Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ ယခု ရက္သတၱပတ္ အတြင္း က်င္းပသြားေသာ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ (UNHRC) ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္လြင္မွာ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အီးယူ၊ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေနာ္ေဝ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပရန္ ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈ မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ အထူး စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ေရး အစရွိသည္ တုိ႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လြန္စြာ စုိးရိမ္ ပူပန္လ်က္ ရွိသည္ဟု ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ရုံးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ မရရွိျခင္း အစရွိေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္" ဟု ဆုိသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စနစ္တက်ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလိုက္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာျပည္တြင္း ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး လုပ္ကုိင္ေနမႈမ်ားကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိသည္။

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အေျခအေန အရပ္ရပ္မွာ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ အာရုံစုိက္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ၌ ျမန္မာ့ အေရးသည္ ျငင္းခံုဖြယ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ကမာၻတစ္ဝန္း၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး အျခားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တန္ျပန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ဦးေမာင္လြင္က ယခုကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္ဟု တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္သြင္းျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဘက္လုိက္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါမွ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ဆုိလုိရင္း ျဖစ္သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ေနာ္ေဝ၊ ၿဗိတိန္၊ ဒိန္းမတ္ ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ၿပီးေနာက္ ဦးေမာင္လြင္က ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံ ေျပာဆုိသည္။

"ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပန္းတုိင္ကုိ ျမန္မာ ျပည္သူေတြပဲ အဆုံးအျဖတ္ ေပးသင့္ပါတယ္" ဟု ဆုိသည္။

"လာမယ့္ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အျပင္ကေန ျပည္တြင္းေရး ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္လုိတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ႀကိဳတင္ သုံးသပ္ခ်က္ ေပးတာတုိ႔၊ အကဲျဖတ္တာတုိ႔ လုပ္တာဟာ မွ်တမႈ မရွိပါဘူး" ဟုလည္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ သုံးသပ္သူမ်ား အၾကား အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ့လာ အကဲခတ္သူမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳျခင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ အတုိင္း က်င္းပျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ စစ္ဘက္က ရယူမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္က ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ တစ္ခု ျဖစ္မည္ဟု ေဝဖန္ ေျပာဆုိလ်က္ ရွိသည္။

Monster Sand Critics မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, By Fredrik Dahl, 23rd Sept 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားသာ ႐ွိၿပီး၊ ႏ်ဴကလီယာဗံုး ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္ မ႐ွိေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ကုလသမဂၢ ႏ်ဴကလီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာ္ေဝး အေျခစိုက္ ျပင္ပေရာက္ အုပ္စုတစ္စုမွ ဇြန္လက ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ လွ်္ိဳ႕ဝွက္ အစီအစဥ္မ်ား ႐ွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ အဆိုပါ သတင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးသူ တစ္ဦး၏ အလားတူ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အက္တမ္မစ္ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာအား ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရး စာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ နည္းတူ  ဗီယင္နာ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီ ျဖစ္ေသာ IAEA ၏ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ IAEA သည္ ယခု ၎၏ (၁၅၁) ႏိုင္ငံ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို က်င္းပလ်က္ ႐ွိသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အေျခအျမစ္ မ႐ွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြမွာ ေတြ႕ေနရပါတယ္'' ဟု ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ဝင္းက IAEA  အေထြေထြ ကြန္ဖရင့္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴကလီယာ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္တာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ျပန္႔ပြားေရးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ ပတ္သက္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ'' ဟု ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ပေရာက္မ်ားက စစ္အစိုးရအား စြပ္စြဲခ်က္

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ျပည္ပေရာက္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး အုပ္စုတစ္စုက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ျမန္္မာ စစ္အစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အစီအစဥ္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ညႊန္ျပေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေနာ္ေဝ အေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) က ၎၏ ငါးႏွစ္တာ စံုစမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ အလွမ္းေဝး ေနေသးေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာ ေလ့လာ သင္ယူမႈ အပိုင္းတြင္ အေတာ္အတန္ ခရီး ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ ဆြဲထားသည္။

အကယ္၍ အဆိုပါ ေကာက္ခ်က္သာ မွန္ကန္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္ ႐ွိေသာ ပထမဦးဆံုး အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ ပါဝင္ေသာ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနေသာ ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

DVB ၏ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ စစ္တပ္ အင္ဂ်င္နီယာ စိုင္းသိန္းဝင္း၏ အေထာက္အထားမ်ားကို အေမရိကန္ ႏ်ဴကလီယာ သိပၸံပညာ႐ွင္က အကဲျဖတ္ခ်က္ အေပၚ အေျခခံ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စိုင္းသိန္းဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ၎သည္ လူအေျမာက္အမ်ား ေသေစႏိုင္ေစ လက္နက္ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္  လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးလာသူူ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဝါ႐ွင္တန္သည္ အခ်ိန္ အတန္ၾကာ ေအးစက္ေနေသာ ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေရးအတြက္ အသစ္တဖန္ ဆက္ဆံေရး စတင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပါအဝင္ အဓိက အခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ စိုးရိမ္မႈ တိုးပြားလာရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ၾကရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႐ု႐ွားထံမွ ႏ်ဴကလီယာ ပညာမ်ား ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အရပ္သံုး ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ဆင္းရဲၿပီး အထီးက်န္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုခန္႔ ႐ွိၿပီျဖစ္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ တပ္ဆင္ခဲ့ပါက ေဒသတြင္း လက္နက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ဖိုရမ္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္္႔ပြားေရး စာခ်ဳပ္ကို ေက်ာခိုင္းၿပီး၊ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈ ႏွစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယားထံမွ ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာမ်ား လႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို သူမအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Nation, 24th September 2010

မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို မပါ၀င္ေစျခင္းသည္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ား အုပ္စုဖြဲ႕ စစ္တပ္ ေနာက္ခံျပဳေသာ အစုိးရသစ္အား တိုက္ခိုက္ရန္ ျဖစ္လာေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ ဘာမွ အက်ိဳးမရွိဘူး ဆိုတာ အားလံုးသိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ကို ျပန္တိုက္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ညီညြတ္ၾကရပါလိမ့္မယ္" ဟု ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Bee Htoo က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘာမွ ေျပာင္းလဲေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး မၾကာခင္မွာ စစ္တပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို တိုက္ခိုက္လာမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အစိုးရသည္ ယင္းသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကပင္ ေျပာသည္။

KNPP သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ သူပုန္ အုပ္စုသံုးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မႈ ဆက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အျခား သူပုန္အဖြဲ႕ ႏွစ္ခုမွာ Karen National Union (KNU) ႏွင့္ Shan State Army (SSA) တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေၾကညာခဲ့ရာတြင္ ကခ်င္၊ ကယား (ကရင္နီ)၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာ (၃၀၀) ခန္႕သည္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ လြတ္လပ္တရား မွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့မည္ဟု ဆိုသည္။

KNPP သည္ အေစာပိုင္း ကတည္းက စစ္တပ္က ကမကထ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံဥပေဒအား ကန္႕ကြက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း Bee Htoo က ေျပာသည္။

"အေျခခံ ဥပေဒက တိုင္းျပည္ရဲ႕ အာဏာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္တပ္ လက္ထဲမွာ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခခံ ဥပေဒအရ လုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ သံုးရလိမ့္မယ္ မထင္ဘူး" ဟု မၾကာေသးမီက လက္ေရြးစင္ ထိုင္း သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ရွားရွားပါးပါး အင္တာဗ်ဴးတြင္ Bee Htoo က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရသည္ ယင္း၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအား ပါ၀င္ေစရန္ ႐ိုးသားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ မရွိေပ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အျမင္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ယင္းက ေျပာသည္။

"ဒီေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ၀င္ပါဖို႕ ဆိုတာ ထပ္ၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေရြးစရာ လမ္းကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ဆက္လုပ္ဖို႕ပါပဲ" ဟု ယင္းက ဆိုသည္။