Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

WEEK IN POLITIC
Document WEEK IN POLITIC

Snapshot of the item below:
WEEK IN POLITIC

တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသတင္းျဖစ္စဥ္

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႕ သိေစရန္အလို႕ငွာ YC အဖြဲ႕သားမ်ားမွ စုစည္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သတင္းအဖြဲ႕

မဟာဆန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

Photo Credit by Online

နာဂစ္အၿပီး ၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုအၿဖစ္ မဟာဆန္ ဝင္ေရာက္ဟန္ၿပင္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုအား ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားရင္ဆိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မဟာဆန္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း၍ အားေပ်ာ့သြားျခင္းမွာ အထူးကံေကာင္းလွေသာ အျခင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မဟာဆန္ စတင္ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား ခပ္စိတ္စိတ္ စခဲ့သည့္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕မွ မဟာဆန္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းပ်က္ျပယ္သြားမည္ဟု စိတ္ခ်ေနႏိုင္သြားသည့္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မုန္တိုင္းေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မည္မွ်တိုးတက္ တာသြားခဲ့သည္ကိုမူ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု မေျပာႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ေတာ့ ရွိလာေပသည္။

မုန္တိုင္းစတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ေန႕မွစ၍ မီဒီယာအားလံုးမွ တပ္လွန္႕ခဲ့ၾကျပီး အစိုးရမွလည္း မုန္တိုင္းဒဏ္ကာကြယ္ေရး သတိေပးခ်က္မ်ားကို မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းထိႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ား၌ လိုက္လံေဆာ္ၾသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္း တည့္တည့္ဆိုက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရာ ထိုေနရာရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႕ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈမ်ားအား ရပ္တန္႕ကာ မုန္တိုင္းက်ေရာက္ပါက မည္သို႕ ျပဳမူေနထိုင္ရမည္ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ထင္သာျမင္သာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕တည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳကာ စီမံကြပ္ကဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့သို႕ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ မုန္တိုင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်ႏွင့္ မၿပီး မူလေနရာ ျပန္မရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျငင္းဆန္ေသာ စစ္ေတြမွ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးကိုလည္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူျခင္း၊ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္လြတ္ကင္းရာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းကာလေက်ာ္လြန္ပါက မူလေနရပ္သို႕ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း အခ်က္သံုးခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အာမခံေၾကာင္း သတင္းမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာသည္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ဤသို႕ ျပည္သူအမ်ားက ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က အေျခအေနႏွင့္ အလြန္ပင္ ကြာျခားလွေသာေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား မဟုတ္ဟု ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္သည္ကိုမူ ျငင္းမရႏိုင္ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ မဟာဆန္ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ နာဂစ္ကဲ့သို႕ နာမည္ဆိုးႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ အေျပာင္းအလဲ၏ သရုပ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားရေပမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သမိုင္းဝင္ျဖစ္မည့္ ခရီးစဥ္

Photo Credit by online

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားတို႕ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕၌ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႕က သမၼတ အိုဘားမားက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး သမိုင္းဝင္နယ္ေျမ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားသြားသကဲ့သို႕ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကန္၊ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္၌ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ယခုခရီးစဥ္တြင္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားသာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားပါ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝါရွင္တန္ဒီစီ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ စီလီကြန္ေတာင္ၾကားတြင္ Google ဥကၠ႒ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕ ည ၁၁ နာရီခန္႕က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႕ ထြက္ခြာသြားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ သမိုင္းဝင္ျဖစ္မည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ စြမး္အင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္သြားၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအးစက္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးသည္ ထူးျခားထင္ရွားစြာပင္ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေႏြးေထြးလာခဲ့ၿပီး ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယၾကားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ေနရာအေနအထားေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္တို႔၏ အာရံုစိုက္မႈ ပိုမိုရရွိေနသည္ ဟုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္မွာ မလြဲေပ။

သို႔ေသာ္လည္း မေရမရာ စိုးရိမ္စရာကိစၥအခ်ိဳ႕ကမူ ရွိေနသည္။ ျပီးခဲ့ေသာ လမ်ားက သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးမ်ား သြားေရာက္ေနစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တစံုတရာ စီစဥ္ထားသည္ဟု ယူဆရေသာ ျပႆနာမ်ား တိုက္ဆိုင္စြာ ျဖစ္ေပၚတတ္သကဲ့သို႕ ယခု အေမရိကန္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ေသာ ကာလတြင္လည္း မည္ကဲ့သို႕ေသာ ျပႆနာမ်ိဳး အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္စြာ ေပၚေပါက္လာဦးမည္ကို မသိႏိုင္ေပ။ ယခု မဟာဆန္ကဲ့သို႕ပင္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲ၍ သြားပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းမိပါသည္။

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ထပ္မံလႊတ္ေပး

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ မတိုင္ခင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၂၃ ဦးကို ထပ္မံလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး၏ အမိန္႕ျဖင့္ ပုဒ္မ ၄၀၁ အရ လက္က်န္ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ ထပ္မံက်ခံရသည့္ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း ဦးေနမ်ိဳးဇင္ကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္ဟု လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားက ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ယင္းလက္က်န္ေထာင္ဒဏ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) က ေမလ ၈ ရက္ေန႕၌ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသးသည္။ ဦးေနမ်ိဳးဇင္ကလည္း လြတ္လာၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၀၁ ဆိုသည္မွာ မရွိသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အလံုးစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ား စီစစ္ေရးေကာ္မတီသည္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေဝးတြင္မူ ပုဒ္မ ၄၀၁ အေၾကာင္း မေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း  သိရသည္။ ထို႕ျပင္ ယင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းတြင္ မပါဘဲ က်န္ခဲ့သည္မ်ား မရွိရေလေအာင္ အခ်ိန္ေပးၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအား လုိက္လံစစ္ေဆး မည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ ေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းမွာ AAPP၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဴပ္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ စာရင္းမ်ားကို စုေပါင္းသတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး စာရင္းအရ အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ေကာ္မတီသို႕ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႕ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားကိစၥမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝိေရာဓိျဖစ္စရာ ပုဒ္မ ၄၀၁ ကဲ့သို႕ကိစၥမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း တဖက္တြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနေပသည္။

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

Photo Credit by Online

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အခက္ခဲဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးက႑ တစ္ခုျဖစ္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေရွ႕သို႕ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနသည္။ နမ့္ခမ္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား ေသာေၾကာင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္တို႕ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕က ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႕ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္ေဘးေၾကာင့္ ေနအိမ္စြန္႕ခြာ ဒုကၡသည္မ်ားအား မူလေနရပ္သို႕ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသည့္အတိုင္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားမွ အမွန္တကယ္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေကအိုင္ေအႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ညႇိႏိႈင္းဆဲအေျခအေနတြင္ ရွိၿပီး ေမလကုန္ သို႕မဟုတ္ ဇြန္လဆန္းတြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႕ ေကအိုင္ေအႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္မည္ဆိုသည္ကို ညႇိႏိႈင္းေနရေၾကာင္း၊ တရုတ္၏ စြက္ဖက္မႈမ်ား မပါဝင္ေစခ်င္သကဲ့သို႕ အျခား အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာသူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္မည္၊ မဖိတ္မည္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကမူ ကခ်င္ေဒသ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ စစ္ဒဏ္ခံရေသာ ကခ်င္လူထုႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕မွ မပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သေဘာထားမ်ိဳးစံု ေဝဖန္မႈမ်ား မ်ိဳးစံုၾကားမွ ေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံျဖစ္ေျမာက္မည့္ေန႕ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ ရမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားအေနႏွင့္မူ ႏွစ္ဖက္လံုးက ျပည္ပ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမပါဝင္ဘဲ ျပည္တြင္း အျခားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုသာ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ဟု သေဘာတူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ေကအန္န္ယူကလည္း ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ကို ရရွိမည္ဆိုလွ်င္ ေဒသတြင္း အလြတ္သေဘာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ မျပဳေတာ့ ဟုလည္း ဆိုသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္မ်ား ထိုးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အဟန္႕အတား အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းအခက္အခဲမ်ားထဲမွ လူေျပာအမ်ားဆံုးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႕ကို ေအာက္ေျခမွ နားမေထာင္ဆိုသည္ႏွင့္ သမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႕၏ အာဏာရပ္တည္မႈတို႕ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးမွာလည္း ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္မွ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသကဲ့သို႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ဧရိယာမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဆက္ေၾကး၊ အခြန္ စေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစသျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္စရာ တပံုတပင္ၾကားတြင္ “တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္သည္”ဆိုေသာ အသံမွာ မၾကားသင့္ေတာ့ေသာ အသံတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

NLD ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပူးေပါင္းျပင္ဆင္မည့္ အေျခခံဥပေဒ

Photo Credit by online

မၾကာခင္က ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၏ ဥကၠ႒ေနရာကို လႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ႏွစ္ဦးၾကား အျပန္အလွန္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ေနျပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ တင္သြင္းသည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအဆိုေၾကာင့္ ႏွစ္ပါတီလံုး၏ common ground မွာ စုဆံုက်သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေရးအၾကီးဆံုး၊ အလိုအပ္ဆံုး အစိတ္အပိုင္းမွ စတင္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႕က်က်စဥ္းစားကာ ျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကို အလ်င္ျပင္ဆင္၍ ျဖစ္ေစခ်င္သည္မ်ားကို တျဖည္ျဖည္းခ်င္း ျပင္ဆင္သြားရမည္ျဖစ္သည္ဟု မီကာဆာဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆစ္ဒနီ ဥပေဒေက်ာင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေနၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထု၏ အေကာင္းျမင္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈကို ရယူႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ သူရဦးေရႊမန္းပါ ၂၀၁၅ တြင္ အဓိကပါတီႀကီး ႏွစ္ခုမွ သမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈတြင္ သီးျခားျဖစ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လွ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ယူဆႏုိင္ပါသည္။


 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

WEEK IN ECONOMIC
Document WEEK IN ECONOMIC

Snapshot of the item below:
WEEK IN ECONOMIC

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးသတင္း

တစ္ပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္းမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားသိေစရန္အလို႔ဌာ Yangon Chronicle မွ စုစည္းတင္ျပလိုက္ ပါသည္။

သတင္းအဖြဲ႕

(၁) အစီရင္ခံစာျမန္မာ ၂၀၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ (MIC) ႏွင့္ Oxford Business Group (OBG) တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအား သံုးသပ္တင္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝကာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးသို႔ ျဖန္႔ခ်ီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၊ႏွင့္ ဘဏ္စနစ္ဆိုင္ရာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ထုတ္ေဝမည့္ အစီရင္ခံစာကို “အစီရင္ခံစာျမန္မာ ၂၀၁၄”ပာု အမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာျမန္မာ ၂၀၁၄ ထုတ္ေဝၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိ္ုသည့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ သိရွိသြားႏိုင္သည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

(၂) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသစ္၏ စတုတၳအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံတြင္း ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖƞ