Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ေမး- အခုအစိုးရက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို ႔ သိရပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း တုိင္းရင္းသားေတြက ညီလာခံက်င္းပၿပီး ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ကိုပဲ လက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ ေဆြးေႏြးေနေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးႀကီးတို႔ဘက္က အေျခအေနကို သိလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေျဖ- တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို မူအားျဖင့္ေျပာရရင္ လူတုိင္းလိုခ်င္တဲ့ကိစၥ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြလည္း လိုခ်င္တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မလုပ္ၾကေတာ့ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြ ပ်က္စီးျခင္းမက ပ်က္စီးခဲ့ၾကရတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ထဲမွာ ပါရမယ့္ အခ်က္ေတြက နည္းနည္းညွိဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ အစိုးရဘက္က လိုခ်င္တဲ့ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အခ်က္ေတြက နည္းနည္းေလး လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အခ်က္မ်ိဳး ေတြ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္မ်ိဳးေတြ မ်ားလာမယ္ဆိုရင္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔က နည္းနည္းေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ သြားႏိုင္မယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးလက္မွတ္ ေရးထိုးသြားမယ့္ကိစၥမွာ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ မၾကာမီတင္ျပမယ့္ အဆိုျပဳမႈကို လည္း လက္ခံစဥ္းစားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးျမန္ႏုိင္တာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုေတာ့ အေျခအေနရွိပါတယ္”

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News Journal အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄၈) တြင္ပါရွိေသာ  “တဒဂၤလား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား၊ ထာဝရလား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားၾကားေလေသြးေတာ့မည္လား” သတင္းမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ (တိုင္းရင္းသားညီညြတ္ေရး ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ၂ ပအိုင္းဝ္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္) ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္ ကုမၼဏီေတြက အရင္ရွိေနတဲ့ ITT ရဲ႕ရွယ္ယာဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဆိုတာမသိဘဲ လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ လာရင္လည္း အၿမီးက်က္အၿမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစားကုမၼဏီေလးေတြပဲ လာမွာပဲ။ အဲဒီလို မျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကို စာရင္းစစ္ရမွာပါ။ ဒါက သူမွ မဟုတ္ဘူး။ တျခား ႏုိင္ငံတကာက လာလုပ္ရင္လဲ စစ္ရမွာပဲ”

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ထားဝယ္စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားပါဝင္ရန္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၼဏီ၏ ရင္းႏွီးတန္ဖိုးအား စာရင္းစစ္မည္” သတင္း မွ ဦးဆက္ေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ရွိေနသလဲဆုိတာကို ICJ အေနနဲ႔ အတိအက်ေျပာဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသလို ေျပာလို႔လည္း မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ထည့္ထားပါတယ္။ IMF တို႔ World Bank တို႔က စာရင္းေတြမွာလည္း အလားတူပါပဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႏႈန္းက အရမ္းျမင့္မားပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္နဲ႔ အဆင့္ဆင့္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ၊ အဂတိလိုက္စား မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ကုမၼဏီေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ျမွဳပ္ႏွံတဲ့အခ်ိန္မွာ အခက္အခဲ ေတြ႕ႀကံဳႏုိင္ပါတယ္”

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ျမန္မာ့တရား စီရင္ေရး စနစ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈက ခိုင္ၿမဲစြာအေျခက်ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္ မ်ား ေကာ္မရွင္ (ICJ) ၏ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ” သတင္းမွ ICJ ၏ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာ ဆမ္ဇာရီဖီ ၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အခုလို ျပႆနာရပ္ေတြ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းဟာ မေကာင္း ႏိုင္ဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္လည္း Ɯ