Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters, By Fredrik Dahl, 23rd Sept 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားသာ ႐ွိၿပီး၊ ႏ်ဴကလီယာဗံုး ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္ မ႐ွိေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ကုလသမဂၢ ႏ်ဴကလီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာ္ေဝး အေျခစိုက္ ျပင္ပေရာက္ အုပ္စုတစ္စုမွ ဇြန္လက ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ လွ်္ိဳ႕ဝွက္ အစီအစဥ္မ်ား ႐ွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ အဆိုပါ သတင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးသူ တစ္ဦး၏ အလားတူ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အက္တမ္မစ္ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာအား ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရး စာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ နည္းတူ  ဗီယင္နာ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီ ျဖစ္ေသာ IAEA ၏ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ IAEA သည္ ယခု ၎၏ (၁၅၁) ႏိုင္ငံ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို က်င္းပလ်က္ ႐ွိသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အေျခအျမစ္ မ႐ွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြမွာ ေတြ႕ေနရပါတယ္'' ဟု ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ဝင္းက IAEA  အေထြေထြ ကြန္ဖရင့္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴကလီယာ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္တာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ျပန္႔ပြားေရးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ ပတ္သက္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ'' ဟု ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ပေရာက္မ်ားက စစ္အစိုးရအား စြပ္စြဲခ်က္

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ျပည္ပေရာက္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး အုပ္စုတစ္စုက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ျမန္္မာ စစ္အစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အစီအစဥ္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ညႊန္ျပေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေနာ္ေဝ အေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) က ၎၏ ငါးႏွစ္တာ စံုစမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ အလွမ္းေဝး ေနေသးေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာ ေလ့လာ သင္ယူမႈ အပိုင္းတြင္ အေတာ္အတန္ ခရီး ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ ဆြဲထားသည္။

အကယ္၍ အဆိုပါ ေကာက္ခ်က္သာ မွန္ကန္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္ ႐ွိေသာ ပထမဦးဆံုး အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ ပါဝင္ေသာ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနေသာ ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

DVB ၏ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ စစ္တပ္ အင္ဂ်င္နီယာ စိုင္းသိန္းဝင္း၏ အေထာက္အထားမ်ားကို အေမရိကန္ ႏ်ဴကလီယာ သိပၸံပညာ႐ွင္က အကဲျဖတ္ခ်က္ အေပၚ အေျခခံ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စိုင္းသိန္းဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ၎သည္ လူအေျမာက္အမ်ား ေသေစႏိုင္ေစ လက္နက္ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္  လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးလာသူူ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဝါ႐ွင္တန္သည္ အခ်ိန္ အတန္ၾကာ ေအးစက္ေနေသာ ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေရးအတြက္ အသစ္တဖန္ ဆက္ဆံေရး စတင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပါအဝင္ အဓိက အခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ စိုးရိမ္မႈ တိုးပြားလာရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ၾကရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႐ု႐ွားထံမွ ႏ်ဴကလီယာ ပညာမ်ား ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အရပ္သံုး ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ဆင္းရဲၿပီး အထီးက်န္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုခန္႔ ႐ွိၿပီျဖစ္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ တပ္ဆင္ခဲ့ပါက ေဒသတြင္း လက္နက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ဖိုရမ္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္္႔ပြားေရး စာခ်ဳပ္ကို ေက်ာခိုင္းၿပီး၊ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈ ႏွစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယားထံမွ ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာမ်ား လႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို သူမအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment