Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Asia Times online, By Marwaan Macan.Marker, 22nd January 2010

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကနဦး အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ (၆) ႏိုင္ငံ တို႔သည္ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး နယ္ေျမကို ယခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ စတင္ လုိက္ၾကပါသည္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအတြက္ ႀကိဳဆို ထိုက္သည့္ အားျဖည့္မႈ တစ္ခု အျဖစ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ကမာၻ႔ ေငြေၾကး အၾကပ္အတည္းကို ေက်ာ္လြန္ရန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကေသာ ေဒသ တစ္ခုလံုးအတြက္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ ေျပလည္သြားႏိုင္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ အေကာင္းျမင္မႈသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ တြဲပါလာသည့္ ဆက္ဆံမႈမွ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး အျမန္ဆံုး ႀကီးထြားေနသူ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံ အၾကား ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုးသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မွ စ၍ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၉၃) ဘီလ်ံ အထိ (၆) ဆ တိုးသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ - အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး နယ္ေျမ CAFTA သည္ ဇန္နဝါရီ (၁) ရက္တြင္ စတင္ အသက္ဝင္မည္ ျဖစ္၍ ကမာၻ႔ လူဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံု (သို႔) စားသံုးသူ (၁.၉) ဘီလ်ံ ပါဝင္လာေသာေၾကာင့္ အျခား လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး နယ္ေျမမ်ားကို ေသးငယ္ သြားေစပါသည္။ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ ယခုအခါ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ပခံုးခ်င္း ယွဥ္လ်က္ ရွိၿပီး အေမရိကန္၏ ေနာက္ ဒုတိယ ေနရာယူရန္ တာစူေနပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၏ စတုတၱ ေလးလပတ္တြင္ စီးပြားေရး (၁၀.၇ %) တိုးတက္လာျခင္းသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အျမန္ဆံုး ျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း GDP (၈.၇%) ရွိလိမ့္မည္ဟု အစိုးရက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားပါသည္။

အာဆီယံမွာ ကုန္သြယ္မႈ ဦးေဆာင္ ႀကီးထြားေရးနဲ႔ ျပန္လည္ နာလံထူေရး အတြက္ ACFTA ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ယာဥ္ တစ္ခုပါဟု ေျပာၾကားသူမွာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈ ဌာနမွ စီးပြားေရး ပညာရွင္ အႀကီးအကဲ Ganeshan Wignaraja ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ဦးေဆာင္ နာလံထူမူဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း (၃.၉%) ကေန ၂၀၁၀ မွာ (၆.၄%) အထိ ျမင့္တက္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

တ႐ုတ္၏ အင္အားႀကီး စီးပြားေရး က႑ႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဆက္ဆံကာ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိၾကမည့္ ကနဦး အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘ႐ူႏိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔ျဖစ္၍ က်န္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယား ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔မွာ ACFTA သို႔ ၂၀၁၅ တြင္ ဝင္ေရာက္ ပူးေပါင္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ကားလမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား တိုးတက္ အားေကာင္း လာေစရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ (၁၀) ဘီလ်ံ စတင္ ျမႇဳပ္ႏွံ လိုက္ေသာေၾကာင့္ အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ျပန္လည္ နာလံထမႈကို ျမန္ဆန္လာေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။

ကမာၻ႔ ေရပန္း အစားဆံုး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေဒသတြင္း စီးပြားေရး စုစည္းမႈကို အားေပးရန္ အတြက္ ေဒၚလာ (၁၅) ဘီလ်ံ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးဦးမည္ ဟုလည္း ကတိျပဳ ထားပါေသးသည္။

တန္ဖိုးရွိသည့္ တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပိုမို အက်ဳိးရွိ ေစၿပီး တ႐ုတ္ စားသံုးသူမ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ် ႏိုင္ပါလိမ့္မည္ဟု Wignaraja က ADB ၏ မနီလာ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အာဆီယံ ေဒသသည္ ၂၀၁၇ အတြင္း ေဒၚလာ (၈၂) ဘီလ်ံခန္႔ ရရွိႏိုင္ဖြယ္ ရွိ၍ ဘာမွ မရွိသည့္ သုည အေျခအေနမွ သမား႐ိုးက် ခန္႔မွန္း တြက္ဆထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အယူအဆမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမသစ္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းကို အားေပးရမည္ဟု ဘန္ေကာက္ရွိ အာရွ ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ILO ႐ံုးမွ ဝါရင့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ Gyorgy Szirackzi က ေျပာၾကားပါသည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္က႑ တုိ႔သည္ အာဆီယံ ေဒသတြင္ ေစာစီးစြာ အက်ဳိးရွိမည့္ က႑မ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ထံမွ သိရပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ဘက္ ႏိုင္ငံအသစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား ကုန္က်စရိတ္တြင္ မယွဥ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း အပါအဝင္ နာက်င္မႈ အခ်ဳိ႕ကို CAFTA စတင္ခ်ိန္တြင္ ခံစား ရလိမ့္မည္ဟုလည္း ၎က သတိေပးပါသည္။

တခ်ဳိ႕လည္း ႏိုင္မယ္၊ တခ်ဳိ႕လည္း ႐ံႈးမယ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ စံခ်ိန္ ဘယ္လို တုိးေအာင္ လုပ္မလဲဆိုတာ ကုမၸဏီေတြ စဥ္းစားရမယ္၊ စီးပြားေရး အျမင္က်ယ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ ႏိုင္ငံကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ရလိမ့္မယ္ဟု Szirackzi က ဆိုပါသည္။

အထက္ပါ အခ်က္ေပး တပ္လွန္႔သံသည္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္မူ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွား ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး Mari Panqestu က အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ယခုလ အတြင္း ညႇိႏႈိင္းလိုေၾကာင္း၊ အထည္အလိပ္ ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ စေသာ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေစ်းေပါသည့္ တ႐ုတ္ သြင္းကုန္မ်ား တဟုန္ထိုး ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဒဏ္ကို ခံစားရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ Walden Bello ကမူ ပိုမို ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ ေဝဖန္ခ်က္ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ အေရွ႕အာရွ ေဒသကို စီးပြားေရး နိဗၺာန္ဘံုကို ေရာက္ေအာင္ တ႐ုတ္ေခါင္းတြဲက အျမန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ဆြဲသြားမယ္ ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးလာဖို႔သာ ရွိပါတယ္ဟု ၎က မနီလာ အေျခစိုက္ သတင္းစာ Business Mirror တြင္ တနဂၤေႏြေန႔က ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တကယ္ ကေတာ့ ေကာင္းက်ဳိး မွန္သမွ်က တ႐ုတ္ကို ေရာက္သြားဖို႔ပဲ မ်ားပါတယ္ဟု ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕ Focus on the Global South မွ ဝါရင့္ ပညာရွင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ Walden Bello က ဆုိပါသည္။

CAFTA တြင္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေနေသာ ကုန္စည္ (၉၀%) ၏ အခြန္မ်ားကို ဖယ္ရွားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စာရင္းတြင္ င႐ုတ္သီး၊ ငါး ႏွင့္ ပဲ ငံျပာရည္ စေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားမွသည္ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားအထိ ပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ အေရးႀကီး ကုန္စည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆန္၊ ေမာ္ေတာ္ကား ႏွင့္ ေရနံ ဓာတု ထုတ္ကုန္မ်ားကို သြင္းကုန္ အခြန္တဝက္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

အာဆီယံ စီးပြားေရး အတြင္းသို႔ နက္႐ႈိင္းစြာ ဝင္ေရာက္ရန္ တ႐ုတ္က အားထုတ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ကာတာ အေျခစိုက္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး၏ အဆိုအရ တ႐ုတ္ အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၀၈ အတြင္း ႏွစ္စဥ္ (၂၀%)  တိုးတက္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ တ႐ုတ္သို႔ အာဆီယံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားအနက္ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ ႏွင့္ အီးယူ ၿပီးလွ်င္ အာဆီယံ၏ တတိယ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ေနရာကို အေမရိကန္ထံမွ တ႐ုတ္က ရယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ - အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခုိင္မာ အားေကာင္းလာျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပို႔ကုန္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အီးယူ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႕ေငြေၾကး အၾကပ္အတည္း၏ ႐ိုက္ခ်က္အေပၚ ၎တို႔ မည္သို႔ ခံစားခဲ့ရသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို အေလးအနက္ သတိေပးမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ တ႐ုတ္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၀၉ အေစာပိုင္းတြင္ (၂၆%) က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အဆိုအရ သိရွိရၿပီး အင္ဒိုနီးရွားက (၃၂%)၊ မေလးရွားက (၃၄%)၊ ဖိလစ္ပိုင္က (၄၁%) အသီးသီး က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

CAFTA ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားက "ကုန္သြယ္ေရး ေခ်ာေမြ႕ေစေရး" ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္း အာရွ ပစၥဖိတ္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာ္မရွင္ ESCAP မွ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဌာန ဒါ႐ိုက္တာ Ravi Ratnayake ျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံသည္ ၎၏ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပိုမို ႐ိုးရွင္း လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ၎က မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေဖာက္သည္မ်ား (သို႔) ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ႀကိဳးနီစနစ္ မ်ားစြာျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားမႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕မွာ ေျခကုန္လက္ပမ္း က်သြားသည္ဟု ၎က ဆိုပါသည္။ သြင္းကုန္ အခြန္ေတြကို သံုည အဆင့္အထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ရင္ေတာင္မွ ႀကိဳးနီစနစ္ အားလံုးကို မဖယ္ရွားခဲ့ဘူးဆိုရင္ ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္ အားေကာင္းလာတာကို ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူးဟု ၎က အေလးအနက္ ေျပာၾကားပါသည္။

အခ်ဳိ႕ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ႀကိဳးနီစနစ္) ေၾကာင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ၾကန္႔ၾကာမႈမွာ (၂၂) ရက္မွ (၂၉) ရက္အထိ ၾကာျမင့္သြားသည္ဟု ESCAP စစ္တမ္းမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

အာရွႏိုင္ငံ အမ်ားစု၏ သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ ပ်မ္းမွ် အေရအတြက္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ျခင္းထက္ ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Washington, By LALIT K. JHA, 22nd January 2010

အေမရိကန္ အစိုးရ ထိပ္တန္းအရာ႐ွိ တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ သည္ တစ္လမ္းသြား လမ္းစဥ္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္  ျမန္မာအစိုးရထံမွ လံုေလာက္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈ မရ႐ွိျခင္းကို အဆိုပါ ေျပာၾကားမႈက ညႊန္ျပေနပါသည္။

စိ္တ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို ျပသေနသည့္ အေ႐ွ႕အာ႐ွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell က ၾကာသပေတးေန႔ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္  ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆီနိတ္တာမ်ားအား ေျပာၾကားရာ၌ ပထမဆံုး အဆင့္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ မိမိတို႔ ႀကိဳးစားေနပါသည္။  သို႔ရာတြင္ ကပြဲ ၾကမ္းျပင္တြင္ တစ္ေယာက္ထဲက ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို လက္မခံ ႏိုင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္ ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ပထမအခန္း က႑တြင္ အေမရိကန္ ေရာက္႐ွိေနသည္ ဟု Campbell က ကြန္ဂရက္တြင္ ႐ွင္းလင္း ထြက္ဆိုပါသည္။

ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္ရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္း ေနေသးေၾကာင္း သို႕ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပ္ိုင္း တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ျမန္မာ အစိုးရ က ရည္႐ြယ္ထား ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ သည္ အေရးႀကီးသည့္ ကာလ ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ကို မိမိတို႔ လက္ခံ နားလည္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႔အေရး ကိစၥမ်ား ျဖစ္လာေရးသည္ မိမိတို႔၏ ဆႏၵလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ွသာ မဟုတ္ပဲ ေဒသတြင္း အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါ ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

လက္႐ွိ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကလင္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္ ပူပန္စရာ ကိစၥမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကိစၥမ်ွသာ မဟုတ္ပဲ ေဒသတစ္ခုလံုး အေပၚ ဆက္စပ္ေနမႈ မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္း အင္အား ျဖည့္တင္းရန္ လိုအပ္သည္ ဟု မိမိတို႔ ယူဆထားေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ႐ွိ တန္ဖိုးမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမို ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုလာေသာ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာ အားေကာင္း နက္႐ႈိင္းသည့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ ဆက္ဆံေရး အုတ္ျမစ္ သည္ အမွန္တကယ္၌ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို တိုးပြားေစေၾကာင္း Campbell က အက်ယ္တဝင့္ ေျပာဆိုပါသည္။

တကယ့္ အမွန္တရားကေတာ့ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မတူပဲ အေမရိကန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ခံစားခ်က္ေတြ ေရာေထြးေနပံု ရပါတယ္ ဟု Campbell က ဆိုပါသည္။ အရမ္းႀကီးမားတဲ့ စိုးရိမ္ ပူပန္စရာ ကိစၥအခ်ိဳ႕ ႐ွိေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ဘယ္လို ကိစၥေတြလဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ အစိုးရက ျပည္သူေတြကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝအဆင့္အတန္း၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ တရားဝင္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရမယ့္ အဖြဲ႕ေတြကို ဘယ္လို ျပဳမူ ဆက္ဆံမလဲ၊ အေမရိကန္ကို ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ ကိစၥေတြပါပဲ ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဝါဒ အေပၚ အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တရားဝင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္က ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ျဖစ္တည္ေရးႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရး စေသာ အေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့သည္ ဟု Campbell က ဆိုပါသည္။

ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က် ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး မူဝါဒ အရ မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားပါသည္။ အထက္ပါ လမ္းစဥ္အရ အေမရိကန္က စိုးရိမ္ ပူပန္ေနေသာ ကိစၥမ်ားအေပၚ မွန္ကန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပသႏိုင္သည္ အထိ အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈမ်ား ႐ွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း ယခု ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေထာက္ခံ အားေပးေၾကာင္း မိမိတို႔ထံ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုထားပါသည္။ မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ စည္း႐ုံး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ဗ်ဴဟာမ်ား ကို အင္အား ျဖည့္ရန္ အရံ နည္းလမ္း ဗ်ဴဟာမ်ားလည္း လိုအပ္သည္ ဟု မူဝါဒ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္ က အတည္ျပဳ ခဲ့ပါသည္ ဟု Campbell က ႐ွင္းလင္းပါသည္။

ယခု နည္းလမ္းရဲ႕ အဓိက လမ္းေၾကာင္းက ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ တိုက္႐ုိက္ ေဆြးေႏြးေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ဝန္ႀကီ္းခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ အပါအဝင္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ႏုိဝင္ဘာ  ၃ နဲ႔ ၄ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝးေတြမွာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ အားလံုး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ ကို အသိအမွတ္ျပဳ ခံခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ဟု Campbell က ထုတ္ေဖာ္ ႐ွင္းလင္း ခဲ့ပါသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By Arkar Moe, 21st January 2010

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ ယိုယြင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (Human Rights Watch, HRW) ၏ အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ NGO ျဖစ္ေသာ HRW သည္ ၎၏ (၆၁၂) မ်က္ႏွာပါ World Report 2010 တြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ စုေဝးခြင့္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို စနစ္တက် ျငင္းဆန္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အလုပ္သမား ေရးရာ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာရွင္ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အဖမ္းခံရၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ တရား႐ံုးမ်ားမွ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို ခံရေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ပိုမို ဆိုးရြားလာေၾကာင္း HRW က ေဖာ္ျပထားပါသည္။

HRW သည္ ၎၏ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ကမာၻတဝွမ္း လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားကို သံုးသပ္သည့္ စာတမ္းတြင္ ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံ (၉၀) ေက်ာ္၏ အဓိက လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ တိုက္ခိုက္ခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း HRW က ေျပာပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တဖက္မွ ၾကည့္လွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေလးစားေအာင္ လုပ္ေပးေနသလို ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္တန္႔ မသြားႏုိင္ဟု အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Kenneth Roth က World Report 2010 ၏ နိဒါန္းတြင္ ေရးသားထားပါသည္။ ရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕မ်ားကို မွားယြင္းေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ျပၿပီး တိုက္ခိုက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ ေရးသားထားပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Human Rights Education Institute of Burma မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေအာင္မ်ဳိးမင္းက ၾကာသပေတးေန႔က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ လူမဆန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ စနစ္တက် က်ဴးေက်ာ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဘိုၾကည္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအား ျမန္မာ အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအား အကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲလုိက္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးမယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၎၏ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း ဘိုၾကည္က ျဖည့္စြ