Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာသည္ ေနာက္ထပ္ ၾသစႀတီးယားေလာ

(CNBC မွ 1 June 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar: The Next Austria? ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး ေသဆံုး

(ABNA News မွ 5 June 2013 ရက္စြဲပါ Police shoot dead three Rohingya women in Western Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ဘန္ေကာက္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပထမဆံုး ေျပးဆြဲမည့္ Thai Air Asia

(Travel Daily News မွ 6 June 2013 ရက္စြဲပါ Thaia Air Asia First Carrier to Serve Myanmar Capital Nay Pyi Daw from Bangkok ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာသည္ ေနာက္ထပ္ ၾသစႀတီးယားေလာ

(CNBC မွ 1 June 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar: The Next Austria? ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေနာက္ထပ္ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ အမ်ိဳးသား စီးပြား ေရး ႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။

"ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံဟာ ဥေရာပရဲ႕အလယ္ေခါင္ တည့္တည့္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံပါ။ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ စႀကၤံတစ္ခုလုိလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကလည္း အဲဒီလုိပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေနာက္ထပ္ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔အိႏၵိယတုိ႔ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ိဳးေပါ့"ဟု ၎ကေျပာၾကား သည္။

ဦးေအာင္ထြန္းသက္အဆုိအရ စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတုိ႔ၾကားတြင္ ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာ တည္ေနရာသည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ ေပးပုိ႔မႈဆုိင္ရာ အခန္းက႑တုိ႔ အတြက္ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးႀကီးတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္စတင္ကာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခု အခါတြင္မူ အာရွေဒသ၏ ေနာက္ဆုံးစီးပြားေရးနယ္ပယ္သစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာသည္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါၾကြယ္ ဝသလုိ လူငယ္လူရြယ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိရာ လတ္တေလာအေနအထားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ စိတ္ ဝင္စားမႈကုိခံေနရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ World Bank ၏ Country Manager ျဖစ္သူ Kanthan Shankar က "သူတုိ႔တေတြ အဆက္ ျပတ္ေနခဲ့တာ အေတာ့္ကုိၾကာခဲ့ၿပီ။ အဲဒီေတာ့အစုိးရဘက္က အမီလုိက္ႏုိင္ေအာင္ အေရးတႀကီးလုပ္လာတယ္။ အမီလုိက္ခ်င္ ေနၾကတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာကေတာ့ အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လက္ေတြ႕က်က် ဘယ္လုိအေကာင္ အထည္ေဖာ္မလဲဆုိတဲ့ အခ်က္အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္"ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူလုိက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ စိန္ေခၚမႈ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးမွသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ေရးအထိ အခန္းက႑အသီးသီးတုိ႔တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနသည္။ ေပၚထြန္းခါစေစ်းကြက္သစ္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသလုိ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။

ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ သြား ေရာက္ခဲ့စဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးေျပာဆုိခဲ့သည္။

တုိက်ိဳတကၠသုိလ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလားအလာမ်ားသည္ ျပည့္ဝမႈမရွိေသာ အေျခခံအ ေဆာက္အဦးမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

Shankar ကမူ "ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဟာ အေရးတႀကီးလုိအပ္တဲ့အရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီႏုိင္ငံဟာ မုိဘုိင္းဖုန္း နည္းပညာအရပဲေျပာေျပာ၊ ဘ႑ာေရးစနစ္ထိေတြ႕ ခြင့္ဆုိတာနဲ႔ပဲေျပာေျပာ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏႈန္းအနိမ့္ဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေန ပါတယ္"ဟု ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိရင္ဆုိင္ပစ္ရန္ ဆႏၵရွိေနေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူတစ္ဦးမွာ Alisher Ali ဆုိသူျဖစ္ၿပီး ၎သည္ Ulaanbaatar အေျခစုိက္ Silk Road Fianance ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ Ali သည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္သစ္၊ ေစ်းကြက္သစ္ အစရွိသည္တုိ႔၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ရသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိမ္းသူတစ္ဦးမဟုတ္ေပ။

မြန္ဂုိလီးယားႏွင့္ မုိဇမ္ဘစ္တုိ႔တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Ali က သူ၏မိသားစုကုိ ရန္ကုန္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

"ဒီကိစၥဟာ ခရီးရွည္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္သိထားတယ္။ အဲဒီခရီးရွည္ႀကီးက ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျဖစ္မွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့မႏွစ္တုန္းက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္သြားတာရွိတယ္၊ အခုအခ်ိန္မွာပုိၿပီး သိသိသာသာရွင္း လင္းသြားတာရွိတယ္၊ အဲဒါကဘာလဲဆုိရင္ ဒီခရီးရွည္ႀကီးက ေနာက္ဆုံးမွာ ဥစၥာဓနေပါၾကြယ္ဝမႈဆုိတဲ့ဆီကုိ ပုိ႔ေပးမယ့္ လမ္း တစ္လမ္း ဆုိတာပါပဲ"ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

Ali သည္ Mandalay Capital ဟူေသာျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးဘဏ္လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အႀကံေပး လုပ္ငန္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ထူေထာင္လုိက္သည္။ တုိင္းျပည္အတြက္မ်ားစြာ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ အရင္း အႏွီးမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ Mandalay Capital သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဦးတည္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအစုရွယ္ယာ ရန္ပုံေငြအတြက္ အရင္းအႏွီးရွာေဖြေပးသည့္ အလုပ္ကုိ စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

"ျမန္မာျပည္မွာ ေစာေစာစီးစီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္လုပ္ရမွာက အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းပါးတဲ့ နယ္ပယ္ ရယ္၊ ခရုိနီေတြနည္းတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ရွာဖုိ႔ပါပဲ"ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။


 

လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး ေသဆံုး

(ABNA News မွ 5 June 2013 ရက္စြဲပါ Police shoot dead three Rohingya women in Western Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုရိန္ကုန္းေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားရာမွ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈျဖစ္ပြားကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ ရွိခဲ့သည္ဟု လံုျခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာ ၾကားလိုက္ပါသည္။

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ရာမွျဖစ္ပြားေသာ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ ရၿပီးတစ္ဦးမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသအခ်ိဳ႕က ေျပာ ၾကားသည္။

အထက္ပါ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕သည္ မႏွစ္ကလူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္းျဖစ္ရပ္အတြင္း သူတို႕၏ မူလေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ ရၿပီးေနာက္ ထိုေနရာတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုပါသည္။

အဂၤါေန႔ကျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦးေသဆံုးၿပီး ေနာက္ထပ္ငါးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕က သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ပရိန္ကုန္းေက်းရြာ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ သူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုန္႕ျပန္မႈကို မထိန္းႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ကုမၸဏီအႀကီးအကဲမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ျမန္မာသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဘန္ေကာက္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပထမဆံုး ေျပးဆြဲမည့္ Thai Air Asia

(Travel Daily News မွ 6 June 2013 ရက္စြဲပါ Thaia Air Asia First Carrier to Serve Myanmar Capital Nay Pyi Daw from Bangkok ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

၂၀၁၃ အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ ပူးတြဲစီစဥ္သူ Air Asia ေလေၾကာင္းလိုင္းစီအီးအို တိုနီဖာနန္ ဒက္စ္က Air Asia ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ဘန္ေကာက္-ေနျပည္ေတာ္အၾကား ေန႔စဥ္ပ်ံသန္းမႈကို ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ တြင္စတင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာမွာ ဘန္ေကာက္-ေနျပည္ေတာ္ေန႔စဥ္ ပ်ံသန္းမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပထမဆံုးေလေၾကာင္း လိုင္းျဖစ္လာမွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တကယ္ စိတ္လႈပ္ရွားေနပါတယ္။ အာဆီယံေလေၾကာင္းလိုင္း စစ္စစ္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အာဆီယံေဒသအတြင္း ခရီးသြားမႈကို အဆင္ေျပလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ဟာ ေဒသတြင္းပိုမိုအေရးပါလာမယ့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေပမယ့္အခ်က္ပါပဲ။ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာမွာ ဆီးဂိမ္း က်င္းပ မႈ၊ ၂၀၁၄ မွာအာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူမႈ၊ ၂၀၁၅ မွာအာဆီယံစီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္း အက်ံဳးဝင္သက္ ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ဟာ က်န္တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး ဘန္ေကာက္ ဟာ ဒီလိုစတင္ဖို႔အတြက္ ေနရာမွန္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Air Asia စီအီးအို တိုနီဖာနန္ဒက္စ္ ကေျပာၾကားသည္။

ဖာနန္ဒက္စ္ကဆက္လက္၍ “အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္း ေအာင္ျမင္ေရးဟာ အာဆီယံ မိုးေကာင္းကင္ေတြ ပြင့္သြားေအာင္အမွန္တကယ္ကူညီပံ့ပိုးတဲ့ ေဒသတြင္းအဆက္အသြယ္နဲ႔ မူဝါဒေတြအေပၚမွာ ႀကီးႀကီးမားမားမူတည္ေနတယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ္အျမဲတေစ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ယံုၾကည္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံေဒသတြင္း သာမကပဲ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယကိုပါခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဂိတ္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေအာင္ျမင္မႈဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံစရာ ေနရာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစတဲ့ အခ်က္ကသဘာဝက်ပါ တယ္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ငါးဆတိုးလာခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီလိုေပၚျပဴလာျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာကို တစ္ကမၻာလံုး ေရာက္လာေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ မရွိေတာ့ပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“Thai Air Asia ၏ စီအီးအို တာဆာပြန္ဘီဂ်လီဗဲ့ကလည္း အာဆီယံကို ပိုမိုနီးကပ္လာေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေရး ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမဲတမ္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုပါ။ လြယ္ကူအဆင္ေျပတဲ့ခရီးစဥ္ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေကာင္းဆံုး ပ်ံသန္းမႈေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ေပးရတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းရဲ႕ ခရီးစဥ္ တစ္ဝက္ေလာက္က အာဆီယံေဒသတြင္း ခရီးစဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ရန္ကုန္ မႏၱေလးအျပင္ ေအာက္တိုဘာမွာ ေနျပည္ေတာ္- ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းရေတာ့မွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းေက်နပ္ေနပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာမွာက်င္းပမယ့္ ဆီးဂိမ္းေၾကာင့္ဧည့္သည္ေတြ သိသိသာသာမ်ားလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့ အတြက္ ဒါဟာအခ်ိန္ကိုက္ပဲလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ&