Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၃၁.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

(CNN မွ 30 March 2012 ရက္စြဲပါ Paula Hancocks ႏွင့္ Jethro Mullen တို႔ ေရးသားေသာ Myanmar Elections not free and fair but still significant, Suu Kyi says ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း

(IRIN News မွ 29 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar: Overview သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*****************************************************

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

(CNN မွ 30 March 2012 ရက္စြဲပါ Paula Hancocks ႏွင့္ Jethro Mullen တို႔ ေရးသားေသာ Myanmar Elections not free and fair but still significant, Suu Kyi says ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

မနက္ျဖန္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သူမ၏ ပါတီသည္ ေနရာမ်ားစြာ အႏိုင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဆႏၵမဲေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မူမမွန္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သူမယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေသာၾကာေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ေနအိမ္ေရွ႕သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး သူမက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းကို ေနာင္တ မရေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြင္း ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္မ်ား ပိုမို တိုးတက္လာေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းကလည္း ထိုေရြးေကာက္ပဲြကို အာရံုျပဳလ်က္ ရွိရာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိကဝတ္မ်ားကို စမ္းသပ္မည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း ရႈျမင္ထားၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ၄၅ ေနရာအနက္ ၄၄ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လိုလားသူဟု ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ယင္းအား စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈ မည္မွ်ထိရရွိမည္ကို ေသခ်ာစြာ မသိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ အဆိုျပဳလာပါက သူမအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဆင့္ကို တစ္မွ တစ္ဆယ္အတြင္း အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေပးရန္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာအခါ သူမက ကၽြန္မတို႔ အဆင့္ တစ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ဟု ခ်က္ခ်င္း တု႔႔ံျပန္ခဲ့သည္။ မၾကာမီက NLD ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းအေပၚ သူမအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေစခိုင္း၍ လုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးခ်င္း က်ဴးလြန္မႈဟုသာ ထင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအတြက္ ေကာ့မႉးမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ရာ သံုးသပ္သူမ်ားက သူမ အႏိုင္ရမည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားမွာ တစ္ပတ္ အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

****************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း

(IRIN News မွ 29 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar: Overview သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မနက္ျဖန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ မဲေပးၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ျမင့္မားလ်က္ ရွိသည္။ အစိုးရက ေနာက္ျပန္မလွည့္ပါဟု ကတိျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈလႈိင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပပါ ယခင္က မရွိဖူးေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိလာခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အပယ္ခံစည္းထဲမွ ဆင္းရဲမြဲေတစြာ ရွင္သန္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံကို ဆြဲထုတ္ရျခင္းမွာ လြယ္ကူေသာကိစၥကား မဟုတ္ေခ်။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း မေအာင္ျမင္ေသာ ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္အလြန္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးထိခိုက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာ၏ သတင္းဆိုးမ်ားသည္ ကမၻာတစ္လႊား ေရွ႕တန္းေခါင္းႀကီးပိုင္း သတင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူမႈမ်ား ခံေနရကာ ေထာက္ပံ့မႈ အနည္းဆံုး အဆင့္သာ ရရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တစ္ကမၻာလံုး၏ အျမင္ေစာင္းမႈကို ေျပာင္းလဲရန္ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၂ဝ၁၁ ဩဂုတ္က သမိုင္းဝင္ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ ထိုႏွစ္အေစာပိုင္းအထိ ျပည္သူမ်ား စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ျခင္းပင္ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အစိုးရသစ္က ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲအတြက္ မ်ားစြာ အေရးပါသည္ဟု ရႈျမင္ထားေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လိုသည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကဲခတ္အခ်ိဳ႕ကို အာဏာပိုင္မ်ားက လက္ခံ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အစေကာင္းေသာ တာထြက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အျမစ္တြယ္ေနေသာ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးမွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ခက္ခဲစြာ ကူးေျပာင္းရျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အတန္ၾကာ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အေရအတြက္ သိန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ေဒသခံမ်ား အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ မတ္လဆန္းက ထုတ္ျပန္ေသာ HRW အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ကနဦး အဆင့္၌သာ ရွိေသးသည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ ကုလဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ် နမ္ဘီယာက "ဒီကနဦး ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက သက္ဆိုင္တဲ့ အင္အားစု၊ အုပ္စုအားလံုး ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ေအာင္ လုပ္ေပးၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ေႏြဦးဟု ေခၚေဝၚေနၾကေသာ အေျပာင္းအလဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားေကာ၊ အစိုးရပါ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ႏွစ္ဖက္ စလံုး သိရွိနားလည္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ IRIN သတင္းဌာနက ျမန္မာတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲကိုမဆို ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ကသာ ျပဳလုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံျခင္းထက္ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ခံႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာသာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ပါသည္။

***************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs