သံ မီဒီယာမ်ားကလည္း ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။ ထုိင္ဝမ္ သံတမန္ Chiang Pin-Kung က "အခု ကိစၥဟာ ျပည္မႀကီးနဲ႔ ေရရွည္ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ဖုိ႔အတြက္ အလြန္အမင္း အေရးႀကီးပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

သမုိင္းတြင္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပုိ႔မႈကုိ အဓိက အားထားရေသာ ထုိင္ဝမ္အတြက္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ ထြက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္ကာလတြင္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေဒၚလာ ၈၀ ဘီလီယံရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စီးဆင္း ဝင္ေရာက္လ်က္ ရွိၿပီး တရုတ္ျပည္ဘက္မွ ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလီယံ တန္ဖုိးခန္႔ တင္ပုိ႔လ်က္ ရွိသည္။

တရုတ္ျပည္မႀကီးသုိ႔ ထုိင္ဝမ္မွ တင္ပုိ႔သည့္ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ သေဘာ တူညီခ်က္ေၾကာင့္ အခြန္ ကင္းေလွ်ာ့ခ်မႈ (သုိ႔မဟုတ္) ကင္းလြတ္မႈ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိင္ဝမ္ကုမၸဏီမ်ားလည္း ျပည္မႀကီးမွ ဘဏ္၊ အာမခံ အစရွိသကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ပါ ရရွိၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိင္ဝမ္တြင္ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ မလုိလားသူမ်ားက လမ္းမေပၚ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ သေဘာထား ဆႏၵစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈအရ ထုိင္ဝမ္ ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက အဆုိပါ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လုိလုိလားလား ရွိၾကသည္။

ထုိင္ဝမ္မွ ေဝဖန္ သုံးသပ္သူမ်ားက ယင္းသေဘာ တူညီခ်က္ေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္း ခ်ိဳသာလြန္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာကာ စီးပြားေရးတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ေဘဂ်င္းအစုိးရသည္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အသုံးျပဳကာ ထုိင္ဝမ္ကၽြန္းေပၚ သူ၏ စီးပြားေရး လႊမ္းမုိးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး အေထာက္အပံ့ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ရွန္ဟုိင္းအေျခစုိက္ BBC သတင္းေထာက္ Chris Hogg က ျပည္မႀကီးသည္ အဆုိပါ သေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္စြာ စိတ္အား ထက္သန္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ တင္ပုိ႔ေသာ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အခြန္သက္သာမႈ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ Chris Hogg ၏ အဆုိအရ ယင္း သေဘာ တူညီခ်က္သည္ စီးပြားေရးထက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပုိမုိ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ေဘဂ်င္းအစုိးရသည္ ထုိင္ဝမ္ႏွင့္ ျပည္မႀကီး ျပန္လည္ ညီညြတ္မႈ ေပၚထြက္ေရးအတြက္ ကာလၾကာရွည္စြာ နည္းလမ္း ရွာေဖြခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ Chris Hogg က "ဒီကုန္သြယ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္ဟာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ လတ္တေလာ ေသြးေဆာင္စည္းရုံးမႈ တစ္ခုပါ။ ထုိင္ဝမ္ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားကုိ ဖမ္းစားႏုိင္ဖုိ႔ ေဘဂ်င္းအစုိးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္လုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရပါတယ္" ဟု ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က ထုိင္ဝမ္ျပည္သားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ညီအကိုမ်ား ျဖစ္ေသာ ျပည္မႀကီးအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အေစာပုိင္းက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိင္ဝမ္ႏွင့္ တရုတ္ ျပည္မႀကီးတုိ႔သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အစိုးရ တစ္ခုစီျဖင့္ ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည္။

BBC သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

China Knowledge, 29th June 2010

Mesnac ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ႏွစ္စဥ္ တာယာ ၈၅၅,၀၀၀ တင္ပို႔ရန္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၉.၈၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

Mesnac သည္ Shenzhen တြင္ စာေရးေပါက္ေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ကာ မူလအားျဖင့္ Software ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ၎က ယခုစာခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဝင္ေငြ၏ ၄၂ % ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ေငြေၾကး ရသံုးစာရင္းတြင္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ မတည္ ရင္းႏွီးေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ႏွင့္ တည္ေထာင္ထားၿပီး၊ သံမဏိပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ရာဘာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

သတင္းမ်ား အဆိုအရ Great Wall Financial Leasing Co. Ltd သည္ Mesnac မွ ရီမန္ဘီ ၇၉.၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ စက္ကိရိယာမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး Good Friend Tyre Co.Ltd သို႔ အငွားခ်ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB News, 28th June 2010

ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ေဒသရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးစုမ်ား အေပၚ ျမန္မာ အစိုးရက က်ဴးလြန္ေနေသာ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ားသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဓမၼ ခုိင္းေစမႈ၊ ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ စနစ္တက် မုဒိန္းက်င့္မႈ စသျဖင့္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အရာရွိတို႔၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ "ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား" အစီရင္ခံစာကို ပါေမာကၡ Willian Schabas က ႀကီးၾကပ္ၿပီး Irish Centre for Human Rights ICHR က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Schabas သည္ Sierra Leone's Truth and Reconciliation Commission တြင္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ လႈပ္ရွားေနသူ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ အလြန္ ဆိုးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေရရွည္ ခံစားေနရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီဟု Schabas က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အခက္အခဲ ျပႆနာကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႔ မ်ဳိးႏြယ္စု၏ အေနအထား ရင္းျမစ္ကိုလည္း ယခုတိုင္ စစ္ေဆးေနဆဲ အဆင့္တြင္သာ ရွိသည္ဟု အစီရင္စာတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အုပ္စုကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ အဆင့္အတန္း ေပးအပ္ရန္ ျငင္းဆိုထားျခင္းမွာ "လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကို ေျပေဖ်ာက္လိုသည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ပံုရသည္" ဟု Schabas က ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုအုပ္စုမွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ သေဘာတူ၊ လက္ခံ၊ ယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု အိုင္ယာလန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Michael Martin က ဒဗ္ဗလင္တြင္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ဳိးႏြယ္စု အေပၚ က်ဴးလြန္ထားသည့္ လူသား မဆန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ အလားတူ ေတာင္းဆိုထားေသာ အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးအရာရွိ Tomas Ojea Quintana က ကုလ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသို႔ တင္ျပအၿပီးတြင္ ယခု အစီရင္ခံစာ ဆက္လက္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ICHR အစီရင္ခံစာ အတြက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈကို Nancie Prudhomme ႏွင့္ Joseph Powderly တို႔က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သီတင္းပတ္ ၄ ပတ္ၾကာ သြားေရာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ၄ သိန္းခန္႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက လက္ခံထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကမူ ၂၀၀၉ အေစာပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားကို အစာႏွင့္ေရ မပါဘဲ ပင္လယ္ျပင္သို႔ ျပန္လႊတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားစု ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္တြင္ အျပစ္တင္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာ အဓိက ကိုးကြယ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၈ သိန္း နီးပါးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား တရားဝင္ ခံစားခြင့္ႏွင့္ တရားဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မ်ဳိးသုဥ္းသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရွိေနေသာ ကမာၻ႔လူသားမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ပဲရစ္ အေျခစိုက္ က်န္းမာေရး ကယ္ဆယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕ Medicins San Frontiers MSF က တင္ျပ ေဆြးေႏြးထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေရွ႕ပိုင္း ေကာ့ဘဇား ခ႐ိုင္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ခန္႔မွန္း အေရအတြက္ ၄သိန္းခန္႔ အနက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ ေနထိုင္ခြင့္ရသည့္ အေရအတြက္မွာ ၃ ေသာင္းပင္ မျပည့္ေပ။ က်န္ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္ ကုလသမဂၢ၏ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကို ဒက္ကားအစိုးရက အျပင္းအထန္ ျငင္းဆန္မည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး တိုင္းျပည္အတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ လာေစလိမ့္မည္ဟု ၎တို႔က အေၾကာင္းျပ ကန္႔ကြက္ေနသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ Prudhomme ႏွင့္ Powderly တို႔၏ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရား႐ံုးတြင္ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံ အတြက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈကို ဦးစီးကြပ္ကဲဖူးသူ John Ralston က ကူညီေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Xinhua News, 29th June 2010

ကိုရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ (DPKK ေျမာက္ကိုရီးယား)၌ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ကမာၻ႔ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာ ကြာလတီ ႐ုပ္ရွင္ အခ်ဳိ႕ မိတ္ဆက္ ျပသရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး သတင္းရပ္ကြက္က အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿပံဳးယမ္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ မွ ၂၄ အထိ က်င္းပမည့္ ၈ ရက္ၾကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျပသမည့္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ၅ ကားမွာ ဆ႒ဂံ၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာႏွင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာ၊ ႀကိဳးတန္းႏွင့္ အတိတ္က အရိပ္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ျပသမည့္ ပထမဆံုး ျမန္မာ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြက္ အကယ္ဒမီ ႐ုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆု ၇ ခုကို အႏုပညာရွင္မ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ အတြင္း ျပသခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္ ၁၂ ကား အနက္မွ အကယ္ဒမီဆု ၇ ခု ေရြးထုတ္ခဲ့ရာတြင္ "အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူ" ႐ုပ္ရွင္က အေကာင္းဆံုး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆု ရရွိသြားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၂ မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ အကယ္ဒမီ ထူးခၽြန္ဆုေပါင္း ၃၁၉ ခုကို အႏုပညာရွင္မ်ားအား ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 29th June 2010

"ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီး၏ အငယ္ဆံုးသားသည္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာကို လူသိမခံဘဲ ယခင္ႏွစ္က ရယူထားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ သူ၏ ဖခင္၏ ေနရာကို ဆက္ခံရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း" ေတာင္ကိုရီးယား သတင္း အစီရင္ခံစာမ်ားက အဂၤါေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယား၏ အဓိက ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနက အဆိုပါ သတင္းမ်ားကို သံသယ ရွိေၾကာင္း လ်င္ျမန္စြာ သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္သည္။

အသက္ ၆၈ ႏွစ္ရွိ 'ကင္' သည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တတိယသား ကင္ဂ်ဳံအမ္းအား အာဏာလႊဲေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယံုၾကည္ထားၾကေသာ္လည္း ကင္ဂ်ဳံအမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္သာ သိရွိထားၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေလျဖတ္ ေဝဒနာ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ၾကားသိၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အာဏာ ဆက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွန္းဆခ်က္မ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ဳံအီးသည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ၎၏ဖခင္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ အာဏာ အေမြဆက္ခံကာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ ေလာကတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

သိုဝွက္တတ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ လကၡဏာ တစ္စံုတရာ ရွိမရွိကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ မတ္လက က်င္းပခဲ့ရာ ကင္ဂ်ဳံအမ္း ပါဝင္ အေရြးခံခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား ၾကားသိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္းတြင္ ၎၏ နာမည္ မပါသည့္ အတြက္ ၎ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း မရွိ (သို႔မဟုတ္) အျခားနာမည္ တစ္ခုကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ စသျဖင့္ မွန္းဆခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ အေၾကာင္း ႏွံ႔စပ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ သတင္းရပ္ကြက္ တစ္ခုက "ကင္ဂ်ဳံအမ္းသည္ (ရာဘာ တံဆိပ္တံုး ႏွိပ္ခြင့္ရ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂၁၆ တြင္ ေရြးေကာက္ခံရသည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို ေတာင္ကိုရီးယား ေစာင္ေရမ်ား သတင္းစာ ေဒါင္ေအအီဘိုက အဂၤါေန႔တြင္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၂လအၾကာတြင္ အမည္မေဖာ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားမ်ားထံမွ သတင္းရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု နာမည္ မထုတ္ေဖာ္ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အျခား ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ဂၽြန္အန္းအီလ္ဘိုကလည္း အလားတူ သတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ကင္ဂ်ဳံအမ္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လာမည့္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတင္းထြက္လာၿပီးေနာက္ အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္ဟု တင္ျပထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ အဓိက ေထာက္လွမ္းေရးဌာန NIS ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက "ကင္ဂ်ဳံအမ္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္ရန္ အလားအလာ နည္းသည္ဟု မိမိတို႔ အဖြဲ႕အစည္းက ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဌာန၏ မူဝါဒအရ အမည္မေဖာ္လိုေသာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ဳံအီး၏ ေမြးေန႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂ လပိုင္း) ၁၆ ရက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂၁၆ သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အထူးဝိေသသကို ေဆာင္သည္ဟု ဂၽြန္အန္းအီလ္ဘို သတင္းစာက ဆိုသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ သတင္းရင္းျမစ္သည္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ဆိုးလ္တြင္ တနလၤာေန႔က ေတြ႕ဆံုစဥ္ သတင္းေပး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ဂ်ဴနီယာကင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းကို ေျမာက္ဖက္က တမင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ေဒါင္ေအအီဘို သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး အစိုးရ သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၈၇  ဦး၏ စာရင္းတြင္ "ကင္ဂၽြန္" ဟူေသာ နာမည္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ သားျဖစ္သူက နာမည္ဝွက္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိကို တရားဝင္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိဟု သတင္းစာက ေရးသားသည္။

ကင္ဂ်ဳံအမ္း၏ အသက္အတိအက် ႏွင့္တကြ ၎၏ အေၾကာင္းကို မ်ားမ်ားစားစား မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ၎သည္ အသက္ ၂၀ ႏွင့္ ၃၀ ၾကားရွိၿပီး ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ကင္ဂ်ဳံအီး၏ ယခင္ ဆူရွီ စားေတာ္ကဲက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္ေျပာျပရာတြင္ "ကင္ဂ်ဳံအမ္းသည္ သူ႔အေဖႏွင့္ တူကာ ၎အေဖကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင