Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၆.၅.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာက အာဆီယံ ဥကၠ႒ လုပ္ရန္ ဆႏၵရွိ

(ABC Radio Australia မွ 6th May 2011 ရက္စြဲပါ “Burma keen to Chair Asean” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္က “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ တြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ေနရာကို တာဝန္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း” သမၼတတစ္ဦး အေနျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး ေရာက္ရွိသည့္ ခရီးစဥ္ အတြင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလုိက္သည္။

၎၏ သေဘာထားမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မာတီ နာတာလီ ဂါဝါက သတင္းေထာက္မ်ားအား ျပန္လည္ ေျပာၾကား ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ ဆူဆီလို ဘမ္ဘန္း ယူဒိုယိုႏို ႏွင့္လည္း သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခု သီတင္းပတ္ကုန္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီး ညီလာခံကို တက္ေရာက္ရန္ ရွိေနၿပီး ညီလာခံ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကလည္း အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာဝန္ယူရန္ အခြင့္အေရး ႀကံဳခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းႏိုင္ငံ၏ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားက အာဆီယံအစည္းအေဝးမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခင္တစ္ႀကိမ္ အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။

****************************************************************************************************************

ျမန္မာက ဥကၠဌ လုပ္မည့္ကိစၥ အာဆီယံတြင္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြး

(Bangkok Post မွ 5th May 2011 ရက္စြဲပါ “Asean discusses Burma chairmanship” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဆီယံ ဥကၠဌ ကိစၥသည္ အာဆီယံ ထိပ္ပိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္ လည္းေကာင္း၊ အၿပိဳင္က်င္းပသည့္ အာဆီယံ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညီလာခံ ACSC (သို႔) အာဆီယံ လူထုဖိုရမ္ APF တြင္လည္းေကာင္း သီးျခား ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အဓိက ကိစၥ ရပ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ ၃ ရက္ၾကာ ACSC/APF ညီလာခံ အေတာအတြင္း ျမန္မာ အစိုးရ စပြန္စာေပးေသာ NGO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ပေရာက္ NGO အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အေခ်အတင္ ျငင္းခုန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သည့္ NGO မ်ားက အာဆီယံ အဖြဲ႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မ်ားျပားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းမႈ အေပၚ ေထာက္ခံေရးကို အေလးထား စဥ္းစားရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူရန္ ႀကိဳးစားမႈကိုလည္း ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွးေကြးျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သည့္ NGO မ်ားက အာဆီယံ အဖြဲ႕အား စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား၏ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားေရး ကိစၥ ရပ္မ်ား အေပၚ ပိုမို ဂ႐ုစိုက္ အေလးထားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရ စပြန္စာ ေပးေသာ NGO မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပန္လည္ အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။

အာဆီယံ ထိပ္ပိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား အစည္းအေဝးတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၆ သို႔ ေရာက္မွ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူရန္ႏွင့္ ယခု ေလာေလာဆယ္ မေလးရွားကို အစားထိုး ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ စကၤာပူႏိုင္ငံက အႀကံျပဳခဲ့သည္ဟု က်ဳိဒို သတင္းဌာနက ၾကားသိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိင္းကိုယ္စားလွယ္က မူလစီစဥ္ထားသည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား အတုိင္း ၂၀၁၄ တြင္ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူလွ်င္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ျပႆနာ မရွိႏိုင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥကၠ႒ လုပ္မည့္ အလွည့္ကို အာဆီယံက ေအာင္ျမင္စြာ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ၿပီး အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီဟု ၎တို႔ ယူဆ ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ စတင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလွည့္က် ဥကၠ႒ ေနရာမေပးေစရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အီးယူက အာဆီယံကို ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ယခုတေခါက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥကၠဌ ကိစၥကို ေသာၾကာေန႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္း အေဝးတြင္ စဥ္းစား သံုးသပ္ၾကရန္ ရွိေနသည္။

************************************************************************************************************

ျမန္မာ အစိုးရသစ္ ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕႐ႈ လုပ္ေဆာင္သင့္

(The Yomiuri Shimbun မွ 3rd May 2011 ရက္စြဲပါ “New Myanmar govt must more toward democracy” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ အစိုးရသစ္ ယခင္လက စတင္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆံုးသတ္ သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီး ေႏွးေကြးစြာ က်င္းပေနသည့္ ၂ လၾကာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သမၼတသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အတြင္းသ႑ာန္၌ အသက္သြင္းထားခဲ့ၿပီး အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ကူးေျပာင္းမႈကို အေပၚယံ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ ဖန္တီးထား သည့္ အစိုးရသာ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္၏ ဝန္ႀကီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း ယခင္ အစိုးရေဟာင္းမွ ဝန္ႀကီးမ်ား (သို႔) တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ေနရာႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ေနရာတို႔၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ သီးသန္႔ ဖယ္ထားေပးၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ေရး အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈကို လိုအပ္ ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ျပင္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံုသံုးပံု၏ အတည္ျပဳ ေထာက္ခံမႈကို လိုအပ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မည့္ ကိစၥအေပၚ တပ္မေတာ္က ဗီတိုအာဏာ သက္ေရာက္ေနသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္မွ အနားယူသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း စစ္ဖက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္၍ လက္ခံေနမည္ ဟု ယူဆရသည္။ တပ္မေတာ္ အေပၚ သူ၏ ၾသဇာ ဆက္၍ ေညာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေပလိမ့္မည္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ ပါးပါးေလး အတြင္း၌ ရွိေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ကို ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ရရွိထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ ေခတ္ကာလတြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူတို႔၏ “အသံ” မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အုတ္ျမစ္ခ် ႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။

လူသိမ်ား၊ ေရပန္းစား ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္မရ ခဲ့ေသာ္လည္း အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း သူမ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ ဆိုပါက အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးကို ဦးတည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာ ေပလိမ့္မည္။

ယခင္လက ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ၎၏အစိုးရသည္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာ့ သဘာဝ  သယံဇာတမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈကို အားေပးသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အတိုက္အခံ အင္အားစု မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးကိုမူ ေလသံပင္ မဟခဲ့ပါ။ ဤသည္မွာ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကတိျပဳထားျခင္းကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္ သိကၡာမဲ့မႈ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

အာဆီယံ အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၄ အတြက္ အလွည့္က် ဥကၠဌ ေနရာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရရွိေရး အတြက္ ယခု ျမန္မာ အစိုးရသစ္က တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္ အစိုးရသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပကာ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ ယံုၾကည္ရသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားကို ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိေရး အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရကို ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕ဝင္ က်ားခ်င့္လင္ကို ဧၿပီလဆန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျပလည္ေသာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးကို တက္ႂကြစြာ ေမြးဖြားလ်က္ ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားျခင္းကို အားေပး တိုက္တြန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ အာဏာ ရလာျခင္းကို အားသာခ်က္ အျဖစ္ အခြင့္အေရးယူရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုက္တြန္းအပ္သည္။

ယခုအခါ ဥေရာပ သမဂၢကလည္း ျမန္မာ စစ္ဖက္ႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း မရွိေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ အရပ္သား ဝန္ႀကီးစစ္စစ္မ်ား အေပၚ ခရီးသြားလာမႈ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ပိတ္ပင္မႈတို႔ကို ႐ုတ္သိမ္းေပးထားသည္။ Sanctions မ်ားကို ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း တင္းၾကပ္႐ံုမွ်ျဖင့္ လုိခ်င္ ေသာ ရလဒ္မ်ား မထြက္ေပၚႏိုင္ ဟူေသာ အခ်က္ကို အီးယူက အကဲျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့ပံုရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကမူ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို လူသားျခင္း စာနာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ ထားေသာ မူဝါဒကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနသည္။ ယခုအခါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံအား အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေစ့စပ္ ေပါင္းစည္းေရးသို႔ ဦးတည္ေအာင္ တြန္းအားေပးရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနေၾကာင္း တုိက္တြန္း ေရးသား လိုက္သည္။

****************************************************************************************************************

အမည္သာေျပာင္း၍ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္တြင္သာ ရွိေနေသးေသာ ျမန္မာ

(New Internationalist မွ ေခါင္းႀကီးျဖစ္ေသာ A military dictatorship in all but name ကို ဘာသာျပန္သည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚေနၿပီဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေတြးထင္ခဲ့လွ်င္လည္း ခြင့္လႊတ္လိုက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရသည္ အာဏာကို ပါလီမန္သို႔ လႊဲေပးၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ဒီမိုကေရစီ လမ္းၫႊန္ေျမပံု၏ ေအာင္ပြဲအျဖစ္ ေျပာဆိုကာ လုပ္ျပခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္မွာ ယခု လမ္းၫႊန္ေျမပံုထက္ မ်ားစြာ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီတြင္ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ရွိရမည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားရမည္။ ဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုး တန္းတူရွိရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူအမ်ားသည္ ယခုလို ဒီမိုကေရစီကို ဗန္းျပ၍ အေပၚယံ သကာရည္ေလာင္းမႈကို ယံုၾကည္မႈ မရွိၾကရန္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနျဖင့္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အဓမၼ လုပ္အားေပးေစျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ကို ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ ေတာထဲတြင္ ညမ်ားစြာ ပုန္းေအာင္း ေနၾကရ သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာလည္း အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေသာ စစ္သားမ်ား ခ်မ္းသာေပးမွ ေအးရေသာ ဘဝမ်ားတြင္ ရွိေနၾကသည္။ ကေလးမ်ားကို လည္း ၎တို႔၏ မိဘမ်ားထံမွ လုယူၿပီး စစ္သားမ်ား အတြက္ ေပၚတာ ဆြဲျခင္း၊ မိုင္းရွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ ရွိသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ဒီမိုကေရစီတြင္ အထက္ပါ လုပ္ရပ္မ်ား မပါဝင္ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကို ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္း လံုးဝ မျမင္ေပ။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ဧရိယာမ်ားတြင္ ေလ်ာ့မသြားပဲ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ပါလီမန္ အသစ္သည္ စစ္အစိုးရ ေဟာင္းႏွင့္အတူတူ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အံ့ၾသစရာအခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ ယခုေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္တပ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ၿပီး၊ သန္းေရႊ၏ သစၥာခံ မဟာမိတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာမီက Economic Intelligence Unit က နာမည္ေျပာင္းျခင္းမွ လြဲ၍ စစ္အာဏာရွင္ အျဖစ္ ရွိေနဆဲဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

               ထူးဆန္းစြာပင္ တုိင္းျပည္ အမ်ားစုသည္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈ မဟုတ္ေသးသည္ကို လွစ္လ်ဴ႐ႈ လိုေနၾကသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ဂ်ာမဏီ ကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

သူမအား လႊတ္ေပးၿပီး သံုးလအၾကာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာ ျဖစ္ေသာ New Light of Myanmar တြင္ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ပါတီသည္ လမ္းမွားဆက္လိုက္ ေနမည္ဆိုလွ်င္ ေၾကကြဲဖြယ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။ လအတန္ၾကာ ၿငိမ္သက္ေနၿပီးမွ ျမန္မာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အဆက္မျပတ္ ေထာက္ခံခဲ့ေသာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေျခာက္ဦးအား သူမထံ လာေရာက္ လည္ ပတ္ရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အထက္ပါ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မေတာ္တဆ မွားယြင္းျခင္း မဟုတ္ေပ။ အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း အတြက္ အလုပ္မျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာ စံဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ ရွိရာ၊ ထိုကိစၥ ေျပာင္းလဲပစ္မည့္ လကၡဏာ မေတြ႕ရေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana သည္ အမွန္တရားကို သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ရန္ ေထာက္ခံမႈအား ထပ္မံ တင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကိစၥအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အားေကာင္းစြာ ေထာက္ခံခဲ့ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သတိၱေကာင္းေသာ အမ်ဳိးသမီး ၁၂ ဦးသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ဳိးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳ၍ နယူးေယာက္သို႔ သြားေရာက္ ကာ ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုးေရွ႕၌ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ခံစားရမႈမ်ားကို အစစ္ခံခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ အစစ္ခံခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မည္သို႔ ရွိမည္ မသိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ထူေထာင္ရန္ အေျခခံ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရဲရင့္မႈမ်ားကို ယခု တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက ေမ့သြားျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္သစ္အတြက္ အ႐ုဏ္ဦး မဟုတ္ေသး ေပ။ ယခင္အတုိင္းပင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က အာဏာကို ၿမဲၿမံစြာ ကိုင္စြဲထားဆဲ ျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ အရပ္သား အစိုးရသစ္ လက္ထဲတြင္လည္း ယခင္ အတုိင္း ဆက္၍ ႏွိပ္စက္မႈကို ခံစားေနၾကရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ လစ္ဗ်ားရွိ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ကူညီခဲ့သလို၊ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအား မိမိတို႔၏ ကတိႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ျပရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အခ်ိန္မဆြဲသင့္ေတာ့ေပ။

*******************************************************************************************************************

ျမန္မာက RI မွ လက္နက္ဝယ္သည္ ဆိုျခင္းကို အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ျငင္းဆို

(5th May 2011 ရက္စြဲပါ The Jakata Post မွ “Foreign minister denies Myanmar purchasing arms from RI” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Marty Natalegawa က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံပိုင္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေသာ PT Pindad မွ လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ေနသည္ ဆိုသည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံ တစ္ခုကို လက္နက္ ေရာင္းမယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္ မသိပါဘူး” ဟု ၎က The Jakata Post သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္ေသာ ကိစၥမွာ ေဆြးေႏြးရန္ နက္နဲေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ေလးစားလုိက္နာရ မယ့္ စံေတြ စည္းမ်ဥ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ဒါေတြကို ထည့္သြင္းလိုက္နာ သြားမွာပါ” ဟု Marty က ေျပာသည္။

**********************************************************************************************************************

အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာ သမၼတႏွစ္ဦး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးေဆြးေႏြး

(Jakarta Post မွသတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားသမၼတ ဆူစီလုိဘမ္ဘန္းယူဒုိယုိႏုိ္တုိ႔ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးျမွင့္တင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း Jakarta Post သတင္းစာကေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားသမၼတႏွစ္ဦးသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ကာတာရွိ သမၼတဧည့္နန္းေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအစရွိေသာ အခန္းက႑တုိ႔၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရးကုိ ထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

"ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲဟာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရး ေတြ ရွာေဖြဖုိ႔လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္နဲ႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုိအခန္းက႑ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ပါ။ အဲဒီအခန္းက႑ႏွစ္ခုမွာ မိတ္ဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္မယ့္ကိစၥကလည္း စြမ္းအင္နဲ႔စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳေရးဆုိတဲ့ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ဦးစားေပးမႈနဲ႔တစ္ေျပးညီျဖစ္ပါတယ္" ဟု အင္ဒုိနီးရွားသမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Teuku Faizasyah က ဆƞ