Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဒီ အဆိုကို တင္ျပရျခင္းဟာ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေလးဂရုျပဳၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ တင္ျပျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းေဒသ ႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ လံုေလာက္ မႈမရွိပါသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ တိုင္ၾကားစာပါ ကိစၥရပ္ေတြကို နယ္ပယ္အႏွံ႔က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ စံုစမ္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတဲ့အတြက္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”

ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈကို အေရးယူေပးရန္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္” သတင္းမွ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြတ္ ၏ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ပို႔ၿပီးရင္ေတာ့ သမၼတက ခုနစ္ရက္အတြင္း လက္မွတ္ထိုးၿပီး ျပ႒ာန္းရေတာ့မွာေပါ့။ သမၼတ ကေန ဒုတိယအႀကိမ္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လာရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘယ္အပိုဒ္ကို ျပင္ခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။”

ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျပ႒ာန္းမည္” သတင္းမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သြားေနတာပါ။ ပင္လံုဖက္ဒရယ္ဆို ၁၀ ႏွစ္ၾကာရင္ ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရမယ္။ အခု ဖက္ဒရယ္စနစ္က ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အစိုးရလက္စြဲဆိုတဲ့ စာအုပ္နဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးတာပါ။ Power Sharing လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သြားေနကတည္းက ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြ႕ဲ ေတြရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါေနၿပီးသားပါ။”

ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါရိွေသာ “ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္း ခ်က္အတိုုင္း စတင္ခြင့္ျပဳ” သတင္းမွ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္တိုင္ကစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ကိုဖြ႕ဲေပးထားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ထား တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ႕ အခ်က္ေတြ ထည့္မထားဘူးဆိုရင္ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းက တကယ္ထြက္လာတဲ့အခါမွာ သတင္းေလာကသားေတြ ေထာက္ခံမႈမရွိဘူးဆိုရင္၊ ဘယ္လို နည္းနဲ႔ က်င့္သံုးသြားမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္လို႔မရဘူး။”

ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Venus News Journal အမွတ္ ၄/၅၀ တြင္ပါရွိေသာ “ပံုႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ မရပါက စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဝင္မ်ား အားလံုးႏုတ္ထြက္မည္” သတင္းမွ သတင္းစာဆရာ ဦးရဲႏိုင္မိုး ၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒီအခမ္းအနားအျပင္ တျခားေမးစရာေလးေတြ ေမးပါရေစ။ ဖြ႕ဲစည္းပံုျပင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္က လုပ္ေဆာင္ ေနတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစ္ကိုတို႔ အဖြဲ႕က ဘာေတြျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ။

ဒီ ဥစၥာမွာေတာ့ ေဆြးေႏြးရမယ့္အခ်က္ေတြက အရမ္းက်ယ္ျပန္႔တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီက တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြရွိမယ္။ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုသစ္ကို တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု Frame (ေဘာင္) ထဲမွာ ေဆာင္ရြက္လို႔မရတာေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဓိကက တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက ထြက္လာမယ့္ အခ်က္ေတြကို ဒီထဲမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုထဲမွာ ရွိရမယ္။ ေနာက္ တျခားအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္း ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေန တဲ့အခ်က္ေတြ။ ေနာက္တစ္ခါ အာဏာခြဲေဝမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ ထိန္းညွိ ႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ရမယ့္အခ်က္အလက္ေတြ အစရွိသျဖင့္ေတာ့ အမ်ားႀကီးထြက္လာမွာေပါ့။ ဆိုေတာ့ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆိုိင္ရာ အခန္းက႑မွာရွိတဲ့ ျပင္ဆင္ပံု၊ ျပင္ဆင္နည္း ေပါ့။ Amendment Procedure ေပါ့။ Amendment Procedureက အရမ္းက်ပ္လြန္းအားႀကီးတယ္ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ ေတာ့ ျပင္လို႔မရႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမွ။ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ေတြဆိုရင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ၿပီးေတာ့ (ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူလူထု) ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲနဲ႔မွ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာႀကီးက ဒါက ဘယ္လိုမွကို ျပင္လို႔မရေအာင္ တင္းက်ပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီ အခ်က္က ဦးတည္ၿပီးေတာ့ စျပင္သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္တယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ အင္အားစုေတြ ရွိတာေပါ့။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ။ အဲဒါေတြကို မျပင္ခင္မွာ အေျခခံအက်ဆံုးကေတာ့ ဖြ႕ဲစည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို စၿပီးေတာ့ျပင္ရလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္တယ္။ ”

ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ဒီပြဲကေန အားလံုးသေဘာတူတဲ့ သေဘာထားတစ္ခု ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ပါ” အင္တာဗ်ဴးမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီး ၏ ေျဖၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


သတင္းတိုမ်ား

ဗုဒၶဂယာ ဗုံးခြဲမႈတြင္ သံသယရွိသူ တစ္ဦးကုိ အိႏၵိယရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖမ္းဆီးထား

တစ္ကမၻာလုံးရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အထြတ္အျမတ္ထားၾကသည့္ ဗုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ ပရိဝုဏ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရသူ ဗီးေနာ့ဒ္မစ္ထရီး အမည္ရွိ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးကုိ အိႏၵိယရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဘီဟာျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အဆုိအရ သိရွိရသည္။ အိႏၵိယအမ်ဳိးသား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေအဂ်င္စီ (အင္န္အုိင္ေအ)ႏွင့္ အိႏၵိယ ေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ုိ (အုိင္ဘီ) တုိ႔က ဗုံးခြဲခံရမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအခါ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေနၿပီး ဗုံးေပါက္ ကြဲရာေနရာမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ တပ္ဆပ္ထားေသာ CCTV ကင္မရာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သံသယရွိသူ ေျခာက္ဦး အထိ ရွိေနၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ယခုအခါ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲရန္ လႊတ္ေတာ္သေဘာတူ

ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၂ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ေပးပုိ႔ထားသည့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ျခင္း သဝဏ္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ေၾကညာသြားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနအား ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေနအထား မတူေတာ့ဘဲ ဌာနႏွစ္ခု ခြဲလုိက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားၿပီး အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ကုိ ေသခ်ာစြာ မသိရွိရ ေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက ေျပာၾကားသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျပ႒ာန္းမည္

ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒအား ခုနစ္ရက္အတြင္း ျပ႒ာန္းႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေပးပုိ႔လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ တစ္ပုိဒ္ခ်င္းစီအလုိက္ အတည္ျပဳျခင္းကုိ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လုိက္ျခင္းေၾကာင့္  ယခုအခါ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ အဆုိပါ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ခုနစ္ရက္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထုိး ျပ႒ာန္းေပးရေတာ့မည္  ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။


မြန္ျပည္နယ္ ကလယ္ဂုတ္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မည္

               တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ဆင္းလာသည့္ ကုန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ အဓိကက်မည့္ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္း စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အေကင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံဖြင့္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္သေဘၤာမ်ား အဓိက ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ရန္ ကလယ္ဂုတ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေန ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး အသက္ဝင္လာမည့္အခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ ေမာ္လၿမဳိင္ျမစ္သည္ တိမ္ေကာမႈမ်ား ရွိလာေနသည့္အတြက္ ေရနက္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲၿပီး မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ ကတုံးေမာ္ ေရနက္စီမံကိန္းကုိ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏  ဆက္လက္ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။


တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားအား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်သည့္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း စတင္ခြင့္ျပဳ

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အာဏာခြဲေဝသည့္ အေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ ဗဟုိအစုိးရအဖြဲ႕မွ အစိုးရအဖြဲ႕သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း  စတင္ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ယခုကဲ့ သုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ မိမိတုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္မ်ား၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည္မ်ား၊ ဗဟိုအစုိးရမွ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိ သည္မ်ားအား ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


အေမရိကန္ - အာဆီယံ စီးပြားေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ အေမရိကန္ - အာဆီယံ စီးပြားေရးေကာင္စီ (US-ASEAN Business Council) ဥကၠ႒ Mr. Alexander Feldman ႏွင့္ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕က႑၊ သတၱဳ၊ သစ္ေတာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ စသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရွိရသည္။


အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတာင္းဆုိ

လာမည့္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ တက္ေရာက္ဂါရဝျပဳေစ လုိေၾကာင္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ က ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

CURRENT NEWS
Document

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္း ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး ဌာနႏွင့္ စင္ကာပူ JTJB အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ
  2. စည္းမ်ဥ္းနည္းဥပေဒမ်ားကို  ဗဟိုဘဏ္ကသာ  ေရးဆြဲရန္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ
  3. ပိုင္ဆိုင္မႈတင္ျပရမည့္အခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွတ္ခ်က္ျပဳသည္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျငင္းဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္း ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး ဌာနႏွင့္ စင္ကာပူ JTJB အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ႏို္င္ငံတကာ ပင္လယ္ရပ္္ျခားမွ တိုက္႐ုိက္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား  ပိုမိုဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဥပေဒမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏို္င္ငံတကာ စံညြန္းစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ စင္ကာပူ အေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား (JTJB) အဖြဲ႔တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲ ( Myanmar International  Maritime Forurm) တစ္ရပ္ကို ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပင္လယ္ေရေၾကာင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စီးပြားလုပ္ငန္းေတြက ဥပေဒေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ အခန္းက႑ကလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး က႑ေတြမွာ ျမန္မာရဲ႕ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ က႑ေတြကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္ ” ဟု ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ Myanmar International  Maritime Forurm သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာလွ်င္  ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားက ခိုင္မာမႈမရွိလွ်င္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၌  ပိုမိုခဲယဥ္းမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒ မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေျပာင္းလဲေရးဆ&