Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ The Straits Times မွ "Egypt Protests mount as US Presses Mubarak" သတင္း ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ေဟာ့စနီ မူဘာရတ္ အာဏာရွင္ အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး လႈပ္ရွားမႈ စတင္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဆႏၵျပသည့္ေန႔ ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ ခဲ့ၾကသည့္ အီဂ်စ္ ဒီမိုကေရစီ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ပါလီမန္ကို ၀ိုင္းပတ္ ပိတ္ဆို႔ရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကသည္။

"အားမေလွ်ာ့ ၾကပါနဲ႔။ ေတာင့္ထားၾကပါ။ လြတ္လပ္ခြင့္ မရေသးပါဘူး"ဟု အသံခ်ဲ႕စက္ စပီကာမ်ားျဖင့္ လံႈ႔ေဆာ္လ်က္ ရွိေသာ တာရစ္ ရင္ျပင္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး နယ္ေျမကို တြယ္ဖတ္ ထားၾကသည့္ ဆႏၵျပသူ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာသည္ ပလတ္စတစ္ အမိုးအကာမ်ား ေအာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ တင့္ကားမ်ား၏ ေအာက္တြင္ စခန္းခ် တပ္စြဲထားၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔ထဲမွ လူတစ္ေထာင္ခန္႔က လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ေအာင္ ေတာင္းဆိုရန္ ပါလီမန္သို႔ ခ်ီတက္ သြားခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပပြဲမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးကို အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေစာင့္ၾကပ္လွ်က္ ရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ မဖ်က္သိမ္း မခ်င္း ေနရာမွ ထြက္ခြာမည္ မဟုတ္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက သႏိၷာန္ ခ်ထားသည္။

အာဏာရွင္ သမၼတကို ဖယ္ရွားကာ ယင္း၏ သက္တမ္းလြန္ အႏွစ္ ၃၀ အစိုးရကို အစားထိုး လဲလွယ္ပစ္ရန္ အတြက္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ၾကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အနက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ခ်ီတက္ပြဲ ညအျဖစ္ သိန္းနွင့္ ခ်ီေသာ ဒီမိုကေရစီ ေထာက္ခံသူမ်ား ယခင္ညက လာေရာက္ ပူးေပါင္း ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

တာရစ္ ရင္ျပင္တြင္ တပ္စြဲထားသည့္ တင့္ကား မေရြ႕ႏိုင္ေအာင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က စ တင့္ကား၏ ေအာက္တြင္ အိပ္စက္ခဲ့သူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ေရွ႕ေန အက္ဆမ္မက္ဒီ က "မူဘာရတ္ မထြက္မခ်င္း ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ သူဆင္းေပးၿပီး မွသာ အရာ အားလံုးကို ေဆြးေႏြး ႏိုင္မွာပါ"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(The Times of India မွ 11 February 2011 ရက္စြဲပါ "Burmese King's Palace Gets Makeover" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျပည္နယ္ အစိုးရသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုး ဘုရင္ သီေပါမင္း ေနာက္ဆံုး ေနထိုင္ သြားခဲ့သည့္ နန္းေတာ္အား အႀကီးစား မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။ သမိုင္းဝင္ နန္းေတာ္သည္ ရတနာဂီရိ၏ အသည္းႏွလံုး ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ နန္းေတာ္ကို သီေပါမင္းႏွင့္ ၎၏ မိသားစုမ်ား ေနထိုင္ရန္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ့သည္။ သီေပါမင္းသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ ျပတိုက္မ်ား ဌာနသည္ အဆိုပါ အေဆာက္ အဦးကို ျပည္နယ္ အစိုးရက ထိန္းသိမ္းမည့္ အထိမ္း အမွတ္ အေဆာက္ အအံု အျဖစ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ေၾကညာခဲ့ၿပီး နန္းေတာ္ကို အသြင္ ေျပာင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ နန္းေတာ္ အတြင္း၌ ျပတိုက္ အသြင္ ေျပာင္းရန္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဌာနသည္ နန္းေတာ္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သီေပါ ဘုရင္သည္ အဆိုပါ နန္းေတာ္သို႔ ၁၉၁၀ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ ခဲ့ၿပီး ရတနာဂီရိရွိ အဆိုပါ နန္းေတာ္တြင္ပင္ ေနထိုင္ၿပီး ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။

ယခု အခါ ယင္း၏ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးမွ် မရွိၾကေတာ့ပါ။ နန္းေတာ္အား လြတ္လပ္ေရးလြန္ ကာလတြင္ အခြန္ ေကာက္ခံသူ ေနထိုင္ရာ ေနအိမ္ အျဖစ္ တရားဝင္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ အစိုးရက အိႏၵိယ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ အဆိုပါ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္ အဦးကို ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေရွးေဟာင္း သုေတသန ႏွင့္ ျပတိုက္ ဌာနသည္ အစိုးရက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ရမည့္ အထိမ္း အမွတ္ အေဆာက္ အအံု အျဖစ္ ေၾကညာ ခဲ့ရာ နန္းေတာ္၏ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းကို တာဝန္ ယူခဲ့ၿပီး က်န္ တစ္ပိုင္းကို မြန္ဘိုင္း တကၠသိုလ္ အျဖစ္ အသံုး ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္က တကၠသိုလ္က ထိုအပိုင္းကို ဌာနသို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။

ဌာနသည္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ေဆးသုတ္ျခင္း ေရမစိမ့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိခ်ိန္တြင္ ဌာန တာဝန္ ရွိသူမ်ားသည္ Maratha၊ ဥေရာပႏွင့္ မြန္ဂို စစ္သေဘၤာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း ပန္းပုရုပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း Konkani အႏုပညာမ်ား ျပသရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။

ျပတိုက္မႉး Bhalchandra Kulkarni က ေျပာၾကားရာတြင္ "အမ်ိဳးအစား တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ ျပခန္းေတြ သီးသန္႔ ျပသပါမယ္" ဟု ဆိုသည္။ စစ္သေဘၤာမ်ားကို ျပသရာတြင္ Kolhapur မွ ပညာရွင္မ်ားက သစ္သားႏွင့္ ထုထားေသာ သေဘၤာ အစစ္ႏွင့္ တူေအာင္ ျပဳလုပ္ ျပသမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ "သေဘၤာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမိုင္း အေထာက္အထား ေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး မတိုင္မီက ဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔ အခ်က္ အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ စာအုပ္ေတြ စုေဆာင္းၿပီး လုပ္ထားပါတယ္" ဟု ယင္းက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

စစ္သေဘၤာ ျပခန္း အတြက္ အခန္း (၃) ခန္း ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ "Maratha သေဘၤာ ရွစ္စင္း၊ ဥေရာပ ဆယ္စင္းနဲ႔ Moghul ေခတ္က ႏွစ္စင္း အပါအဝင္ သေဘၤာ (၂၅) စင္း ျပသပါမယ္၊ က်န္တာေတြ ကေတာ့ ေဒသခံ ငါးဖမ္းတဲ့ သူေတြ အသံုး ျပဳတဲ့ ေလွေတြ၊ သေဘၤာေတြ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Kulkarni က ဆိုသည္။

ျပတိုက္တြင္ သီေပါ ဘုရင္ အတြက္ အမွတ္ တရ ျပခန္း တစ္ခုလည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အစိုးရသည္ ေဒသ အႏုပညာ ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ျပတိုက္ကို အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ျခင္းလည္း တစ္နည္း ျဖစ္ပါသည္။ Kulkani က ေျပာၾကား ရာတြင္ နန္းေတာ္၏ အခ်ိဳ႕ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားတြင္ ေဒသမွ ပန္းခ်ီ ဆရာမ်ား၏ လက္ရာမ်ားလည္း ျပသထားမည္ဟု ဆိုသည္။ ေရွးေဟာင္း ပန္းပု လက္ရာ မ်ားကိုလည္း ျပသ ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသရွိ ရွားပါးေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏ အေရခြံမ်ားကိုလည္း ျပတိုက္တြင္ တစ္ေနရာေပး၍ ျပသမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Reuters သတင္းဌာနမွ 10 February 2011 ရက္စြဲပါ "Beijing Moves To Tighten Rare Earth Production" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ ႏုိင္ငံသည္ တိုင္းျပည္၏ အႀကီးဆံုး ရွားပါး တြင္းထြက္မိုင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ အစိုးရ စီမံကိန္းဇံု (State Planning Zone) သတ္မွတ္၍ ထုတ္လုပ္မႈ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ (Xinhua) သတင္းဌာနက ၾကာသပေတး ေန႔ညက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရွားပါးေသာ တြင္းထြက္ သတၱဳမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ ယင္းဇုန္သည္ ၂၅၀၀ စတုရန္း ကီလို က်ယ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ Jiangxi ျပည္နယ္တြင္ ရွိၿပီး ၇၆၀၀၀၀ မက္ထရစ္ တန္ရွိ ရွားပါး သတၱဳမ်ား ေျမထဲ၌ ရွိသည္။ ၎တို႔အား ရွာေဖြေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးကို ပိုမို တင္းၾကပ္ေသာ ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘဂ်င္းရွိ ေျမႏွင့္ သယံဇာတ ဝန္ႀကီး ဌာန၏ အဆိုအား ကိုးကား၍ ဆင္ဟြာက ေျပာသည္။

"တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရွားပါး တြင္းထြက္ ပစၥည္း တည္ရွိမႈဟာ ကမၻာမွာ တတိယ လိုက္တယ္ ဆိုေပမဲ့ တရုတ္ရဲ႕ အဆိုပါ တြင္းထြက္မ်ား ကမၻာကို တင္ပို႔မႈဟာ ကိုးဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္၊ ဒီအတိုင္း ဆက္မသြားပါဘူး" ဟု ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရွားပါး တြင္းထြက္ သတၱဳမ်ားကို စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ ဟိုင္းဘရစ္ကားမ်ားႏွင့္ အာကာသ စက္မႈ ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား အပါအဝင္ အျခား အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသံုး ျပဳသည္။

တရုတ္သည္ တကမၻာလံုးတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ သတၱဳ ပစၥည္းမ်ား၏ ၉၇ % ကို တင္ပို႔လ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ရွားပါး တြင္းထြက္ တင္ပို႔မႈကို ၄၀ % ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတြင္းထြက္ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ပါတနာမ်ား အၾကားတြင္ အခ်က္ေပးသံ ဆူညံ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တရုတ္၏ ရွားပါး တြင္းထြက္ တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကထက္ ၁၀% သာ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဘဂ်င္းသည္ ၂၀၁၁ ပထမ ႏွစ္ဝက္တြင္ ယမန္ႏွစ္က ႏွစ္ဝက္ တင္ပို႔မႈထက္ ၃၅% ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လံုး မည္မွ် ေလွ်ာ့ခ်မည္ ဆိုသည္ကိုမူ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။

တရုတ္က ေျပာၾကားရာတြင္ တင္ပို႔မႈ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈကို တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တြင္းထြက္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ မိုင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ AFP သတင္းဌာန မွ "N.Korea military saysno more meetings with South" သတင္း ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

မေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပ်က္ျပား သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ေနာက္ထပ္ ရွိမည္ မဟုတ္ေတာ့ဟု ေျမာက္ကိုးရီးယား စစ္ဖက္က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္တပ္သည္ ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈ ဆက္လက္ ႀကီးထြားေအာင္ ျပဳလုပ္ လိုသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ထိပ္ပိုင္း အဆင့္ စစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္ေရးအတြက္ နယ္ျခား အပစ္ရပ္ ပန္ဖြန္ဂ်ံဳ ေက်းရြာ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂ရက္ၾကာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ႏႈတ္ထြက္သြားျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပ်က္ျပား သြားခဲ့ရသည္။ ႏို၀င္ဘာလက ေတာင္ကိုးရီးယား ကၽြန္းကို ေျမာက္ကိုးရီးယားက အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ယခု ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၂ ႏိုင္ငံ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိုးလ္က ၿဗံဳးယမ္းကို စြပ္စြဲထားသည့္ မတ္လက စစ္သေဘၤာ နစ္ျမႇဳပ္မႈႏွင့္ ဟြန္ေျဗာင္း ကၽြန္းအား အေျမာက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအတြက္ လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေတာင္းပန္မႈ ျပဳလုပ္ ရမည္ဟု ေတာင္ကိုးရီးယား ဖက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျငင္းပြား ပင္လယ္၀ါ ေရျပင္ နယ္နိမိတ္ အနီးမွ ယြန္ေျပာင္းကၽြန္းကို အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ မႈတြင္ အရပ္သား ၂ ဦး အပါအ၀င္ ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ေျမာက္ကိုးရီးယားက ျငင္းဆို ထားသည့္ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ေရတပ္သား ၄၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား၏ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမွ အေျမာက္ က်ည္ဆံမ်ား ေျမာက္ကိုးရီးယား ေရျပင္ သို႔ က်ေရာက္ ခဲ့သည့္ အတြက္ လက္တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ယြန္ေျပာင္းကၽြန္းကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျမာက္ကိုးရီးယားက အေၾကာင္းျပသည္။ လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား အေပၚတြင္ သာမကပဲ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ က်ဴးေက်ာ္ ရန္စမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားပါ အာ႐ံု ထားသင့္သည္ဟု ၿပံဳယမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ AFP သတင္းဌာန မွ "Thai FM to address UN on Cambodia border dispute" သတင္း ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကာဆစ္ ပီ႐ိုျမသည္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ နယ္စပ္ ျပႆနာကို လာမည့္ အပတ္တြင္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ရွင္းလင္း တင္ျပမည္ ျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယင္း၏ အတြင္းေရးမွဴးက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"နယ္စပ္ ျပႆနာကို ရွင္းလင္းဖို႔ ကုလသမဂၢက ဖိတ္ၾကား ထားတဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး တနလၤာေန႔မွာ နယူးေယာက္ကို သြားမွာပါ" ဟု ယင္း၏ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ာဗန္ႏြန္ အင္ထရာ ကြန္မာရာဆြပ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယူးေယာက္တြင္ ၀န္ႀကီး ကာဆစ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဟာ္နမ္ေဟာင္ တို႔အၾကား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အလားအလာ ရွိသည္ဟု ယင္းက ေျပာၾကားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိပါ။

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး နာရီပိုင္း အၾကာ ေသာၾကာေန႔တြင္ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦး ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဖႏြမ္းပင္မွ အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ အက္ကသာ ကလည္း အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကို တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ကေမၻာဒီးယား ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္မည့္ သူကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္း မျပဳပါ။

"ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ၂ ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ မရွိေတာ့ ပါဘူး" ဟု ယင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

နယ္နိမိတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသမွ ပရာဗီဟာရာ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ယူနက္စကုိ၏ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ေရး အဖြဲ႕ လာေရာက္ စစ္ေဆးရန္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ထုိင္းအစုိးရက ပယ္ခ်လုိက္ေၾကာင္း အစုိးရ အရာရွိ တစ္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"နယ္စပ္ေဒသရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနေတြ အရ ယူနက္စကုိ အဖြဲ႕ လာေရာက္ဖုိ႔ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစုိးရအဖြဲ႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ယူနက္စကုိ အဖြဲ႕ အခုအခ်ိန္မွာ လာရင္ အေရးကိစၥေတြ ပုိမုိ ရႈပ္ေထြးသြားႏုိင္ပါတယ္" ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ ရွိသူ Thani Thongphakdi က ေျပာၾကားသည္။

"ဒါေပမဲ့ တကယ္လုိ႔ ယူနက္စကုိအဖြဲ႕က အဲဒီကုိ သြားခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းကုိ ေရာက္ဖုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပုိင္နက္ထဲကေန ျဖတ္သန္းသြားရမွာ မိုလုိ႔ပါ" ဟု ၎က AFP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ ပရာဗီဟာရာ ဘုရားေက်ာင္းသည္ ၁၁ ရာစု လက္ရာ ျဖစ္ၿပီး ဟိႏၵဴ နတ္ဘုရားရွီးဗားကုိ ပူေဇာ္ပသည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းဘုရားေက်ာင္းအား ကုလသမဂၢက ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတုိ႔ ဘုရားေက်ာင္း ပရဝုဏ္ အနီးရွိ ေျမေနရာ ပုိင္ဆုိင္မႈ အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။

ကမာၻ႔ တရားရုံးက အဆုိပါ ဘုရားေက်ာင္း၏ ပင္မဝင္ေပါက္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံကသာ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဘုရားေက်ာင္း ပရဝုဏ္ အနီးတဝုိက္မွ ၄ ဒႆမ ၆ စတုရန္း ကီလုိမီတာ အက်ယ္ နယ္ေျမကုိ ႏွစ္ဖက္စလုံးက သူပုိင္ထုိက္ ကုိယ္ပိုင္ထုိက္ အျငင္းပြား ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္က အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ပရာဗီဟာ ဘုရားေက်ာင္း၏ အေဆာက္အအုံတစ္ခု ၿပိဳက်ခဲ့ရေၾကာင္း ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထုိင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား အၾကား ေလးရက္တာ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ နယ္စပ္ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ AFP သတင္းေထာက္က ဗုံမ်ား၊ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း ဗုံးဆံ၊ အေျမာက္ဆံ အရာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ယူဆ ရေသာ္လည္း အေဆာက္အအုံ ၿပိဳက်မႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚမႈ မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာသည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ ၉၀ ေက်ာ္အား အိႏၵိယ ႏုိင္ငံပုိင္ အက္ဒမန္ ပင္လယ္ႏွင့္ နီကုိဘာကၽြန္းမ်ား အနီးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကာလကတၱား အေျခစုိက္ BBC သတင္းေထာက္က သတင္း ေပးပုိ႔သည္။

အဆုိပါ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ အားလုံးမွာ အစားအစာ ငတ္မြတ္ျခင္း၊ ေရဓာတ္ ကုန္ခန္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိၿပီး ၎တုိ႔ အနက္မွ ၂၅ ဦးအား ေဆးရုံသုိ႔ တင္ပုိ႔လုိက္ရေၾကာင္း အိႏၵိယ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆုိသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္ အရ ၎တုိ႔အား ထုိင္းေရတပ္က အစားအစာ အနည္းငယ္သာ ပါၿပီး အင္ဂ်င္ မပါေသာ ေလွေပၚသုိ႔ တင္ကာ ႏွင္လႊတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိင္းအစုိးရက အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မွန္ကုန္မႈ မရွိဟု ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။