Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

BBC News, 26th March 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ေၾကညာၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ မေၾကညာခင္ ကာလအတြင္း က်ေရာက္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဆံုးသတ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု အျခားေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ ရည္ၫႊန္းႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အၿမဲတမ္း အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ မာေက်ာသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု BBC မွ Vaudine England က တင္ျပထားသည္။

ၿခံဳငံု သံုးသပ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳမႈ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားမႈ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ဘဝ အရြယ္လြန္ ေနဝင္ခ်ိန္တြင္ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အရွက္ကြဲျခင္း တို႔ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ စိတ္ခ်ရေသာ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ အျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူခ်င္သည္ (သို႔မဟုတ္) ၎သမၼတ အျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ စစ္တပ္အတြင္း သစၥာရွိသူမ်ား လိုအပ္သည္ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး မွန္းဆ ေနၾကသည္။

ေလ့လာသူမ်ား သေဘာတူသည့္ အခ်က္မွာ မည္သည့္ တြက္ခ်က္ မွန္းဆမႈမ်ားတြင္မွ အတိုက္အခံမ်ား အတြက္ ေနရာမရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ မရေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒက တားဆီးထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကို ညသန္းေခါင္ လန္႔ႏိုးေစသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟုတ္ဘဲ သူႏွင့္ သူ႔မိသားစု၏ အနာဂတ္ လံုၿခံဳေရး အတြက္ သူ၏ သစၥာရွိ အရာရွိမ်ားမွာ မည္မွ် စိတ္ခ်ရသနည္း ဆိုေသာ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ေအာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

"သူ႔ေနရာ ဆက္ခံမယ့္သူကို ေၾကညာလိမ့္မယ္ ဆိုတာ သံသယ ျဖစ္စရာပါပဲ။ သူ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္တာဟာ ဒီတစ္ေခါက္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္" ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ Payap University မွ ပါေမာကၡ ဝင္းမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ အာဏာရ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သာ ျဖစ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲသည္ မည္သူ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ သနည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊ

       ဤဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ အျမင့္ဆံုး အာဏာကို မည္သူကမွ် သံသယ မရွိၾကပါ။ ၎သည္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးပါေသာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ (သို႔မဟုတ္) စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သလို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူ ထားသည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္း မေအာင္ခဲ့ေသာ စာတိုက္ စာေရးေဟာင္း တစ္ဦး အတြက္ ခ်ီးက်ဴးေလာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္သည္။

၁၉၃၃ တြင္ ေမြးဖြား၍ ၁၉၅၃ တြင္ စစ္တပ္ထဲ ဝင္ခဲ့ေသာ ၎သည္ ၁၉၆၂ တြင္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရထံမွ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ လက္ေအာက္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ SLORC ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ၎ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၎အာဏာရွင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ အဓိက ၿပိဳင္ဖက္ ျဖစ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫႊန္႔ကို ဖယ္ရွားပစ္ ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫႊန္႔မွာ ယခု အခ်ိန္အထိ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးခံေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ တပည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာမွာ စစ္တပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းကို တည္ေထာင္သူ ျဖစ္ၿပီး ထိုအသင္းသည္ ရက္စက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ လိုလားသည့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။

၎သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ အူလႈိက္သည္းလႈိက္ မုန္းတီးမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု သိရွိရသလို လွ်ဳိ႕ဝွက္လြန္းသူ၊ ေဗဒင္ ယၾတာမ်ားကို ယံုၾကည္လြန္းသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို မုန္းတီးသူ၊ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝလြန္းသူ တစ္ဦးအျဖစ္ အမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး

၁၉၃၇ တြင္ ေမြးဖြားသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ တခါတရံ အျငင္းပြားတတ္သလို အနီးကပ္ဆံုး ၿပိဳင္ဘက္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

၎သည္ တခ်ိန္က အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မူးယစ္ေဆးဝါး နယ္ေျမတြင္ တိုင္းမွဴး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၎၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ စီးပြားေရး ပါဝင္ ပတ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားသူ ျဖစ္သည္။

၎သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို မလိုလားသူ တစ္ဦးဟု ယူဆထားၾကၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းအား ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ အခ်ဳိ႕က ယခုတိုင္ ယံုၾကည္ေနသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေရႊမန္း

ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ဥကၠ႒ ႏွင့္ အထူး စစ္ဆင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး တာဝန္ယူထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေရႊမန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ႏွစ္သက္သည့္ ဆက္ခံမည့္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက လတ္တေလာ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲထားသည္။

၁၉၄၇ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ၎ကို သစၥာရွိ က်ဳိးႏြံသူ တစ္ဦး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ၎ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေအာက္ေျခ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ေလးစားမႈကို ရရွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

၎သည္လည္း ႐ႈပ္ေထြးေသာ စီးပြားေရး ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရွိသူ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ သားတစ္ေယာက္မွာ ေအာင္ျမင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ မိသားစုဝင္ တစ္ဦး ႏွင့္ လက္ထပ္ထားၿပီး အျခား သားတစ္ေယာက္မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တားျမစ္ထားေသာ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇ ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနသည္။

က်န္အဖြဲ႕သားမ်ား

အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ နံပါတ္ ၄ အဆင့္ရွိသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္မွာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအား ဆက္ခံမည့္ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ပါ။

အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ နံပါတ္ ၅ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ျဖစ္၍ ၎၏ ေနာက္တြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား လက္နက္ ေရာင္းခ်ေပးေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး ပါဝင္ၿပီး အလြန္ အေရးႀကီးေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးသူ တစ္ဦးမွာ နံပါတ္ ၇ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ ျဖစ္သည္။ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ေကာင္စီ SPDC အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ဘဲ ဤစာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမွာ ၎တစ္ဦးသာ ရွိသည္။

ျမန္မာ စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယခင္ကပင္ တိတ္တဆိတ္ သြားေရာက္ေလ့ ရွိေသာ ေဆးကုသရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည့္ စကၤာပူ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားေဖာ္ အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ေရြးခ်ယ္ဖူးသူမ်ားကို ၎၏ အနီးကပ္ သစၥာခံမ်ား အျဖစ္ ရည္ၫႊန္း ခန္႔မွန္း ႏိုင္သည္။

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေရႊမန္းကို စင္တင္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုထိ မလုပ္ႏိုင္ေသးတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးရဲ႕ သေဘာ တူညီခ်က္ မရေသးဘူး ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္" ဟု ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္က ဝင္းမင္းက သံုးသပ္သည္။

ယခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔ကို ယခင္ကထက္ ပိုမ်ားေသာ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္မႈ ႏွင့္အတူ တစ္ခုတည္းေသာ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၏ အာဏာ ျဖစ္၍ စစ္အစိုးရ၏ ပြင့္လင္း ျမင္သာ မရွိျခင္းမွာ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

Mizzima, By Mungpi, 26th March 2010

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဓိက အတိုက္အခံ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ရွိရာ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျပတ္သားေသာ ေျခလွမ္းလွမ္းရန္ အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါက ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ယခု မတ္လ အေစာပိုင္းက အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ အထိန္းသိမ္း ခံေနရေသာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္အား ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားသည္။

စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္ကို ဥပေဒျဖင့္ အတင္း အဓမၼ အုပ္ခ်ဳပ္လာရာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယခု ၎၏ အက်ည္းတန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ NLD ကို မ်က္ႏွာသာ ေပးမထားေခ်။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း NLD သည္ သက္တမ္းရွည္စြာ အစိုးရ၏ တရားဝင္ေဘာင္ အတြင္း ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး ေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္ လက္သည္း မရွိေသာ ေၾကာင္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္ခဲ့သည္။

ျခားနားေသာ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ အတြက္ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ အစိုးရ၏ တင္းၾကပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္လ်က္ ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေဝဖန္ ႐ႈံ႕ခ်မႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေလျဖင့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္သာ ၿပီးဆံုးသြားၿပီး၊ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ား အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက တညီတၫြတ္တည္း အေရးယူမႈမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ ျမန္မာ အစိုးရ အတြက္ ရယ္စရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုသာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ မတူေသာ ကစားကြက္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေနသည္။

ယခု စစ္အစိုးရက ရာဇသံ ေပးေနၿပီ ျဖစ္ရာ၊ အဆိုပါ ရာဇသံသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းကို မဟုတ္ပဲ၊ ျပည္သူလူထု ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ၿပီး ရပ္တည္ေနေသာ NLD ပါတီကို ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ေတာင္းဆိုမႈသည္ ေလႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္သည္ထက္ ပို၍ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိရာ၊ ပါတီတြင္း ပဋိပကၡမ်ားပင္ ျဖစ္ရန္ အခြင့္ မရွိေတာ့ပါ။

ယခုအပတ္ အေစာပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ေရွ႕ေန ဦးဥာဏ္ဝင္းအား သူမသည္ အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ အေပၚ အျမင္ကို ေျပာျပရာ၌ NLD အေနျဖင့္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ NLD ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊကမူ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ေျပာၾကားရာတြင္ NLD အေနျဖင့္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ မွတ္ပံု တင္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း အေပၚ တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပမည္။

NLD အေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ ရမည့္ အခ်က္ တစ္ခုမွာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ၾကာ အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ၾကားမွ တရားဝင္ ရပ္တည္ ေနႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့သည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ NLD အေနျဖင့္ ပါတီတြင္း ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာ မတူညီမႈမ်ားကို ျငင္းခုန္ရန္ အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ငဲ့ကြက္ေသာအားျဖင့္ ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာမူ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအား အၿမဲတမ္း စိတ္ဝင္စားေနေစရန္ ျပဳစားထားေနေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ ဇာတ္ေကာင္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔မဟုတ္လွ်င္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ မၿပိဳင္မီက ရွင္းရွင္းႀကီး အေျဖထြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈကို တစ္နည္းနည္းႏွင့္ သယ္ေဆာင္လာလိမ့္မည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာ ယံုမွား သံသယ ရွိဖြယ္ မရွိပါ။

NLD အေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ ရမည္မွာ အစိုးရ၏ က်ဳိးေၾကာင္း မဆီေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားကို မွားေၾကာင္း အျပစ္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္ မရွိေတာ့ပါ။ ေၾကညာခ်က္မ်ားသာ ထုတ္ျပန္ေနျခင္း အတြက္လည္း အခ်ိန္ မရွိေတာ့ပါ။ တရား႐ံုးတြင္ အသနားခံရန္လည္း အခ်ိန္ မရွိေတာ့ပါ။ ထိုအရာမ်ား ဘာမွ် ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္သည္ကို သက္ေသမ်ား ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ NLD အေနျဖင့္ သူ၏ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ အနည္းငယ္ထဲမွ မဟာဗ်ဴဟာ အသစ္ ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

NLD သည္ ျပန္လည္၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္ ရလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ပါတီကို ဦးေဆာင္ခြင့္ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပဲ၊ NLD ၏ စိတ္ဓာတ္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးသလို ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ NLD ကို လက္ခံသင့္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ရွင္းလင္းျပရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္အရ NLD သည္ အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စိန္ေခၚႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တစ္ခုတည္း က်န္ရွိေသာ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခု အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပယ္ခ် ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ တစ္ျပည္လံုး သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ NLD အေနျဖင့္ ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ ျပည့္မည့္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ အထိ အခ်ိန္ရေသးသည္။

ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ားကလည္း အခ်ိန္အခါအရ မသင့္ေတာ္ျခင္း၊ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာလည္း ေသနတ္မ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ရာ၊ NLD ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ျပည္သူလူထု၏ NLD အေပၚ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အေပၚ လိမၼာပါးနပ္စြာ ဆက္လက္ အားေပးသင့္သည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ အတိုင္း NLD သည္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုမတင္ဘဲ၊ သပိတ္ေမွာက္ၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မပါဝင္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနာက္ကို လိုက္မည့္ ႐ုပ္ေသး ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ NLD ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို လုိက္ၿပီး ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္သန္ေစႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) ကဲ့သို႔ေသာ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕မ်ား ရွိေသးသည္။

NLD သေဘာေပါက္ရမည့္ တစ္ခုမွာ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ရွိေသာ အင္အားစုမ်ား၏ ျပည္တြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိဘဲ မည္သည္ကိုမွ် လုပ္မေပးႏိုင္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ျပင္ပ ဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ NLD ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ား၏ ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရွိမွသာ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ အခ်ိန္က လုပ္ေနက် အမူအက်င့္မ်ားထက္ ပိုမိုေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ယခုမူ ျပည္သူလူထု၏ ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမည့္အစား NLD ၏ ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ စြန္႔လႊတ္မႈမ်ားမွာလည္း အႏိုင္အ႐ႈံး မေသခ်ာသည့္ အျဖစ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အစိုးရသည္ သူ႔အစီအစဥ္ အတုိင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘာမဆို လုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ၎အေပၚ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားမွာ ေလႏွင့္သာ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမွ် မရွိသျဖင့္ ေမာ႐ံုသာ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ NLD အေနျဖင့္ အခ်ိန္မီ ဗ်ဴဟာသစ္ မခ်မွတ္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ NLD သည္ ၎တို႔၏ ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းၿပီး အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနမည့္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ထားရွိရမည္မွာ ခဲယဥ္းသြားေပလိမ့္မည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

BBC News, 27th March 2010

အေရအတြက္ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံ ရွပ္နီ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္ျဖန္႔ထားေသာ စစ္တပ္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ စုေဝးကာ ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ ၈ ေနရာတြင္ စုေဝး ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သံဆူးႀကိဳး အတားအဆီးမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္တပ္က ၎တို႔ေနရာ ယူထားေသာ ေနရာအခ်ဳိ႕မွ ဆုတ္ခြာ ေပးခဲ့သည္။

အစိုးရက အထူး လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားတြင္လည္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပိုမို ခ်ထားခဲ့သည္။

"စစ္တပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုမွာပါ။ စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပမယ္။ ၿပီးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူ ဒီမိုကေရစီကို ပူးေပါင္း ေတာင္းဆိုဖို႔ ဖိတ္ေခၚမယ္" ဟု ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ ဗီရာမူဆီကာေပါင္က ခ်ီတက္ပြဲ မတိုင္မီ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု AFP သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

သို႔ရာတြင္ Reuters သတင္းမ်ားကမူ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ မူဝါဒမွာ ပိုမို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္သည့္ အသြင္ေဆာင္လာၿပီး စစ္တပ္ကို ႐ုတ္သိမ္းရန္ သတိေပးသည္ဟု ဆိုသည္။

"ဒီအခ်ိန္က အလွည့္အေျပာင္း အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ပဲ" ဟု ေနာက္ထပ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ နပ္တာဝပ္ ဆိုင္ဘူးက လူထုထံ ေအာ္ဟစ္ ေႂကြးေၾကာ္လိုက္သည္။

"တို႔ ႐ံႈးသြားရင္ ေထာင္ထဲ ဝင္ရလိမ့္မယ္။ တို႔ ႏိုင္သြားရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ျပန္ရလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္ အတြင္း ၎တို႔ ရည္စူး စီစဥ္ထားေသာ ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တသီတတန္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဘာသာေရးအရ အယူသီးေသာ ေသြးေရး က်ိန္စာမ်ား၊ ကတံုး တံုးျခင္းမ်ားမွသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္လမ္းမ်ား တေလွ်ာက္ ဆူညံစြာ ခ်ီတက္ျခင္းမ်ား အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အေၾကာင္းရင္း မသိရေသာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎တို႔တြင္ တာဝန္မရွိဟု ရွပ္နီမ်ားက ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔၏ ထင္ရွားေသာ ဝတ္စံုေၾကာင့္ ရွပ္နီမ်ားဟု လူသိမ်ားသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ရည္မွန္းခ်က္မွာ နီးစပ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ လက္ေလွ်ာ့မည့္ လကၡဏာ မရွိဟု ဘန္ေကာက္မွ BBC သတင္းေထာက္ Rachel Harvey က ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပ ရွပ္နီမ်ားသည္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပေရာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ထရာကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ယခင္ ကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.